СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА № 6_2019

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/MPU
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

ПОСТ РЕЛІЗ стр. 8 XXI щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (XXI Сидельниковські читання)
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 12 Оцінка розрахункової швидкості клубочкової фільтрації на підставі цистатину С у дітей з хронічною хворобою нирок 1–3 ст.(3а і 3b) С.В. Кушніренко Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):12-17; doi 10.15574/SP.2019.102.12
стр. 18 Цитратна терапія у дітей із запальними та незапальними захворюваннями нирок: показання та оцінка ефективності Т.В. Буднік Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):18-26; doi 10.15574/SP.2019.102.18
стр. 27 Значущість пробіотиків як ад'ювантної терапії при гострих гастроентеритах у дітей віком до п'яти років М.Ю. Тесленко Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):27-32; doi 10.15574/SP.2019.102.27
стр. 33 Імунотропна активність препарату «Фурамаг» у процесі терапії повторних епізодів інфекції урогенітального тракту у дітей Л.С. Овчаренко, А.О. Вертегел, Т.Г. Андрієнко, І.В. Самохін, О.В. Кряжев, Д.М. Шелудько Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):33-40; doi 10.15574/SP.2019.102.33
стр. 41 Ехокардіографічна оцінка додаткових аномалій лівого атріовентрикулярного клапана у пацієнтів з повною атріовентрикулярною комунікацією Л.А. Шаповал Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):41-48; doi 10.15574/SP.2019.102.41
стр. 49 Катамнестичні спостереження протягом 10 років за дітьми, які народилися від сер опозитивних матерів (інфікованих цитомегаловірусом та вірусом простого герпесу І типу) М.Є. Фесенко, О.І. Мелащенко, М.М. Пєший, В.І. Похилько, С.М. Цвіренко Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):49-54; doi 10.15574/SP.2019.102.49
стр. 55 Клініко-патогенетична характеристика і значення цитопеній (лейко-, лімфо-, нейтропеній) у новонароджених дітей О.Р. Боярчук, В.А. Міщанчук Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):55-60; doi 10.15574/SP.2019.102.55
стр. 61 Стан цитокінового профілю у новонароджених з внутрішньоутробними інфекціями А.A. Маммадова Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):61-63; doi 10.15574/SP.2019.102.61
стр. 64 Коморбідні стани у дітей із синдромом Дауна: проблемні питання медико-психологічного спостереження та реабілітації (огляд літератури і власні спостереження) В.Л. Кашіна-Ярмак, Г.В. Кукуруза, А.О. Голобородько Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):64-71; doi 10.15574/SP.2019.102.64
ОГЛЯДИ стр. 72 До питання про нейроімунні механізми у формуванні перинатального ураження головного мозку М.І. Лісяний, Т.К. Знаменська, В.Ю. Мартинюк, В.Б. Швейкіна Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):72-89; doi 10.15574/SP.2019.102.72
стр. 90 Роль пребіотиків у забезпеченні здоров'я дитини: літературні дані та власні дослідження В.В. Бережний, Ю.І. Бондарець Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):90-98; doi 10.15574/SP.2019.102.90
стр. 99 Хронічні запальні захворювання кишечника у дітей: сучасна інвазивна та неінвазивна діагностика (огляд літератури) Т.В. Сорокман, П.М. Молдован Modern Pediatrics.Ukraine.2019.6(102):99-105; doi 10.15574/SP.2019.102.99
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 106 Спостереження протягом 12 років за застосуванням ферментозамісної терапії у рідних брата і сестри з ослабленою формою мукополісахаридозу I типу: важлива роль початку лікування на ранньому етапі O. Gabrielli, L.A. Clarke, A. Ficcadenti, L. Santoro, L. Zampini, N. Volpi, G.V. Coppa