ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_08_2012

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Назаренко Л. Г., Дьоміна О. В.

Вплив фолатної підтримки жінок на психоемоційний статус і результати вагітності з ризиком невиношування.

9

 

 

«Безпечне материнство: на шляху реформ та інновацій».

13

 

 

Профилактика репродуктивных потерь на ранних и поздних сроках беременности.

16

 

 

Кузнецова И. В.

Хронический эндометрит – влияние на репродуктивную функцию.

22

 

 

Авраменко Т. В., Шевченко О. А.

Вроджені аномалії центральної нервової системи – актуальна медична, етична і психологічна проблема сучасності.

25

У статті наведені дані стосовно актуальної проблеми сучасної медицини – вроджених вад розвитку ЦНС у дітей з урахуванням медичних, етичних і психологічних аспектів і описом клінічного випадку пацієнта, який проходив обстеження і лікування в клініці дитячої психоневрології ДУ «ІПАГ НАМН України».

Ключові слова: вроджені вади розвитку, діагностика, профілактика, лікування, етика, діти.

 

 

Современные подходы к фитотерапии гинекологических заболеваний: мировой научный опыт.

30

 

 

Коблош Н. Д., Кондратюк В. К., Лісяна Т. О., Ємець Н. О., Горбань Н. Є., Пономарьова І. Г., Бондаренко К. К.

Нові аспекти у лікуванні захворювань шийки матки, асоційованих з папіломавірусною інфекцією.

35

Проведено клініко-лабораторне обстеження жінок репродуктивного віку з патологією шийки матки та папіломавірусною інфекцією (ПВІ). Виявлено широкий спектр інфекційних збудників, які контамінують слизову оболонку шийки матки, а також залежність стану мікроекології від цитологічних показників. Досліджено ефективність застосування препарату Лавомакс та комбінації різних форм випуску Гексикону у лікуванні захворювань шийки матки, асоційованих з ПВІ. Доведено, що запропонована схема лікування забезпечує виражений клінічний ефект при ураженнях шийки матки вірусом папіломи людини.

Ключові слова: захворювання шийки матки, папіломавірусна інфекція, мікробіоценоз, цитологічні зміни слизової оболонки шийки матки, Лавомакс, Гексикон.

 

 

Гопчук О. М.

Гіпогалактія – сучасний стан проблеми та заходи корекції.

41

Гіпогалактія є комплексною медичною та соціальною проблемою. Дослідження щодо застосування заходів і методів, спрямованих на покращання лактаційної функції жінок актуальні в усьому світі. Сучасний засіб на рослинній основі Лептаден зарекомендував себе як ефективний і безпечний препарат. Терапія з використанням Лептадену може бути рекомендована у разі недостатньої лактації з метою збільшення кількості та покращення якості грудного молока.

Ключові слова: грудне вигодовування, лактація, гіпогалактія, фітотерапія, Лептаден.

 

 

Шурпяк С. А.

Вивчення змін рівнів онкомаркерів новоутворень жіночих статевих органів під час неускладненої вагітності: систематичний огляд.

