ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№7_2013

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Дубчак А. Є., Корнацька А. Г., Мілєвський О. В., Довгань О. М.

Протирецидивна терапія бактеріального вагінозу у жінок.

14

У роботі представлені дані щодо застосування Гексикону у жінок з бактеріальним вагінозом для профілактики рецидивування захворювання. Застосування Гексикону по 1 свічці 2 рази на день протягом 10 днів через 10 днів після лікування бактеріального вагінозу забезпечує виражений клінічний ефект для профілактики рецидивів бактеріального вагінозу.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, протирецидивне лікування, Гексикон.

 

 

Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 95 років (1918–2013 рр.).

22

Історія розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (НМАПО) розпочалася з 1918 року, коли було створено клінічний інститут удосконалення лікарів. Першим головою правління навчального закладу став професор М.А. Левитський (1918–1922 рр.).

 

 

Соціальний проект «Картка киянина» набирає обертів.

23

Затверджений у вересні 2011 року пілотній проект «Картка киянина» розпочав роботу у березні 2012 року і зараз починає переходити у стадію широкого запровадження в м. Києве. Майже 60 тисяч малозабезпечених мешканців столиці отримали картку киянина, ще близько 425 тисяч осіб, насамперед, пільговики та пенсіонери з пенсією до 1500 грн. зможуть до кінця поточного року долучитися до проекту та отримати картку. Цей проект дозволить створити єдиний соціальний реєстр малозабезпечених мешканців міста та вести персональний облік пільг.

 

 

В Киевской городской клинической больнице № 5 открыли отделение гемодиализа самого современного образца.

24

23 июля 2013 года наступил день, поднимающий столичное здравоохранение на качественно новый уровень. На базе Киевской городской клинической больницы № 5 открылось высокотехнологическое отделение гемодиализа на 8 мест. Новый сателлитный центр гемодиализа в Святошинском районе столицы, оснащенный аппаратами последнего поколения Dialog+, создан благодаря общей инициативе городской власти и компании «Медикал Б.БН» – уполномоченного представителя в Украине мирового лидера в сфере медицинского оборудования – немецкой компании «B.Braun Avitum AG». Эти компании также обеспечивают полное техническое сопровождение и поставку расходных материалов для проведения диализных процедур.

 

 

Международный Форум Экспертов «Рак шейки матки: актуальность проблемы и возможности профилактики».

26

14 сентября 2013 года в Киеве состоялся Международный Форум Экспертов «EXCCEL – Expert Speakers’ Forum», посвященный проблеме рака шейки матки и возможностям его профилактики. В мероприятии приняли участие ведущие зарубежные и украинские специалисты в области акушерства и гинекологии, клинической онкологии и эпидемиологии. Форум прошел при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина.

 

 

Танько О. П., Самойлова М. В., Сафронов Р. А., Гайворонська С. І., Машкіна О. Ю.

Адаптація світових практик лікування ендометріозу в українському соціумі.

27

Ендометріоз (Е) – значно поширене захворювання, що вражає від 8,0% до 15,0% жінок репродуктивного віку і є причиною порушення репродуктивної функції, інвалідизації, втрати почуття повноцінності. У роботі викладені сучасні світові тенденції в лікуванні Е – захворювання, частота якого невпинно зростає. Наведена провідна роль гестагенів у реалізації цілей медикаментозної терапії, підвищенні репродуктивного потенціалу та покращанні якості життя жінок. Відображені результати досліджень європейських, японських колег. Висвітлений власний досвід авторів у порівнянні ефективності різних гестагенів щодо лікування Е.

Ключові слова: ендометріоз, гестагени, синдром хронічного тазового болю, репродуктивний потенціал.

 

 

Жук С. І., Кошмеринська А. М., Таран О. А.

Квант 4 – нова якісна та кількісна ДНК-діагностика основних типів вірусів папіломи людини в Україні.

