ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ № 06 – 2019

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ стр. 7 Дистоція плічок: нові погляди на існуючі проблеми М.І. Римарчук, О.М. Макарчук, І.К. Оріщак HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 7–10; doi 10.15574/HW.2019.142.7
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ стр. 11 Роль фітотерапії у відновленні менструальної функції у молодих жінок Н.Г. Скурятіна HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 11–15; doi 10.15574/HW.2019.142.11
стр. 16 Дистанційні технології у післядипломній освіті – альтернатива назустріч реформі М.І. Римарчук, О.М. Макарчук HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 16–19; doi 10.15574/HW.2019.142.16
стр. 20 ПЛАцентарна Циркуляція та наслідки прЕеклампсії після проведеНої Терапії Аргініном (ПЛАЦЕНТА): мультицетрове рандомізоване контрольоване дослідження Кім Йон-Дін, Ф.П. Нішанова, А.Х. Карімов, А.С. Любчіч HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 20–26; doi 10.15574/HW.2019.142.20
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ стр. 27 Роль судинних факторів росту як регулятора процесів ангіогенезу на етапі формування імплантаційного потенціалу у жінок з матковим фактором безплідності Околох Онієка Гібсон, О.М. Макарчук, М.І. Римарчук, О.М. Островська, Л.М. Вакалюк HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 27–33; doi 10.15574/HW.2019.142.27
стр. 34 Ретроспективний аналіз випадків антенатальної загибелі плода в умовах типового міського пологового будинку м. Києва Н.М. Гичка, В.О. Бенюк, А.С. Котенок HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 34–36; doi 10.15574/HW.2019.142.34
стр. 37 Особливості ремоделювання серця і судин у жінок з гіпертонічною хворобою залежно від ступеня ожиріння Н.М. Кириченко HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 37–40; doi 10.15574/HW.2019.142.37
стр. 41 Характеристика підтримки інтеграції акушерсько-гінекологічної допомоги на первинний рівень медичної допомоги та оцінка матеріально-технічної бази закладів загальної практики–сімейної медицини О.С. Щербінська, Г.О. Слабкий HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 41–44; doi 10.15574/HW.2019.142.41
АКУШЕРСТВО стр. 45 Особливості перебігу вагітності за наявності єдиної пупкової артерії плода О.В. Красовська, В.П. Лакатош, О.В. Іващенко, О.Я. Слободянік, П.В. Лакатош, І.В. Гужевська, М.І. Антонюк HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 45–51; doi 10.15574/HW.2019.142.45
ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 52 Епідеміологія, патогенез і лікування кандидозу сечостатевих органів у жінок Р.Ф. Айзятулов, Е.М. Айзятулова HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 52–55; doi 10.15574/HW.2019.142.52
стр. 56 Особливості лікування жінок з внутрішньоматковою рідиною у постменопаузальний період А.В. Кузьміна HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 56–59; doi 10.15574/HW.2019.142.56
стр. 60 Особливості перебігу післяопераційного періоду після абляції ендометрія у жінок постменопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, О.В. Забудський HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 60–67; doi 10.15574/HW.2019.142.60
стр. 68 Фактори ризику розвитку кіст та доброякісних пухлин яєчників у жінок репродуктивного віку А.В. Бойко HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 68–70; doi 10.15574/HW.2019.142.68
стр. 71 Клініко-анамнестичні чинники ризику розвитку гіперпластичних захворювань ендометрія, грудних залоз та їхнє поєднання у жінок перименопаузального віку О.Ю. Крук HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 71–73; doi 10.15574/HW.2019.142.71
стр. 74 Комплексне лікування жінок з бактеріальним вагінозом В.І. Пирогова, І.В. Козловський HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 74–79; doi 10.15574/HW.2019.142.74
БЕЗПЛІДДЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї стр. 80 Тактика прогнозування формування плацентарної дисфункції та затримки розвитку плода після застосування допоміжних репродуктивних технологій Я.А. Рубан HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 80–83
стр. 84 Комплексна реабілітаційна терапія генітального ендометріозу у жінок з ендометріоз асоційованою безплідністю І.К. Оріщак, О.М. Макарчук, М.І. Римарчук, О.М. Островська HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 84–86; doi 10.15574/HW.2019.142.84
ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДИ стр. 87 Менопаузальна гормональна терапія (Огляд літератури) Т.Г. Романенко, Г.М. Жалоба, Н.В. Єсип HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 87–91; doi 10.15574/HW.2019.142.87
МІЖНАРОДНІ ПРОТОКОЛИ стр. 92 Пологи після попереднього кесарева розтину HEALTH OF WOMAN. 2019.6(142): 92–105