СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ, СП № 5_2018

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

ЮВІЛЕЇ стр. 9 Вітаємо з ювілеєм Леоніда Олексійовича Безрукова!
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 11 Труднощі діагностики аденоїдних вегетацій у дітей Косаківська І. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):11-13; doi 10.15574/SP.2018.93.11
стр. 14 Особливості метаболізму нейтрофілів і лімфоцитів крові при хронічному тонзиліті у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу Лайко А. А., Гавриленко Ю. В., Карась А. Ф., Карась Г. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):14-19; doi 10.15574/SP.2018.93.14
стр. 20 Клінічний стан та особливості мікробіоценозу тканин пародонта у підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом Лісецька І. С., Рожко М. М., Куцик Р. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):20-25; doi 10.15574/SP.2018.93.20
стр. 26 Конструктивна валідність української версії запитальника HAEMO-QoL Маркін А. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):26-32; doi 10.15574/SP.2018.93.26
стр. 33 Цито-енергетичний статус у дітей при позалікарняній пневмонії Насібуллін Б. А., Коваль Л. І., Корецька Г. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):33-36; doi 10.15574/SP.2018.93.33
стр. 37 Прокальцитонін у новонароджених дітей. Неоднозначність оценки Танцюра Л. Д. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):37-41; doi 10.15574/SP.2018.93.37
стр. 42 Якість життя дітей після оперативного лікування коарктації аорти Хапченкова Д. С., Сенаторова Г. С., Мокрик І. Ю. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):42-44; doi 10.15574/SP.2018.93.42
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 45 Щодо складності діагностики псевдо-Барттер синдрому (клінічний випадок у дитини з муковісцидозом) Ільченко С. І., Фіалковська А. О., Іванусь С.Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):45-48; doi 10.15574/SP.2018.93.45
ШКОЛА ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ стр. 49 Оптимізація лікування алергічного ентероколіту у дітей раннього віку Гайдучик Г. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):49-53; doi 10.15574/SP.2018.93.49
стр. 54 Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку Майданник В. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):55-64
стр. 65 Досвід використання енісаміуму йодиду в клініці гострих респіраторних захворювань: огляд літератури Марушко Ю. В., Гищак Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):65-70; doi 10.15574/SP.2018.93.65
стр. 72 Новые подходы к уходу за кожей детей раннего возраста и профилактике дерматита Супрун Э. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):72-84; doi 10.15574/SP.2018.93.72
стр. 85 Порівняння ефективності двох пробіотиків Lactobacillus reuteri ATCC 55730 (DSM 17938) та Bifidobacterium lactis (BB-12) при інфекційних захворюваннях у немовлят Цві Вайцман, Галеб Асли, Ахмед Альшейх doi 10.1542/peds.2004-1815
стр. 94 Місце муколітиків у педіатрічній практиці Речкіна О. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):94-98; doi 10.15574/SP.2018.93.94
стр. 99 При боли в горле важно устранить два фактора Косаковський А. Л.
стр. 103 Новий погляд на профілактику алергії у новонароджених: можливості сучасних симбіотиків Шарікадзе О. В., Охотнікова О. М., Шунько Є. Є., Іванова Т. П., Бакаєва О. М., Старенька С. Я., Ситникова О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):103-111; doi 10.15574/SP.2018.93.103
стр. 112 Можливості комбінованого муколітика — сиропу Пектолван Ц щодо збільшення ефективності антибіотикотерапії гострих респіраторних інфекцій у дітей Охотнікова О. М., Поночевна О. В. doi 10.15574/SP.2017.88.74
стр. 120 Місце топічних препаратів у лікуванні тонзилофарингітів Гогунська І. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):120-126; doi 10.15574/SP.2018.93.120
стр. 128 Бронхіальна астма у дітей (лекція) Бережний В. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):128-132; doi 10.15574/SP.2018.93.128