32

У статті зазначено, що віруси папіломи людини (ВПЛ) 6,11,16,18-го серотипів є найбільш поширеними причинами доброякісної та злоякісної патології аногенітальної ділянки жіночого населення репродуктивного віку на території України. Тому необхідно проводити їх визначення при патології шийки матки запального та незапального ґенезу. Квант 4 є новаційним сучасним методом ДНК-діагностики даних серотипів ВПЛ в режимі реального часу. За допомогою методики Квант 4 можливо проконтролювати правильність забору біологічного матеріалу для дослідження медичним персоналом та оцінити клінічно значущий рівень вірусного навантаження на організм жінки, а це в свою чергу дозволяє розробляти індивідуальний підхід до лікування та проконтролювати якість лікувального процесу.

Ключові слова: папіломавірусна інфекція, Квант 4, методика, ДНК-діагностика.

 

 

Palacios Santiago

Пероральные препараты двухвалентного и трехвалентного железа для лечения железодефицита: клинический обзор.

35

 

 

Мілєвський О. В.

Переваги ін’єкційного прогестерону в сучасному акушерстві (Огляд літературних даних).

40

У роботі представлені дані літератури про роль прогестерону в організмі вагітної. Обгрунтовано призначення прогестерону при невиношуванні вагітності, загрозі переривання вагітності в різні терміни гестації.

Ключові слова: прогестерон, Інжеста, вагітність, невиношування.

 

 

Голяновський О. В., Толстанова Г. О., Насташенко М. І.

Прогнозування, діагностика та розродження вагітних з синдромом затримки розвитку плода (огляд літератури).

45

У статті представлений огляд літературних джерел щодо виявлення найбільш вагомих факторів ризику виникнення синдрому затримки розвитку плода (СЗРП) та можливості його прогнозування у різні терміни гестації. Доведено важливу роль допплєрометричного дослідження швидкостей кровотоку в судинах плаценти, пупкового канатика та матки для ранньої діагностики СЗРП. Визначено тактику ведення вагітних при СЗРП залежно від ступеня гемодинамічних порушень.

Ключові слова: СЗРП, дистрес плода, плацентарна недостатність, УЗД, допплєрометрія.

 

 

Татарчук Т. Ф., Калугіна Л. В.

До питання про профілактику і терапію гормонзалежних гіперпроліферативних захворювань у жінок.

51

У статті показана роль індол-3-карбінолу та епігаллокатехін-3-галлату у профілактиці та терапії гормонзалежних гіперпроліферативних захворювань у жінок.

Ключові слова: лейоміома матки, ендометріоз, захворювання молочної залози, індол-3-карбінол, епігаллокатехін-3-галлат.

 

 

Лакатош В. П., Нікітін Ю. А., Горобець Є. І., Ус І. В., Василішина В. Р.

Клінічний досвід застосування балонної тампонади матки при гіпотонічних маткових кровотечах в період кесарева розтину.

58

Проведений аналіз 16 історій пологів (2010–2012 років), ускладнених гіпотонічною матковою кровотечею під час кесарева розтину в Перинатальному центр м. Києва. Вивчена залежність та ефективність внутрішньоматкової балонної тампонади (ВМБТ) на фоні поетапної терапії зупинки кровотечі від обсягу крововтрати та факторів ризику, що мали місце. Показана ефективність та доцільність використання методу ВМБТ при крововтраті від 600 до 1000 мл, крім випадків вростання плаценти у товщу м’яза матки або в область старого післяопераційного рубця. Проведений аналіз історій пологів виявив, що ВМБТ знижує ризик масивної акушерської крововтрати, дозволяє покращити результати лікування жінок із гіпотонічною кровотечею під час кесарева розтину при об’ємі крововтрати до 1000 мл. При цьому відзначено відсутність ефекту використання ВМБТ за наявності вростання плаценти в область рубця на матці у двох випадках, що завершилися хірургічним гемостазом (екстирпація матки без придатків). У групі жінок із крововтратою 1000–1300 мл відзначена низька ефективність методу ВМБТ, збільшення об’єму крововтрати, розвиток ДВЗ-синдрому і необхідність хірургічного гемостазу.

Ключові слова: внутрішньоматкова балонна тампонада, кесарів розтин, група ризику.

 

 

Венцківська І. Б., Біла В. В., Яроцька Ю. О.

Оптимізація профілактики виникнення та прогресування гестозу.

