ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№04_2016

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 10 Захворювання щитоподібної залози і вагітність Авраменко Т. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):10–13; DOI 10.15574/HW.2016.110.10
стр. 14 Основні досягнення виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» за 2005–2015 рр Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О., Майструк Г. П. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):14–16; DOI 10.15574/HW.2016.110.14
стр. 17 Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії де Вільєрс Тобі, Татарчук Т. Ф. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):17–27
стр. 28 Застосування вагінального прогестерону у попередженні передчасних пологів: чи є переваги? Могілевкіна І. А., Гур’янов В. Г. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):28–36; DOI 10.15574/HW.2016.110.28
стр. 37 Патогенетична терапія вірусасоційованих захворювань у гінекологічній практиці Бобрицька В. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):37–42; DOI 10.15574/HW.2016.110.37
стр. 43 Серцево-судинні захворювання у жінок залежно від гормонального континууму: профілактика і стратегії лікування Давидова І. В., Мимренко С. М., Перепельченко Н. А., Конопляник Л. І. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):43–47; DOI 10.15574/HW.2016.110.43
стр. 48 Передменструальний синдром: патогенез, профілактика та лікування Пахаренко Л. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):48–51
стр. 52 Передменструальний синдром: патогенез, профілактика та лікування Пахаренко Л. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):52–55; DOI 10.15574/HW.2016.110.52
стр. 56 Сучасні принципи лікування доброякісних і пограничних пухлин яєчників та можливості профілактики їхніх рецидивів (Огляд літератури) Суханова А. А., Єгоров М. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):56–60
стр. 63 Тактика лікувально-профілактичних заходів у жінок з повторною прееклампсією Говсеєв Д. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):63–66
стр. 67 Психологічний статус вагітних і рівень автоантитіл до нейроантигенів у ІІІ триместрі вагітності Жук С. І., Щуревська О. Д. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):67–70; DOI 10.15574/HW.2016.110.67
стр. 71 Акушерська патологія внаслідок гуморального відторгнення Веропотвелян П. М., Веропотвелян М. П., Цехмистренко І. С., Журавльова С. А. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):71–78; DOI 10.15574/HW.2016.110.71
стр. 79 Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність Авраменко Т. В., Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Гулам Я. М., Мартинова Л. І., Протас Р. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):79–83; DOI 10.15574/HW.2016.110.79
стр. 84 Стан регуляторно-адаптаційних процесів у системі мати–плацента–плід у вагітних з порушенням нейровегетативної регуляції Воробей Л. І., Ткачук Р. Р. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):84–90; DOI 10.15574/HW.2016.110.84
стр. 91 Сезонні особливості формування хромосомної патології у Центральному та Південно-Східному регіонах України: ретроспективний аналіз за 20 років Веропотвелян М. П., Кодунов Л. О., Погуляй Ю. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):91–97; DOI 10.15574/HW.2016.110.91
стр. 98 Міждисциплінарна проблема: синдром Кушинга (Огляд керівництва з діагностики синдрому Кушинга «The diagnosis of Cuching’s syndrome: Аn Endocrine Society Clinical Practice Guideline») Рикова О. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):98–100
стр. 102 Оцінювання ефективності препарату Поліжинакс у лікуванні змішаних бактеріальних вагінітів у жінок з ектопією шийки матки Пирогова В. І., Мазур Ю. Ю., Шурпяк С. О., Малачинська М. Й. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):102–107; DOI 10.15574/HW.2016.110.102
стр. 108 Стан тазової гемодинаміки у жінок з синдромом хронічного тазового болю Ночвіна О. А. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):108–111; DOI 10.15574/HW.2016.110.108
стр. 112 Оптимізація лікувальної тактики та профілактики рецидивів бактеріального вагінозу і урогенітальних розладів у жінок у перименопаузальний період Дубоссарська З. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):112–116; DOI 10.15574/HW.2016.110.112
стр. 118 Порівняльні клінічні та молекулярно-генетичні особливості аденоміозу та ендометріом Прудников П. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):118–120; DOI 10.15574/HW.2016.110.118
стр. 121 Рівні деяких сироваткових неферментних антиоксидантів у пацієнток репродуктивного віку з епітеліальними цистаденомами яєчників Лисенко М. А., Дубініна В. Г. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):121–123; DOI 10.15574/HW.2016.110.121
стр. 124 Комплексне лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку із метаболічним синдромом Щербина М. О., Ткачова О. В., Щербина І. М., Липко О. П., Капустник Н. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):124–127; DOI 10.15574/HW.2016.110.124
стр. 128 Роль гематологічних індексів у діагностиці завмерлої на ранніх термінах вагітності Бала О. О., Бенюк В. А., Ковалюк Т. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):128–130; DOI 10.15574/HW.2016.110.128
стр. 131 Комплексна терапія аденоміозу в поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у жінок репродуктивного віку Бенюк В. О., Алтибаєва Д. М., Гончаренко В. М., Курочка В. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):131–134; DOI 10.15574/HW.2016.110.131
стр. 137 Оптимізація тактики лікування порушень менструальної функції на фоні хронічних запальних процесів репродуктивної системи у жінок, які багато народжували Бунятова О. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):137–139
стр. 140 Репродуктивне здоров’я жінок після органозберігальних операцій на органах малого таза Колесник А. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):140–142
стр. 143 Окремі показники функціонального стану гепатоцитів та ферокінетики у жінок репродуктивного віку із доброякісною патологією тіла матки Абдулрахман Абдулбасет Мослем, Макарчук О. М., Кантимир С. О., Римарчук М. І. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):143–145
стр. 146 Інтеграція принципів Fast track surgery у схему лікування оперованих хворих з гострою гінекологічною патологією Вдовиченко Ю. П., Аношина Т. М., Вінарська-Свиридюк В. Л., Бойко О. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):146–149; DOI 10.15574/HW.2016.110.146
стр. 150 Динаміка захворюваності та смертності від раку тіла матки в Азербайджанській Республіці Джаміль Азіз огли Алієв, Фуад Аліовсет огли Марданли, Шамістан Али огли Алиєв, Вюсаля Муса кизи Мадатова, Рена Шахбаз кизи Ганіфаєва HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):150–152; DOI 10.15574/HW.2016.110.150
стр. 153 Перспективи лікарського лікування рецидивів раку яєчників Пономарьова О. В., Бойко В. В., Харченко К. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):153–155
стр. 156 Карциносаркома матки: етапи діагностики та лікування Симончук Е. В., Шарма Н. А. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):156–159; DOI 10.15574/HW.2016.110.156
стр. 160 Роль гіперпролактинемії у генезі передчасного телархе та її корекція у дівчаток перших п’яти років життя Мальцева О .І. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):160–162; DOI 10.15574/HW.2016.110.160
стр. 163 Прогнозування перинатальних ускладнень у жінок із ожирінням і метаболічним синдромом Диндар О. А., Бенюк В. О., Никонюк Т. Р. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):163–167; DOI 10.15574/HW.2016.110.163
стр. 168 Прогнозування та профілактика перинатальної патології при аномаліях пологової діяльності Ткачик С. Я. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):168–170
стр. 171 Прогнозування неефективності допоміжних репродуктивних технологій у жінок з безплідністю та патологією печінки Бойчук О. Г. HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):171–174; DOI 10.15574/HW.2016.110.171