ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_02_2017

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 11 Генетичні аспекти багатоплідної вагітності (Клінічна лекція) Назаренко Л. Г., Біляєв С. Г. HEALTH OF WOMAN.2017.2(118):11–16; doi 10.15574/HW.2017.118.11
стр. 17 Передгравідарна підготовка у жінок з дисгормональними порушеннями репродуктивної системи Жук С. І. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):17–21
стр. 22 Корекція кровотеч в ранні терміни гестації залежно від стану ембріона та екстраембріональних структур Кравченко О. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):22–24; doi 10.15574/HW.2017.118.22
стр. 26 Передчасний розрив плодових оболонок: нові генетичні чинники та можливий патогенез їхньої реалізації Венцківська І. В., Страшко І. В., Венцівський К. О., Загородня О. С. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):26–29; doi 10.15574/HW.2017.118.26
стр. 30 Ефективність різних протоколів підготовки ендометрія при перенесенні вітріфікованих/ відігрітих ембріонів Паращук В. Ю., Луцький А. С., Грищенко М. Г. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):30–32; doi 10.15574/HW.2017.118.30
стр. 33 Роль законодавчого органу України щодо моніторингу державних программ у сфері охорони здоров’я Гойда Н. Г., Вдовиченко Ю. П., Моісеєнко Р. О. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):33–35
стр. 36 РЕКОМЕНДАЦІЇ слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Про виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року та заходи, що вживаються МОЗ України з метою забезпечення охорони репродуктивного здоров’я населення» Ухвалено рішенням Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я від 7 грудня 2016 року (протокол № 53) HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):36–40
стр. 41 Нові підходи у комплексній терапії запальних захворювань органів малого таза у жінок репродуктивного віку Грищенко О. В., Козуб Т. О. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):41–44; doi 10.15574/HW.2017.118.41
стр. 46 Асоціації поліморфізмів гена інтерлейкіну-1 зі звичним невиношуванням вагітності після запліднення in vitro у жінок Одеської області України Головатюк К. П. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):46–49
стр. 50 Можливості використання L-аргініну в акушерстві та гінекології для лікування патологій, спричинених ендотеліальною дисфункцією Гопчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):50–54; doi 10.15574/HW.2017.118.50
стр. 55 Клінічна ефективність місцевого застосування вагінальних супозиторіїв Протефлазід® у лікуванні цервікальної інтраепітеліальної неоплазії легкого та помірного ступенів, зумовленої вірусом папіломи людини Годлевська Н. А., Старовєр А. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):55–60; doi 10.15574/HW.2017.118.55
стр. 62 Цитологічне заключення відповідно до термінологічної системи The Bethesda system 2014 року: що нового? Рикова О. В., Богомаз Т. П. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):62–64; doi 10.15574/HW.2017.118.62
стр. 66 Декомпенсована плацентарна дисфункція: діагностика і тактика розродження Бойко В. І., Ткаченко С. О. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):66–68; doi 10.15574/HW.2017.118.66
стр. 69 Корекція гемодинамічних порушень у вагітних із варикозною хворобою Бенюк В. О., Медведь В. І., Усевич І. А., Коваль С. Д., Коржелецький О. С. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):69–76; doi 10.15574/HW.2017.118.69
стр. 77 Етіопатогенетичний підхід до консервативного лікування варикозного розширення вен малого таза у жінок Жук С. І., Григоренко А. М., Шляхтіна А. О. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):77–82
стр. 83 Результати лікування травм сечоводу під час гінекологічних операцій Серняк Ю. П., Рощин Ю. В., Слободянюк Є. М., Фуксзон О. С., Ткаченко С. В., Мєх В. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):83–87; doi 10.15574/HW.2017.118.83
стр. 88 Генітальний ендометріоз у жінок з гіпотиреозом: патогенез, тактика лікування та профілактика рецидивів Лисенко Б. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):88–90; doi 10.15574/HW.2017.118.88
стр. 93 Клініко-економічна ефективність проведених симультанних операцій у жінок з поєднаною хірургічною та екстрагенітальною гінекологічною патологією Дронова В. Л., Дронов О. І., Луценко О. В., Теслюк Р. С. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):93–97; doi 10.15574/HW.2017.118.93
стр. 98 Новини лікування вагінальної мікробіоти у перименопаузальний період Дубоссарськая З. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):98–102; doi 10.15574/HW.2017.118.98
стр. 103 Ведення пацієнток гінекологічного профілю з варикозною хворобою Лахно І. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):103–105; doi 10.15574/HW.2017.118.103
стр. 106 Ідентифікація жіночої передміхурової залози Ромащенко О. В., Григоренко В. М., Білоголовська В. В., Мельникова С. М., Косюхно М. О. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):106–110
стр. 111 Захворювання піхви та шийки матки, асоційовані з вірусними інфекціями: погляд практичного лікаря Веропотвелян П. М., Цехмистренко І. С., Чуваков А. М., Півнєв М. С., Півнєва Н. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):111–117; doi 10.15574/HW.2017.118.111
стр. 118 Якість життя жінок з безплідністю і патологією ендометрія у пізній репродуктивний період Корнієнко С. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):118–121; doi 10.15574/HW.2017.118.118
стр. 122 Прогнозування невдалих спроб застосування допоміжних репродуктивних технологій Палига І. Є. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):122–123; doi 10.15574/HW.2017.118.122
стр. 124 Оптимізація лікування безплідності у жінок з доброякісною патологією грудних залоз Кубрак Р. Є. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):124–125; doi 10.15574/HW.2017.118.124
стр. 126 Жіноча безплідність трубного походження (Огляд літератури) Юзько А. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):126–131
стр. 132 Можливості клінічного використання тестування на поліморфні варіанти генів ESR1 та CYP2D6*4 у хворих на рак грудної залози та ендометрія Палійчук О. В., Поліщук Л. З., Россоха З. І. HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):132–138; doi 10.15574/HW.2017.118.132
стр. 139 Менеджмент больового синдрому сечового міхура Green-top Guideline № 70 RCOG/BSUG Joint Guideline | December 2016 Green-top Guideline No. 70 RCOG/BSUG Joint Guideline December 2016 Скорочений варіант. Адаптовано - С.А. Шурпяк HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):139–148
стр. 149 Частота і наслідки розриву матки у жінок з кесаревим розтином в анамнезі: дослідження ВООЗ щодо охорони здоров'я матерів і новонароджених в різних країнах Kenichiro Motomura, Togoobaatar Ganchimeg, Chie Nagata, Erika Ota, Joshua P.Vogel, Ana Pilar Betran, Maria Regina Torloni, Kapila Jayaratne, Seung Chik Jwa, Suneeta Mittal, Zenaida Dy Recidoro, Kenji Matsumoto, Mikiya Fujieda, Idi Nafiou, Khalid Yunis, Zahida Qureshi, Joao Paulo Souza & Rintaro Mori Адаптовано - С.А. Шурпяк HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):149–155