44

Лікування злоякісних новоутворень жіночих статевих органів під час вагітності може становити загрозу як для матері, так і для плода. Метою дослідження було критичне оцінювання даних, що стосуються змін рівнів онкомаркерів найбільш поширених і використовуваних в діагностиці та подальшому спос-тережені за злоякісними новоутвореннями жіночих статевих органів під час вагітності. Було проведено систематичний огляд змін концентрацій шести онкомаркерів при неускладненій вагітності: раковий антиген (CA) 15–3 (рак грудної залози); антиген плоскоклітинної карциноми SCCA (рак шийки матки) і СА 125, антимюлерівський гормон, інгібін B і лактатдегідрогеназа (LDH) (рак яєчників). Для CA 15–3 діапазон концентрацій, які перевищували порогові значення, коливався від 3,3% до 20% від усіх вимі-рювань з максимальними значеннями в ІІІ триместрі (56 ОД/мл). Рівні антигену плоскоклітинної кар-циноми були вище від порогових в діапазоні від 3,1% до 10,5% вимірів, з максимальними концентра-ціями в ІІІ триместрі (4,3 мкг/л). Концентрації CA 125 значно перевищували порогові в 35% всіх вимі-рювань, найвищі спостерігалися в І триместрі вагітності (550 ОД/мл). Рівні інгібіну B, антимюлерівського гормону і лактатдегідрогенази не були підвищені під час неускладненої вагітності. При неускладненій вагітності рівні СА 15–3, антигену плоскоклітинної карциноми і CA 125 можуть бути підвищені. У той самий час концентрації інгібіну В, антимюлерівського гормону і лактатдегідрогенази залишаються нижче порогових значень. Отримані дані про зміни концентрацій онкомаркерів при гестації можуть ма-ти вирішальне значення при виборі тактики ведення вагітних зі злоякісними новоутвореннями жіночих статевих органів.

Ключові слова: антимюлерівський гормон, CA 125, CA 15–3, людський секреторний білок 4 епідидимісу (HE4), інгібін B, лактатдегідрогеназа (LDH), вагітність, антиген плоскоклітинної карциноми (SCCA), онкомаркери.

 

 

 

Пирогова В. І., Вереснюк Н. С., Щурук Н. В.

Інноваційні підходи до комплексного лікування бактеріального вагінозу з використанням пробіотичних тампонів.

51

У статті наведені дані про використання з метою покращання результатів лікування бактеріального вагінозу (БВ) пробіотичних тампонів Ellen®. Ефективність застосування тампонів із пробіотиком вже після першої менструації становила 65%, про що свідчать нормалізація рН, суб’єктивне і об’єктивне покращання, збільшення кількості лактобактерій, а також досягнення нормоценозу піхви за результатами полімеразної ланцюгової реакції ПЛР-діагностики. Після третьої менструації в групі пацієнток, які використовували пробіотичні тампони, нормалізація лабораторних показників склала 90%, у той час як у 35% пацієнток, які застосовували звичайний захист під час менструації, виник рецидив клінічних проявів БВ, що підтверджено лабораторно.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, пробіотичні тампони.

 

 

Терехова Н. В., Сергієнко С. М., Крохмаль И. П., Белінська І. П.

Ефективність застосування фітотерапії у комплексному лікуванні вагітних з гестаційним пієлонефритом.

55

Для лікування вагітних з гестаційним пієлонефритом нами запропоновано додаткове використання препарату Тринефрон-Здоров’я, діючі речовини якого сприяють розчиненню бактеріальних плівок та вивільненню мікроорганізмів у середовище сечовивідних шляхів. Обстежено 75 пацієнток із гестаційним пієлонефритом, який розвинувся в них протягом ІІ триместру. І групу склали 35 осіб, які додатково отримували Тринефрон-Здоров’я, ІІ групу сформували з 40 жінок, які отримували лише загальноприйняте лікування. На тлі застосування препарату Тринефрон-Здоров’я істотно скоротилася тривалість симптомів та лабораторних ознак гестаційного пієлонефриту, достовірно зменшилася тривалість госпіталізації вагітних. Вживання обраного фітопрепарату дозволило зменшити частоту рецидивів інфекційних захворювань сечовивідних шляхів та розвитку безсимптомної бактеріурії. Додаткове використання препарату Тринефрон-Здоров’я при лікуванні гестаційних пієлонефритів протягом ІІ триместру вагітності у порівнянні із загальноприйнятим лікуванням призводить до достовірного зниження частоти як акушерських ускладнень (загрози переривання вагітності та передчасних пологів, гестозів і плацентарної дисфункції), так і перинатальної патології (дистресу плода та захворювань, пов’язаних з внутрішньоутробним інфікуванням).

