СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА № 5_2019

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/MPU
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 9 Лейкемоїдні реакції та хронічні мієлопроліферативні захворювання у дітей: схожість і відмінності О.І. Дорош, П.Й. Дудаш, С. Чезаро, О.А. Петрончак, Р.В. Гулей, О.В. Лига, І.П. Мелько, Л.К. Дробченко, Т.В. Бурак, О.М. Очеретна, А.М. Мих, Л.П. Середич, Б.С. Романишин, М.Б. Захарусь Modern pediatrics. Ukraine. 2019.5(101):9-30; doi 10.15574/SP.2019.101.9
стр. 31 Вплив метаболічної терапії на карнітиновий статус і метаболомічний профіль амінокислот у дітей, хворих на хронічну хворобу нирок С.В. Кушніренко, Н.В.Ольхович Modern pediatrics. Ukraine. 2019.5(101):31-37; doi 10.15574/SP.2019.101.31
стр. 38 Оцінка психомоторного розвитку дітей першого року життя, що мали жовтяницю у неонатальному періоді, за допомогою Денверського скринінгового тесту II Н.Дж. Гулієв, Г.Х. Гаджизаде Modern pediatrics. Ukraine. 2019.5(101):38-42; doi 10.15574/SP.2019.101.38
стр. 43 Фізична активність та фізичний розвиток дітей шкільного віку Л.І. Рак, К.В. Штрах Modern pediatrics. Ukraine. 2019.5(101):43-48; doi 10.15574/SP.2019.101.43
стр. 49 Вплив поведінкових чинників ризику на розвиток артеріальної гіпертензії у дітей Н.Г. Метрегуне, Л.І. Бикир-Тхоряк, С.В. Кожокарь Modern pediatrics. Ukraine. 2019.5(101):49-56; doi 10.15574/SP.2019.101.49
стр. 57 Готовність лікарів загальної практики — сімейних лікарів до попередження передчасної смерті дітей: за даними соціологічного дослідження Г.О. Слабкий, С.В. Дудник Modern pediatrics. Ukraine. 2019.5(101):57-63; doi 10.15574/SP.2019.101.57
ОГЛЯДИ стр. 64 Роль мікробіома у формуванні здоров’я дитини (огляд літератури) Д.С. Янковський, В.П. Широбоков, Г.С. Димент Modern pediatrics. Ukraine. 2019.5(101):64-111; doi 10.15574/SP.2019.101.64
стр. 112 Диференціальна діагностика артритів у дітей Бойко Я.Є. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.5(101):112-122; doi 10.15574/SP.2019.101.112
стр. 123 Особливості ведення дітей із первинними та вторинними гіпогаммаглобулінеміями (огляд літератури) Т.А. Марунчин, А.П. Волоха Modern pediatrics. Ukraine. 2019.5(101):123-132; doi 10.15574/SP.2019.101.123
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 133 Аневризма вени Галена як екстракардіальна причина важкої серцевої недостатності у періоді новонародженості А.А. Мальська, О.Б. Куриляк, Л.Є. Борова Modern pediatrics. Ukraine. 2019.5(101):133-140; doi 10.15574/SP.2019.101.133
стр. 141 Синдром Альперса—Гуттенлохера у лікарській практиці (клінічний випадок) М.І. Душар, Г.Р. Акопян, Л.І. Волос, О.Я. Ковалик, І.О. Лошак, Г.М. Губич Modern Pediatrics.Ukraine.2019.5(101):141-147; doi 10.15574/SP.2019.101.141