63

Стаття присвячена питанню клінічного застосування Arginine hydrochloride з метою попередження виникнення гестозу та розвитку його важких форм у вагітних високого ризику.

Ключові слова: вагітність, гестоз, дисфункція ендотелію, донатори азоту.

 

 

Подольський В. В., Подольський Вл. В., Свята О. П.

Моніторинг стану плода у вагітних із загрозою передчасних пологів і вибір адекватної тактики лікування.

66

У статті наведені результати досліджень стану плода у вагітних із загрозою передчасних пологів. Визначені клініко-лабораторні показники динамічного спостереження за вагітними та поведінкою плода. Показана ефективність використання токолітичної терапії гексопреналіном (Гініпрал) та її позитивний вплив на стан плода.

Ключові слова: вагітні із загрозою передчасних пологів, динамічне спостереження, ефективність токолітичної терапії, стан плода.

 

 

Богуславська Н. Ю.

Нетрадиційні методи індукції пологів.

72

У статті розглянуті нетрадиційні методи індукції пологів, а саме акупунктура та застосування гомеопатичних препаратів.

Ключові слова: акупунктура, гомеопатія, індукція, переношена вагітність, пологи.

 

 

Борщ С. К., Маковська Т. Є.

Застосування біоспорину та інших пробіотиків для профілактики та лікування кандидозів і синдрому подразненого кишечнику.

76

Необхідність корекції мікробіоценозів для профілактики та лікування кандидозів і синдрому подразненого кишечнику зумовила мету: визначити вплив біоспорину та інших пробіотичних препаратів на штами грибів роду Candida. Визначення чутливості до пробіотичних штамів мікроорганізмів проводили методом дифузії в агар на середовищі Сабуро. У дослідженні визначена чутливість штамів грибів роду Candida до пробіотичних штамів Bacillus subtilis і Bacillus licheniformis біоспорину, E.coli M-17 біфіколу, лакторину, S.boulardii (Ентеролу-250). На основі чутливості визначені препарати для корекції порушень у складі кишкової мікрофлори під час лікування синдромів і захворювань кишечнику.

Ключові слова: біоспорин, пробіотики, синдром подразненого кишечнику, захворювання кишечнику.

 

 

Нагорна В. Ф., Гонта Р. І., Бощенко Т. Г.

Показники гемостазу після кесарева розтину в групах ризику в разі застосування низькомолекулярних гепаринів і нестероїдних протизапальних препаратів.

82

Проаналізована динаміка показників гемостазіограм, доступних для виконання в родопомічних закладах І–ІІІ рівня, у 100 вагітних груп середнього та високого ризику з тромбоутворення, розроджених шляхом кесарева розтину, що отримували беміпарин і нестероїдні протизапальні препарати в післяопераційний період. Відзначені суттєві зміни показників у післяопераційний період, що свідчать про гіперкоагуляцію, яка зберігається до 5–7-х діб (дні виписки зі стаціонару) і вимагає продовження коригувальної терапії в амбулаторних умовах. Ускладнень у вигляді підвищеної кровоточивості не спостерігалося.

Ключові слова: вагітність, система гемостазу.

 

 

Галич С. Р., Каланжова О. М.

Профілактика акушерського травматизму та ускладнень пуерперію у жінок, страждаючих рецидивуючим кандидозним вульвовагінітом.

89

У роботі представлені результати комплексного інтравагінального використання антимікотичного препарату та інтерферону α2b з таурином в лікуванні рецидивуючого кандидозного вульвовагініту (КВВ) у вагітних перед пологами як одного з напрямків профілактики та зниження у них частоти виникнення травм м’яких тканин родового каналу. Визначена імунологічна роль препарату інтерферону α2b з таурином у підвищенні ефективності антимікотичних терапевтичних схем у вагітних у ІІІ триместрі. Доведено суттєвий сприятливий вплив препарату інтерферону α2b з таурином на попередження виникнення родового травматизму у пацієнток з рецидивуючим КВВ і перебіг у них післяпологового періоду.

Ключові слова: вагітність, рецидивуючий кандидозний вульвовагініт, родовий травматизм, інтерферон α2b з таурином.

 

 

Сорокін О. В., Медведь В. І., Туманова Л. Є.