Ключові слова: гестаційний пієлонефрит, інфекція сечовивідних шляхів, ускладнення вагітності, внутрішньоутробна інфекція, патологія новонароджених, бактеріальна плівка, Тринефрон-Здоров’я.

 

 

Беженарь В. Ф., Богатырева Е. В., Цыпурдеева А. А., Цуладзе Л. К., Русина Е. И., Гусева Е. С.

Новые возможности хирургической коррекции тазового пролапса с использованием синтетических имплантов: пути профилактики послеоперационных ослонений.

61

В статье приведена характеристика интра- и послеоперационных осложнений, возникающих при кор-рекции пролапса тазовых органов у женщин с использованием синтетических имплантов (Prolift™, Prolift™ + М, Prosima™ ETHICON «Women’s Health & Urology» Johnson & Johnson Company, США). Описаны способы профилактики и устранения ряда осложнений.

Ключевые слова: системы Prolift™, Prolift™ + М, Prosima™ для реконструкции тазового дна, интра- и послеоперационные осложнения, дисбиоз влагалища, эрозии стенки влагалища, Полижинакс®.

 

 

Чистяков С. С., Сельчук В. Ю., Алборова Б. Г., Титова Г. В., Шикина В. Е.

Диагностика и комплексное лечение фиброзно-кистозной мастопа-тии.

67

 

 

Склярова В. О.

Ентеробіоз в гінекології.

72

У статті представлено власні спостереження паразитування гостриків у жінок різних вікових груп. Описані та узагальнені основні скарги, клінічні зміни, ключові моменти лікування, епідеміологія і важливість проведення санітарно-просвітницької роботи.

Ключові слова: ентеробіоз, гінекологія, обстеження, гострик.

 

 

Корнацька А. Г., Ревенько О. О., Флаксемберг М. А., Трохимович О. В.

Терапія супроводу медикаментозного переривання завмерлої вагіт-ності.

77

Проаналізовані результати запропонованої схеми антибіотикопрофілактики запальних ускладнень з використанням препарату цефіксим (Сорцеф® «АЛКАЛОЇД» Скоп’є) і хлоргексидин (Гексикон® ВАТ «НИЖФАРМ») після медикаментозного переривання вагітності, що не розвивається. Проведене дослідження встановило високу терапевтичну ефективність і добру переносимість зазначених препаратів у профілактиці запальних ускладнень після медикаментозного переривання вагітності, що не розвивається, в І триместрі, що дозволяє рекомендувати дану схему для широкого клінічного застосування.

Ключові слова: медикаментозний аборт, вагітність, що не розвивається, антибіотикопрофілактика запальних ускладнень, цефіксим, хлоргексидин.

 

 

Герасимова Т. В., Суханова А. А., Гопчук О. М.

Ефективність комбінованих антибактеріальних засобів фторхіноло-нового ряду в практиці гінеколога.

81

Запальні захворювання придатків матки – «стабільний лідер» у структурі гінекологічної патології. У статті представлені результати лікування жінок з гострим сальпінгоофоритом при неускладненому клінічному перебігу в амбулаторних умовах з використанням комбінованого антибактеріального препарату.

Ключові слова: ципрофлоксацин, тинідазол, Ципролет А, сальпінгоофорит, лікування.

 

 

Барсуков А. Н., Пересада О. А., Кудина О. Л., Ковган И. М.

Применение полусинтетического биофлавоноида диосмина в комп-лексном лечении плацентарной дисфункции при беременности вы-сокого риска.

85

 

 

Кадимова Ш. Г.

Оценка влияния комплексной терапии на состояние системы пере-кисного окисления липидов / антиоксидантной защиты у беремен-ных c почечной патологией.

