ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_06_2018

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ стр. 10 Мікоплазма геніталіум – таємний руйнівник Бурка О. А., Лигирда Н. Ф. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):10–14; doi 10.15574/HW.2018.132.10
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ стр. 15 Психосоціальні аспекти пологів Жук С. І., Щуревська О. Д. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):15–18; doi 10.15574/HW.2018.132.15
стр. 19 Інновації розродження вагітних з аномально інвазивною плацентою: placenta percreta (Випадок з практики) Голяновський О. В. , Мехедко В. В. , Савонік А. О. , Гончаренко Д. О. , Кучер В. М. , Верещагін С. В. , Герасімов С. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):19–24; doi 10.15574/HW.2018.132.19
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ стр. 25 Методология профилактики больших акушерских синдромов Тезиков Ю. В., Липатов И. С., Фролова Н. А., Кутузова О. А., Приходько А. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.6(132):25–33
стр. 34 Управління біотопами жінки – нові підходи Жук С. І. , Шляхтіна А. О. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):34–36; doi 10.15574/HW.2018.132.34
стр. 37 Оцінка стану біоценозу піхви у пацієнток з рецидивом ектопії циліндричного епітелію шийки матки в умовах інфікування вірусом папіломи людини Мазур Ю. Ю., Пирогова В. І., Кузь Н. М. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):37–41; doi 10.15574/HW.2018.132.37
стр. 42 Порівняльне дослідження ефективності топічної терапії комбінованими препаратами змішаних вагінітів, асоційованих з цервіцитами Пирогова В. І. , Шурпяк С. О. , Фейта Ю. Р. , Малачинська М. Й. , Кузь Н. М. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):42–49; doi 10.15574/HW.2018.132.42
стр. 50 Анатомо-функціональний стан органів малого таза у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників Стрелко Г. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):50–54; doi 10.15574/HW.2018.132.50
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 57 Сучасні підходи до лабораторної діагностики і менеджменту синдрому тиреотоксикозу Паньків В. І. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):57–61; doi 10.15574/HW.2018.132.57
АКУШЕРСТВО стр. 62 Оцінка лікувального та профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні гестаційного пієлонефриту у вагітних Шеремета Р. З. , Сабадаш М. Є. , Шуляк О. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):62–66; doi 10.15574/HW.2018.132.62
стр. 64 Великі акушерські синдроми – сучасні можливості профілактики Романенко Т. Г. , Суліменко О. М. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):67–72; doi 10.15574/HW.2018.132.67
стр. 73 Акушерські та перинатальні наслідки розродження жінок із варикозною хворобою Моцюк Ю. Б. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):73–75; doi 10.15574/HW.2018.132.73
стр. 76 Ведення вагітності та розродження жінок на тлі гострого панкреатиту Голяновський О. В. , Фелештинський Я. П. , Павлів Т. П. , Гончаренко Д. О. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):76–80; doi 10.15574/HW.2018.132.76
стр. 81 Вивчення біотопу пологових шляхів у вагітних з маловоддям Басюга І. О. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):81–83; doi 10.15574/HW.2018.132.81
ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 84 Роль генетичних факторів у розвитку передменструального синдрому Пахаренко Л. В. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):84–86; doi 10.15574/HW.2018.132.84
стр. 87 Міждисциплінарний підхід у менеджменті хронічного тазового болю у жінок Жук С. І. , Гордійчук О. О. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):87–91; doi 10.15574/HW.2018.132.87
стр. 92 Клініко-анамнестичні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку Садигов Ю. М. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):92–95; doi 10.15574/HW.2018.132.92
стр. 96 Можливі шляхи корекції тяжких форм клімактеричного синдрому у жінок на тлі ендометріозу Захаренко Н. Ф. , Коваленко Н. В. , Ретунська І. М. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):96–101; doi 10.15574/HW.2018.132.96
стр. 102 Особливості клінічного перебігу міоми матки у жінок репродуктивного віку Флаксемберг М. А. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):102–106; doi 10.15574/HW.2018.132.102
ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДИ стр. 109 Концептуальна модель необхідності подолання клімактеричних розладів. (Клінічна лекція) Дубоссарська З. М. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):109–112; doi 10.15574/HW.2018.132.109
стр. 113 Плацентарний синдром як імовірний фактор ризику розвитку прееклампсії (Огляд літератури) Артьоменко В. В. , Берлінська Л. І. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):113–117; doi 10.15574/HW.2018.132.113
БЕЗПЛІДДЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї стр. 118 Особливості психоемоційного стану та біопродукування стрес-асоційованих гормонів у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій Вигівська Л. М. , Усевич І. А. , Майданник І. В. , Олешко В. Ф. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):118–121; doi 10.15574/HW.2018.132.121
стр. 122 Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій на тлі ожиріння (За даними ретроспективного аналізу) Жабченко І. А. , Сюдмак О. Р. HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):122–126; doi 10.15574/HW.2018.132.122
МІЖНАРОДНІ ПРОТОКОЛИ стр. 127 Гінекологічна допомога для підлітків і молодих жінок із розладами харчової поведінки Думка комітету експертів Американського коледжу акушерів і гінекологів Номер 740 • Червень 2018 р. Адаптовано – С.О. Шурпяк HEALTH OF WOMAN. 2018.6(132):127–133
стр. 134 Менеджмент больового синдрому після пологів Думка комітету експертів Американського коледжу акушерів і гінекологів Номер 742 • Липень 2018 р. Адаптовано – С.О. Шурпяк HEALTH OF WOMAN. 2018.6(132):134–139