• Ретроспективний аналіз віддалених результатів хірургічного лікування дітей із синдромом гострої калитки 
До змісту

Ретроспективний аналіз віддалених результатів хірургічного лікування дітей із синдромом гострої калитки 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.1(73):137-138; doi10.15574/SP.2016.73.137 

Ретроспективний аналіз віддалених результатів хірургічного лікування дітей із синдромом гострої калитки 

Кенс К. А., Наконечний Р. А., Наконечний А. Й.

Львiвський національний медичний унiверситет iменi Данила Галицького, Україна 

Мета — визначити тактику та розробити патоґенетично обґрунтовані підходи до лікування, оцінити сучасні методи діагностики шляхом вивчення віддалених результатів хірургічного лікування дітей із гострими захворюваннями яєчок (ГЗЯ). 

Пацієнти і методи. У зрілому віці обстежено 440 пацієнтів, які лікувалися з приводу ГЗЯ (ураження гідатид яєчка та його придатка, перекрут яєчка, травми органів калитки, гострі орхоепідидиміти) у дитячому віці. У першу групу увійшли 157 пацієнтів, яких оперували до 24 годин від моменту захворювання, у другу — 283 пацієнти, яких оперували пізніше 24 годин. Для визначення стану яєчок та його придатка використовували: пальпаторне обстеження органів калитки, УЗД з ефектом Допплера, гормональні дослідження, діагностику еякуляту. 

Результати. Аналіз віддалених результатів хірургічного лікування хворих на ГЗЯ виявив залежність від часу, що минув з моменту виникнення захворювання, до проведення оперативного лікування, а також високу частку різноманітних відхилень розвитку статевої системи — 20%. Найбільш частими наслідками перенесеного ГЗЯ є гіпоплазія яєчка та сперматопатія. 

Висновки. Підліткам, які досягли пубертатного віку, з метою визначення функціонального стану органів калитки, необхідно проводити комплексне клініко-лабораторне обстеження. 

Ключові слова: гострі захворювання яєчок, УЗД, гормони, еякулят. 

Література:

1. Делягин ВМ, Тарусин ДИ. 2014. Ультразвуковые исследования при патологии органов мошонки. Репрод здоровье детей и подростков. 3: 61–69.

2. Машков АЕ, Чекмарев ВМ. 2012. Перекрут апоплексированной гидатиды придатка яичка больших размеров. Детская хирургия. 5: 54–55.

3. Окулов АБ, Зуев ЮЕ. 2002. Острые заболевания яичек у детей. Москва: 22.

4. Щедров ДН, Луговкин АВ, Поляков ПН. 2011. Ультразвуковые и допплерографические изменения семенного канатика при завороте яичка у детей. Russian Electronic Journal of Radiology. 1;4: 162–163.

5. Nandi B, Murphy FL. 2011. Neonatal testicular torsion: a systematic literature revive. Pediatr Surdg Int. 27;10: 1037–1040. http://dx.doi.org/10.1007/s00383-011-2945-x; PMid:21739126

6. Kim SH et al. 2007. Significant predictors for determination of testicular rupture on sonography: a prospective study. J Ultrasound Med. 26: 1649–1655. PMid:18029916

Зміст журналу Текст статті