88

В ходе проведенных исследований установлено, что у женщин с невынашиванием беременности с ранних сроков гестации активизируются процессы свободнорадикального окисления на фоне истощения антиоксидантной защиты (АОЗ), что в конечном счете приводит к появлению симптомов угрозы прерывания беременности и нарушению функции плаценты. Известно, что синтез прогестерона и эстрогенов напрямую связан с процессами перекисного окисления липидов (ПОЛ), поэтому их антенсификация приводит к дефициту этих гормонов и прерыванию беременности. У беременных 2-й груп-пы с почечной патологией, в связи с наличием угрозы прерывания беременности, получавших традиционную терапию, имели место активизация ПОЛ и истощение АОЗ на протяжении всего периода гестации. Рекомендованная ранняя комплексная терапия способствовала существенному улучшению течения беременности и исходов родов практически у всех беременных 1-й группы.

Ключевые слова: плацентарная недостаточность, почечная патология, беременность.

 

 

Подольський Вл. В.

Прегравідарна підготовка жінок з хронічними запальними захворю-ваннями статевих органів, профілактика та прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень у них під час вагітності – запорука безпечного материнства.

91

У статті наведені результати досліджень щодо стану репродуктивного здоров’я у жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів залежно від рівня ураження, частоти та тривалості зах-ворювання. На основі результатів мікробіологічних, вірусологічних, гормональних, імунологічних, патоморфологічних та психологічних досліджень розроблено алгоритм обстеження жінок з цією патологією, що дозволяє провести прегравідарну підготовку і знизити частоту акушерських і перинатальних ускладнень.

Ключові слова: прегравідарна підготовка, хронічні запальні захворювання статевих органів, небез-печне материнство, прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень, алгоритм обстеження.

 

 

Юзько О. М., Сидорчук Л. П., Булик Т. С.

Алельний стан гена ангіотензинперетворювального ферменту (АСЕ I/D) у вагітних із ожирінням.

95

Проаналізовано частоту алелей і генотипів інсерційно-делеційного (I/D) поліморфізму гена ангіотен-зинперетворювального ферменту (АСЕ) у структурі вагітних із ожирінням та без ожиріння у Північно-Буковинському регіоні. Серед вагітних із ожирінням мутація у 16-у інтроні гена АСЕ спостерігається у 64,4% випадків, що у 3,4 разу частіше, ніж серед вагітних без ожиріння. За характером алельного розподілу I/D-поліморфізму промоторної зони гена АСЕ переважає несприятливий D-алель (71,0% випад-ків проти 29% носіїв І-алеля), при вірогідному дефіциті гетерозиготності.

Ключові слова: вагітність, ожиріння, I/D поліморфізм гена АСЕ.

 

 

Гайструк Н. А., Мазченко О. О., Надєждін М. В.

Сучасні аспекти діагностики та терапії дистресу плода і ранніх судинних порушень у вагітних.

98

Гомоцистеїн, будучи замінною амінокислотою, відіграє суттєву роль у підтримці адекватних гемодина-мічних процесів в єдиній системі мати–плацента–плід, метаболізмі амінокислот та вітамінів. Предиктором розвитку цілої низки акушерських ускладнень та внутрішньоутробних вад є гіпергомоцистеїнемія. Розкриття закономірностей біохімічних перетворень гомоцистеїну в процесі його метаболізму, а також факторів, що безпосередньо впливають на нього, залишаються актуальними, оскільки дозволяють ви-світлити особливості аспектів етіології та патогенезу дистресу плода, хронічної плацентарної недоста-тності, невиношування, синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку плода, звичних викиднів, відшарування плаценти, пізніх гестозів, зокрема, гіпертензивних розладів у вигляді прееклампсії та еклампсії. Що в свою чергу відкриває нові можливості попередження та перспективи впровадження па-тогенетичної терапії судинних порушень під час вагітності, ефективно впливати на відсоток перината-льних ускладнень, показники захворюваності під час вагітності та пологів.

Ключові слова: гіпертензивні розлади, гомоцистеїн, дистрес плода, патогенетична терапія.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю.

Залежність показників перинатальних втрат від варіювання частоти кесаревих розтинів при дистресах плода.

