• Результати езофагопластики у дітей з рубцевими післяопіковими стенозами стравоходу
До змісту Повний текст статті

Результати езофагопластики у дітей з рубцевими післяопіковими стенозами стравоходу

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.1(58):90-97; doi 10.15574/PS.2018.58.90

Аверін В. І., Нестерук Л. Н., Гриневич Ю. М., Троян В. В., Рустамов В. М., Паталета О. А., Болбас Т. М., Жинь І. Г.
ЗО «Білоруський державний медичний університет», м. Мінськ
ДУ «Республіканський науково-практичний центр дитячої хірургії», м. Мінськ, Білорусь
ДЗО «Білоруська медична академія післядипломної освіти», м. Мінськ

Мета – аналіз результатів езофагопластики у дітей з рубцевими післяопіковими стенозами стравоходу.
Матеріали і методи. З лютого 2000 р. по квітень 2017 р. у РНПЦ дитячої хірургії м. Мінська прооперовано 25 дітей з ускладненнями хімічної та електрохімічної травми стравоходу. У 17 випадках пошкоджуючим агентом був луг з високим рівнем рН, в одному – кислота. Електрохімічний опік був викликаний проковтнутою та застряглою у верхньому фізіологічному звуженні стравоходу активною батарейкою напругою 3 V діаметром 2 см.
Результати. Показанням до пластики стравоходу у пацієнтів з хімічним опіком стравоходу стали неефективність бужування стравоходу та ускладнення при його виконанні, а також некроз і відторгнення стінки стравоходу (дефект стінки стравоходу) з розвитком медіастиніту у дітей з електрохімічним опіком стравоходу. Найчастіше у якості пластичного матеріалу використовували поперечну ободову кишку від печінкового кута до низхідної ободової кишки. Трансплантат у 60% пацієнтів проводили за грудниною у передньому середостінні. Віддалені результати пластики стравоходу вивчені у 22 дітей у термін від 6 міс. до 15 років 10 міс. після її закінчення. На підставі даних об’єктивного обстеження (скарги, клінічний огляд, рентгенологічне та ендоскопічне обстеження) добрий результат операції відмічено у 14 (64%), задовільний – у 7 (32%), незадовільний – у 1 (4%) дитини. Летальних наслідків не було.
Висновки. Найбільш загрозливим ускладненням консервативного лікування післяопікового рубцевого стенозу стравоходу (ПОРСС) є його перфорація та розрив з розвитком медіастиніту. При перфорації стравоходу операцією вибору є екстрене роз’єднання стравоходу з гастростомією та шийною езофагостомією. Лікування ПОРСС шляхом ендоскопічного бужування і дилатацією не слід проводити понад два роки. Шунтуюча езофагоколопластика є операцією вибору у хворих з ПОРСС.
Ключові слова: діти, опіки стравоходу, езофагоколопластика.

Література

1. Аверин В.И., Нестерук Л.Н, и Гриневич Ю.М. (2011). Ближайшие и отдаленные результаты эзофагоколопластики при атрезии пищевода у детей. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 1: 34–39.

2. Аверин В.И., Нестерук Л.Н., Гриневич Ю.М. и др. (2013) Качество жизни пациентов после пластики пищевода. Здравоохранение. 12: 67–76.

3. Аверин В.И., Подгайский В.Н., Нестерук Л.Н. и др. (2012). Первый опыт реваскуляризации трансплантата при пластике пищевода у детей в нестандартных ситуациях. Новости хирургии. 1: 80–84.

4. Андрианов В.А., Чернооков А.И., и др. (2003). Пластика пищевода толстой кишки у больных с ожоговыми стриктурами пищевода. Хирургия. 7: 50–54.

5. Дегтярь В.А., Барсук А.М., Каминская М.О. и др. (2017). Лечение химических ожогов пищевода у детей. Хiрургiя дитячого вiку. 3: 54–56.

6. Джафаров Ч.М., и Джафаров Э.Ч. (2007). Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения больных с рубцовыми стриктурами пищевода после химического ожога. Вестник хирургии. 5: 36–38.

7. Иванов А.П., Мирошнников Б.И., Якунин С.И., и др. (2013). Эзофагопластика при сочетанном рубцовом поражении пищевода, гортаноглотки и трахеи у детей. Вестник хирургии. 5: 59–65.

8. Кожевников М.А. (2006). Хирургическое лечение рубцовых сужений пищевода у лиц, заболевших в детском возрасте, и оценка его эффективности. Иркутск.

9. Разумовский А.Ю. (1987). Антирефлюксная защита трансплантата при колоэзофагопластике. Москва.

10. Разумовский А.Ю., Гераськин А.В., Обыденнова Р.В., Куликова Н.В. (2012). Лечение химических ожогов пищевода у детей. Хирургия. 1: 43–48.

11. Харитонова А.Ю., Горелик А.Л., и Коваленко М.И. (2017). Случай длительного нахождения электрической бытовой батарейки в пищеводе. Детская хирургия. 4: 220–222.

12. Хасянзянов А.К., Кистанова Е.Ф., Сантимов П.В. (2009). Колоэзофагопластика у ребенка, перенесшего химический ожог пищевода щелочью. Детская хирургия. 6: 53–54.

13. Чепурной Г.И., Кацупеев В.Б., Розин Б.Г., и др. (2006). Пищеводно-толстокишечный анастомоз на шее при эзофагопластике у детей. Детская хирургия. 5: 17–21.

14. Черноусов А.Ф., Богопольский П.М., и Курбанов Ф.С. (2000). Хирургия пищевода: руководство для врачей. Москва: Медицина.

15. Guzzetta P.С., Randolph J.G. (1986). Antireflux cologastric anastomosis following colonic interposition for esophageal replacement. J Pediatr Surg. 21; 6: 1137–1138.