ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ № 08 – 2019

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ стр. 6 Вростання плаценти: питання етіології, патофізіології, діагностики (Клінічна лекція) Л.Г. Назаренко, О.В. Дьоміна HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 7–11; doi 10.15574/HW.2019.144.7
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ стр. 12 Тактика прогнозування акушерських та перинатальних ускладнень у жінок, які народжують уперше В.В. Маркевич HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 12–15; doi 10.15574/HW.2019.144.12
стр. 16 Обґрунтування сучасних принципів лікування бактеріальних вагінозів у жінок (Огляд літератури) О.В. Горбунова, Н.А. Єрмолович HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 16–22; doi 10.15574/HW.2019.144.16
стр. 23 Тактика діагностики та лікування дисплазії грудних залоз та міоми матки у жінок перименопаузального віку О.Ю. Крук HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 23–25; doi 10.15574/HW.2019.144.23
ЗАРУБІЖНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 26 Vitex agnus-castus сухий екстракт BNO 1095 (Cyclodynon®) пригнічує гіперскорочення і запалення матки в експериментальних моделях первинної дисменореї Johann Röhrl, Oliver Werz, Aldo Ammendola, Gerald Künstle HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 26–35
АКУШЕРСТВО стр. 36 Поліморфізми генів системи гемостазу у жінок зі звичним невиношуванням вагітності Ю.П. Вдовиченко, Н.О. Фірсова, К.Г. Хажиленко HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 36–40; doi 10.15574/HW.2019.144.36
стр. 41 Використання біомагнієвого комплексу Магнокс Прегна у профілактиці і лікуванні ускладнень вагітності при дефіциті магнію В.І. Пирогова, С.О. Шурпяк, І.І. Охабська HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 41–44; doi 10.15574/HW.2019.144.41
стр. 46 Психологічні та медичні аспекти вагітності та пологів у самотніх жінок В.О. Бенюк, В.В. Курочка, Н.П. Королюк, В.Ф. Олешко HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 46–47; doi 10.15574/HW.2019.144.46
стр. 48 Маркери оксидативного стресу у вагітних із затримкою росту плода та їхній вплив на результати розродження В.Г. Сюсюка, Н.Г. Колокот, І.Ф. Бєленічев HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 48–52; doi 10.15574/HW.2019.144.48
ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 53 Нові підходи у лікуванні ерозії шийки матки і вагінальної атрофії Вл.В. Подольський, В.В. Подольський HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 53–56; doi 10.15574/HW.2019.144.53
стр. 58 Роль мікст-інфекції при патологічних процесах залозистого епітелію статевих органів з атипією клітин неясного генезу у жінок з безплідністю В.В. Камінський, В.В. Суменко, О.Я. Бондарук, І.О. Гак HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 58–63; doi 10.15574/HW.2019.144.58
стр. 64 Особливості нейрогуморального статусу у жінок з артеріальною гіпертензією та діастолічною дисфункцією залежно від маси тіла Н.М. Кириченко HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 64–67; doi 10.15574/HW.2019.144.64
стр. 68 Вплив органозберігальних операцій з приводу доброякісних новоутворень яєчників на психоемоційний стан жінок O.В. Бойко HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 68–71; doi 10.15574/HW.2019.144.68
стр. 72 Актуальні аспекти клініко-анамнестичних даних жінок перименопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія Ю.М. Садигов HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 72–74; doi 10.15574/HW.2019.144.72
стр. 75 Клініко-ендокринологічні та ехографічні аспекти доброякісної дисплазії грудних залоз у жінок репродуктивного віку С.Є. Гладенко, А.А. Довгань HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 75–77; doi 10.15574/HW.2019.144.75
ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ стр. 78 Порівняльна характеристика показників тривимірної енергетичної допплерографії тіла матки пацієнток з лейоміосаркомою, лейоміомою та здорових жінок у період менопаузи К.В. Яковенко, Т.І. Тамм, О.А. Яковенко HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 78–82; doi 10.15574/HW.2019.144.78
МІЖНАРОДНІ ПРОТОКОЛИ стр. 83 Тактика ведення жінок з підозрою на передчасний розрив плодових оболонок при недоношеній вагітності у терміні від 24+0 тижнів Адаптовано Л.В. Пахаренко HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 83–92
стр. 93 Скринінг і тактика тяжких менструальних кровотеч у підлітків із дефектами у системі гемостазу Адаптовано Л.В. Пахаренко HEALTH OF WOMAN. 2019.8(144): 93–102