СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ СП №4-2016

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

стр. 14 Медикаментозна хвороба у дітей: клінічна лекція Бережний В. В., Романкевич І. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):14-17; DOI10.15574/SP.2016.76.14
стр. 18 Інтерстиційні захворювання легень у дітей (огляд іноземної літератури) Частина 3. Обстеження дітей з підозрою на ІЗЛ, а також принципи їх лікування Охотнікова О. М., Ткачова Т. М., Горбатюк О. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):18-24; DOI10.15574/SP.2016.76.18
стр. 25 Стан захворюваності дітей Житомирської області у 1986–2014 роках Марченко В. Ф., Русак П. С., Килимник Т. М., Чабан О. П., Русак С. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):25-35; DOI10.15574/SP.2016.76.25
стр. 36 Фізичний розвиток вкрай недоношених дітей упродовж перших трьох років життя та фактори ризику, що впливають на його значну затримку Козакевич О. Б. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):36-39; DOI10.15574/SP.2016.76.36
стр. 40 Ефективність тренінгів для лікарів загальної практики — сімейної медицини відносно особливостей роботи серед підлітків груп ризику Бобкова О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):40-43; DOI10.15574/SP.2016.76.40
стр. 44 Нові підходи до оцінки стану здоров'я дітей шкільного віку Козакевич В. К., Зюзіна Л. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):44-46; DOI10.15574/SP.2016.76.44
стр. 47 Розвиток імунної відповіді при пневмококовій пневмонії. Частина 1 Абатуров О. Є., Нікуліна А. О., Петренко Л. Л. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):47-56; DOI10.15574/SP.2016.76.47
стр. 57 Ефективність монтелукасту у дітей з алергічним ринітом Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Матвєєва С. Ю., Пустовалова О. I. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):57-61; DOI10.15574/SP.2016.76.57Эффективность монтелукаста у детей с аллергическим ринитом
стр. 62 Роль фенотипових та генотипових ознак у перебігу бронхіальної астми у дітей Банадига Н. В., Волошин С. Б. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):62-65; DOI10.15574/SP.2016.76.62
стр. 67 Оцінка ефективності препарату «Гербіон сироп плюща» залежно від терміну його призначення дітям з гострим простим бронхітом Колесник П. О., Петріщак В. В., Цяпець С. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):67-73; DOI10.15574/SP.2015.72.67
стр. 73 Оптимізація регідратаційної терапії при вірусних діареях у дітей раннього віку Шадрін О. Г., Ковальчук А. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):73-77; DOI10.15574/SP.2016.76.73
стр. 78 Особливості фіброзу печінки у дітей з хронічним вірусним гепатитом В та різними варіантами поліморфізму гена ІЛ-28В Березенко В. С., Царьова О. В., Диба М. Б. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):78-83; DOI10.15574/SP.2016.76.78
стр. 85 Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у дітей із синдромом подразненого кишечника Ярошевська Т. В., Ільченко С. І., Сапа Н. Б., Крамаренко Л. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):85-90; DOI10.15574/SP.2016.76.85
стр. 91 Вибір типу дихальної підтримки недоношених новонароджених після екстубації: неінвазивна вентиляція чи створення постійного позитивного тиску у дихальних шляхах Меньшикова А. О., Добрянський Д. О., Салабай З. В., Новікова О. В., Дубровна Ю. Ю. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):91-96; DOI10.15574/SP.2016.76.91
стр. 97 Уніфікований клінічний протокол «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями». Частина ІІ Мартинюк В. Ю., Назар О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):97-101; DOI10.15574/SP.2016.76.97
стр. 102 Ідіопатичні генералізовані епілепсії у дітей, особливості діагностики і лікування (лекція) Свистільник В. О., Коноплянко Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):102-104; DOI10.15574/SP.2016.76.102
стр. 105 Клініко-експериментальне обґрунтування ролі важких металів у розвитку нефропатії у дітей Горбач Т. В., Макєєва Н. І., Головачова В. О., Отчик Г. Є. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):105-108; DOI10.15574/SP.2016.76.105
стр. 109 Гостре ураження нирок у доношених новонароджених після асфіксії та роль поліморфізму АСЕ, AGT2R1, eNOS генів у його розвитку Коробка О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):109-112; DOI10.15574/SP.2016.76.109
стр. 113 Тиреоїдна дисфункція та вторинна аменорея у дівчат Турчина С. І., Начьотова Т. А., Кашкалда Д. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):113-116; DOI10.15574/SP.2016.76.113
стр. 117 Основні тиреоїдні гормони та чутливість бронхіальних рецепторів у дітей, що зазнають дії тютюнового диму Башкірова Н. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):117-119; DOI10.15574/SP.2016.76.117
стр. 120 Особливості бактеріологічного спектра інфікованих і гнійних ран у дітей Спахі О. В., Пахольчук О. П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):120-123; DOI10.15574/SP.2016.76.120
стр. 124 Синдром жорстокого поводження з дитиною в Одеському регіоні: епідеміологія, клінічні і психоневрологічні прояви та наслідки Аряєв М. Л., Сеньківська Л. І., Шевченко І. М., Гудзь В. А., Кузьменко Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):124-128; DOI10.15574/SP.2016.76.124
стр. 129 Медико-соціальна реабілітація дітей із порушеннями опорно-рухового апарату Мокія-Сербіна С. О., Бузоверя А. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.4(76):129-131; DOI10.15574/SP.2016.76.129