Особливості психоемоційного стану у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом.

96

У статті викладено порівняльний аналіз психоемоційного стану вагітних з великим інтергенетичним інтервалом, вікових першовагітних та жінок з перервою між пологами 3–5 років, яка вважається найбільш прийнятною. Використання таких методик, як Міннесотський багатоаспектний особистісний опитувальник (MMPI), колірний тест Люшера та тест «дослідження тривожності» Спілбергера, дозволяє скласти об’єктивну психологічну оцінку особистості, визначити дані психоемоційного стану та рівень тривожності у обстежених жінок, що дає можливість розробити індивідуальну програму спостереження таких вагітних.

Ключові слова: вагітність з великим інтергенетичним інтервалом, психоемоційний стан, Міннесотський багатоаспектний особистісний опитувальник, колірний тест Люшера, тест «дослідження тривожності» Спілбергера.

 

 

Назаренко Л. Г., Козловець О. І.

Вазомоторний риніт при вагітності: особливості перебігу і лікування.

100

Представлена оглядова інформація про роль вазомоторного риніту (ВМР) під час вагітності як стану, зумовленого змінами, характерними для вагітності як явища, що досить часто супроводжує вагітності та негативно впливає на якість життя жінки. Наведено дані власного дослідження, яким виявлено поширеність ВМР до 85% безсимптомних вагітностей. Показано високу ефективність застосування назального спрею на основі гіпертонічного розчину океанічної води в усуненні симптомів ВМР

Ключові слова: вазомоторний риніт, вагітність, назальний спрей, гіпертонічний.

 

 

Веропотвелян П. М., Веропотвелян М. П., Гужевська І. В., Цехмистренко І. С., Авксентьєв О. О.

Рідкісна патологія плаценти – її мезенхімальна дисплазія.

106

В оглядовій статті наведені результати 34 публікацій про рідкісну патологію плаценти – її мезенхімальну дисплазію (МДП). Матеріали цих авторів свідчать, що в багатьох випадках МДП сполучається із синдромом Беквіта–Відемана. Практично доволі часто МДП помилково діагностують як пухирний занесок через потенційну схожість їх клінічних та ультразвукових ознак, а також макроскопічної картини.

Ключові слова: мезенхімальна дисплазія, пухирний занесок, синдром Беквіта–Відемана.

 

 

Мочалова Л. М.

Вагітність і пологи у жінок з міопією різного ступеня тяжкості.

112

Результати проведених досліджень свідчать, що використання вдосконаленого алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів у жінок з міопією середнього і важкого ступеня дозволяє знизити частоту кесаревих розтинів і знайти перинатальні результати розродження. Це дає нам право рекомендувати вдосконалений алгоритм для широкого використання в практичній охороні здоров’я.

Ключові слова: вагітність, пологи, міопія.

 

 

Артеменко В. В.

Сучасні аспекти прогнозування важких форм плацентарної дисфункції.

114

Результати проведених досліджень свідчать, що в разі прогнозування перинатальної патології у вагітних із ризиком реалізації плацентарної дисфункції необхідний диференційований підхід, що полягає у формуванні групи високого ризику щодо тяжких форм плацентарної дисфункції із використанням розробленої прогностичної шкали факторів ризику декомпенсації плацентарної дисфункції.

Ключові слова: плацентарна дисфункція, прогнозування.

 

 

Богословова Ю. Е., Сыроватко Л. Н., Косульникова Л. Ф.

Применение Дексалгина с целью профилактики и лечения болевого синдрома у пациенток после операций на органах малого таза.

116

 

 

Стуклов Н. И., Семенова Е. Н.

Лечение железодефицитной анемии. Что важнее, эффективность или переносимость? Существует ли оптимальное решение?

