ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№1_2015

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 10 Сучасні погляди на етіологію, патогенез та лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку (Огляд літератури) Корнацька А. Г., Ракша І. І., Колесніченко І. С., Чубей Г. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):10-13
стр. 14 Інфекції нижніх сечовивідних шляхів: альтернативний підхід до терапії Прилепська Е. А., Зайців А. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):14-16
стр. 17 Вагітність і інфекція, спричинена вірусом Епштейна–Барр Савченко Т. Н., Алешкін В. А., Агаєва М. І., Шмаріна Г. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):17-22
стр. 23 Вагінальні таблетки (Гінофлор®), що містять дуже низьку дозу естріолу та Lactobacillus acidophilus, при вагінальній атрофії в пацієнток у постменопаузі, які страждають на рак молочної залози і застосовують інгібітори ароматази (Клінічне дослідження фармакокінетики, безпеки та ефективності. Фаза I) Дондерс Г., Нівен П., Могеле М., Лінтерманс А., Беллен Г., Празаускас В., Гроб Ф., Ортманн О., Бучолз С. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):23-32
стр. 33 Інноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репрудуктологии (Огляд науково-практичної конференції) HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):33-35
стр. 36 Екстракт ягід журавлини в профілактиці і лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів у вагітних (огляд і власне дослідження) Ведмідь В. І., Ісламова Е. В., Кирильчук М. Е. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):36-40; DOI 10.15574/HW.2015.97.36
стр. 41 Пренатальний стрес та його наслідки (огляд літератури) Жук С. І., Щуревська О. Д., Вітер В. П. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):41-44; DOI 10.15574/HW.2015.97.41
стр. 45 Клінічний випадок застосування Ксилата в комплексній терапії важкого раннього токсикозу вагітних Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Тудай В. Н., Мокрик А. Н. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):45-48
стр. 49 Профілактика невиношування вагітності та перинатальної патології у жінок з лейоміомою матки Горбунова О. В., Рукомеда Н. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):49-51; DOI 10.15574/HW.2015.97.49
стр. 52 Проблемні питання відновлення біоценозу піхви Сторчак А. В., Грищенко О. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):52-60; DOI 10.15574/HW.2015.97.52
стр. 61 Неспецифічний вульвовагініт – тактика в разі неефективності місцевого Гопчук О. М., Морозова О. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):61-63
стр. 64 Системний червоний вовчак (lupus erythematodes) і вагітність Веропотвелян П. Н., Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А., Панасенко А. Н. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):64-69; DOI 10.15574/HW.2015.97.64
стр. 70 Сучасна класифікація лейомиом матки Заболотнов Ст. А., Риболовля А. Н., Шатіла В. Й., Косолапова Н. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):70-73; DOI 10.15574/HW.2015.97.70
стр. 74 Полемічні питання терапії бактеріального вагінозу: переваги комбінованого препарату Вагиклин Потапов Ст. А., Губа І. А., Пономарьова Ц. Р. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):74-78
стр. 79 Діагностика порушень нейрогуморальних механізмів регуляції кровообігу як причини розвитку серцевої недостатності у вагітних з легеневою гіпертензією і вродженою патологією серця і судин Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Лук'янова В. С., Огородник А. А. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):79-82; DOI 10.15574/HW.2015.97.79
стр. 83 Прогнозування невиношування вагітності при поєднанні генетично детермінованої тромбофілії й антифосфоліпідного синдрому Венцківська І. Б., Прощенко О. М., Загородня О. С. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):83-86; DOI 10.15574/HW.2015.97.83
стр. 87 Клінічне значення цитокинового профілю у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю високого інфекційного ризику Романенко Т. Р., Кротик Е. І. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):87-90; DOI 10.15574/HW.2015.97.87
стр. 91 Оцінювання ефективності програми медико-психологічної корекціїі санаторної реабілітації вагітних та її впливу на результати розродження Потапов В. О., Сюсюка В. Г., Губа Н. О., Котлова Ю. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):91–95; DOI 10.15574/HW.2015.97.91
стр. 96 Досвід застосування транексамової кислоти в акушерсько-гінекологічній практиці Чечуга С. Б. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):96–102
стр. 103 Перебіг вагітності та пологів у жінок з ентеровірусною інфекцією Антонюк М. І., Зарічанська Х. В., Ємець Н. О. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):103–104; DOI 10.15574/HW.2015.97.103
стр. 105 Вивчення D-статусу вагітних з ускладненим гестаційним процессом Пирогова В. І., Жемела Н. І. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):105–107; DOI 10.15574/HW.2015.97.105
стр. 108 Диференційований підхід до лікування загрозливого викидня ранніх термінів гестації Вовк І. Б., Горовенко Н. Г., Трохимович О. В., Россоха З. І. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):108–112; DOI 10.15574/HW.2015.97.108
