ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_07_2017

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 11 Апендикулярно-генітальний синдром у дитячій гінекології Герасимова Т. В., Гопчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):11–13; doi 10.15574/HW.2017.123.11
стр. 14 Раціональне ведення пологів. Сучасні підходи до проведення передіндукції та індукції пологів HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):14–15
стр. 16 Національний консенсус щодо ведення пацієнток з цервікальними інтраепітеліальними неоплазіями, зумовленими папіломавірусною інфекцією HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):16–24
стр. 25 Сучасна тактика лікування залізодефіцитної анемії Гайдукова С. М., Видиборець С. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):25–31
стр. 32 Нові аспекти у лікуванні лейоміоми матки, асоційованої з ендометріозом Камінський В. В., Прокопович Є. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):32–35; doi 10.15574/HW.2017.123.32
стр. 36 Тактика лікування кіст нирок Возіанов С. О., Бойко А. І., Шматюк Т. І., Купрін Д. І. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):36–39; doi 10.15574/HW.2017.123.36
стр. 40 Гестаційна коагулопатія: прорив у поглядах на профілактику кровотеч Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Сокол І. В., Слободенюк А. І., Берестовий В. О., Ворона Р. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):40–46; doi 10.15574/HW.2017.123.40
стр. 47 Нові можливості у лікуванні міом тіла матки – HIFU-технологія Козаренко Т. М., Карачарова І. Ю., Гончаренко В. М., Клюсов О. М., Говоруха Т. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):47–51; doi 10.15574/HW.2017.123.47
стр. 52 Клінічна ефективність вагінальних супозиторіїв, що містять мірамістин, у користувачів акушерського песарію при неспецифічному вагініті Коньков Д. Г., Старовєр А. В., Булавенко О. В., Вознюк А. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):52–58; doi 10.15574/HW.2017.123.52
стр. 59 Оптимізація прегравідарної підготовки жінок з міомою матки Довгань А. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):59–60; doi 10.15574/HW.2017.123.59
стр. 61 Перспективи безперервного професійного розвитку в умовах приватного медичного центру Яроцька І. В., Вдовиченко С. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):61–62
стр. 63 Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітних з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників Бойко В. І., Сухоставець Н. П. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):63–65; doi 10.15574/HW.2017.123.63
стр. 66 Лікування хворих з гіперактивним сечовим міхуром, гіпокінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки Чабанов П. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):66–69; doi 10.15574/HW.2017.123.66
стр. 70 Особливості професійної захворюваності жінок–медичних працівників Шелигін О. С. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):70–71; doi 10.15574/HW.2017.123.66
стр. 72 Особливості психоемоційних розладів та якості життя залежно від тяжкості та форми акне у жінок з безплідністю Літус О. І., Задніпряна О. І. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):72–76; doi 10.15574/HW.2017.123.72
стр. 77 Характеристика перебігу пубертатного періоду у дівчаток-підлітків Прикарпатського регіону та основні чинники зниження репродуктивного потенціалу Дзьомбак В. Б., Макарчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):77–80
стр. 81 Індекс вільного тестостерону або тестостерон загальний та вільний: Що оптимально вибрати для діагностики біохімічної гіперандрогенії? Рикова О. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):81–82
стр. 84 Хронічний гломерулонефрит і вагітність Ісламова О. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):84–87; doi 10.15574/HW.2017.123.84
стр. 88 Плацентарна дисфункція у вагітних із супутньою патологією серцево-судинної системи Гопчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):88–92; doi 10.15574/HW.2017.123.88
стр. 93 Профілактика невиношування вагітності у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки Бойко В. І., Воліна-Стахорна Ю. С. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):93–95; doi 10.15574/HW.2017.123.93
стр. 96 Особливості акушерської та перинатальної патології у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини Костюк А. Л. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):96–98; doi 10.15574/HW.2017.123.96
стр. 99 Новий погляд на ендометріоз: роль відновлення повноцінного імунного нагляду над ектопічними клітинами ендометрія Мельников С. М., Тацький О. Ф. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):99–106; doi 10.15574/HW.2017.123.99
стр. 107 Комплексна оцінка діагностичних критеріїв у жінок з цистоцеле і стресовим нетриманням сечі Люлько А. О. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):107–110; doi 10.15574/HW.2017.123.110
стр. 111 Особливості перебігу післяопераційного періоду при хірургічному лікуванні лапаротомічним та лапароскопічним доступом гінекологічних захворювань у жінок з екстрагенітальною патологією Костіков В. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):111–115; doi 10.15574/HW.2017.123.111
стр. 116 Корекція біоценозу піхви із застосуванням Лактагелю після проведення гінекологічних операцій Булавенко О. В., Рудь В. О., Босий С. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):116–118; doi 10.15574/HW.2017.123.116
стр. 120 Вплив гормональної контрацепції на слизову оболонку шийки матки у жінок з надмірною масою тіла Авраменко Н. В., Грідіна І. Б. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):120–122; doi 10.15574/HW.2017.123.120
стр. 123 Важка дисплазія епітелію шийки матки та внутрішньоепітеліальна карцинома (ЦІН 3) з поширенням на склепіння та стінки піхви. Діагностика та лікування Лигирда Н. Ф., Свінціцький В. С., Кротевич М. С. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):123–131; doi 10.15574/HW.2017.123.123
стр. 132 Поєднання аденоміозу і гіперпластичних процесів матки: удосконалена тактика діагностики та лікування Прудніков П. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):132–134; doi 10.15574/HW.2017.123.132
стр. 135 Стан системи імунітету у жінок з латентною папіломавірусною інфекцією шийки матки Дола О. Л. HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):135–138; doi 10.15574/HW.2017.123.135
стр. 139 Систематичний огляд первинних результатів, їх оцінка в результатах рандомізованих досліджень, які вивчають лікування прееклампсії James M.N. Duffy, Martin Hirsch, Chris Gale, Louise Pealing, Anusuya Kawsar, Marian Showell, Paula R. Williamson, Khalid S. Khan, Sue Ziebland, Richard J. McManus HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):139–142
стр. 143 Первинна профілактика раку шийки матки: ресурсно стратифицированное керівництво Американського товариства клінічної онкології Скорочений варіант. Адаптовано - С.А. Шурпяк HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):143–157