102

У роботі проаналізовані дані про частоту кесаревих розтинів, структуру кесаревих розтинів по пока-занням з боку плода, залежності показань перинатальних втрат від варіювання частоти кесаревих розтинів при дистресах плода за період 2001–2011 років у Київському пологовому будинку № 1. Відзначено підвищення частоти кесаревих розтинів. Також привертає увагу позитивна тенденція зниження частоти ургентних оперативних втручань. Підвищення частоти кесаревих розтинів у разі об’єктивно підтвердженій гострій гіпоксії плода не сприяло очікуваному зниженню перинатальних втрат.

Ключові слова: кесарів розтин, дистрес плода, перинатальні втрати.

 

 

Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А.

Диагностика и лечение гемолитической болезни плода на совреме-нном этапе.

106

 

 

Волик Н. К.

3D-ангіографія хронології розвитку судинної мережі плаценти.

112

Васкуляризація матки та плаценти важливі для нормального розвитку вагітності. Патологічне форму-вання та подальший патологічний розвиток плаценти призводить до розвитку цілого ряду ускладнень перебігу вагітності. У теперішній час прогнозування порушення функцій плаценти можливе завдяки допплєрометричній оцінці профілей спектрів кровотоку в маткових артеріях та артеріях пупкового ка-натика. В статті представлений досвід та проведена оцінка ангіоархітектоніки плаценти, що досліджу-ється при візуалізації в режимі 3D-ангіографії. Розроблені та описані етапи проведення дослідження, показано, що даний метод дає можливість скласти представлення о трьохмірну організацію системи судин в плаценті, дослідити її анатомічні особливості і водночас проводити вимірювання параметрів кровотоку в цих судинах, що має велике значення для визначення прогнозу перебігу вагітності.

Ключові слова: вагітність, плацента, ангіографія.

 

 

Посохова С. П., Ніточко К. О.

Прогностичні критерії реалізації внутрішньоутробного інфікування плода при недоношеній вагітності та передчасному розриві плодових оболонок.

117

У статті наведені результати вивчення прогностичних критеріїв внутрішньоутробного інфікування при недоношеній вагітності та передчасному розриву плодових оболонок, якими є: наявність у жінки актив-них маркерів урогенітальної інфекції, виражене маловоддя (ВСАЖ менше 1,5 см), визначення С-реактивного білка, наявність запальних процесів у посліді та оцінка новонародженого за шкалою Апгар менше 7/7 балів. Найважливішим прогностичним критерієм внутрішньоутробного інфікування є три-валість безводного періоду більше 168 год при терміні гестації до 32 тиж, при якому був найбільший відсоток неонатальної смертності.

Ключові слова: передчасні пологи, передчасний розрив плодових оболонок, внутрішньоутробне інфікування, прогностичні критерії.

 

 

Танько О. П., Вигівська Л. А., Мальцев Г. В., Благовещенский Е. В., Гайворонська С. І.

Використання допплєрометричного дослідження в діагностиці дист-ресу плода.

121

У даній статті висвітлено сучасний погляд на використання допплєрометричного методу в акушерській практиці. Описаний випадок діагностики дистресу плода свідчить про те, що при проведенні допплєро-метричного дослідження необхідно давати одночасно кількісну та якісну характеристики кривих швид-костей кровотоку. Проведення лише кількісного оцінювання не завжди сприяє точній діагностиці стану внутрішньоутробного плода.

Ключові слова: допплєрометрія, крива швидкості кровотоку, вагітність, артерія пупкового канатика.

 

 

Артеменко В. В.

Роль біохімічного скринінгу в пренатальній діагностиці вроджених вад розвитку і хромосомних аномалій у плода.

124

Результати проведених досліджень свідчать, що специфічні відхилення від норми сироваткових мар-керів вагітності в разі різноманітних видів вроджених вад розвитку мали 16–71% пацієнток, поєднані зміни сироваткових маркерів вагітності відзначені в 19,2% в основній групі пацієнток і в 10,0% у групі порівняння. Отримані результати слід ураховувати під час розроблення алгоритму прогностичних заходів у жінок із факторами ризику.

