ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№5_2015

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 12 Комплексне лікування дисгормональних захворювань грудних залоз Гопчук О. М., Герасимова Т. В. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):12–15; DOI 10.15574/HW.2015.101.12
стр. 16 Беременность и роды у женщин с дисплазией соединительной ткани и железодефицитной анемией Керимкулова Н. В., Никифорова Н. В., Торшин И. Ю., Гоголева И. В., Волков А. Ю., Громова О. А. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):16–23
стр. 24 Перебіг гестаційного процесу у вагітних з нестачею або дефіцитом вітаміну D Пирогова В. І., Жемела Н. І. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):24–27; DOI 10.15574/HW.2015.101.24
стр. 28 Монотерапія бактеріального вагінозу: оптимальний підхід Давидова Ю. В., Шевчук Є. В., Лиманська А. Ю., Огородник А. О., Тудай В. М., Волошина Т. В., Мокрик О. М. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):28–32
стр. 32 Прогностична цінність знижених рівнів естрадіолу, прогестерону та їхнє співвідношення у жінок із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST в постменопаузальний період Нетяженко Н. В. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):32–36; DOI 10.15574/HW.2015.101.32
стр. 38 Порівняльна характеристика різних методів лабораторної діагностики передчасних пологів Жук С. І., Ус І. В., Бикова О. Г., Пехньо Н. В. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):38–40; DOI 10.15574/HW.2015.101.38
стр. 41 Вплив методу визначення об’єму крововтрати на своєчасність клінічного реагування у випадку післяпологової кровотечі Чернов А. В. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):41–43; DOI 10.15574/HW.2015.101.41
стр. 44 Ефективність комбінованого рослинного уросептика в лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів у вагітних Жабченко І. А., Ліщенко І. С. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):44–48
стр. 49 Особливості перебігу залізодефіцитної анемії у вагітних залежно від менеджменту Бенюк В. О., Ковалюк Т. В., Бенюк С. В. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):49–52; DOI 10.15574/HW.2015.101.49
стр. 53 Доопераційне та післяопераційне ведення вагітних з доброякісними кістами яєчників Міцода Р. М. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):53–54
стр. 55 Лейоміома матки – алгоритми лікування жінок репродуктивного віку Запорожченко М. Б. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):55–58; DOI 10.15574/HW.2015.101.55
стр. 62 Оцінювання ризику та частоти патології шийки матки при ВПЛ-інфікуванні у користувачів гормональної контрацепції Голюк Н. Я., Пирогова В. І. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):62–65; DOI 10.15574/HW.2015.101.62
стр. 66 Алгоритм діагностики, профілактики та лікування сексуальних дисфункцій у жінок після кесарева розтину Вдовиченко Ю. П., Гурженко О. Ю. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):66–68
стр. 70 Епідеміологічні, прогностичні та етіопатогенетичні особливості доброякісних уражень вульви та вульварних інтраепітеліальних неоплазій (огляд) Ткачук Т. Є., Мазур Ю. Ю. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):70–73; DOI 10.15574/HW.2015.101.70
стр. 74 Особливості співвідношення хромосомних аномалій та термінів персистенції плодового яйця серед вагітностей, що не розвиваються, у випадках анембріоній і за наявності ембріона (аналіз 1328 випадків) Веропотвелян М. П., Кодунов Л. О. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):74–80; DOI 10.15574/HW.2015.101.74
стр. 81 Клінічний досвід лікування аденоміозу. Шлях до індивідуального підходу Яшина О. Г. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):81–82; DOI 10.15574/HW.2015.101.81
стр. 83 Плацентарні синдроми в клініці екстрагенітальної патології з точки зору ендотеліальної дисфункції: сучасні уявлення та шляхи корекції Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Двуліт М. П., Огородник А. О. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):83–86
стр. 88 Особливості нейровегетативного статусу у вагітних з перинатальним втратами в анамнезі Воробей Л. І. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):88–92; DOI 10.15574/HW.2015.101.88
стр. 93 Показники мінерального обміну в системі мати–плід при пієлонефриті вагітних Ганчева О. В. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):93–96; DOI 10.15574/HW.2015.101.93
стр. 97 Деякі патогенетичні аспекти варикозної хвороби вен малого таза при вагітності Дрогомирецький Л. В., Макарчук О. М. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):97–98
стр. 99 Поліморфізм генів другої фази детоксикації в ґенезі передчасного розриву плодових оболонок Загородня О. С., Леуш С. Ст., Ткаліч В. О., Страшко І. В. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):99–101; DOI 10.15574/HW.2015.101.99
стр. 102 Профілактика та лікування залізодефіцитної анемії у вагітних з патологією щитоподібної залози Романенко Т. Г., Жалоба Г. М., Чайка О. І. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):102–106; DOI 10.15574/HW.2015.101.102
стр. 107 Клініко-морфологічні особливості плацентарного комплексу при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти Пирогова В. І., Сміх З. В. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):107–109; DOI 10.15574/HW.2015.101.107
стр. 110 Перспективи використання негормональних методів лікування при патологічному перебігу клімаксу Веропотвелян П. М., Тамамшева А. О., Веропотвеля М. П., Гужевська І. В., Журавлева С. А. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):110–117; DOI 10.15574/HW.2015.101.110
стр. 118 Раціональна терапія бактеріального вагінозу Грищенко О. В., Бобрицкая В. В., Черняк О. Л., Коровай С. В., Дудко В. Л. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):118–120
стр. 122 Біорегуляційний підхід у терапії дисгормональних порушень у жінок Кононец О. П. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):122–123
стр. 126 Оптимізація вагінальної мікрофлори у жінок репродуктивного віку з синдромом передчасного виснаження яєчників Борис О. М., Суменко В. В., Онищик Л. М. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):126–132
стр. 134 Стан мікробіоти піхви у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом Щурук Н.В HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):134–136
стр. 137 Особенности микробного пейзажа влагалища у девочек со слипчивым процессом в наружных половых органах Spiridonova N. V., Kazakova A. V. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):137–140
стр. 141 Морфофункціональний стан ендометрія у пацієнток пізнього репродуктивного віку з безпліддям Корнієнко С. М. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):141–144; DOI 10.15574/HW.2015.101.141
стр. 145 Клінічна характеристика та прогнозування проявів порушення вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку з безпліддям Подольський Вл. В. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):145–149; DOI 10.15574/HW.2015.101.24
стр. 150 Особливості гормональних взаємовідносин у жінок різних вікових груп з невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій в анамнезі Коцабин Н. В., Макарчук О. М. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):150–153
стр. 154 Застосування мононуклеарних клітин периферійної крові у програмах допоміжних репродуктивних технологій Пітько В. А., Ткачов О. І., Логінова О. О. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):154–155
стр. 156 Стан фетального кровообігу при вроджених вадах розвитку плода Галич С. Р., Щурко Д. М., Щурко М. І. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):156–158; DOI 10.15574/HW.2015.101.156
стр. 160 Стан новонароджених при різних способах розродження Луценко Н. С., Соколовська І. С. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):160–162
стр. 163 Перинатальні аспекти багатоплідної вагітності Теличко Л. В. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):163–164
стр. 165 Роль вірусів у патології вагітності, плода та новонародженого Редько І. І. HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):165–166