117

Эффективность терапии железодефицитной анемии определяется не только биодоступностью железа из препарата, но также зависит от приверженности к лечению самого больного, на что существенным образом влияет переносимость препарата и стоимость лечения. Эффективность препаратов, содержащих двухвалентное железо, доказана в многочисленных исследованиях (степень доказательности 1А) и не вызывает сомнения. Препараты на основе трехвалентного железа лучше переносятся, но не всегда эффективны и требуют более длительных курсов лечения. Благодаря уникальному составу (глюконат железа II + глюконат меди + глюконат марганца), препарат «Тотема» (производство французской компании Innotech International Laboratory) позволяет быстро восстанавливать концентрацию гемоглобина и депо железа и при этом обладает хорошей переносимостью. Медь и марганец входят в активные центры белков, обеспечивающих зависимое всасывание железа в кишечнике, быструю утилизацию, поступившего в кровь железа тканями, участвующих в синтезе гемоглобина, регулируют поступление железа в митохондрии, обеспечивают антиоксидантную защиту. Сравнение результатов трех метаанализов показало, что Тотема обладает лучшей переносимостью, чем сульфат железа II (34,1% и 20,4%; р<0,005) и сравнимой переносимостью по отношению к препаратам трехвалентного железа (полимальтозный комплекс гидроксида железа III (14,9%; 0,1< р < 0,25), протеин сукцинилат железа III (9,4%; 0,75 < р < 0,9). Более того, при приеме Тотемы в 19 раз реже возникают запоры, чем при приеме сульфата железа II и в 10 раз реже, чем при приеме поли мальтозного комплекса гидроксида железа III., что очень важно для беременных женщин, часто страдающих запорами, особенно в III триместре беременности. При этом Тотема относится к средней ценовой категории, что делает его оптимальным для терапии большого количества пациентов.

Ключевые слова: лечение анемии, железа глюконат, железа сульфат, полимальтозный комплекс гидроксида железа, протеинсукцинилат железа, дефицит железа, глюконат меди, глюконат марганца, Тотема.

 

 

Олійник Ю. В., Олійник О. А.

Клініко-імунологічний статус жінок репродуктивного віку хворих на хронічний запальний процес внутрішніх статевих органів. Обгрунтування імунотерапії препаратом Глутоксим® у поєднанні з комплексом плацентарних регуляторних пептидів.

122

На підставі проведеного аналізу клінічних, мікробіологічних та імунологічних досліджень доведено висока ефективність комбінованої терапії хронічного запального процесу внутрішніх статевих органів жінок репродуктивного віку препаратом Глутоксим® та комплексом плацентарних регуляторних пептидів.

Ключові слова: внутрішні статеві органи жінок, хронічний запальний процес, імунотерапія, Глутоксим®, комплекс плацентарних регуляторних пептидів.

 

 

Вороненко Н. Ю., Дикан І. М., Мухомор О. І.

Комп'ютерна томографія, ультразвукове сканування та біоімпедансометрія як методи дослідження абдомінальної жирової тканини у жінок з метаболічним синдромом.

128

Стаття присвячена вивченню топографо-анатомічних особливостей абдомінальної жирової тканини у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом (МС). Установлено, що точність вимірювання підшкірного абдомінального жиру (ПАЖ) методами ультразвукового дослідження (УЗД) і комп’ютерної томографії (КТ) нижча у групі жінок з більш високим індексом маси тіла (ІМТ). Вимірювання інтраабдомінального жиру (ІАЖ) методами УЗД і КТ майже не має відмінностей у точності залежно від показника ІМТ у жінок з МС. Результати визначення відсотку вісцеральної жирової тканини методом біоелектричного імпедансу мають більш сильний кореляційний взаємозв’язок з результатами вимірювання ІАЖ за допомогою КТ-сканування, ніж метод ультразвукового сканування. Установлено порогову величину площі ІАЖ у жінок репродуктивного віку з МС, що підвищує ризик розвитку гормнозалежних гіперпроліферативних процесів майже в два рази.

Ключові слова: метаболічний синдром, жирова тканина, ультразвукове дослідження, комп’ютерна томографія, біоімпедансометрія.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Лисенко Б. М.

Вплив гіпотиреозу на клінічний перебіг зовнішнього генітального ендометріозу.

