• Ретроспективний аналіз гестаційних ускладнень і перинатальних наслідків у жінок з дисфункцією щитоподібної залози
До змісту

Ретроспективний аналіз гестаційних ускладнень і перинатальних наслідків у жінок з дисфункцією щитоподібної залози

HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):41–46; doi 10.15574/HW.2017.120.41

Вдовиченко Ю. П., Аліпова Н. Ф.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: вивчення особливостей перебігу вагітності та перинатальних наслідків при тиреоїдній дисфункції; аналіз прогнозування ризику виникнення гестаційних і перинатальних ускладнень залежно від рівня антитіл до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО).

Матеріали та методи. Проведено ретроспективне дослідження 526 історій хвороби та історій пологів жінок–носіїв АТ-ТПО і 489 історій їхніх новонароджених. Групу порівняння склали 40 історій пологів соматично здорових жінок без підвищеного рівня АТ-ТПО і 40 історій їхніх новонароджених. Виконано аналіз перебігу вагітності та перинатальних наслідків, оцінювання прогнозування ризику виникнення гестаційних і перинатальних ускладнень залежно від рівня АТ-ТПО.

Результати. Установлено, що жінки–носії АТ-ТПО належали до більш старшої вікової категорії; з екстрагенітальних захворювань у них найчастіше виявляли захворювання ЛОР-органів і нейроциркуляторну дистонію. Акушерський анамнез обтяжений невиношуванням вагітності та перинатальними втратами. У структурі гестаційних і перинатальних ускладнень основні місця посідали загроза переривання вагітності, прееклампсія, дистрес плода, асфіксія новонароджених.

Виявлено вплив початкового порогового рівня АТ-ТПО на ризик розвитку загрози переривання вагітності (АТ-ТПО=315 МО/мл); на ризик розвитку невиношування вагітності (АТ-ТПО=339,8 МО/мл); на ризик дистресу плода (АТ-ТПО=247,5 МО/мл); на ризик асфіксії новонароджених (АТ-ТПО=234,8 МО/мл). Не виявлено впливу початкового рівня АТ-ТПО на ризик розвитку прееклампсії та патологічних пологів.

Заключення. Жінки–носії АТ-ТПО входять у групу високого ризику розвитку акушерської та перинатальної патології. Установлено вплив вихідного рівня АТ-ТПО на ризик розвитку гестаційних ускладнень.

Ключові слова: вагітність, рівень антитіл до тиреоїдної пероксидази, невиношування, гестаційні і перинатальні ускладнення.

Література:
1. Глазанова Т.В. Продукция некоторых цитокинов у больных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы / Т.В. Глазанова, Л.Н. Бубнова, Е.М. Трунин// Пробл. эндокринологии. – 2004. – № 3. – С. 29–32.

2. Перминова С.Г. Бесплодие у женщин с патологией щитовидной железы: принципы диагностики, тактика ведения: Автореф. дисс. … д-ра мед. наук. – М., 2010. – 49 с.

3. Заболевания щитовидной железы и репродуктивная функция женщины: пособие для врачей / [В.В. Фадеев, С.Г. Перминова, Т.А. Назаренко, И.Е. Корнеева, Г.А. Мельниченко, И.И. Дедов]. – М.: МАИ-ПРИНТ, 2009. –52 с.

4. Фадеев В.В. По материалам клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы во время беременности и в послеродовом периоде Американской тиреоидной ассоциации / Фадеев В.В. // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2012. – Т. 8, № 1. – С. 7–18. https://doi.org/10.14341/ket2012817-18

5. Boogaard E. Significance of (sub)clinical thyroid dysfunction and thyroid autoimmunity before conception and in early pregnancy: a systematic review / Boogaard E., Vissenberg R., Land J.A. et al. // HumReprod Update. – 2011. – V. 17, № 5. – P. 605–619. https://doi.org/10.1093/humupd/dmr024; PMid:21622978

6. Krassas G.E. Thyroid Function and Human Reproductive Health / Krassas G.E., Poppe K., Glinoer D. // Endocrine Reviews. – October 2010. – 31. – 5. – P. 702–755. https://doi.org/10.1210/er.2009-0041; PMid:20573783

7. Monteleone P. Female infertility related to thyroid autoimmunity: the ovarian follicle hypothesis / Monteleone P., Parrini D., Faviana P. et al. // American Journal of Reproductive Immunology. – 2011 – 66. –108–114. https://doi.org/10.1111/j.1600-0897.2010.00961.x; PMid:21241400

8. Poppe K. Thyroid autoimmunity and female infertility/ Poppe K, Velkeniers B, Glinoer D //Thyroid International. – 2008. – Vol. 4, № 1. – 11.

9. Prummel M.F. Thyroid autoimmunity and miscarriage / Prummel M.F., Wiersinga W.M.// Eur. J. Endocrinol. – 2004. – Vol. 150. – P. 751–755. https://doi.org/10.1530/eje.0.1500751

10. Stagnaro Green A. Guidelines of the American thyroid association the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum / Stagnaro Green A., Abalovich M., Alexander E. et al. // Thyroid. – 2011. – 21. – P. 1081–1125. https://doi.org/10.1089/thy.2011.0087; PMid:21787128 PMCid:PMC3472679

Зміст журналу Текст статті