ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№3_2015

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 10 Проблема тютюнопаління у світогляді сучасного лікаря акушера-гінеколога Беляев С. Г., Назаренко Л. Г. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):10–13
стр. 11 Актуальні питання репродуктивної медицини HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):11–17
стр. 18 Анемії при захворюваннях жіночої репродуктивної системи Стуклов Н. І. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):18–20
стр. 21 Папіломавірусна інфекція: актуальна проблема сучасної гінекології Воробйова Л. І. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):21–24
стр. 25 Сучасний погляд на проблему передчасних пологів у жінок, які споживають опіатні ін’єкційні наркотики Камінський В. В., Зеленська М. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):25–28; DOI 10.15574/HW.2015.99.25
стр. 29 Ефективність живих лактобактерій у комбінації з низькою дозою естріолу для відновлення вагінальної флори після антиінфекційної терапії та запобігання рецидивfv і реінфекціям Ozkinay E., Terek M. C., Yayci M., Kaiser R., Grob P., Tuncay G. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):29–34
стр. 35 Особливості скоротливої діяльності матки при час спонтанних пологів у первородящих Агакішіева Л. Г., Алієва Е. М., Аббасова Н. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):35–37; DOI 10.15574/HW.2015.99.35
стр. 38 Особливості ведення вагітності та розродження на тлі гострого панкреатиту (клінічний випадок) Голяновський О. В., Мамчин В. І., Журавльова Л. А., Шутка А. Б., Галич І. Д., Бачинська М . А. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):38–41; DOI 10.15574/HW.2015.99.38
стр. 42 Спайковий процес у гінекології Медведев М. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):42–46; DOI 10.15574/HW.2015.99.42
стр. 47 Декскетопрофен – інструмент періопераційного знеболювання Сокологорский С. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):47–52
стр. 53 Хірургічне лікування овариковарикоцеле ІІІ ступеня з мінімального доступу у жінок репродуктивного віку Григоренко А. М., Чечуга С. Б., Сілін Г. А. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):53–55; DOI 10.15574/HW.2015.99.53
стр. 56 Ведення пацієнток з ускладненою формою ектопії шийки матки Озоліня Л. А. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):56–59
стр. 60 Офісна гістероскопія – питання профілактики запальних ускладнень Малачинська М. Й. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):60–62; DOI 10.15574/HW.2015.99.60
стр. 63 Порівняльні дані щодо якості підготовки кишечнику до колоноскопії (власне дослідження) Дужа Т. В., Хохлова В. В., Слободенюк Л. Л. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):63–65; DOI 10.15574/HW.2015.99.63
стр. 66 Роль преіндукції під час проведення індукованих пологів Жук С. І., Пехньо Н. В., Марущак О. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):66–70; DOI 10.15574/HW.2015.99.66
стр. 71 Бактеріальний вагіноз – терапевтичний погляд на проблему Гопчук О. М. BACTERIAL VAGINOSIS – THERAPEUTIC APPROACH TO THE PROBLEM
стр. 76 Диференційований підхід до діагностики і корекції повторної плацентарної дисфункції Бойко В. І., Лопатка К. М. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):76–77; DOI 10.15574/HW.2015.99.76
стр. 78 Стан мікробіоценозу статевих шляхів у вагітних з ентеровірусною інфекцією Антонюк М. І., Ємець Н. О., Зарічанська Х. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):78–80; DOI 10.15574/HW.2015.99.78
стр. 81 Ретроспективне оцінювання особливостей секреції стрес-асоційованих та гіпофізарно-тиреоїдних гормонів при переношеній вагітності Жабченко І. А., Хомінська З. Б., Яремко Г. Е., Коваленко Т. М., Ліщенко І. С. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):81–82; DOI 10.15574/HW.2015.99.81
стр. 83 Напівкількісний спосіб візуального оцінювання об’єму післяпологової крововтрати Чернов А. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):83–87; DOI 10.15574/HW.2015.99.83
стр. 88 Дефіцит вітаміну D та його сучасна лабораторна діагностика Зафт В. Б., Зафт А. А., Клімова Ж. О., Бойко І. В., Галицька В. В., Рикова О. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):88–90
стр. 92 Опыт применения фитопрепарата Агнукастон* у пациенток с недостаточностью функции желтого тела и гиперпролактинемией Сметник В. П., Бутарева Л. Б. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):92–95