136

Результати проведених досліджень свідчать про наявність особливостей клінічного перебігу зовнішнього генітального ендометріозу у поєднанні з гіпофункцією щитоподібної залози. При гіпотиреозі має місце більш часта локалізація ретроцервікального ендометріозу і наявність поширених форм зовнішнього генітального ендометріозу. Незважаючи на відсутність гіперполіменореї при зовнішньому генітальному ендометріозі, поєднання його з гіпотиреозом часто супроводжує анемією легкого ступеня. Жінки репродуктивного віку із зовнішнім генітальним ендометріозом на тлі гіпофункції щитоподібної залози достовірно частіше відзначають безпліддя і невиношування вагітності на ранніх термінах, причому в переважній більшості випадків на тлі вагітності, що не розвивається. Виявлено також більш часте інфікування пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом у поєднанні з гіпотиреозом герпесвірусною та уреаплазмовою інфекціями. Отримані результати необхідно враховувати під час розроблення тактики ведення цих пацієнток.

Ключові слова: зовнішній генітальний ендометріоз, гіпотиреоз, клінічний перебіг.

 

 

Рак Л. М., Юзько О. М.

Застосування індукторів ендогенних інтерферонів у комплексному лікуванні запальних захворювань придатків матки.

140

У статті наведено результати застосування препарату Протефлазід, який має властивості індукції синтезу ендогенних α- і γ-інтерферонів у комплексному лікуванні хронічних запальних захворювань придатків матки. Установлена висока ефективність та доцільність застосування даного препарату в комплексній терапії хворих з наведеною вище патологією.

Ключові слова: запальні захворювання придатків матки, урогенітальні інфекції, Протефлазід.

 

 

Баранов И. И.

Возможности применения растительного препарата на основе экстракта Vitex аgnus сastus при патологии молочных желез: известные факты и новые сведения.

144

 

 

Ледина А. В., Прилепская В. Н.

Биоактивные компоненты растений и лечение климактерического синдрома.

147

Цель исследования – провести оценку эффективности, переносимости и безопасности изофлавоноидов сои для лечения вазомоторных и эмоционально-вегетативных проявлений климактерического синдрома (КС) с изучением влияния изофлавонов на липидный спектр крови. Препарат, содержащий 40 мг изофлавонов сои, назначали 2 раза в день в течение 3 мес 40 женщинам с КС. Эффективность препарата, по данным дневников, составила 62,5%, по субъективной оценке пациенток – 85% при отсутствии серьезных неблагоприятных эффектов. Анализ липидного спектра сыворотки крови показал снижение уровня холестерина, липопротеинов низкой плотности и повышение уровня липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови, а также некоторое снижение индекса атерогенности. Таким образом, изофлавоноиды сои являются эффективными, приемлемыми и безопасными препаратами для лечения КС.

Ключевые слова: климактерический синдром, флавоноиды, изофлавоны сои.

 

 

Гарбузенко Н. Д.

Особливості перистальтики невагітної матки у пацієнток з аденоміозом.

154

Проведено дослідження маткової перистальтики у 188 безплідних жінок з гіперпластичними процесами матки. Виявлено порушення маткової перистальтики при аденоміозі у вигляді дисперистальтичних хвиль, що практично не зустрічаються у здорових жінок. Частота дисперистальтичних хвиль у пацієнток з аденоміозом вірогідно вища, ніж у пацієнток з міомою матки (р<0,05) і практично здорових пацієнток (р<0,001). Визначається вірогідне зниження числа хвиль типу А і В у пацієнток з аденоміозом і міомою матки (p<0,02). У всіх пацієнток з частотою хвиль дисперистальтики вище ніж 1,6±0,17 за 1 хв, має місце синдром хронічного тазового болю середнього та важкого ступеня.

Ключові слова: аденоміоз, міома матки, безпліддя, маткова перистальтика.

 

 

Саїдова Д. Х.

Тактика ведення багатонароджуючих жінок з хронічною урогенітальною інфекцією і порушенням репродуктивної функції.

156

Результати наших досліджень свідчать, що зниження частоти мимовільного переривання вагітності в жінок, які багато народжували, з хронічною урогенітальною інфекцією в анамнезі варто починати з етапу лікування хронічних вогнищ інфекції з подальшим переходом на відновлення репродуктивної функції. З огляду на той факт, що основою наступного мимовільного переривання вагітності у жінок цієї групи є високий ризик інтраамніального інфікування, зумовлений цілим комплексом негативного впливу від перенесеної урогенітальної інфекції. Отримані результати стали достатньо переконливим обґрунтуванням для застосування вдосконаленої нами лікувально-профілактичної методики. Суттєве підвищення частоти відновлення репродуктивної функції на фоні зниження частоти мимовільного переривання вагітності є підставою для широкого впровадження запропонованої методики в практичну охорону здоров’я.

