ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№08_2016

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 10 Соматичні та акушерські аспекти дефіциту магнію (Клінічна лекція) Шурпяк С. А. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):10–17; DOI 10.15574/HW.2016.114.10
стр. 20 Fast track: хирургические протоколы ускоренной реабилитации в гинекологии Пучков К. В., Коренная В. В., Подзолкова Н. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):20–24
стр. 25 Ранні предиктори плацентарної дисфункції Мельник Ю. М., Шляхтіна А. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):25–28; DOI 10.15574/HW.2016.114.25
стр. 29 Оптимізація терапії диспластичних ВПЛ-асоційованих процесів Бобрицька В. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):29–32; DOI 10.15574/HW.2016.114.29
стр. 33 Місце топічних глюкокортикоїдів у лікуванні дерматитів різної етіології Калюжна Л. Д. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):33–36
стр. 37 Інноваційні підходи до корекції мікронутрієнтного статусу вагітних і жінок, що годують Жук С. І., Бондаренко К. К. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):37–40; DOI 10.15574/HW.2016.114.37
стр. 41 Біорегуляційні можливості препаратів Вібуркол і Лімфоміозот в акушерстві та гінекології Остапенко О. І HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):41–44; DOI 10.15574/HW.2016.114.41
стр. 45 Важливість і значення поліморфізму генів при прееклампсії Веропотвелян П. М., Цехмістренко І. С., Веропотвелян М. П., Русак Н. С., Півнєв М. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):45–49; DOI 10.15574/HW.2016.114.45
стр. 50 Стан психоемоційного та вегетативного статусу у жінок з повторною плацентарною дисфункцією Говсеєв Д. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):50–52; DOI 10.15574/HW.2016.114.50
стр. 55 Морфофункціональні зміни в плаценті у вагітних при затримці росту плода Басистий О. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):55–58; DOI 10.15574/HW.2016.114.55
стр. 59 Забезпеченість есенціальними мікроелементами вагітних різного репродуктивного віку, що народжують уперше Маркевич В. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):59–62
стр. 63 Морфологічна класифікація пошкоджень плаценти Веропотвелян П. М., Веропотвелян М. П., Цехмістренко І. С., Бондаренко А. А., Усенко Т. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):63–71; DOI 10.15574/HW.2016.114.63
стр. 72 Особливості формування судинного компонента хоріона при невиношуванні вагітності у І триместрі гестації Кравченко О. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):72–74; DOI 10.15574/HW.2016.114.72
стр. 75 Виявлення та характеристика антитіл проти Hsp60 людини у вагітних Яковенко Л. Ф., Крупская И. В., Погребная А. П., Сидорик Л. Л.Макаренко М. В., Говсєєв Д. А., Ворона Р. М., Цісаренко А. М., Васильчук О. Я., Павлюк О. В., Яковенко Л. Ф., Крупська І. В., Погрібна А. П., Сидорик Л. Л. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):75–77; DOI 10.15574/HW.2016.114.75
стр. 79 Морфологічні особливості стану фетоплацентарного комплексу у жінок з ранніми передчасними пологами після застосування допоміжних репродуктивних технологій Мандрикова А. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):79–81; DOI 10.15574/HW.2016.114.79
стр. 82 Оптимізація тактики ведення жінок з рубцем на матці з використанням родинно орієнтованих технологій та партнерських пологів Нецкар І. П. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):82–84; DOI 10.15574/HW.2016.114.82
стр. 85 Клініко-сонологічні особливості ендометріоїдних утворень яєчників у жінок у репродуктивний період Шаповал О. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):85–89; DOI 10.15574/HW.2016.114.85
стр. 90 Оцінювання ефективності терапії хронічного тазового болю у жінок з варикозним розширенням вен малого таза Остафійчук С. О., Геник Н. І., Дрогомирецька Н. В., Волосовський П. Р. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):90–92; DOI 10.15574/HW.2016.114.90
стр. 94 Порівняльне оцінювання показників якості життя у пацієнток після оперативного лікування з приводу міоми матки Макарчук О. М., Гаврилюк Г. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):94–97; DOI 10.15574/HW.2016.114.94
стр. 98 Роль медико-соціальних та психологічних факторів в обтяженому репродуктивному анамнезі Довгань А. А. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):98–100
стр. 103 Лапароскопічна хірургія у лікуванні тубооваріальних утворень у І триместрі вагітності Lucas Minig, Lucas Otaсo, Pilar Cruz, Marнa Guadalupe Patrono, Cecilia Botazzi, Ignacio Zapardiel HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):103–106
стр. 107 Лапароскопічна хірургія у лікуванні тубооваріальних утворень у І триместрі вагітності Lucas Minig, Lucas Otaсo, Pilar Cruz, Marнa Guadalupe Patrono, Cecilia Botazzi, Ignacio Zapardiel HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):107–110
стр. 111 Роль гіперпролактинемії у генезі передчасного телархе та її корекція у дівчаток перших п’яти років життя Мальцева О. І. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):111–113; DOI 10.15574/HW.2016.114.111
стр. 114 Субклінічний гіпертиреоїдизм: діагностичні критерії і принципи лікування (Огляд керівництва Європейської тиреоїдної асоціації 2015 року «Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism») Галицкая В. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):114–118; DOI 10.15574/HW.2016.114.114
стр. 119 Шляхи оптимізації безперервного професійного розвитку лікаря Щербінська О. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):119–120; DOI 10.15574/HW.2016.114.119
стр. 121 Рекомендації міжнародного товариства по менопаузі відносно здоров'я жінок зрілого віку і гормональної терапії менопаузи (2016) HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):121–133
стр. 134 Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток із супутнім ожирінням та метаболічним синдромом Петропавловська В. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):134–136; DOI 10.15574/HW.2016.114.134
стр. 137 Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток із супутнім ожирінням та метаболічним синдромом Головатюк К. П. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):137–139; DOI 10.15574/HW.2016.114.137
стр. 140 Анамнестичні фактори, які формують репродуктивне здоров’я жінок із неодноразовими невдалими спробами запліднення in vitro Коцабин Н. В., Макарчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.8(114):140–143; DOI 10.15574/HW.2016.114.140
стр. 144 Тактика допоміжних репродуктивних технологій після оперативного лікування жінок з ендометріомами яєчників Страховецька Ю. В. HEALTH OF WOMAN.2016.8(114):144–146; DOI 10.15574/HW.2016.114.144