ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№03_2016

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 10 Сучасні методи діагностики та корекції гестаційного цукрового діабету у вагітних Авраменко Т. В., Макаренко М. В., Говсєєв Д. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):10–14
стр. 16 Выбери жизнь HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):16–17
стр. 18 Лікування стрес-індукованої недостатності лютеїнової фази Татарчук Т. Ф., Косей Н. В., Тутченко Т. Н. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):18–23; DOI 10.15574/HW.2016.109.18
стр. 24 Сучасні підходи до преіндукції та індукції пологів, засновані на доказах Вдовиченко Ю. П., Жилка Н. Я., Жук С. І., Прядко Н. Г. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):24–28
стр. 29 Клінічний досвід ведення пацієнток із цервікальними інтраепітеліальними новоутвореннями в ранній післяопераційний період Лук’янчук О. В., Рибін А. І. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):29–31
стр. 32 Особливості ультразвукового дослідження яєчників при синдромі полікістозних яєчників на тлі запальних захворювань малого таза Ветох Г. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):32–35; DOI 10.15574/HW.2016.109.32
стр. 36 Стан плода у вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів після застосування протитромботичної терапії Жук С. І., Ус І. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):36–39; DOI 10.15574/HW.2016.109.36
стр. 40 Клініко-гемостазіологічні аспекти повторної прееклампсії Говсєєв Д. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):40–42
стр. 43 Інноваційні підходи до терапії кольпітів неспецифічної етіології Голяновський О. В., Рубінштейн А. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):43–47; DOI 10.15574/HW.2016.109.43
стр. 48 Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних із вірусною Епштейна Барр інфекцією Пекарь А. Ю., Міцода Р. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):48–51; DOI 10.15574/HW.2016.109.48
стр. 52 Витекс Священный (Vitex Agnus-Castus) Фармакология и клинические показания Wuttke W., Jarry H., Christoffel V., Spengler B., Seidlova-Wuttke D. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):52–56
стр. 57 Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних після екстракорпорального запліднення на тлі патології щитоподібної залози Романенко Т. Г., Чайка О. І. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):57–60
стр. 62 Анемія вагітних – фактор ризику розвитку акушерської та перинатальної патології (огляд літератури) Вдовиченко Ю. П., Гопчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):62–65
стр. 66 Плацентарна дисфункція у жінок, які використовували різні методи контрацепції Лубковська О. А. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):66–68
стр. 71 Обґрунтування доцільності застосування методу флуоресцентної спектроскопії в комплексній діагностиці післяпологового ендометриту Булавенко О. В., Остап’юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):71–75; DOI 10.15574/HW.2016.109.71
стр. 76 Оцінювання інтенсивності больового синдрому у жінок після кесарева розтину Кульчицький Д. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):76–79; DOI 10.15574/HW.2016.109.76
стр. 80 Клінічні аспекти перебігу вагітності та пологів при багатоплідній вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій Мельник О. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):80–82
стр. 83 Морфофункціональні особливості плаценти на фоні малорухомого способу життя вагітної Губіна-Вакулік Г. І., Дороганова А. В., Бєляєв С. Г., Назаренко Л. Г. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):83–87; DOI 10.15574/HW.2016.109.83
стр. 88 Роль тиреоїдної дисфункції у генезі гестаційних та перинатальних ускладнень Аліпова Н. Ф. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):88–92; DOI 10.15574/HW.2016.109.88
стр. 93 Лікування дисгормональних дисплазій грудних залоз Резніченко Г. І., Резніченко Н. Ю., Потебня В. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):93–98; DOI 10.15574/HW.2016.109.93
стр. 99 Менструальний цикл та його зв’язок із системним запаленням Гопчук О. М., Герасимова Т. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):99–102
стр. 103 Фармакологічний профіль препарату Офор в аспекті раціональної антимікробної терапії мікст-інфекцій Мамчур В. Й., Дронов С. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):103–108
стр. 109 Стан системи гемостазу як характеристика функції ендотелію у жінок з синдромом хронічного тазового болю Ночвіна О. А. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):109–112; DOI 10.15574/HW.2016.109.112
стр. 115 Вплив цукрового діабету 2-го типу на стан кісткового метаболізму у жінок у період постменопаузи Атанова Я. О., Кирилюк М. Л. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):115–119; DOI 10.15574/HW.2016.109.115
стр. 120 Сучасні аспекти синдрому гіперандрогенії у репродуктивний період Ахундова Н. Е. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):120–122; DOI 10.15574/HW.2016.109.119
стр. 123 Вагінальний дисбіоз: сучасний погляд на постійну проблему Казак А. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):123–125
стр. 126 Гіперпролактинемія: оптимальний алгоритм лабораторної діагностики Рикова О. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):126–128
стр. 129 Захворюваність на рак молочної залози і смертність у жінок, які проживають у містах Азербайджанської Республіки Марданли Ф. А., Ватанха С. С., Алієв Ф. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):129–132
стр. 133 Роль медико-генетичного консультування у виявленні доброякісної та злоякісної патології органів жіночої репродуктивної системи Палійчук О. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):133–137; DOI 10.15574/HW.2016.109.133
стр. 138 Особливості рівнів статевих гормонів у дівчаток-підлітків із первинною олігоменореєю Удовікова Н. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):138–140; DOI 10.15574/HW.2016.109.138
стр. 141 Затримка внутрішньоутробного росту плода, психічний та фізичний розвиток дітей Веропотвелян М. П., Веропотвелян П. М., Журавльова С. А., Гламазда А. І. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):141–148; DOI 10.15574/HW.2016.109.141
стр. 149 Вікові особливості маткової перистальтики у безплідних жінок з аденоміозом, міомою матки та їхнім поєднанням Гладчук І. З., Рожковська Н. М., Гарбузенко Н. Д., Стамова Н. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):149–152
стр. 153 Вікові особливості маткової перистальтики у безплідних жінок з аденоміозом, міомою матки та їхнім поєднанням Гладчук І. З., Рожковська Н. М., Гарбузенко Н. Д., Стамова Н. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.3(109):153–156; DOI 10.15574/HW.2016.109.153