Ключові слова: вроджені вади розвитку, хромосомні аномалії, діагностика, біохімічний скринінг.

 

 

Ромащенко О. В., Мельников С. Н., Коваль С. Б., Билоголовская В. В., Ященко Л. Б., Щербак М. А.

Сексуальная гармония у женщин в пременопаузе.

127

В статье представлен анализ проблем нарушения сексуального желания и оценены перспективы ис-пользования капсул Гинопауэр для достижения гармонии сексуальных взаимоотношений мужчины и женщины.

Ключевые слова: сексуальные дисфункции у женщин, пременопауза, сексуальное желание, Гинопауэр.

 

 

Бойко О. М.

Корекція урогенітальних розладів у жінок з лейоміомою матки і вну-трішнім ендометріозом.

129

Результати проведених досліджень свідчать, що лейоміома матки і внутрішній ендометріоз є одними з причин розвитку урогенітальних розладів, частота і структура яких залежать від об’єму і доступу оперативного лікування. Використання пропонованого алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів дозволяє знизити частоту урогенітальних розладів і підвищити ефективність лікування ос-новної генітальної патології.

Ключові слова: лейоміома матки, внутрішній ендометріоз, урогенітальні розлади.

 

 

Веропотвелян П. Н., Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Казак А. В.

Варикозный сосудистый фактор у пациенток, страдающих хроничес-ким болевым синдромом малого таза.

131

В статье дан краткий обзор современного состояния варикозно-сосудистого фактора и хронического болевого синдрома малого таза. Изложены особенности венозной системы малого таза, этиология и патогенез. Представлены методы диагностики и терапии варикозного сосудистого фактора вен мало-го таза. Предпочтительным и хорошо зарекомендовавшим препаратом консервативного лечения является Флебодиа 600. Препарат рекомендован при проведении комплексной терапии и хирургического лечения, в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход.

Ключевые слова: варикозный сосудистый фактор, хронический болевой синдром, лечение, Флебодиа 600.

 

 

Шуршалина А. В.

Хронический эндометрит как причина нарушений репродуктивной функции.

135

Хронический эндометрит может быть причиной различных нарушений репродуктивной функции в ви-де бесплодия, неудачных попыток вспомогательных репродуктивных технологий, привычного невынашивания беременности. Своевременная диагностика и современная терапия воспалительного процесса в эндометрии являются важным этапом в профилактике репродуктивных потерь.

Ключевые слова: хронический эндометрит, эндометрий, бесплодие, невынашивание беременности.

 

 

Зелінський О. О., Чумак З. В., Шаповал М. В., Єрмоленко Т. О.

Прогнозування індивідуального віку настання менопаузи завдяки оцінюванню оваріального резерву.

139

 

 

Дубчак А. Е., Милевский А. В., Довгань Е. И.

Профилактика и лечение нарушений менструального цикла у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза.

142

В работе изучено влияние в восстановительной терапии хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов фитокомплекса ТазалокТМ – препарата природного происхождения, регулирующего кровоснабжение, трофику, метаболизм и функциональное состояние репродуктивной эндокринной системы, обладающего противовоспалительным, противоотечным, седативным и резорбтивным воздействием, способствующего активной резорбции воспалительного инфильтрата и содержимого кистозных новообразований.

Ключевые слова: воспалительные заболевания органов малого таза, лечение, менструальная функция, ТазалокТМ.

 

 

Дубинина В. Г., Рыбин А. И.

Применение иммуномодулирующей терапии в комплексном лечении больных раком яичников.

149

В статье представлены результаты исследования по изучению клинической эффективности примене-ния препарата Альфарекин® в комплексном лечении пациенток с раком яичников. Установлено, что использование препарата на фоне послеоперационной лекарственной терапии улучшает показатели как гуморального, так и клеточного звеньев иммунитета больных. Препарат Альфарекин® обладает выраженным иммуномодулирующим и противоопухолевым действием, хорошо переносится пациен-тками и не имеет побочных эффектов.

