ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_04_2017

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 11 Поодинокі клінічні спостереження солідної псевдопапілярної неоплазми підшлункової залози у вагітних Дронов О. І., Дронова В. Л., Рощина Л. О., Мокрик О. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):11–15; doi 10.15574/HW.2017.120.11
стр. 16 І Міжнародний конгрес «Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід у безперервному професійному розвитку лікарів» HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):16–18
стр. 19 Важкі менструальні кровотечі: сучасні підходи в діагностиці та лікуванні HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):19
стр. 20 Ефективність пренатальної діагностики синдрому Дауна у шести областях Центрального і Південно-Східного регіонів України Веропотвелян М. П. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):20–30; doi 10.15574/HW.2017.120.20
стр. 31 Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників Макарчук О. М., Матвійків Н. І. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):31–34
стр. 35 Профілактика репродуктивних втрат при плацентарній дисфункції Герасімова Т. В., Морозова О. В., Гопчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):35–40; doi 10.15574/HW.2017.120.35
стр. 41 Ретроспективний аналіз гестаційних ускладнень і перинатальних наслідків у жінок з дисфункцією щитоподібної залози Вдовиченко Ю. П., Аліпова Н. Ф. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):41–46; doi 10.15574/HW.2017.120.41
стр. 47 Гіперпластичні процеси ендометрія. Можливості корекції натуропатичними препаратами Цубанова Н. А., Барська О. В., Губченко Т. Д. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):47–52; doi 10.15574/HW.2017.120.47
стр. 54 Роль клініко-анамнестичних даних у розвитку аденоміозу на сучасному етапі Прудніков П. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):54–56; doi 10.15574/HW.2017.120.54
стр. 57 Особливості метаболічних і гормональних порушень у жінок з метаболічним синдромом на прегравідарному етапі Диндар О. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):57–61; doi 10.15574/HW.2017.120.57
стр. 62 Манифестный дефицит железа у беременных: оценка допплерометрических параметров кровотока и феррокинетических показателей на фоне лечения Бурлев В. А., Федорова Ю. В., Сокур Т. Н., Ильясова Н. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):62–68
стр. 69 Особливості скоротливої діяльності матки у роділь з легкою прееклампсією Аббасова Н. В., Алієва Е. М., Ахмед-заде В. А., Ісмайлова А. Дж. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):69–72; doi 10.15574/HW.2017.120.69
стр. 75 Маркери дисфункції ендотелію у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок Бенюк В. О., Коваль С. Д., Курочка В. В., Ковалюк Т. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):75–77; doi 10.15574/HW.2017.120.75
стр. 78 Антифібринолітична терапія у клініці невиношування вагітності – аспекти лікувальної тактики Пирогова В. І., Ошуркевич О. О. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):78–82; doi 10.15574/HW.2017.120.78
стр. 83 Особливості репродуктивного та соматичного анамнезу вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини Костюк А. Л. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):83–85; doi 10.15574/HW.2017.120.83
стр. 86 Гормональна контрацепція у неповнолітніх і молодих жінок, взаємозв’язок з наслідками вагітності і пологів Веропотвелян П. М., Радченко В. В., Півнева Н. В., Осадчук О. Г. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):86–92; doi 10.15574/HW.2017.120.86
стр. 94 Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки у пацієнток, що народили нормотрофних дітей з монохоріальної двійні Мельник О. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):94–97; doi 10.15574/HW.2017.120.94
стр. 98 Етіопатогенетичні аспекти перебігу І триместра вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій Вигівська Л. М., Никонюк Т. Р. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):98–101; doi 10.15574/HW.2017.120.98
стр. 102 Вміст тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози Паньків В. І. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):102–106; doi 10.15574/HW.2017.120.102
стр. 107 Використання міфепристону з метою передопераційної підготовки жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки Корнацька А. Г., Чубей Г. В., Флаксемберг М. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):107–110; doi 10.15574/HW.2017.120.107
стр. 111 Особенности оперативного лечения гинекологических заболеваний лапаротомическим и лапароскопическим доступом у женщин с экстрагенитальной патологией Костиков В. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):111–114; doi 10.15574/HW.2017.120.111
стр. 115 Менструальна функція у жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія на тлі гормонотерапії Бенюк В. О., Курочка В. В., Бенюк С. В., Алтібаєва Д. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):115–117; doi 10.15574/HW.2017.120.115
стр. 118 Клініко-психологічні особливості перебігу акне у жінок з безплідністю Задніпряна О. І. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):118–122; doi 10.15574/HW.2017.120.118
стр. 123 Оптимізація підходів до розродження жінок, які завагітніли після застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій Гончарук Н. П., Ковида Н. Р. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):123–126; doi 10.15574/HW.2017.120.123
стр. 127 Можливості клінічного використання тестування на поліморфні варіанти генів ESR1 та CYP2D6*4 у хворих на рак грудної залози та ендометрія Палійчук О. В., Поліщук Л. З., Россоха З. І. HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):127–133; doi 10.15574/HW.2017.118.132
стр. 134 Менеджмент тазових передлежань плода Green-top Guideline No. 20b, Лютий 2017 Скорочений варіант. Адаптовано - С.О. Шурпяк HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):134–142
стр. 143 Менеджмент вагітності з імплантацією в області рубця на матці: звіт про випадок Mini Mammen Roy, Forough Radfar HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):143–146