ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№2_2015

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 8 Современный взгляд акушера-гинеколога на патологию щитовидной железы и ее влияние на репродуктивное здоровье женщины (клиническая лекция) Романенко Т. Г., Жалоба Г. Н., Чайка О. И. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):8–14
стр. 15 Сімейні пологи: оцінювання ролі жіночої консультації в підготовці партнерів до участі у розродженні Сюсюка В. Г., Пейчева О. В., Комарова О. В., Аверченко Є. Г. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):15–18; DOI 10.15574/HW.2015.98.15
стр. 19 Сучасний погляд на патогенез поліпів ендометрія у постменопаузі Веропотвелян П. М., Наритник Т. Т., Веропотвелян М. П., Гужевська І. В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):19–24; DOI 10.15574/HW.2015.98.19
стр. 25 Витекс Священный (Vitex Agnus-Castus) Фармакология и клинические показания Wuttke W., Jarry H., Christoffel V., Spengler B., Seidlova-Wuttke D. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):25–29
стр. 30 Дія перорального пробіотика Вагісан® на вагінальну флору жінок репродуктивного віку: рандомізоване подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження Вуйіч Г., Кнез А.Я., Штефанович В.Д. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):30–34
стр. 36 Дослідження чутливості in vitro 200 нещодавно виділених клінічних ізолятів Candida spp. До місцевих антимікотикам, які використовуються для лікування кандидозу: імідазольним препаратам і ністатину Шукрі Ф., Бендердуш M., Седнауі П. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):36–40
стр. 41 Клініко-лабораторні особливості пацієнток репродуктивного віку з дисплазією грудних залоз (попередні результати) Ласачко С. А., Уманська О. С., Скочиляс Т. Л., Ласачко П.С. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):41–43; DOI 10.15574/HW.2015.98.4
стр. 44 Асоціація віку матері з ранніми репродуктивними втратами хромосомної етіології Веропотвелян М. П., Кодунов Л. А. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):44-48; DOI 10.15574/HW.2015.98.44
стр. 49 Профілактика тромботичних ускладнень у гінекології з допомогою комплексного використання прямих антикоагулянтів і препаратів венотонічної та ангіопротекторної дії Маркін Л. Б., Шатилович К. Л., Кропивницька Л. П., Киричинська І. Г. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):49–52; DOI 10.15574/HW.2015.98.49
стр. 54 Профілактика ускладнень після лапароскопічних гінекологічних операцій Оебаджи С. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):54–58; DOI 10.15574/HW.2015.98.
стр. 59 Клінічна ефективність профілактики акушерських та перинатальних ускладнень на тлі істміко-цервікальної недостатності Романенко Т.Г., Кротік О.І. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):59–61; DOI 10.15574/HW.2015.98.59
стр. 62 Холестатичний гепатоз вагітних. Наслідки для плода та новонародженого Бенюк С. В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):62–64; DOI 10.15574/HW.2015.98.62
стр. 65 Several new concepts in managing iron deficiency anemiain high risk pregnancy cohort Davydova Iu., Butenko L., Limanskaya A., Ogorodnyk A. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):65–67; DOI 10.15574/HW.2015.98.65
стр. 68 Розлади дихання уві сні: вплив на перебіг вагітності та перинатальні наслідки Воробей Л. І. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):68–70; DOI 10.15574/HW.2015.98.68
стр. 71 Фармакокорекція ендотеліальної дисфункції, що виникла на тлі залізодефіцитної анемії, як засіб профілактики ускладнень вагітності та пологів Запорожан В. М., Анчева І. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):71–74; DOI 10.15574/HW.2015.98.71
стр. 76 Особливості балансу прогестерон/естрогени у жінок із переношеною, пролонгованою та фізіологічною вагітністю Хомінська З. Б., Жабченко І. А., Діденко Л. В., Ліщенко І. С., Буткова О. І., Близнюк З. В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):76–78; DOI 10.15574/HW.2015.98.76
стр. 79 Плацентарна недостатність у вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи (особливості розвитку, ультразвукові та гемодинамічні ознаки) Дзюба О.М. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):79–83; DOI 10.15574/HW.2015.98.79
стр. 84 Особливості змін мікробіоценозу кишечнику та піхви у вагітних із синдромом подразненого кишечнику Тудай В. М., Мокрик О. М., Давидова Ю. В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):84–86; DOI 10.15574/HW.2015.98.84
стр. 87 Роль психологічної оцінки подружніх пар при проведенні партнерських пологів Вдовиченко С.Ю. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):87–89