Ключові слова: репродуктивна функція, урогенітальна інфекція, реабілітація.

 

 

Румянцева З. С.

Шляхи профілактики ретенційних утворень яєчників у підлітковому віці.

158

Завдяки проведеному аналізу соматичного, інфекційного та гінекологічного статусів у 164 підлітків з ретенційними утвореннями яєчників з’ясовані головні етіопатогенетичнні чинники, які можна ефективно використовувати для профілактики цієї патології.

Ключові слова: яєчники, ретенційні утворення, профілактика, підлітковий вік.

 

 

Писарєв А. О.

Профілактика внутрішньоутробного інфікування герпесвірусною інфекцією.

160

У вагітних при виявленні герпесвірусної інфекції у стадії загострення або наявності хронічної інфекції у поєднанні з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом (викидні, мертвонароджування, внутрішньоутробна інфекція у дитини) для профілактики внутрішньоутробного інфікування рекомендується проводити лікування специфічними імуноглобулінами. Проведеними дослідженнями доведена ефективність застосування такого лікувально-профілактичного комплексу, що підтверджено кращим станом дітей при народженні, зниженням частоти дизадаптаційних синдромів, клінічних проявів внутрішньоутробного інфікування (пневмоній та ін.), неонатальної смертності та зниженням на 41,7% частоти внутрішньоутробного інфікування за даними лабораторних досліджень.

Ключові слова: герпесвірусна інфекція, внутрішньоутробне інфікування, профілактика, імуноглобуліни.

 

 

Бенюк В. А.

До питання вдосконалення проти рецидивної терапії геніального герпесу.

163

За результатами даної роботи можна зробити висновки, що на тлі терапії валацикловіром (Герпевал), незалежно від типів спостережуваних імунодефіцитів, відбувається нормалізація імунної системи, про що свідчать показники клітинної та гуморальної ланок. Герпевал за основними критеріями ефективності та переносимості можна порівняти з ацикловіром. Препарати порівняння проявили високий профіль безпеки, тому що всі пацієнтки добре перенесли лікування і не було відзначено побічних ефектів. Терапія валацикловіром є зручною, дозволяє підвищити якість життя пацієнток, відновити їхню соціальну адаптацію та гармонію сексуальних відносин.

Ключові слова: генітальний герпес, противірусна терапія, валацикловір, ацикловір, імунна система, ефективність, безпечність.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Адамов М. М.

Роль імунологічних чинників у підвищенні ефективності допоміжних репродуктивних технологій у разі поєднаних форм безпліддя.

168

Результати проведених досліджень свідчать, що до інформативних клініко-анамнестичних і гормональних чинників, які визначають результат циклу допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у хворих репродуктивного віку з поєднаними формами безпліддя, відносять: вік хворої; індекс маси тіла; наявність трубно-перитонеального фактора безпліддя; рівень вільного тестостерону в крові; вміст прогестерону в крові на 20–22-й день менструального циклу, а також визначення в фолікулярній рідині яєчників цитокінів.

Ключові слова: безпліддя, імунологія, допоміжні репродуктивні технології.

 

 

Льовкіна О. Л.

Нові підходи до лікування первинного стрес-індукованого непліддя.

171

Виходячи з того, що первинне стрес-індуковане непліддя є складним патологічним станом, що спричинює системний зсув гомеостатичної рівноваги, зумовлюючи глибокі зміни не лише у статевій системі, а й у загальному гормональному балансі організму, а також специфічні зміни у психоемоційній сфері жінок, які страждають на цю патологію, лікування первинного стрес-індукованого непліддя повинно бути комплексним, етіопатогенетично обґрунтованим і спрямованим на усунення причин непліддя.

Ключові слова: стрес-індуковане непліддя, гормональний баланс, схема лікування.

 

 

ПМС, или Почему Мы Сердимся.

176