ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№8_2015

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 11 Післяпологові кровотечі: етіологія, патогенез, профілактика та сучасні методи лікування Голяновський О. В., Хименко М. В., Галич І. Д., Слободян Ю. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):11–18
стр. 19 Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого прогестерону в терапії загрози передчасних пологів Голяновський О. В., Рубінштейн А. М., Бачинська М. А. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):19–24
стр. 25 Atopobium vaginae: новый взгляд на этиологию и лечение бактериального вагиноза| HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):25–28
стр. 30 Оптимізація лікування хронічних запальних захворювань органів малого таза неспецифічної етіології Товстановська В. О., Прилуцька А. Б., Прилуцький О. І. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):30–33
стр. 34 Оптимальний вибір іонних і неіонних препаратів заліза при лікуванні залізодефіцитної анемії у вагітних (погляд на проблему) Видиборець С. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):34–41; DOI 10.15574/HW.2015.104.34
стр. 42 Вагінальна гормональна рилізинг-система – сучасне вирішення нагальних проблем Вовк І. Б., Кондратюк В. К., Горбань Н. Є. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):42–44
стр. 45 В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):45–46
стр. 46 Клиническая фармакология во время беременности Мамчур В. И. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):46–48
стр. 49 Лікування пацієнток з дифузними формами фіброзно-кістозної мастопатії, обтяженої спадковою онкологічною патологією Веропотвелян П. М., Наритнік Т. Т., Веропотвелян М. П., Гужевська І. В., Степанович І. В., Погуляй Ю. С., Гужевська І. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):49–54
стр. 55 Профілактика післяопераційного спайкоутворення Запорожан В. М., Волянська А. Г., Марічереда В. Г., Гладчук І. З., Рожковська Н. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):55–59; DOI 10.15574/HW.2015.104.55
стр. 60 Можливості комплексного препарату біорегуляції Вібуркол в акушерсько-гінекологічній практиці Рибка О. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):60–64
стр. 65 Жіноча інтимна пластика – аналіз причин звертання пацієнток Старцева М. С. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):65–68; doi 10.15574/HW.2015.104.65
стр. 69 Однопортові лапароскопічні симультанні оперативні втручання у жінок при поєднанні хірургічної та гінекологічної патологій Стеценко О. П. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):69–72; DOI 10.15574/HW.2015.104.72
стр. 73 Ефективність застосування левофлоксацину в сучасній клінічній практиці Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):73–76
стр. 78 Гнійно-запальні захворювання придатків матки: тактика хірургічного лікування та реабілітація репродуктивної функції Страховецький В. С. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):78–80; DOI 10.15574/HW.2015.104.78
стр. 82 Деякі аспекти залізодефіцитної анемії у вагітних Албота О. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):82–84
стр. 86 Оптимизация микроинвазивного хирургического лечения миомы матки Тихомиров А. Л. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):86–88
стр. 89 Клініко-морфологічні проблеми діагностики аденокарциноми шийки матки при ендофітній формі росту (опис клінічного випадку) Неспрядько С .В., Мельник М. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):89–92; DOI 10.15574/HW.2015.104.89
стр. 93 Лікування доброякісних уражень жіночих зовнішніх статевих органів та вульварних інтраепітеліальних неоплазій на сучасному етапі (огляд) Ткачук Т. Є. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):93–95
стр. 96 Деякі питання ведення вагітних з антенатальної загибелі плода (огляд літератури) Бабенко О. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):96–98
стр. 100 Оцінка стану плода під час пологів – сучасний стан проблеми (огляд літератури) Н.В. Пехньо, О.В. Марущак, Ю.М. Мельник HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):100–105
стр. 106 Прогестерон і ризик реалізації пізніх ускладнень вагітності Назаренко Л. Г., Нікіфор Л. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):106–109
стр. 110 Діагностика та профілактика плацентарної дисфункції у юних жінок, які народжують уперше Бойко В. І., Болотна М. А. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):110–111
