ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_07_2018

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ стр. 10 Aктуальні питання вибору способу розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі Назаренко Л. Г. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):10–15; doi 10.15574/HW.2018.133.10
НОВИНИ. ПОДІЇ стр. 16 «Як ти дорослішаєш» HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):16
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ стр. 17 Пологовий центр – нова ланка акушерської допомоги в Україні М.В. Макаренко, Д.О. Говсєєв, І.В. Сокол, В.О. Берестовий, Р.М. Ворона HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):17–21; doi 10.15574/HW.2018.133.17
стр. 22 Спокуса кесаревим розтином (Основні NB! модифікованої методики) Герман Ю. В., Григурко Д. О. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):22–25; doi 10.15574/HW.2018.133.22
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ стр. 26 Оптимізація лікувально-діагностичного алгоритму при психогенній аменореї з позиції міждисциплінарного підходу Веденєєва З. М. , Прима І. В. , Гончаренко В. М. , Кравченко Ю. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):26–32; doi 10.15574/HW.2018.133.26
стр. 33 Психологічні та стресові передумови формування передменструального синдрому Пахаренко Л. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):33–35; doi 10.15574/HW.2018.133.33
стр. 33 Наукове обґрунтування необхідності використання психологічної платформи допоміжних репродуктивних технологій Берестовий О. О. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):33–35; doi 10.15574/HW.2018.133.36
стр. 40 Оптимізація лікувально-діагностичного підходу до проведення мануальної вакуум-аспірації при післяпологових гнійно-запальних захворюваннях Булавенко О. В. , Остап’юк Л. Р. , Рудь В. О. , Волошиновський А. С. , Малий Т. С. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):40–45; doi 10.15574/HW.2018.133.40
стр. 46 Замісна терапія левотироксином у збалансуванні гормональних взаємовідношень при субклінічному гіпотиреозі у жінок репродуктивного віку Венцківський Б. М. , Варченко Л. М. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):46–48; doi 10.15574/HW.2018.133.46
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 49 Комбіновані оральні контрацептиви: оптимальний комплекс обстеження Рикова О. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):49–54
ЗАРУБІЖНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 56 Споживання морепродуктів під час вагітності та його вплив на розвиток нервової системи у дитинстві (дослідження ALSPAC): обсерваційне когортне дослідження Joseph R Hibbeln, John M Davis, Colin Steer, Pauline Emmett, Imogen Rogers, Cathy Williams, Jean Golding HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):56–65
АКУШЕРСТВО стр. 66 Особливості перебігу пологів у жінок з перинатальними втратами в анамнезі Воробей Л. І. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):66–68; doi 10.15574/HW.2018.133.66
стр. 69 Прогнозування плацентарної дисфункції у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок Моцюк Ю. Б. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):69–74; doi 10.15574/HW.2018.133.69
ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 77 Білки теплового шоку у діагностиці та прогнозуванні порушень репродуктивної функції у жінок Яковенко Л. Ф. , Ромащенко О. В., Крупська І. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):77–83; doi 10.15574/HW.2018.133.77
стр. 84 Лікування дифузної дисгормональної дисплазії молочних залоз у пацієнток у періоді менопаузального переходу Кулагіна Н. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):84–88
стр. 89 Роль гепатопротекторного та венотонізуючого лікування у профілактиці рецидивів доброякісних і пограничних пухлин яєчників після виконання консервативних органозберігальних операцій Суханова А. А., Єгоров М. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):89–95; doi 10.15574/HW.2018.133.89
стр. 96 Стан гіпоталамо-гіпофізарно-наднирково-яєчникової системи у жінок з пухлинами і пухлиноподібними утвореннями органів репродуктивної системи у період постменопаузи Мамедова С. М. , Гарашова М. А. , Алієва Е. М. , Султанова С. Г. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):96–99; doi 10.15574/HW.2018.133.96
стр. 100 Протозойні інвазії сечостатевої системи у поєднанні зі збудниками бактеріального вагінозу у жінок фертильного віку та їхніх статевих партнерів Федорич П. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):100–106; doi 10.15574/HW.2018.133.100
стр. 107 Досвід застосування препарату Поліжинакс у лікуванні вульвовагінітів, які викликані аеробною та змішаною мікрофлорою Радзинський В. Є., Ордиянц І. М., Побединська О. С., Зиков Є. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):107–110
стр. 111 Ефективність нестероїдних протизапальних препаратів під час лікування синдрому хронічного тазового болю Романенко Т. Г. , Суліменко О. М. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):111–115; doi 10.15574/HW.2018.133.111
ОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 116 Тактика хірургічного лікування міоми матки у жінок з порушенням репродуктивної функції Літвак О. О. , Довгань А. А. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):116–120; doi 10.15574/HW.2018.133.116
ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДИ стр. 121 Прогестерон – новий погляд на давно відомі ліки (Огляд літератури) Зигмунт Малгожата, Сапа Яцек HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):121–128
БЕЗПЛІДДЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї стр. 129 Гіперпластичні процеси ендометрія у жінок із безплідністю: зіставлення результатів ультрасонографічних та патоморфологічних досліджень ендометрія Кузик Ю. І. , Чорненька Г. М. HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):129–133; doi 10.15574/HW.2018.133.129
МІЖНАРОДНІ ПРОТОКОЛИ стр. 134 Застосування низьких доз аспірину під час вагітності ACOG COMMITTEE OPINION Думка комітету експертів Американського коледжу акушерів і гінекологів HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):134–139