ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_01_2019

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ стр. 10 Акушерський сепсис (Клінічна лекція) Романенко Т. Г., Дубров С. О., Суліменко О. М., Суліменко Є. М. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):10–27; doi 10.15574/HW.2019.137.10
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ стр. 28 Диференційований підхід до призначення гормональної терапії у ІІ триместрі гестації у вагітних після екстракорпорального запліднення Кравченко О. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):28–31; doi 10.15574/HW.2019.137.28
стр. 32 Питання залізодефіциту та анемії в Рекомендаціях ВООЗ-2017 Медведь В. І., Степура Н. Б. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):32–35; doi 10.15574/HW.2019.137.32
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ стр. 36 Вітамінно-мінеральні комплекси у профілактиці репродуктивних втрат та ускладнень вагітності Пирогова В. І., Ошуркевич О. О., Охабська І. І. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):36–39; doi 10.15574/HW.2019.137.36
стр. 40 Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників Макарчук О. М., Матвійків Н. І. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):40–43; doi 10.15574/HW.2019.137.40
стр. 44 Ендометріоз післяопераційного рубця. (Випадок з практики) Голяновський О. В., Клюзко І. В., Губар І. А., Кульчицький Д. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):44–47; doi 10.15574/HW.2019.137.44
стр. 48 Порівняльна оцінка результативності різних схем застосування природних флавоноїдів Протефлазіду у терапії цервікальних інтраепітеліальних неоплазій (CIN) легкого та помірного ступеня, асоційованих з генітальною папіломавірусною інфекцією Камінський В. В., Суханова А. А., Шалько М. Н., Суменко В. В., Лавренюк Ю. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):48–54; doi 10.15574/HW.2019.137.48
стр. 55 Обґрунтування застосування Дораміцину для ерадикації мікрофлори, асоційованої з бактеріальним вагінозом Федорич П. В., Мавров Г. І., Подольський Вл. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):55–59; doi 10.15574/HW.2019.137.55
АКУШЕРСТВО стр. 61 Поліморфні варіанти генів детоксикації і можливі гестаційні ускладнення у вагітних з ретрохоріальними та ретроплацентарними гематомами Римарчук М. І. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):61–63; doi 10.15574/HW.2019.137.61
стр. 64 Доцільність та необхідність застосування вітамінно-мінерального комплексу під час вагітності Романенко Т. Г., Жалоба Г. М., Стаселович Л. Ю., Довбня Т. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):64–68; doi 10.15574/HW.2019.137.64
стр. 69 Профілактика та лікування акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з аденоміозом Скрипченко Н. Я., Павлова О. М. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):69–73; doi 10.15574/HW.2019.137.69
стр. 74 Харчування матері як індикатор метаболічного контролю вагітності Жабченко І. А., Тертична-Телюк С. В., Сюдмак О. Р. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):74–76; doi 10.15574/HW.2019.137.74
стр. 78 Прогнозування прееклампсії у жінок з ендотеліальною дисфункцією Говсєєв Д. О. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):78–81; doi 10.15574/HW.2019.137.78
стр. 82 Досвід застосування препарату Магнефар В6 в акушерській практиці Диндар О. А. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):82–86; doi 10.15574/HW.2019.137.82
стр. 88 Фактори ризику затримки росту плода у вагітних із артеріальною гіпертензією Круть Ю. Я., Дейніченко О. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):88–91; doi 10.15574/HW.2019.137.88
стр. 92 Сучасні підходи до розродження жінок із затримкою внутрішньоутробного росту плода на тлі прееклампсії Бисага Н. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):92–95; doi 10.15574/HW.2019.137.92
ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 96 Досвід відновлення нормоценозу піхви при лікуванні бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного віку Бенюк В. О., Никонюк Т. Р., Ковалюк Т. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):96–100; doi 10.15574/HW.2019.137.96
стр. 101 Вплив медикаментозної корекції на морфологічні зміни лейоміоми матки Литвак О. О. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):101–104; doi 10.15574/HW.2019.137.101
стр. 105 Роль прозапальних механізмів у виникненні системних порушень у пацієнток з хронічним тазовим болем Грек Л. П. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):105–109
стр. 110 Пошук нових методів лікування та профілактики атрофічного вагініту у період постменопаузи Косілова С. Є. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):110–112; doi 10.15574/HW.2019.137.110
стр. 114 Ефективність запропонованої комплексної етапної персоніфікованої терапії у жінок репродуктивного віку із поєднаною патологією матки – лейоміомою та аденоміозом Запорожченко М. Б., Сидоренко А. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):114–119; doi 10.15574/HW.2019.137.114
стр. 120 Патогенетичні підходи до профілактики перитонеальних тазових спайок Суханова А. А., Ратушняк Н. Я., Сорокіна О. О. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):120–124
БЕЗПЛІДДЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї стр. 125 Особливості формування тривожних розладів у жінок при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій Берестовий О. О. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):125–127; doi 10.15574/HW.2019.137.125
стр. 128 Порівняння протоколів підготовки ендометрія у циклах допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням ооцитів донора у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію Стрелко Г. В., Уланова В. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.1(137):128–132; doi 10.15574/HW.2019.137.128