• Раціональний вибір етіотропної терапії при запальних захворюваннях ЛОР-органів у дітей 
ua До змісту Повний текст статті

Раціональний вибір етіотропної терапії при запальних захворюваннях ЛОР-органів у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2016.1(73): 44-48 

Раціональний вибір етіотропної терапії при запальних захворюваннях ЛОР-органів у дітей 

Леженко Г. О., Пашкова О. Є.

Запорізький державний медичний університет 

Мета: оцінка ефективності антибіотика цефалоспоринового ряду ІІІ покоління цефподоксима проксетилу (Цефодокс) у терапії бактеріальних захворювань ЛОР-органів у дітей. 

Пацієнти і методи. Проведено комплексне обстеження і лікування 45 дітей віком від 7 до 15 років з інфекційною патологією ЛОР-органів, серед яких у 16 дітей було діагностовано загострення хронічного тонзиліту, у 14 пацієнтів — гострий бактеріальний тонзилофарингіт та у 15 дітей — гострий синусит. Застосовувалися клініко-лабораторні, бактеріологічні та інструментальні методи дослідження. 

Результати. Домінуючою мікрофлорою при ЛОР-патології у дітей були бактерії роду Haemophilus (53,3%) та Streptococcus pyogenes (22,2%). За результатом антибіотикограм усі збудники виявилися найбільш чутливими до цефалоспоринів ІІІ покоління. На тлі застосування цефподоксима проксетилу у 95,6% хворих результат лікування оцінено як хороший, у 2,2% — задовільний, у 2,2% — незадовільний. Побічних ефектів або алергічних реакцій на препарат у ході дослідження не спостерігалося. 

Висновки. Використання цефподоксима проксетилу в комплексній терапії бактеріальних інфекцій ЛОР-органів є високоефективним та безпечним, що дозволяє рекомендувати його у якості стартової терапії захворювань ЛОР-органів бактеріальної етіології у дітей. 

Ключові слова: запальні захворювання ЛОР-органів, пероральні цефалоспорини, цефподоксима проксетил, діти. 

Література:

1. Диференційоване застосування антибактеріальних препаратів в педіатрії (по матеріалах IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії»). Новости медицини і фармації. 2007. 21—22: 230—231.

2. Карпова ЕП, Божатова МП. 2010. Современные возможности антибактериальной терапии у детей с хроническими тонзиллитами. РМЖ. 1: 8—10.

3. Косенко ИМ. 2011. О рациональном использовании антибиотиков при инфекциях ЛОР-органов. Фарматека. 1: 40—46.

4. Кучиянц СА, Гаппоева ЭТ, Болиева ЛЗ. 2014. Дифференцированные подходы к лечению хронического тонзиллита на основании данных клинико-иммунологического обследования. Кубанский науч мед вестн. 2: 76—79.

5. Нові перспективи використання пероральних цефалоспоринов в педіатрії. По матеріалах V Конгресу педіатрів України, 15—17 жовтня, м. Київ. Здоров'я Україні. 2008. 24/1: 36—37.

6. Бережной ВВ, Козачук ВГ, Орлюк ИБ и др. 2007. Опыт использования препарата «Цефодокс» в комплексной терапии гнойных синуситов у детей. Совр педиатрия. 3: 88—92.

7. Пискунов ГЗ, Пискунов СЗ. 2012. Клиническая ринология. Москва, Мед информ аг: 560.

8. Страчунский ЛС, Козлов СН. 2002. Современная антимикробная химиотерапия. Москва, Боргес: 206.

9. Фейгина ВМ. 2002. Профилактика и лечение тонзиллитов у детей. Лечащий врач. 9: 46-49.

10. Яковлев СВ, Дворецкий ЛИ, Суворова МП. 2002. Бактериальные инфекции в амбулаторной практике: выбор оптимального антибактериального препарата. Consilium Medicum. 4; 1 (репринт): 8—15.

11. Antimicrobial treatment guidelines for acute bacterial rhinosinusitis. Sinus and Allergy Health Partnership. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000. 123; 1 Pt 2: 5—31. http://dx.doi.org/10.1067/mhn.2000.107873; PMid:10887346

12. Brook I. 2005. Chronic sinusitis in children and adultis: role of bacteria and antimicrobial management. Curr Alleray Astma Rep. 5(6): 482—490. http://dx.doi.org/10.1007/s11882-005-0030-z

13. Hoban D, Felmingham D. 2002. The PROTEKT surveillance study: antimicrobial susceptibility of Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis from community-acquired respiratory tract infections. J Antimicrob Chemother. Suppl S1: 49—59. http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkf810; PMid:12239228

14. Mc Isaac WJ, Goel V, To T, Low DE. 2000. The validity of a sore throat score in family practice. CMAJ. 163; 7: 811—815.

15. Wald ER. 2002. Sinusitis. Pediatric infectious diseases principles and practice. Ed by Jenson HB, Baltimore RS. 1st ed. 1: 760—770.

Зміст журналу Текст статті