ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_08_2017

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 10 Внутрішньоутробне програмування здоров’я жінки як детермінанта репродуктивного потенціалу популяції. Назаренко Л. Г., Нестерцова Н. С. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):10–15; doi 10.15574/HW.2017.124.10
стр. 16 Дистиреоз як фактор ризику формування вторинної аменореї у дівчат, які мешкають в умовах слабкого йододефіциту Турчина С. І., Начетова Т. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):16–20; doi 10.15574/HW.2017.124.16
стр. 21 Нормалізація мікробіоти у гінекологічній практиці. Критерії вибору пробіотика Цубанова Н. А., Севастьянова Т. В., Цубанова Е. С. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):21–26; doi 10.15574/HW.2017.124.21
стр. 27 Особливості діагностики парвовірусної інфекції під час вагітності Бондаренко Н. П., Лакатош В. П., Костенко О. Ю., Лакатош П. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):27–31; doi 10.15574/HW.2017.124.27
стр. 32 Взаємозв’язок між станом детрузора і тонусом товстої кишки та їхнім сфінктерним апаратом у жінок з гіперактивним сечовим міхуром Возіанов С. О., Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):32–34; doi 10.15574/HW.2017.124.32
стр. 35 Від недостатності лютеїнової фази до гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової дисфункції Заболотнов В. А., Шатило В. Й., Рыбалка А. Н., Куприяненко А. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):35–39; doi 10.15574/HW.2017.124.35
стр. 40 Основні критерії до проведення оперативного лікування пролапсу органів малого таза і асоційованого з ним стресового нетримання сечі Люлько А. О. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):40–43; doi 10.15574/HW.2017.124.40
стр. 44 Мікроекосистема піхви у жінок репродуктивного віку і методи її корекції Бенюк В. О., Щерба О. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):44–50; doi 10.15574/HW.2017.124.44
стр. 51 Модифікації уратно-оксалатного обміну у пацієнтів із цукровим діабетом після малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу Гурженко А. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):51–56; doi 10.15574/HW.2017.124.51
стр. 57 Можливості ультразвукового дослідження у діагностиці запальних захворювань при хронічному тазовому болю у жінок Ібадова Ш. Т. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):57–60; doi 10.15574/HW.2017.124.57
стр. 61 Вагітність у жінок з епілепсією Мелікова Шахла Ягуб гизи HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):61–64; doi 10.15574/HW.2017.124.61
стр. 65 Вплив імунокоригувальної терапії на стан ліпідного спектра крові у вагітних з внутрішньоутробним інфікуванням Щербина М. О., Виговська Л. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):65–70; doi 10.15574/HW.2017.124.65
стр. 71 Особливості гормонального статусу у вагітних із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі Бисага Н. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):71–73; doi 10.15574/HW.2017.124.71
стр. 74 Материнська тромбофілія як предиктор виникнення акушерських ускладнень та перинатальних втрат у жінок з невиношуванням вагітності залежно від маси тіла Дука Ю. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):74–80; doi 10.15574/HW.2017.124.74
стр. 81 Клінічна ефективність препарату Тотема в комплексній терапії гінекологічних пацієнток з постгеморрагической анемією в передопераційний період Зароченцева Н. В., Кашина Е. А., Меньшикова Н. С., Ріжінашвілі І. Д. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):81–84
стр. 85 Особливості гормонального гомеостазу та його роль у реалізації проліферативних процесів екзо- та ендоцервіксу при фонових захворюваннях шийки матки, асоційованих із функціональними кістами яєчників Матвійків Н. І., Макарчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):85–88
стр. 89 Сучасні підходи до лікування бактеріального вагінозу та змішаних неспецифічних вагінітів Голяновський О. В., Мехедко В. В., Будченко М. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):89–95; doi 10.15574/HW.2017.124.89
стр. 96 Тактика допоміжних репродуктивних технологій у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки Шиянова С. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):96–98; doi 10.15574/HW.2017.124.96
стр. 99 Роль мелатоніну у репродуктивній реалізації жінок з безплідністю Орлова В. В., Суслікова Л. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):99–104; doi 10.15574/HW.2017.124.99
стр. 105 Передлежання плаценти у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину (Оглядова стаття) Киричук В. О. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):105–107
стр. 108 Цифровий томосинтез у діагностиці захворювань грудних залоз: розкіш чи необхідність? (Аналітичний огляд літератури) Дикан І. М., Божок С. М., Гурандо А. В., Козаренко Т. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):108–115
стр. 116 Профілактика неонатальних інфекцій стрептококової групи В з раннім початком Hughes RG, Brocklehurst P, Steer PJ, Heath P, Stenson BM on behalf of the Royal College of HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):116–123
стр. 124 Вплив пробіотиків на перинатальні результати у пацієнток з високим ризиком передчасних пологів Nami Kirihara, Masato Kamitomo, Tatsunori Tabira, Takashi Hashimoto, Hiroko Taniguchi, Takatsugu Maeda HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):124–129