ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№01_2016

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 12 Омега-3-поліненасичені жирні кислоти в акушерстві та перинатології: актуальні та дискусійні питання (клінічна лекція) Назаренко Л. Г., Нестерцова Н. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):12–17
стр. 18 Мультитаргетні підходи до лікування фіброзно-кістозної мастопатії і профілактики раку молочної залози Потапов В. А. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):18–29; DOI 10.15574/HW.2016.107.18
стр. 30 Захворюваність та етіологічна структура негоспітальної пневмонії у вагітних Медведь В. І., Дуда О. К., Бойко В. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):30–33
стр. 34 Тазовая веноконгестия* как одна из ведущих причин хронической тазовой боли Артымук Н. В., Руднева О. Д. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):34–39
стр. 40 Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Гулам Я. М., Мартинова Л. І., Протас Р. В. HEALTH OF WOMAN.2016.1(107):40–44
стр. 45 Неінфекційні вагініти – проблема 21 століття Медведєв М. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):45–48
стр. 50 Алгоритм діагностики доброякісних захворювань матки на основі даних імуногістохімічного аналізу Макаренко М. В., Говсеєв Д. О., Грідчин С. В., Ворона Р. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):50–52
стр. 53 Стандартизований екстракт гібіскусу у профілактиці і лікуванні гестаційних набряків та безсимптомної бактеріурії вагітних Шурпяк С. О., Пирогова В. І. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):53–60
стр. 61 Оптимізація анестезіологічного захисту під час пологів у жінок з прееклампсією Ен-Дін Кім, Семеніхін А. А., Абідов А. К. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):61–62
стр. 63 Імуногістохімічне дослідження взаємовідносин процесів апоптозу та стану APUD-системи ендометрія в нормі та при патології Бенюк В. О., Каленська О. В., Гончаренко В. М., Строкань А. М., Бубнов Р. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):63–66; DOI 10.15574/HW.2016.107.63
стр. 67 Коротка шийка матки – предиктор передчасних пологів Маланчук Л. М., Маланчин І. М., Маланчук С. Л., Кучма З. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):67–69
стр. 70 Клінічний випадок ендосальпінгіозу порожнини матки при вагітності Біла В. В., Лакатош В. П., Яроцька Ю. О., Загородня О. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):70–72
стр. 75 Лікування вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів Жук С. І., Ус І. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):75–80
стр. 81 Безпека застосування препарату Канефрон® Н у терапії інфекцій сечостатевих шляхів у період І триместра вагітності Медведь В. І. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):81–85
стр. 86 Корекція плацентарної дисфункції у вагітних з пієлонефритом Романенко Т. Г. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):86–90
стр. 91 Особливості медико-соціальної характеристики першороділей різних вікових груп Маркевич В. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):91–93
стр. 94 Сучасні підходи до анестезіологічного забезпечення кесарева розтину Ен-Дін Кім, Семеніхін А. А., Абідов А. К. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):94–98; DOI 10.15574/HW.2016.107.94
стр. 99 Частота зустрічальності поліморфізму С677Т гена MTHFR у жінок з дефектами невральної трубки у плода і підходи до індивідуальної преконцепційної профілактики Веропотвелян М. П., Кодунов Л. О., Погуляй Ю. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):99–102
стр. 103 Вплив лікувально-профілактичних заходів на деякі показники гомеостазу у вагітних групи ризику з переношування вагітності Буткова О. І., Жабченко І. А., Ліщенко І. С., Тищенко В. К., Коваленко Т. М., Бондаренко О. М., Стрижак С. К. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):103–106
стр. 107 Можливості прогнозування слабкості пологової діяльності Ткачик С. Я. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):107–109
стр. 110 Вільнорадикальні процеси у вагітних із загрозою розвитку порушень інволюції матки Морозова Н. І., Яковлева Е. Б., Железна Г. О., Морозова Н. А., Фірсова Н. О. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):110–111
стр. 112 Лабораторна діагностика окремих компонентів метаболічного синдрому Кобиляк Н. М., Кирієнко Д. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):112–121
стр. 122 Цінність або ціна здоров’я, раціональний вибір! HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):122–123
стр. 124 Корекція неврологічних розладів у жінок на тлі клімактеричного синдрому Гопчук О. Н. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):124–126
стр. 127 Серцево-судинні захворювання і передчасна недостатність яєчників Веропотвелян П. М., Соломкіна А. Ю., Веропотвелян М. П., Гламазда М. І., Пивнев М. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):127–131
стр. 132 Бактеріальний вагіноз – монотерапія комбінованими препаратами Вдовиченко Ю. П., Гопчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):132–136; DOI 10.15574/HW.2016.107.132
стр. 137 Клініко-сонологічні особливості при пухлиноподібних утвореннях яєчників у жінок репродуктивного віку Шаповал О. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):137–141
стр. 142 Вплив різних форм b-таласемії на фізичний розвиток дівчат і жінок Джабраїлова Ф. Г., Аббасова Ф. Ю., Алієва Е. М., Алієва Н. Ш. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):142–145
стр. 146 Гістероскопічне оцінювання поєднаної патології матки в постменопаузальний період Шамрай В. А. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):146–149
стр. 150 Функціональний стан ендотелію у жінок з синдромом хронічного тазового болю Ночвіна О. А. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):150–153; DOI 10.15574/HW.2016.107.150
стр. 154 Оцінювання мікрофлори піхви у жінок з бактеріальним вагінозом після проведеного лікування з метою визначення його ефективності Товстановська В. О., Алаторских А. Є., Парсал Фаранак HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):154–159; DOI 10.15574/HW.2016.107.154
стр. 160 Побічні реакції на тлі застосування гормональної контрацепції у жінок з надмірною масою тіла Грідіна І. Б. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):160–161
стр. 162 До питання оптимізації відновлення рецепторного потенціалу ендометрія пацієнток із синдромом полікістозних яєчників та звичним невиношуванням вагітності в анамнезі Яроцький М. Є., Семенюк Л. М. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):162–166
стр. 167 Особливості фізичного розвитку дівчаток з b-таласемією в період статевого дозрівання Велиева Г. М., Аббасова Ф. Ю., Алиева Э. М., Гарашова М. А. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):167–169
стр. 170 Частота та характеристика сімейного ракового синдрому у хворих на рак яєчника Палійчук О. В. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):170–175; DOI 10.15574/HW.2016.107.170
стр. 176 Аналіз перинатальної патології дітей, які народились з дуже малою масою тіла, і стану здоров’я їхніх матерів Шунько Є. Є., Бєлова О. О., Лакша О. Т., Орлова Т. О., Старенька С. Я. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):176–179
стр. 180 Хромосомні аномалії у пар з невиношуванням вагітності в циклах допоміжних репродуктивних технологій Дубініна В. Г., Носенко О. М., Головатюк К. П., Пацкова А. І. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):180–183; DOI 10.15574/HW.2016.107.180
стр. 184 Контрацепція у жінок з екстрагенітальною патологією: профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я Лєдин Д. С. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):184–186
стр. 187 Генетичні чинники ризику розвитку мастопатії у жінок з безплідністю Корнацька А. Г., Горовенко Н. Г., Дубенко О. Д., Россоха З. І. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):187–191; DOI 10.15574/HW.2016.107.187
стр. 192 Поліморфізми генів біотрансформації ксенобіотиків і гена множинної лікарської стійкості у жінок з безпліддям та захворюваннями печінки Жданович О. І., Коломійченко Т. В., Бойчук О. Г. HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):192–196