стр. 112 Динаміка допплєрометричних показників кровотоку в маткових артеріях при вагітності в 11–14 та 19–22 тиж залежно від її результату Вдовиченко Ю. П., Бабкіна Т. М., Волик Н. К. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):112–115; doi 10.15574/HW.2015.104.112
стр. 116 Вибір способу розродження та інших компонентів акушерського забезпечення у жінок з рубцем на матці та підвищеним ризиком виникнення інфекційних ускладнень Засаднюк О. П., Бевз Г. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):116–118; DOI 10.15574/HW.2015.104.116
стр. 119 Ехографічна оцінка перебігу вагітності при дихоріальній діамніотичній двійні Мельник О. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):119–122; DOI 10.15574/HW.2015.104.119
стр. 123 Диференційований підхід до профілактики невиношування вагітності у жінок з метаболічним синдромом Русалкина С. Г. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):123–124; DOI 10.15574/HW.2015.104.123
стр. 125 Тактика ведення жінок з ектопічною вагітністю на фоні хронічної урогенітальної інфекції Шевага О. Я. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):125–126
стр. 127 Ефект психокорекції при аномальних положеннях плода Назаренко Л., Кругова Н. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):127–129
стр. 130 Результати встановлення нормальних біометричних величин плода вагітних монгольської національності у ранньому терміні вагітності Баянжаргал Очирпурэв, Пирогова В.І., Гочоо Мендсайхан HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):130–134; DOI 10.15574/HW.2015.104.130
стр. 135 Роль порушень функції симпатоадреналової системи в патогенезі плацентарної дисфункції Воробей Л. І., Ткачук Р. Р. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):135–139; DOI 10.15574/HW.2015.104.135
стр. 140 Хламидийная инфекция в акушерстве и гинекологии Прилепская В. Н., Довлетханова Э. Р. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):140–145
стр. 146 Клінічний погляд на гіперплазію й інтраепітеліальну неоплазію ендометрія – молекулярно генетичні механізми у пацієнток клімактеричного віку Веропотвелян П. М., Веропотвелян М. П., Бондаренко А. О., Гужевська Ю. І. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):146–150
стр. 151 Досвід використання комбінованого мікродозованого орального контрацептиву з дроспериноном для лікування передменструального синдрому і дисменореї у жінок з надмірною масою тіла Круть Ю. Я., Грідіна І. Б., Авраменко Н. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):151–152; DOI 10.15574/HW.2015.104.151
стр. 153 Стан тромбоцитарного і плазмового гемостазу у жінок зі стабільною ішемічною хворобою серця в ранній та пізній постменопаузальний період Нетяженко Н. В., Яременко К. М., Решотько Д. О., Соломаха Т. О. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):153–156; DOI 10.15574/HW.2015.104.153
стр. 157 Імунологічна реактивність при доброякісних захворюваннях грудних залоз Полюлях О. А. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):157–158; DOI 10.15574/HW.2015.104.157
стр. 159 Запальні захворювання органів малого таза Гопчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):159–161
стр. 162 Сучасні підходи до ранньої діагностики внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених Редько І. І. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):162–164; doi 10.15574/HW.2015.104.162
стр. 165 Стан новонароджених та перебіг раннього неонатального періоду у дітей, народжених від матерів із гестаційним цукровим діабетом Леміш Н. Ю., Бобик Ю. Ю., Міцода Р. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):165–167; DOI 10.15574/HW.2015.104.165
стр. 168 Клініко-гормональний статус у жінок при фізіологічній менопаузі та зі збереженою менструальною функцією Гінчицька Л. В., Левицький І. В., Нейко О. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):168–170; DOI 10.15574/HW.2015.104.168
стр. 172 Досвід застосування Vitex Agnus Castus у комплексі лікування пацієнток з синдромом полікістозних яєчників та безпліддям Артимук Н. В., Устінова Т. А., Власова В. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):172–175
стр. 176 Особливості клінічного перебігу злоякісного процесу і біомаркери високого ризику розвитку рецидиву захворювання у хворих на рак грудної залози Жильчук А. В., Семесюк Н. І., Кудрявець Ю. Й. HEALTH OF WOMAN. 2015.8(104):176–179; DOI 10.15574/HW.2015.104.176