Ключевые слова: рак яичников, лечение, иммуномодулирующая терапия, Альфарекин®.

 

 

Протас Р. В.

Функціональний стан яєчників у пізній післяопераційний період у жінок після емболізації маткових артерій з приводу лейоміоми матки.

153

У статті описані результати проведеного вивчення функції яєчників у жінок репродуктивного віку після емболізації маткової артерії в пізній післяопераційний період. Оцінювання оваріального резерву яєчників проводили із використанням ультразвукового методу обстеження та допплєрометрії кровотоку в яєчникових артеріях з вивченням гормонального профілю, зокрема рівня антимюллерового гормону.

Ключові слова: лейоміома матки, овріальний резерв, антимюллеровий гормон, допплєрометрія кровотоку.

 

 

Хажиленко К. Г., Воробйова І. І., Живецька-Денисова А. А.

Особливості репродуктивної функції у жінок з різними варіантами спадкових тромбофілій.

156

 

 

Процепко А. А., Адамчук Н. В.

Влияние гормональных рилизинг-систем на липидный спектр крови.

159

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что гормональные рилизинг-системы – ГРС (кольцо, пластырь, ВМС) не оказывают значительного влияния на липидный обмен у женщин репро-дуктивного возраста. Динамика изменений являлась статистически недостоверной в целом и между группами, не выходила за рамки нормативных значений и не была клинически значимой. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке алгоритма применения ГРС у женщин репродуктивного возраста.

Ключевые слова: гормональные рилизинг-системы, липидный спектр крови.

 

 

Жидківська О. М.

Тактика ведення жінок перименопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія на фоні фіброзно-кістозної мастопатії.

162

Використання вдосконаленого нами алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів у жінок перименопаузального віку з поєднанням гіперпластичних процесів ендометрія і фіброзно-кістозної мастопатії дозволяє визначити першочерговість (статеві органи або грудні залози); метод лікування (консервативний або оперативний) і варіант медикаментозної корекції (препарати для гормональної і метаболічної терапії). У сукупності це дозволяє знизити захворюваність в жінок пери-менопаузального віку і попередити розвиток онкологічної патології.

Ключові слова: гіперпластичні процеси ендометрія, фіброзно-кістозна мастопатія, тактика лікування.

 

 

Сенчук А. Я., Доскоч І. О., Мартинова Д. А., Саврун С. С.

Нові можливості у лікуванні вегетуючих форм дріжджів роду Candida у хворих зі змішаним вульвовагінітом.

164

 

 

Баскаков П. М., Суліма Г. М.

Особливості тазових перитонеальних спайок у пацієнток репродук-тивного віку після оперативних втручань.

169

Проведено ретроспективний аналіз особливостей тазових перитонеальних спайок у жінок репродуктивного віку після різноманітних оперативних втручань на органах малого таза в анамнезі. Формува-ння післяопераційних спайок залежить від операційного доступу і виду оперативного втручання. Під час використання лапароскопічної методики знижується поширеність спайкового процесу і є найбільш сприятливим прогнозом щодо реалізації репродуктивної функції.

Ключові слова: перитонеальні тазові спайки, оперативні втручання, репродуктивний вік.

 

 

Степаненко В. І., Іванов С. В.

Сучасна терапевтична корекція вторинної імунної недостатності із залученням наномедичних технологій у комплексному лікуванні хворих на урогенітальні інфекції.

171

 

 

Суханова А. А., Соколова К. І., Коноплянко В. В.

Комплексне лікування дисплазій епітелію шийки матки, асоційованих з папіломавірусною інфекцією.

