• Репродуктивне здоров’я і дисфункція щитоподібної залози
ua До змісту

Репродуктивне здоров’я і дисфункція щитоподібної залози

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(131):15–19; doi 10.15574/HW.2018.131.15

Шурпяк С. О. , Пирогова В. І. , Малачинська М. Й. , Герасименко В. В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
КЗЛОР «Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення»

Захворювання щитоподібної залози, згідно з даними світової статистики, діагностують майже у 30% населення планети. Тиреоїдні дисфункції, згідно з даними багатьох епідеміологічних досліджень, достатньо поширені у популяції. Нормальний розвиток статевої системи відбувається під впливом гонадотропних гормонів гіпофіза і за нормального функціонування щитоподібної залози (ЩЗ). У свою чергу, стан репродуктивної системи чинить виражений вплив на функцію ЩЗ, що підтверджується змінами її функції під час вагітності та лактації, у пацієнток з аномальними матковими кровотечами, у дівчаток у період статевого дозрівання і жінок протягом менструального циклу.

Мета дослідження: оцінювання поширеності й ефективності діагностики дисфункції ЩЗ у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я для покращання лікувально-реабілітаційних заходів і якості життя цих жінок.

Матеріали та методи. На першому етапі проспективного дослідження методом суцільної вибірки проанкетовано 989 жінок репродуктивного віку. За результатами верифікації гінекологічної патології 350 пацієнток, що дали інформовану згоду на участь у другому етапі дослідження, для подальшого порівняльного аналізу поширеності дисфункції ЩЗ були розподілені на клінічні групи: І група – 159 (51,3%) пацієнток з поєднаною дисгормональною незапальною патологією репродуктивних органів та дисгормональною патологією грудних залоз (генітальний ендометріоз, аденоміоз/лейоміома матки у поєднанні з гіпер­плазією ендометрія), ІІ група – 31 (8,9%) жінка з СПКЯ,
ІІІ група – 53 (15,1%) пацієнток з ендометріоїдною хворобою, IV група – 57 (16,3%) жінок з лейоміомою матки. Відсутність гінекологічної патології і патології грудних залоз на момент обстеження встановлена у 50 (14,3%) жінок, які увійшли до V групи.

Результати. Структурно-функціональні зміни ЩЗ виявлені у 53,4% жінок, при цьому частота виявлення дифузного зоба І–ІІ ст. не різнилась між клінічними групами (р>0,05). Поширеність аутоімунного тиреоїдиту була вищою у пацієнток з дисгормональною патологією репродуктивної системи порівняно зі здоровими жінками (р=0,0001). Еутиреоїдний стан при поєднаній дисгормональній і проліферативній патології (І група) діагностували у 1,5–1,9 разу рідше, ніж у пацієнток інших груп (р≤0,0005). Субклінічний гіпотиреоз діагностовано у 39,6% жінок І групи при 12,9%, 15,1% і 14,0% у ІІ, ІІІ і ІV групах відповідно. Водночас стосовно жінок І групи, у яких виявлено дифузний зоб та/або аутоімунний тиреоїдит, частота субклінічного гіпотиреозу становила 60,6% при 8,6% маніфестного гіпотиреозу, який не виявлено у жінок з СПКЯ, а поширеність за наявності ендометріоїдної хвороби та лейоміоми матки становила відповідно 1,9% і 3,5%.

Заключення. Отже, результати проведеного двоетапного дослідження поширеності дисфункції щитоподібної залози (ЩЗ) у жінок з дисгормональною патологією репродуктивних органів незапального генезу підтверджують, що дисфункції ЩЗ, особливо гіпотиреоз, представляють серйозну проблему для репродуктивного здоров’я, що вимагає змін у діагностично-лікувальних підходах.

Ключові слова: щитоподібна залоза, аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз, репродуктивне здоров’я, незапальні дисгормональні захворювання репродуктивних органів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бондарь Т.Н. Субклинические нарушения функции щитовидной железы. Annals Mechnikov Institute. 2008; 4: 9–13.

2. Дедов ИИ, Мельниченко ГА. Эндокринология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР- Медиа, 2013; 1072 с.

3. Климов ВС, Абатурова ЛО, Любимая ДР. Нарушение репродуктивной функции при патологии щитовидной железы. Молодой ученый. 2017; 14(2): 22-25. — URL https://moluch.ru/archive/148/41871/ (дата обращения: 17.06.2017).

4. Фадеев ВВ. Верхний референтный уровень ТТГ – достаточно ли аргументов для его изменения. Пробл. эндокринол. 2008; 54 (1): 46–50.

5. Шестакова ТП. Субклинический гипотиреоз – современный взгляд на проблему. РМЖ. 2016; 1: 6-8.

6. Alexander EK, Pearce EN, Brent GA,. Brown RS, et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid. 2017; 27 (3): 315-389. https://doi.org/10.1089/thy.2016.0457

7. American College of Obstetrics, Gynecologists Committee on Gynecologic P. ACOG Committee Opinion No. 483: Primary and preventive care: periodic assessments. Obstetrics and gynecology. 2011;117:1008-15. https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e318219226e; PMid:21422880

8. Amino N, Tada H, Hidaka Y, Hashimoto K. Hashimoto’s disease and Dr. Hakaru Hashimoto. Endocr. J. 2002; 49: 389-391. https://doi.org/10.1507/endocrj.49.389

9. Brabant РG, Duntas L, Monzani F et al. Management of Subclinical Hypothyroidism 2013 ETA Guideline. Eur. Thyroid. J. 2013; 2: 215-228. https://doi.org/10.1159/000356507; PMid:24783053 PMCid:PMC3923601

10. Ladenson PW, Singer PA, Ain KB, et al. American Thyroid Association guidelines for detection of thyroid dysfunction. Archives of internal medicine. 2000;160:1573-5. https://doi.org/10.1001/archinte.160.11.1573; PMid:10847249

11. Maruna P. Gynecological aspects of thyroid disorders. A review. Ceska Gynecol. 2006; 71 (4): 332–338. PMid:16956049

12. Männistö T, Vääräsmäki M, Pouta A. et al. Thyroid dysfunction and autoantibodies during pregnancy as predictive factors of pregnancy complications and maternal morbidity in later life J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010; 95(3): 1084-1094. https://doi.org/10.1210/jc.2009-1904; PMid:20080846

13. Razvi S, Weaver JU, Vanderpump MP, Pearce SH. The incidence of ischemic heart disease and mortality in people with subclinical hypothyroidism: reanalysis of the Whickham Survey cohort. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010; 95(4): 1734-1740. https://doi.org/10.1210/jc.2009-1749

14. Redmond GP. Thyroid dysfunction and women’s reproductive health. Thyroid. 2004; 14 (1): 515. https://doi.org/10.1089/105072504323024543

15. Toulis KA, Goulis DG, Venetis CA. et aI. Risk of spontaneous miscarriage in euthyroid women with thyroid autoimmunity undergoing IVF: a meta-analysis. Eur. J. Endocrinol. 2010; 162(4): 643-652. https://doi.org/10.1530/EJE-09-0850

16. Walsh JP, Bremner AP, Feddema P. et al. Thyrotropin and thyroid antibodies as predictors of hypothyroidism: a 13-year, longitudinal study of a community-based cohort using current immunoassay techniques J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010; 95(3): 1095-1104. https://doi.org/10.1210/jc.2009-1977