СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА № 4_2019

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/MPU
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 8 Гостре пошкодження нирок у новонароджених після хірургічної корекції патології дуги аорти Чернишук С. С., Адамовська О. А., Жовнір В. А. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):8-11; doi 10.15574/SP.2019.100.8
стр. 12 Стан часових параметрів серцевого ритму у дітей з малими аномаліями серця Ісаєв І. І., Гаджиєва Ф. Ф., Фаталієва М. М. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):12-17; doi 10.15574/SP.2019.100.12
стр. 18 Діагностична інформативність клінічних маркерів у верифікації гострих інфекційно-запальних процесів нижніх дихальних шляхів у дітей Ортеменка Є. П., Андрійчук Т. Р., Солонар Я. Л., Січкар І. Б., Питлик-Ященко М. О., Друмова Н. С. Modern pediatrics. Ukraine. 2019. 4(100):18-23; doi 10.15574/SP.2019.100.18
стр. 24 Перинатальне програмування артеріальної гіпертензії та ожиріння у дітей Кожокарь С. В., Метрегуне Н. Г., Бикир-Тхоряк Л. І. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):24-32; doi 10.15574/SP.2019.100.24
стр. 33 Клініко-епідеміологічний аналіз материнських чинників схильності до неонатального сепсису за умов різного екологічного впливу Власова О. В., Безруков Л. О., Колоскова О. К. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):33-37; doi 10.15574/SP.2019.100.33
стр. 38 Ехосонографічне дослідження шлунка у дітей з поєднаними гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та хронічною гастродуоденальною патологією Бєлоусова О. Ю., Кір'янчук Н. В., Павленко Н. В., Сисун Л. А. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):38-42; doi 10.15574/SP.2019.100.38
ОГЛЯДИ стр. 43 Віддалені наслідки бронхолегеневої дисплазії у недоношених немовлят Добрянський Д. О., Меньшикова А. О., Борисюк О. П. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):43-52; doi 10.15574/SP.2019.100.43
стр. 53 Пасивне паління під час вагітності та його наслідки для новонародженої дитини. Сучасний стан проблеми (огляд літератури) Ванханова Т. О. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):53-59; doi 10.15574/SP.2019.100.53
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 60 Хорея Гентингтона у дитини. Перше описання хвороби у дитини в Україні. Власне спостереження Стеценко Т. І., Савченко О. І., Салан Н. З., Головатюк І. В. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):60-65; doi 10.15574/SP.2019.100.60
стр. 66 Синдром Нунан внаслідок мутації p.Ser257Leu у гені RAF1 (клінічний випадок) Душар М. І., Акопян Г. Р., Макух Г. В., Лук'яненко Н. С., Гнатейко О. З. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):66-70; doi 10.15574/SP.2019.100.66
стр. 71 Клінічний випадок неповної форми синдрому Вольфрама Ризничук М. О., Пішак В. П., Крецу Т. М., Дмитрук В. П., Костів М. І. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):71-74; doi 10.15574/SP.2019.100.71
стр. 75 Нейрофіброматоз І типу на Прикарпатті. Випадок гігантської нейрофіброми у дитини Фоменко Н. М., Синоверська О. Б., Цимбаліста О. Л., Вовк З. В., Березна Т. Г., Семкович Я. В., Сем'янчук В. Б., Бобрикович О. С., Томащук Ю. С. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):75-78; doi 10.15574/SP.2019.100.75
ЛЕКЦІЇ стр. 79 Сучасні технології у лікуванні риносинуситів у дітей (лекція) Бережний В. В. Modern pediatrics. Ukraine. 2019.4(100):79-87; doi 10.15574/SP.2019.100.79
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 88 Гастроентерити у дітей