СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ СП №03-2016

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

стр. 10 Організація паліативної допомоги дітям в Україні — вимога часу Вороненко Ю. В., Моісеєнко Р. О., Князевич В. М., Мартинюк В. Ю., Терещенко А. В., Назар О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):10-14; DOI10.15574/SP.2016.75.10
стр. 15 Організація профілактично-реабілітаційних заходів у дітей в умовах школи Муквіч О. М., Камінська Т. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):15-18; DOI10.15574/SP.2016.75.15
стр. 19 Інтерстиційні захворювання легень у дітей (огляд іноземної літератури). Частина 2. Інтерстиційні захворювання легень у дітей, старших двох років, та їх диференціальна діагностика Охотнікова О. М., Ткачова Т. М., Горбатюк О. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):19-25; DOI10.15574/SP.2016.75.19
стр. 26 Антибіотики при гострому середньому отиті: огляд світових рекомендацій Косаковський А. Л., Юрочко Ф. Б. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):26-31; DOI10.15574/SP.2016.75.26
стр. 32 Вплив урсодезоксихолевої кислоти на зниження рівня неонатальної непрямої гіпербілірубінемії: рандомізоване контрольоване дослідження Adnan Mohammed Hassan, Alan Abdulrahman, Raza Hasan Husain SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):32-37
стр. 38 Принципи ефективної терапії бактеріальних гнійних менінгітів Джафарова К. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):38-40; DOI10.15574/SP.2016.75.38
стр. 41 Особливості анемічного синдрому при ревматоїдному артриті (огляд літератури) Джафарова С. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):41-43; DOI10.15574/SP.2016.75.41
стр. 45 Комплексні підходи в терапії дефіциту заліза, цинку, вітамінів групи В у дітей шкільного віку Бережний В. В., Корнєва В. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):45-53; DOI10.15574/SP.2016.75.45
стр. 55 Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині Безшапочний С. Б., Подовжній О. Г., Гришина І. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):55-57; DOI10.15574/SP.2016.75.55
стр. 58 Феротерапія залізодефіцитних анемій у дітей Бережний В. В., Корнєва В. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):58-64; DOI10.15574/SP.2016.75.58
стр. 65 Залізодефіцитна анемія у дітей Починок Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):65-69; DOI10.15574/SP.2016.75.65
стр. 70 Особливості перебігу рахіту у дітей, які народилися передчасно та перенесли бронхолегеневу дисплазію Яблонь О. С., Русак Н. П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):70-73; DOI10.15574/SP.2016.75.70
стр. 74 Еволюція і вікові особливості вродженої і адаптивної імунної системи Абатуров О. Є., Агафонова О. О., Абатурова Н. І., Бабич В. Л. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):74-84; DOI10.15574/SP.2016.75.74
стр. 85 Алергічний риніт і бронхіальна астма у дітей: оцінка ефективності левоцетиризину Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Матвеева С. Ю., Пустовалова О. I. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):85-89; DOI10.15574/SP.2016.75.85
стр. 90 Бронхіальна астма у дітей: аспекти перебігу та профілактики Литвинець Л. Я. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):90-93; DOI10.15574/SP.2016.75.90
стр. 94 Досвід застосування вітаміну D3 у комплексній терапії атопічного дерматиту у дітей Сельська З. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):94-96; DOI10.15574/SP.2016.75.94
стр. 97 Особливості психологічного статусу у дітей з патологією органів дихання Гончарь М. О., Сенаторова Г. С., Чайченко Т. В., Цюра О. М., Тельнова Л. Г., Черненко Л. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):97-99; DOI10.15574/SP.2016.75.97
стр. 100 Уніфікований клінічний протокол «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями». Частина І Мартинюк В. Ю., Назар О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):100-105; DOI10.15574/SP.2016.75.100
стр. 106 Основні клінічні симптоми розсіяного склерозу у дітей у дебюті. Власні спостереження Стеценко Т. І., Савченко О. І., Федушка Г. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):106-109; DOI10.15574/SP.2016.75.106
стр. 110 Проблемні питання харчування дітей раннього віку і шляхи їх вирішення Шадрін О. Г., Гайдучик Г. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):110-114; DOI10.15574/SP.2016.75.110
стр. 115 Синдром діареї у дітей Боброва В. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):115-120; DOI10.15574/SP.2016.75.115
стр. 121 Прогресуюча геміатрофія обличчя Паррі—Ромберга як прояв системної склеродермії Муквич О. М., Бельська О. А., Петренко Л. Б., Гончаренко Н. І., Мацкевич Г. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):121-125; DOI10.15574/SP.2016.75.121
стр. 126 Ахалазія стравоходу у дітей: опис клінічного випадку та огляд літератури Іванців-Гріга І. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):126-128; DOI10.15574/SP.2016.75.126
стр. 129 Діагностика та лікування мультикістозної дисплазії нирок у дітей раннього віку Спахі О. В., Кокоркін О. Д. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):129-131; DOI10.15574/SP.2016.75.129
стр. 132 Експресія генів NAMPT, PLOD2, FBN1 та IFRD у клітинах крові у підлітків з ожирінням, ускладненим резистентністю до інсуліну Мінченко Д. О., Тяжка О. В., Гнатюк О. C., Мінченко О. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):132-136; DOI10.15574/SP.2016.75.132
стр. 137 Наукометрична оцінка інформаційних та інноваційних ресурсів, створених за результатами науково-дослідних робіт за проблемою охорони здоров'я дітей та підлітків у 2001–2014 роках Водолажський М. Л. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.3(75):137-141; DOI10.15574/SP.2016.75.137