Український журнал Перинатологія і Педіатрія №4-2019

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/UJPP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 4 номери на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 4 Взаємодія факторів ризику невиношування вагітності в умовах природного йодного дефіциту С.О. Герзанич, О.Ю. Мулеса, Н.О. Лоя, Н.В. Гецко Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 4(80): 4-9; doi 10.15574/PP.2019.80.4
стр. 10 Можливості двовимірного ультразвукового дослідження для оцінки ступеня герніації печінки в грудну клітку при вродженій діафрагмальній килі у плода Гребініченко Г. О., Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М., Слєпов О. К. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 4(80): 10-15; doi 10.15574/PP.2019.80.10
стр. 15 Клініко-морфологічні особливості хронічного сальпінгоофориту з різними варіантами перебігу в жінок репродуктивного віку Калугіна Л. В., Задорожна Т. Д., Юско Т. І. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 4(80): 16-23; doi 10.15574/PP.2019.80.16
стр. 24 Особливості перинатальної діагностики й тактики при вроджених вадах серця (досвід ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», 2015–2019 рр.) Лук'янова І. С., Медведенко Г. Ф., Дзюба О. М., Тарасюк Б. А. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 4(80): 24-29; doi 10.15574/PP.2019.80.24
стр. 30 Тромбоемболія легеневої артерії у вагітних та породіль Сіромаха С. О., Руснак А. О., Лежненко С. П., Огородник А. О., Давидова Ю. В., Лазоришинець В. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 4(80): 30-38; doi 10.15574/PP.2019.80.30
стр. 39 Особливості взаємозв'язків між показниками функціонального стану серцево-судинної системи та біохімічними маркерами ендотеліальної дисфункції у дітей з дисплазією сполучної тканини Ошлянська О. А., Остапенко Ю. Ю., Чайковський І. А. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 4(80): 39-49; doi 10.15574/PP.2019.80.39
стр. 50 Оцінка впливу різних терапевтичних підходів на характер змін уробіому в дітей із рекурентним перебігом інфекції сечової системи Буднік Т. В., Квашніна Л. В., Мордовець Є. М., Тихоненко Н. О., Гороховська Т. О., Маркотенко О. О., Виноградова Т. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 3(79): 50-57; doi 10.15574/PP.2019.79.50
ОГЛЯДИ стр. 58 Огляд наукових праць із проблем перинатальної допомоги вагітним жінкам з уперше виявленими доброякісними новоутвореннями грудної залози під час даної вагітності Дронова В. Л., Дронов О. І., Мокрик О. М., Бакунець Ю. П., Теслюк Р. С. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 4(80): 58-63; doi 10.15574/PP.2019.80.58
стр. 64 Гепатити та вагітність (огляд літератури) Іщенко Г. І., Деменіна Н. К. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 4(80): 64-68; doi 10.15574/PP.2019.80.64
стр. 69 Еволюція у поглядах на етіопатогенез розвитку прееклампсії Мартич А. М., Явір В. С., Спічак К. О., Сокол І. В., Говсєєв Д. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 4(80): 69-74; doi 10.15574/PP.2019.80.69
стр. 75 Вітаміни і мікроелементи як специфічні регулятори фізіологічних та метаболічних процесів в організмі дітей та підлітків Горобець А. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 4(80): 75-92; doi 10.15574/PP.2019.80.75
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 93 Леопард синдром: множинний лентигіноз та гіпертрофічна кардіоміопатія. Випадок із практики Мальська А. А., Куриляк О. Б. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 4(80): 93-98; doi 10.15574/PP.2019.80.93
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 99 Стратегічний план дій з прав людини та технологиій у біомедицині (2020–2025)