ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ № 07 – 2019

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ стр. 9 Сучасні аспекти використання лазерної терапії у гінекологічній практиці В.О. Бенюк, М.С. Пучко, А.А. Момот, Л.Е. Домбровський HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 9–13; doi 10.15574/HW.2019.143.9
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ стр. 16 Синдром полікістозних яєчників і функціональна гіперпролактинемія В.А. Заболотнов, В.Й. Шатило, О.О. Хватова, Я.П. Сегедіна HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 16–21; doi 10.15574/HW.2019.143.16
стр. 22 Гіпергомоцистеїнемія як основний предиктор виникнення антенатальної загибелі плода Н.М. Гичка, А.С. Котенок HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 22–24; doi 10.15574/HW.2019.143.22
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ стр. 25 Затримка внутрішньоутробного розвитку плода/малий для гестаційного віку плід: діагностичні критерії та алгоритм ведення С.І. Жук, Н.В. Пехньо, О.А. Ночвіна HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 25–30; doi 10.15574/HW.2019.143.25
стр. 31 Загальні принципи і рекомендації з визначення пухлинних маркерів у клінічній практиці гінеколога А.В. Шумицький, О.А. Бурка, Т.М. Тутченко HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 31–38; doi 10.15574/HW.2019.143.31
стр. 39 Функціональні та ендоскопічні методи діагностики внутрішньоматкової патології В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, В.Ф. Олешко, О.В. Забудський HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 39–42; doi 10.15574/HW.2019.143.39
ЗАРУБІЖНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 44 Дослідження PRISM: порівняння комбінації ністатин - неоміцин - поліміксин B з міконазолом для емпіричного лікування інфекційного вагініту HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 44–45
АКУШЕРСТВО стр. 46 Особливості лактації у породіль із ожирінням О.А. Диндар, Т.Р. Никонюк, Л.В. Манжула, В.Ф. Олешко HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 46–53; doi 10.15574/HW.2019.143.46
стр. 54 Клініка та діагностика первинного варикозного розширення вен пахових каналів як одна з форм несафенового первинного хронічного захворювання вен під час вагітності В.М. Антонюк-Кисіль, І.Я. Дзюбановський, В.М. Єнікеєва, С.І. Лічнер, В.М. Липний, Ж.М. Тимощук, Н.М. Хоружа HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 54–62; doi 10.15574/HW.2019.143.54
стр. 62 Комплексний підхід до діагностики та лікування патології вагітності у жінок з перинатальними втратами в анамнезі Л.І. Воробей HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 63–66; doi 10.15574/HW.2019.143.63
стр. 67 Адаптаційні резерви у партнерських пологах І.А. Усевич HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 67–70; doi 10.15574/HW.2019.143.67
стр. 71 Акушерські та перинатальні аспекти вагітності і пологів у самотніх жінок В.В. Курочка, Н.П. Королюк HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 71–73; doi 10.15574/HW.2019.143.71
стр. 74 Стан біоценозу піхви у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій Л.М. Вигівська, І.В. Майданник, В.Ф. Олешко HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 74–79; doi 10.15574/HW.2019.143.74
ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 80 Оцінювання клінічного перебігу хронічних запальних захворювань органів малого таза у жінок репродуктивного віку з неускладненим пієлонефритом О.В. Ромащенко, А.В. Руденко, М.В. Мітченко, В.В. Білоголовська, Л.Ф. Яковенко, Л.О. Лебідь HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 80–84; doi 10.15574/HW.2019.143.80
стр. 85 Клінічні аспекти асоційованих кандидозно-герпетичних вульвовагінітів О.А. Щерба, Л.Д. Ластовецька, В.О. Половинка, В.А. Шако HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 85–89; doi 10.15574/HW.2019.143.85
стр. 89 Дослідження діагностичної інформативності якісного тесту циклооксигенази-2 при пухлинах зовнішніх статевих органів у жінок О.О. Самохвалова HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 90–94; doi 10.15574/HW.2019.143.90
стр. 95 Особливості акушерсько-гінекологічного анамнезу жінок постменопаузального віку з внутрішньоматковою рідиною А.В. Кузьміна, Т.В. Ковалюк HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 95–98; doi 10.15574/HW.2019.143.95
СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА стр. 99 Оцінювання акушерами-гінекологами рівня підготовки лікарів загальної практики–сімейних лікарів та сімейних медичних сестер щодо надання акушерсько-гінекологічних медичних послуг: за результатами соціологічного дослідження О.С. Щербінська, Г.О. Слабкий HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 99–103; doi 10.15574/HW.2019.143.99
БЕЗПЛІДДЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї стр. 104 Кореляційний аналіз факторів розвитку безплідності О.А. Берестовой HEALTH OF WOMAN. 2019.7(143): 104–106; doi 10.15574/HW.2019.143.104