СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ, СП № 7-2017

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

стр. 7 Епштейн—Барр і цитомегаловірусна інфекція у дітей Надрага О. Б., Клименко Х. П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):7-11; doi 10.15574/SP.2017.87.7
стр. 12 Показники активності регуляторних систем у дітей молодшого шкільного віку на тлі рекурентних захворювань респіраторного тракту Овчаренко Л. С., Шелудько Д. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):12-20; doi 10.15574/SP.2017.87.12
стр. 21 Ювенільна системна склеродермія: проблеми діагностики та лікування (лекція) Бережний В. В., Тараненко Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):21-27; doi 10.15574/SP.2017.87.21
стр. 29 Ефективність і безпека препарату Гербіон сироп плюща у пацієнтів з кашлем при гострому бронхіті Uranic Natasa, Barbic–Zagar Breda SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):29-34
стр. 35 Сучасні принципи діагностики та лікування позалікарняної пневмонії (J 12–18) у дітей від 3 місяців до 17 років: Review Up To Date 2017 Гончарь М. О., Логвінова О. Л., Сенаторова Г. С., Муратов Г. Р. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):35-45; doi 10.15574/SP.2017.87.35
стр. 47 Сучасні підходи до лікування кашлю Бенца Т. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):47-52
стр. 53 Розвиток імунної відповіді при пневмонії, викликаній Klebsiella pneumoniaе. Частина 3 Абатуров О. Є., Нікуліна А. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):53-63; doi 10.15574/SP.2017.87.53
стр. 64 Індивідуальний підбір програм харчування у дітей з різними формами алергії Беш Л. В., Фус С. В., Мацюра О. І., Микитчин О. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):64-69; doi 10.15574/SP.2017.87.64
стр. 71 Роль пробіотиків у формуванні мікрофлори у дітей, які вигодовуваються штучними сумішами* Абатуров О. Є. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):71-78
стр. 79 Патологія стравоходу у дітей: основні причини формування і складність діагностики Бєлоусова О. Ю., Слободянюк О. Л. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):79-84; doi 10.15574/SP.2017.87.79
стр. 85 Особливості імунокорекції дітей, хворих на пієлонефрит, залежно від наявності ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини Мельничук Л. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):85-89; doi 10.15574/SP.2017.87.85
стр. 90 Хірургічне лікування дітей з післяопіковими деформаціями стегна з використанням розтягнутих об'єднаних клаптів на основі перфорантних судин Жернов О. А., Мохаммед Кітрі, Жернов А. О., Стаскевич С. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):90-97; doi 10.15574/SP.2017.87.90
стр. 98 Первинна Вклітинна лімфома стравоходу, некласифікована, з проміжними характеристиками між дифузною В-великоклітинною лімфомою і класичною лімфомою Годжкіна у пацієнта зі синдромом Дауна Дорош О. І., Степанюк А. І., Цимбалюк-Волошин І. П., Кочеркевич Т. О., Мелько І. П., Селезньов О. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):98-105; doi 10.15574/SP.2017.87.98
стр. 106 Експресія генів DDX58, IFIH1, IFI16 та AIM2 у підлітків і дорослих чоловіків з ожирінням та резистентністю до інсуліну Мінченко Д. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):106-111; doi 10.15574/SP.2017.87.106
стр. 112 Клінічний протокол Британського торакального товариства щодо тактики лікування позалікарняної пневмонії у дітей: оновлення 2011 року Michael Harris, Julia Clark, Nicky Coote, Penny Fletcher, Anthony Harnden, Michael McKean, Anne Thomson