стр. 90 Рак шийки матки і цитологічний скринінг: видача результатів ПАП-тесту відповідно з термінологічною системою The Bethesda system 2001 року Рикова О. В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):90–92
стр. 94 Реабілітація репродуктивної функції у жінок з хронічним ендометритом Пирогова В. І., Козловський І. В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):94–96; DOI 10.15574/HW.2015.98.94
стр. 97 Можливості вторинної профілактики рецидиву больового синдрому при варикозному розширенні вен малого тазу Бугайов А. Б., Яковлєва Е. Б., Бабенко О. М. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):97–100; DOI 10.15574/HW.2015.98.97
стр. 101 Доцільність використання гепатопротекторів у комплексному лікуванні доброякісних дисгормональних дисплазій молочних залоз Томич М. І. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):101–103; DOI 10.15574/HW.2015.98.101
стр. 104 Особливості реалізації репродуктивної функції у жінок c доброякісними пухлиноподібними утвореннями яєчників Шаповал О. С., Резніченко Г. В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):104–107; DOI 10.15574/HW.2015.98.104
стр. 108 Сучасні погляди на реабілітацію репродуктивної функції жінок, що перенесли позаматкову вагітність Кондратюк В. К., Бражук М. В., Чубей Г. В., Баранецька І. І., Ракша І. І. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):108–110; DOI 10.15574/HW.2015.98.108
стр. 111 Фактори ризику розвитку неатипової гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку на сучасному етапі Візір К. М., Дубініна В. Г. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):111–113; DOI 10.15574/HW.2015.98.113
стр. 114 Досвід лікування циклічної масталгії і мастодинії у жінок репродуктивного віку Сенчук А. Я., Доскоч І. О., Чибісова І. В., Москаленко С.В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):114–118; DOI 10.15574/HW.2015.98.114
стр. 120 Вплив екстрагенітальних захворювань на якість життя жінок пізнього репродуктивного віку і періоду пременопаузи з патологією ендометрію Корнієнко С. М., Квашенко В. П., Акімова І. К. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):120–123; DOI 10.15574/HW.2015.98.120
стр. 124 Можливості корекції місцевого імунітету у жінок з рецидивуючим вульвовагінальним кандидозом Суханова А. А., Савченко С. Є., Коломійченко Т. В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):124–128; DOI 10.15574/HW.2015.98.124
стр. 129 Діагностика та медикаментозна корекція вегетативних розладів у жінок з артеріальною гіпертензією в пері- і постменопаузальний періоди Кузьмінова Н. В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):129–136; DOI 10.15574/HW.2015.98.129
стр. 139 Эпителиомезенхимные відносини в міометрії жінок з аденомиозом, що супроводжується синдромом хронічного тазового болю Оразов М. Р., Чайка А. В., Носенко О. М. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):138–141; DOI 10.15574/HW.2015.98.138
стр. 142 Стан мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок з порушенням репродуктивного здоров’я та змінами вегетативного гомеостазу Подольський Вл.В., Лісяна Т.О., Пономарьова І. Г. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):142–150; DOI 10.15574/HW.2015.98.142
стр. 151 Фактори ризику персистенції вульвовагініту у дівчаток і оптимізація терапії Хурасева А. Б. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):151–153
стр. 154 Реабілітація сексуального здоров’я жінок із хронічними запальними захворюваннями статевих органів хламідійної етіології Ромащенко А. В., Білоголовська В. В., Щербак Н. А. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):154–160; DOI 10.15574/HW.2015.98.154
стр. 161 Лікування вульвовагінітів змішаної етіології у пацієнток із запальними захворюваннями шийки матки препаратом Вагіклін Левенець Л. М., Бегош Б. М., Сопель В. В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):161–164
стр. 165 Вплив гепатобіліарної системи жінки на результати використання допоміжних репродуктивних технологій Бойчук О. Г. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):165–167; DOI 10.15574/HW.2015.98.165
стр. 168 Стан грудних залоз у жінок із безпліддям та лейоміомою матки на тлі запальних захворювань статевих органів (активний скринінг, чинники ризику) Дубенко О.Д. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):168–174; DOI 10.15574/HW.2015.98.168
стр. 175 Імуномодулююча та противірусна терапія в комплексному лікуванні хворих на рак яєчників Дубініна В. Г., Рибін А. І., Кузнецова О. В., Лисенко М. А. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):175–178; DOI 10.15574/HW.2015.98.175
стр. 181 Оцінка кореляції між рівнями онкомаркерів і результатами лікування епітеліальних пухлин на доопераційному етапі Думанський Ю. В., Шкарбун К. Д., Шкарбун Л. В. HEALTH OF WOMAN.2015.2(98):181–185; DOI 10.15574/HW.2015.98.180