СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ СП №7 / 2014

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

стр. 14 Издательство «ЭКСПЕРТ» Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальный идентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI)
стр. 22 Резолюція XIII всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії»
стр. 24 Фитотерапия с доказанной эффективностью в курации ребенка с острым респираторным заболеванием
стр. 28 Пошук шляхів покращення ефективності лікування дітей із синдромом дефіциту уваги/гіперактивності Резніченко Ю. Г., Бєлай І. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):28–33; DOI 10.15574/SP.2014.63.28
стр. 34 Проблема діагностики і корекції зниженої толерантності до фізичного навантаження у дітей шкільного віку Марушко Ю. В., Гищак Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):34–40; DOI 10.15574/SP.2014.63.34
стр. 41 Сучасні погляди на дисфункцію автономної нервової системи як патогенетичний чинник розвитку метаболічного синдрому у дітей Громнацька Н. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):41–45; DOI 10.15574/SP.2014.63.41
стр. 69 Клініко-молекулярні ефекти Кларитроміцину при гострих респіраторних захворюваннях у дітей Абатуров О. Є., Агафонова О. О., Дєєв В. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):69–71; DOI 10.15574/SP.2014.63.69
стр. 53 Гострий бронхіоліт у дітей: нагальні питання діагностики і лікування Охотнікова О. М., Шарікадзе О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):53–62; DOI 10.15574/SP.2014.63.53
стр. 63 Досвід застосування деквалінію хлориду та лізоциму у терапії захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей Марушко Ю. В., Мельников О. Ф., Мовчан О. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):63–68; DOI 10.15574/SP.2014.63.63
стр. 69 Іригаційно-осмотична терапія супроводу дітей з хронічними риносинуситами Кокоркін Д. Н., Скоробогатий В.В., Хоролець О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):69–71; DOI 10.15574/SP.2014.63.69
стр. 72 Використання препарату «НООФЕН®100» у комплексному санаторно-курортному лікуванні вегетативних дисфункцій на тлі дихальної патології у дітей Майданник В. Г., Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Матусова М. О., Борзенко І. О., Кулик Г. Д., Сидорчук І. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):72–79; DOI 10.15574/SP.2014.63.72
стр. 80 Профілактика інфекцій у пацієнтів з аспленією або дисфункцією селезінки Костюченко Л. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):80–84; DOI 10.15574/SP.2014.63.80
стр. 85 Хвороба Ебола (лекція) Чернишова Л. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):85–88; DOI 10.15574/SP.2014.
стр. 89 Менінгококова інфекція у дітей Волоха А. П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):89–95; DOI 10.15574/SP.2014.63.89
стр. 96 Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям дітям із захворюваннями підшлункової залози
стр. 100 Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям дітям із лактазною недостатністю
стр. 103 Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із целіакією
стр. 106 Роль пробіотиків у лікуванні функціональних захворювань кишечника у дітей раннього віку Марушко Р. В., Марушко Т. Л. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):106–113; DOI 10.15574/SP.2014.63.106
стр. 114 Фекальна бактеріотерапія як новий метод лікування в педіатричній практиці Пєрєдєрій В. Г., Сизенко Г. К., Мукієвська К. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):114–119; DOI 10.15574/SP.2014.63.114
стр. 120 Прогнозування особливостей клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей Тяжка О. В., Савенко Ю. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):120–123; DOI 10.15574/SP.2014.63.120
стр. 124 Захворюваність злоякісними новоутвореннями у дітей в Азербайджанській Республіці у 2013 році Марданли Ф. А., Ісаєв І. Г., Насирли А. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):124–125; DOI 10.15574/SP.2014.63.124
стр. 130 Виховання моральних якостей у студентів медичного факультету як невід'ємна складова забезпечення навчального процессу на кафедрі факультетської педіатрії Шумна Т. Є. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):130–132; DOI 10.15574/SP.2014.63.130