СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА № 2_2020

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/MPU
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

ПОЗИЦІЙНИЙ ЛИСТ стр. 6 Спільна офіційна позиція ГС «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей» та ГО «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології» щодо проведення рутинної вакцинації (згідно календаря щеплень) дітей та дорослих в Україні в умовах спалаху COVID-19 та заходів, що скеровані на обмеження поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом (SARS-CoV12)
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 8 Стан слухової функції у дітей з аденоїдними вегетаціями Косаківська І. А. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):8-11; doi 10.15574/SP.2020.106.8
стр. 12 Вплив ранньої ренопротекції на сповільнення прогресування хронічної хвороби нирок у дітей Кушніренко С. В. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):12-16; doi 10.15574/SP.2020.106.12
стр. 17 Фонокардіографія і відкрита артеріальна протока у недоношених новонароджених дітей Шелевицька В. А., Мавропуло Т. К., Мокія-Сербіна С. О. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):17-24; doi 10.15574/SP.2020.106.17
стр. 25 Клініко-імунологічна характеристика дітей із первинними гіпогаммаглобулінеміями Марунчин Т. А., Волоха А. П. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(106):25-32; doi 10.15574/SP.2020.106.25
стр. 33 Мелатонін- і кортизол-продукуюча функція у дітей із хронічним гастродуоденітом та первинною артеріальною гіпертензією Марушко Ю. В., Злобинець А. С., Долинна О. В., Гищак Т. В. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):33-37; doi 10.15574/SP.2020.106.33
стр. 38 Особливості перебігу серозних менінгітів герпетичної етіології Усачова О. В., Дралова О. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Сіліна Є. А. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):38-42; doi 10.15574/SP.2020.106.38
стр. 43 Місце інструментальних методів дослідження у діагностиці анатомічних варіантів вродженої коригованої транспозиції магістральних артерій та у визначенні показань до різних типів хірургічного лікування вади Стогова О. В., Руденко Н. М., Ялинська Т. А., Мотречко О. О. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):43-49; doi 10.15574/SP.2020.106.43
стр. 50 Фізичний і статевий розвиток дівчаток із зони збройного конфлікту як індикатор репродуктивного потенціалу Диннік В. О. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):50-55; doi 10.15574/SP.2020.106.50
ОГЛЯДИ стр. 56 Тиреоїдна дисфункція та дитяче ожиріння (огляд літератури і власні дослідження) Турчина С. І., Шушляпіна О. В., Косовцова Г. В., Шляхова Н. В. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):56-62; doi 10.15574/SP.2020.106.56
стр. 63 Мукоактивні препарати в лікуванні бронхіту у дітей: фокус на препарати з екстрактом плюща Міщенко О. Я. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):63-68; doi 10.15574/SP.2020.106.63
стр. 69 Використання методу полімеразної ланцюгової реакції реального часу для оцінки таксономічного складу мультикомпонентних пробіотиків, які використовуються у педіатрії Кітам В. О., Янковський Д. С., Широбоков В. П., Димент Г. С., Літовченко О. В., Шевченко Л. М., Шевченко Т. В. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):69-82; doi 10.15574/SP.2020.106.69
стр. 83 Історія терміну «ювенільний ревматоїдний артрит», його еволюція та сучасне трактування Волосянко А. Б., Рейтмаєр М. Й., Іванишин Л. Я. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):83-88; doi 10.15574/SP.2020.106.83
стр. 89 Можливості підвищення ефективності фармакотерапії гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей Міщенко О. Я. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):89-92; doi 10.15574/SP.2020.106.89
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 93 Рідкісний випадок Тетради Фалло із відсутністю клапана легеневої артерії Мальська А. А., Куриляк О. Б. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):93-99; doi 10.15574/SP.2020.106.93
стр. 100 Туберозний склероз: клінічний випадок у практиці дитячого нефролога Дудник В. М., Звенігородська Г. Ю., Андрікевич І. І., Мантак Г. І., Гумінська Г. С., Степанкевич Т. П. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):100-103; doi 10.15574/SP.2020.106.100
ПЕДАГОГІКА стр. 104 Роль студентського наукового гуртка у підготовці майбутніх висококваліфікованих спеціалістів Лісецька І. С. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.2(106):104-107; doi 10.15574/SP.2020.106.104