Український журнал Перинатологія і Педіатрія №1 – 2020

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/UJPP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 4 номери на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 7 Клініко-статистичний аналіз частоти виявлення доброякісної патології яєчників під час вагітності (за даними історій вагітності та пологів акушерських клінік ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України» за період 2009–2018 рр.) Дронова В. Л., Дронов О. І., Мокрик О. М., Бакунець П. П. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 7-12; doi 10.15574/PP.2020.81.7
стр. 13 Аналіз перинатальної патології у передчасно народжених дітей з пароксизмальними станами Костюкова Д. М., Шунько Є. Є., Бабінцева А. Г., Бєлова О. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 13-19; doi 10.15574/PP.2020.81.13
стр. 20 Порівняння даних комплексного пренатального обстеження при вродженій діафрагмальній килі та вадах розвитку передньої черевної стінки у плода Гребініченко Г. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 20-26; doi 10.15574/PP.2020.81.20
стр. 27 Роль дуальної терапії в лікуванні повторного епізоду вульвовагінального кандидозу Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю, Кравець О. М., Тарнавська А. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 27-33; doi 10.15574/PP.2020.81.27
стр. 34 Затримка росту плода в структурі перинатальних втрат Пучков В. А., Круть Ю. Я. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 34-37; doi 10.15574/PP.2020.81.34
стр. 38 Фітокомплекс в поєднанні зі стандартним лікуванням для корекції метаболічних розладів та прегравідарної підготовки в жінок з ендокринною безплідністю Коломієць О. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 38-44; doi 10.15574/PP.2020.81.38
стр. 45 Сучасні підходи до проблеми затримки внутрішньоутробного росту плода: від причин до віддалених наслідків Давидова Ю. В., Лук'янова І. С., Лиманська А. Ю., Дзюба О. М., Бутенко Л. П., Кравець О. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 45-53; doi 10.15574/PP.2020.81.45
стр. 54 Вплив ВПЛ-інфекції на клінічний перебіг хронічних цервiцитiв Симонова Н. В., Стрельцова Т. Р. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 54-58; doi 10.15574/PP.2020.81.54
стр. 59 Короткий інтергенетичний інтервал як передумова виникнення залізодефіцитної анемії у вагітних Лиманська А. Ю., Нерознак Ю. П. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 59-63; doi 10.15574/PP.2020.81.59
стр. 64 Вірус-індуковані загострення бронхіальної астми в дітей: ефективність та переносимість препарату «Есберітокс» Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Степанова Л. С., Руднєв О. О., Буратинська А. А., Пустовалова О. І. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 64-69; doi 10.15574/PP.2020.81.64
стр. 70 Емпіричне призначення антибактеріального лікування інфекції сечової системи у дітей: аргументація вибору та прогноз ризику антибіотикорезистентності Буднік Т. В., Квашніна Л. В., Шпит М. Д., Рудик Ю. Ю., Андросов В. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 70-75; doi 10.15574/PP.2020.81.70
стр. 76 Сучасний стан стаціонарної допомоги дитячому населенню Марушко Р. В., Дудіна О. О., Марушко Т. Л. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 76-87; doi 10.15574/PP.2020.81.76
стр. 88 Стан забезпеченості вітаміном D дітей раннього віку з гострим обструктивним ларингітом Романько М. Р. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 88-93; doi 10.15574/PP.2020.81.88
ОГЛЯДИ стр. 94 Застосування фосфоміцину трометамолу в сучасній клінічній практиці Березняков І. Г. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 94-101; doi 10.15574/PP.2020.81.94
стр. 102 Передчасний розрив плідних оболонок у другому триместрі вагітності (огляд літератури) Іщенко Г. І., Волошин О. А. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 102-105; doi 10.15574/PP.2020.81.102
стр. 106 Прогресуюча м'язова дистрофія Дюшена: проблеми диференційної діагностики та лікування Кирилова Л. Г., Бубряк М. Е., Мірошников О. О., Юзва О. О., Берегела О. В., Яворська О. Л. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 1(81): 106-111; doi 10.15574/PP.2020.81.106