стр. 114 Синдром полікістозних яєчників: лабораторна діагностика гиперандрогенного статусу жінки (Огляд статті «The polycystic ovary syndrome: a position statement from the European Society of Endocrinology», жовтень 2014 року) Рикова О. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):114–116
стр. 118 Роль урогенітальної інфекції у прегравідарної підготовки жінок фертильного віку Макаренко М. В., Говсєєв Д. А., Поповський А. С. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):118–121; DOI 10.15574/HW.2015.97.118
стр. 122 Удосконалення методів профілактики та лікування доброякісних дисплазій грудних залоз у жінок із вторинним безпліддям і ранніми репродуктивними втратами в анамнезі Дубенко О. Д. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):122–126; DOI 10.15574/HW.2015.97.122
стр. 127 The influence of extragenital diseases on quality of woman life in the period of late reproductive and premenopausal age with endometrial pathology Kornienko S. M., Kvashenko V. P., Akimova I. K. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):127–129; DOI 10.15574/HW.2015.97.127
стр. 130 Обґрунтування етіотропної терапії жінок репродуктивного віку із гострим неускладненим та загостренням хронічного пієлонефриту та з супутніми інфекційно-запальними процесами статевих шляхів, зумовленими збудниками різного таксономічного положення Руденко А. В., Пасєчніков С. П., Мітченко М. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):130–136; DOI 10.15574/HW.2015.97.130
стр. 137 Лікування доброякісної мікрогландулярної гіперплазії у жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу Подольський В. В., Подольський Вл. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):137–142; DOI 10.15574/HW.2015.97.137
стр. 144 Прегравiдарна пiдготовка жiнок з ожирiнням та синдромом полiкiстозних яєчників Корнацька А. Г., Даниленко О. Г., Овчар І. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):144–145; DOI 10.15574/HW.2015.97.144
стр. 147 Оцінка ефективності використання препарату Повидин (повідон-йод) у пацієнток перед хірургічним лікуванням CIN II Чайка Р. В., Таран О. А., Лобастова Т. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):147–149
стр. 150 Уміст ендотеліального моноцитактивувального поліпептиду-ІІ в сироватці крові хворих на синдром полікістозних яєчників з різною масою тіла Могильницька Л. А. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):150–153; DOI 10.15574/HW.2015.97.150
стр. 154 Сучасні підходи до лікування жінок з аденоміозом та хронічними запальними захворюваннями органів малого таза з урахуванням морфофункціонального стану ендометрія Чубей Г. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):154–157; DOI 10.15574/HW.2015.97.154
стр. 158 Функціональний стан яєчників після лапароскопічних втручань Малачинська М. Й. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):158–159
стр. 160 Особливості перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту при аномальних маткових кровотечах пубертатного періоду Динник Ст. А., Кашкалда Д. А. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):160–164; DOI 10.15574/HW.2015.97.160
стр. 165 Клініко-анамнестичні особливості та гормональний статус при ремитирующих пубертатних маткових кровотечах Левенець С. А., Верхошанова О. Р., Новохатська С. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):165–167
стр. 168 Новий погляд на запальні захворювання статевих органів, спричинені C.trachomatis Щербак Н. А. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):168–172; DOI 10.15574/HW.2015.97.168
стр. 173 Реабілітація репродуктивної та сексуальної функції у жінок із хронічними запальними захворюваннями статевих органів Ромащенко О. В., Мельников С. М., Білоголовська В. В., Кащенко І. М., Ященко Л. Б. HEALTH OF WOMAN. 2015.1(97):173–178; DOI 10.15574/HW.2015.97.173
стр. 179 Діагностика порушень стану фетоплацентарного комплексу у вагітних з НВV-інфекцією Курташ Н. Я. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):179–181; DOI 10.15574/HW.2015.97.179
стр. 182 Особливості перебігу вагітності у жінок, хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз Габорець Т. Л. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):182–184
стр. 185 Консультування з питань профілактики природжених дефектів нервової трубки у дітей під час надання первинної допомоги Майчук В. О., Котова Н. В. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):185–188; DOI 10.15574/HW.2015.97.185
стр. 189 Особливості комплексного лікування безплідних жінок із зовнішнім генітальним ендометріозом Степановічус О. М. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):189–191
стр. 192 Вплив мутації гена MTHFR на активність прооксидантних і профибротических агентів і рівень гомоцистеїну у хворих на рак грудної залози Хурани И. Ф., Чень А. Ж. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):192–194; DOI 10.15574/HW.2015.97.192
стр. 195 Морфологічні особливості яєчників щурів при експериментальному D3-гіповітамінозі Татарчук Т. Ф., Задорожна Т. Д., Капшук І. Н., Опуховская Л. В., Борисова Т. А., Трикаш В. О., Тарнапольська В. О. HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):195–198; DOI 10.15574/HW.2015.97.195