стр. 96 Пухирний занесок – клінічні аспекти діагностично-лікувальної тактики Малачинська М. Й. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):96–98; DOI 10.15574/HW.2015.99.96
стр. 99 Оцінювання ефективності використання препарату повідон-йод у пацієнток перед хірургічним лікуванням CIN II Чайка Г. В., Таран О. А., Лобастова Т. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):99–101
стр. 102 Зміни активності внутрішньоклітинних транспортних АТФ-азних систем при гіперплазіях ендометрія у жінок з екстрагенітальною патологією Гроховська М. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):102–104; DOI 10.15574/HW.2015.99.102
стр. 105 Васкулоендотеліальний фактор росту та ендотелійзалежна дилатація у хворих із синдромом полікістозних яєчників з різною масою тіла Могильницька Л. А. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):105–109; DOI 10.15574/HW.2015.99.105
стр. 110 Клініко-епідеміологічна характеристика жінок фертильного віку – мешканок промислового регіону України, що перенесли артифіційний аборт, та особливості використання ними методів контрацепції Подольський Вл. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):110–114; DOI 10.15574/HW.2015.99.110
стр. 115 Прогнозування виникнення дисфункції яєчників у пацієнток з лейоміомою матки великих розмірів після емболізації маткових артерій Татарчук Т. Ф., Косей Н. В., Васильченко Л. А. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):115–118; DOI 10.15574/HW.2015.99.115
стр. 119 Оцінювання стану сексуального здоров’я жінок з хронічними запальними захворюваннями органів малого таза, зумовленими хламідіями Ромащенко О. В., Білоголовська В. В., Щербак М. О. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):119–123
стр. 124 Хронічний вірусний гепатит С: вплив на перебіг вагітності Бойко В. А., Сімачева С. А. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):124–127; DOI 10.15574/HW.2015.99.124
стр. 128 Протефлазід®: специфічна активність у доклінічних дослідженнях, ефективність і безпечність застосування в клінічній практиці при захворюваннях, спричинених вірусом папіломи людини (систематичний огляд Камінський В. В., Шалько М. Н., Воробйова Л. І., Ромащенко О. В., Гриневич О. Й. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):128–138; DOI 10.15574/HW.2015.99.128
стр. 140 Ультразвукова пренатальна діагностика правобічної і подвійної дуги аорти (аналіз 56 спостережень) Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):140–152; DOI 10.15574/HW.2015.99.140
стр. 153 Повторний кесарів розтин: діагностика і профілактика перинатальної патології, відновлення репродуктивного здоров’я Вдовиченко Ю. П., Шлапак І. М. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):153–155; DOI 10.15574/HW.2015.99.153
стр. 156 Зміна показників фетоплацентарного комплексу у пацієнток із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода та антенатальними втратами в анамнезі Слюсар Т. І., Пилипенко О. М., Джеломанова О. О., Левченко І. І. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):156–158; DOI 10.15574/HW.2015.99.156
стр. 159 Оптимізація тактики допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток після різних методів оперативного лікування патології шийки матки Николішін С. М. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):159–161; DOI 10.15574/HW.2015.99.159
стр. 162 Порівняльне оцінювання ефективності застосування мікронізованого прогестерону перорально, інтравагінально і сублінгвально в циклах допоміжних репродуктивних технологій і в І триместрі вагітностей, що настали Борис О. М., Камінський А. В., Суменко В. В., Онищик Л. М., Сербенюк А. В. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):162–168; DOI 10.15574/HW.2015.99.162
стр. 169 Активний клінічний сонографічний скринінг щитовидноі та грудної залоз у жінок з вторинною неплідністю та ранніми репродуктивними втратами в анамнезі Дубенко О. Д. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):169–174; DOI 10.15574/HW.2015.99.169
стр. 175 Клінічне значення виявлення тромбофілії у пацієнток із безпліддям і невдачами екстракорпорального запліднення Лінніков В. І. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):175–181; DOI 10.15574/HW.2015.99.175
стр. 182 Особливості анамнезу жінок з безпліддям та з різними типами субмукозних вузлів Пісарева О. Л. HEALTH OF WOMAN.2015.3(99):182–184; DOI 10.15574/HW.2015.99.182