178

Поширеність папіломавірусної інфекції, її негативний вплив на стан епітелію шийки матки, підвищення ризику малігнізації при тривалій персистенції інфекції потребує пошуку нових препаратів і нових підхо-дів до лікування цієї інфекції. При використанні тільки фізіохірургічних методів лікування патології шийки матки визначається високий відсоток рецидивування процесу. Тому питання оптимізації методів лікування патології шийки матки є актуальним.

Ключові слова: вірус папіломи людини (ВПЛ), дисплазія епітелію шийки матки, апоптоз, інтерферон альфа-2, комплексний метод лікування.

 

 

Боженко О. Ю.

Порівняльний аналіз застосування онкомаркерів СА125 та НЕ4 при диференціальній діагностиці пухлин яєчників.

183

У статті наведено результати власних досліджень визначення концентрації онкомаркерів НЕ4 та СА125 у сироватці крові пацієнток із пухлинами яєчників різного характеру, а також розрахунок інтегрального коефіцієнта ROMA. Проведено порівняльний аналіз діагностичної цінності НЕ4, СА125 та ROMA для стратифікації ризику у хворих із пухлинами яєчників.

Ключові слова: пухлини яєчників, онкомаркери.

 

 

Поліщук Л. З., Рябцева О. Д., Свінціцький В. С., Гардашнікова Г. Т.

Рак яєчника І стадії: морфологічні зміни у контрлатеральному яєчни-ку, матці та маткових трубах і принципи уточнення поширеності пух-линного процесу.

187

При морфологічному дослідженні операційного матеріалу 30 хворих на рак яєчника І стадії виявлено варіабельність гістологічної структури пухлин яєчника з переважанням раку серозного типу, а також широкий спектр патологічних змін у контрлатеральному яєчнику, матці і маткових трубах. Серед них найбільш частими були гіперплазія текатканини, полікістоз яєчника, граничні, серозні, муцинозні, фолікулярні кісти та кісти жовтого тіла. У граничних кістах контрлатерального яєчника виявлена гіперплазія епітелію з/без проліферації та вогнища малігнізації. У трьох хворих виявлено вогнища синхронного раку матки. Більшість морфологічних змін у контрлатеральному яєчнику, матці, маткових трубах є морфологічними проявами порушень гормонального гомеостазу у хворих на рак яєчника. Обговорено питання щодо органозберігального лікування хворих на рак яєчника І стадії, представлені принципи його хірургічного стадіювання.

Ключові слова: рак яєчника І стадії, контрлатеральний яєчник, матка, маткові труби, морфологічні зміни, органозберігальне лікування.

 

 

Резніченко Н. А.

Клініко-патогенетичне значення порушень гормональної системи та їхня корекція при безплідді на тлі генітального мікст-кандидозу у жінок.

192

Вивчені показники функціонального стану гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи та кори надирникових залоз у 293 пацієнток з безпліддям на тлі генітальної мікст-кандидозної інфекції, проведена корекція цього стану мікронізованим прогестероном. Доведена висока його ефективність.

Ключові слова: гормональний статус, генітальний мікст-кандидоз, безпліддя, мікронізований прогестерон.

 

 

Корнацька А. Г., Даниленко О. Г., Сай С. Ю.

Фітотерапія при безплідному шлюбі.

196

 

 

Адамов М. М.

Психологічна характеристика жінок, у яких для лікування безпліддя використовували допоміжні репродуктивні технології.

198

Результати проведених досліджень свідчать, що до розвитку пограничних психічних розладів призво-дить сполучення декількох чинників, таких, як неадаптивна поведінка, котра посилює внутрішнє напруження, спричинює дисфункцію вегетативної нервової системи, що проявляється вегетативними порушеннями. Довготривале внутрішнє напруження зумовлює розвиток високого рівня тривоги, викид кортикостероїдів і в подальшому імунодефіцитний стан, що призводило до загострення хронічних соматичних захворювань. Отримані результати необхідно враховувати під час розроблення алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, психологічна характеристика.

 

 

Гормональная составляющая.

201