ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_06_2017

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 9 Купірування болю за деяких видів акушерської патології: місце нестероїдних протизапальних препаратів (Клінічна лекція) Назаренко Л. Г. HEALTH OF WOMAN.2017.6(122):9–14; doi 10.15574/HW.2017.122.9
стр. 15 Пост-релиз І Міжнародного Конгресу "Репродуктивне здоров'я: мультидисциплінарний похід у безперервному професійному розвитку лікарів" HEALTH OF WOMAN.2017.6(122):15–28
стр. 29 Сучасні підходи до лікування важких менструальних кровотеч у жінок репродуктивного віку Медицинская газета «Здоров’я України». – Тематический номер «Гинекология. Акушерство. Репродуктология» №2, 2017 HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):29–30
стр. 31 Роль гіперпролактинемії в генезі стрес-індукованого безпліддя і можливості її корекції Татарчук Т. Ф., Косей Т. Ф., Регеда С. І., Яроцька Н. В., Горохова Г. О. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):31–39
стр. 40 Особливості менструальної функції у жінок з безплідністю на тлі патології щитоподібної залози Романенко Т. Г., Чайка О. І. HEALTH OF WOMAN.2017.6(122):40–44; doi 10.15574/HW.2017.122.40
стр. 45 Обговорення нового підходу до менеджменту синдрому полікістозних яєчників Дубоссарська З. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):45–48; doi 10.15574/HW.2017.122.45
стр. 50 Сучасний погляд на психологічну готовність жінки до материнства Анчева І. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):50–52
стр. 53 Залізодефіцитні стани в акушерстві і гінекології Вдовиченко Ю. П., Гопчук О. М. HEALTH OF WOMAN.2017.6(122):53–56; doi 10.15574/HW.2017.122.53
стр. 57 Сучасний погляд на проблему запальних захворювань органів малого таза у жінок Дубосcарська З. М., Дубосcарська Ю. О., Грек Л. П., Ушакова Т. Б. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):57–64; doi 10.15574/HW.2017.122.57
стр. 65 Репродуктивний анамнез жінок із післяпологовими гнійно-септичними ускладненнями Пирогова В. І., Фейта Ю. Р. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):65–68; doi 10.15574/HW.2017.122.65
стр. 71 Показники глікемічних профілей крові в осіб із цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу Возіанов С. О., Гурженко А. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):71–77; doi 10.15574/HW.2017.122.71
стр. 78 Електроміографічний контроль ефективності комплексного лікування хворих з гіперактивним сечовим міхуром і гіпокінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки Чабанов П. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122): 78–80; doi 10.15574/HW.2017.122.78
стр. 81 Підходи до лікування інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у жінок репродуктивного віку О.В. Ромащенко, В.Н. Григоренко, В.В. Білоголовська, Л.О. Лебідь, С.С. Волков HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):81–92; doi 10.15574/HW.2017.122.81
стр. 93 Характеристика перебігу пубертатного періоду у дівчаток-підлітків Прикарпатського регіону та основні чинники зниження репродуктивного потенціалу Дзьомбак В. Б., Макарчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):93–96; doi 10.15574/HW.2017.122.93
стр. 97 Вірусні гепатити у жінок репродуктивного віку Зайцев И. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):97–102
стр. 103 Аналіз випадків абдомінального розродження при аномаліях пологової діяльності Вдовиченко Ю. П., Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):103–106; doi 10.15574/HW.2017.122.103
стр. 107 Дослідження ефективності актографії у групі ризику розвитку плацентарної дисфункції у ІІІ триместрі вагітності Жук С. І., Ошовський В. І., Соловей О. Г. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):107–110; doi 10.15574/HW.2017.122.107
стр. 111 Особливості моніторингу стану плода у вагітних з обтяженим акушерським анамнезом Воробей Л. І. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):111–114; doi 10.15574/HW.2017.122.111
стр. 115 Місцеве лікування інфекційного вагініту: вплив комбінованих препаратів на ріст лактобактерій Медичні аспекти здоров’я жінки, №3 (108), 2017 HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):115–118
стр. 119 Профілактика ускладнень вагінальної гістеректомії Голяновський О. В., Губар І. А., Кульчицький Д. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):119–123; doi 10.15574/HW.2017.122.119
стр. 124 Оптимізація лікування пацієнток з фолікулярними кістами яєчників Лахно І. В., Ткачов А. Е., Сегал О. С., Жданюк С. О., Аблязова А. О., Несміян Н. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):124–126; doi 10.15574/HW.2017.122.124
стр. 128 Особливості гормонального гомеостазу та його роль у реалізації проліферативних процесів екзо- та ендоцервіксу при фонових захворюваннях шийки матки, асоційованих із функціональними кістами яєчників Матвійків Н. І., Макарчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):128–131; doi 10.15574/HW.2017.122.128
стр. 132 Імунологічні взаємодії організму у жінок із безплідністю, включених у програму IVF Литвин Н. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):132–139; doi 10.15574/HW.2017.122.132
стр. 136 Імунологічні взаємодії організму у жінок із безплідністю, включених у програму IVF Литвин Н. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):132–139; doi 10.15574/HW.2017.122.132
стр. 140 Атерогенні прогностичні маркери прееклампсії (Аналітичний огляд літератури та власні спостереження) Аксьонова А. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):140–143; doi 10.15574/HW.2017.122.140
стр. 144 Затримка росту плода - діагностика і лікування Адаптовано - С.О. Шурпяк HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):144–151
стр. 152 Патологія еклампсії: серія розтинів Jonathan L. Hecht, Jaume Ordi, Carla Carrilho, Mamudo R. Ismail, Zsuzsanna K. Zsengeller, S. Ananth Karumanchi, and Seymour Rosen Скорочений варіант. Адаптовано – С.О. Шурпяк HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):152–157