• Репродуктивне здоров’я жінок після органозберігальних операцій на органах малого таза 
До змісту

Репродуктивне здоров’я жінок після органозберігальних операцій на органах малого таза 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):140–142 
 

Репродуктивне здоров’я жінок після органозберігальних операцій на органах малого таза 
 

Колесник Г. В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування безпліддя та профілактики перинатальної патології у жінок з порушенням репродуктивної функції внаслідок дис-функції яєчників на фоні різної генітальної захворюваності на основі удосконалення і впровадження алгоритму діагностичних, лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів з використанням сучасних ендоскопічних та репродуктивних технологій.


Матеріали та методи. На першому етапі було вивчено функціональний стан репродуктивної системи у 316 пацієнток з жіночим безпліддям (1-а група), що перенесли органозберігальні операції на органах малого таза. Цих пацієнток було розподілено на чотири підгрупи з урахуванням варіанта наявної патології. На другому етапі було проведено оцінювання клінічного перебігу вагітності і пологів у 129 (40,8%) з 316 пацієнток, прооперованих на першому етапі (2-а група), які були також розподілені на чотири підгрупи. Були використані клінічні, ендоскопічні, функціональні та лабораторні методи.


Результати. Результати дослідження свідчать, що жінки, прооперовані з приводу різної генітальної патології в обсязі органозберігальних операцій, складають групу високого ризику щодо ефективності відновлення репродуктивної функції, а у подальшому – і значної частоти перинатальної патології.


Заключення. Необхідне розроблення поетапного підходу до ведення таких пацієнток, починаючи з якості оперативного втручання і закінчуючи тактикою ведення вагітності і пологів. Саме такий підхід дозволить знизити частоту репродуктивної та перинатальної патології у жінок групи високого ризику.


Ключові слова: безпліддя, операції на органах малого таза, репродуктивне здоров’я.


Література

1. Корнацька АГ, Дубенко ОД. 2009. Клініко-діагностичні особливості патології щитоподібної залози і молочних залоз у жінок із безплідністю. Здоровье женщины: Всеукраинский научно-практический журнал 4:166–170.

2. Вовк ІБ, Гойда НГ, Матюха ОВ. 2014. Профілактика вродженої патології, спонтанних викиднів та безплідності в рамках надання первинної медико-санітарної допомоги: методичні рекомендації. Міністерство охорони здоров’я України, Націон. академія медич. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. К, Б.В:46.

3. Іванюта ЛІ. 2014. Репродуктивне здоров’я і неплідність. Мистецтво лікування:26–30.

4. Чайка АВ, Носенко ЕН, Ханча ФА. 2012. Оптимізація комплексного лікування трубно-перитонеального безпліддя із застосуванням системної та локальної імунокорекції. Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров’я. Праці Кримського держ. мед. ун-ту ім. С.І. Георгіївського 142:211–215.

5. Чайка ВК, Чайка АВ, Ханча ФО. 2013. Нові підходи до проблеми трубно-перитонеальної безплідності. Педіатрія, акушерство та гінекологія 5:70–73.

6. Юзько ОМ, Бакун ОВ. 2013. Вплив плазмаферезу на імунологічні показники у жінок з безплідністю трубного походження при заплідненні in vitro. Репродуктивное здоровье женщины 1:194–197.

7. Коханевич ЕВ, Судома ИА, Сильченко ВП. 1999. Генитальный эндометриоз и бесплодие: IVF или хирургия? Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Асоціації репродуктивної медицини України «Актуальні проблеми лікування безплідності». Вісник акушерів-гінекологів України 2(17):24–34.

8. Жук СІ, Воробей-Вихівська ВМ. 2014. Нові етіологічні та патогенетичні аспекти передчасного зниження оваріального резерву. Здоровье женщины 9:131–133.