Сучасна педіатрія №7-2015

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

стр. 12 Наукометричні бази даних та їх роль на шляху інтеграції вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір
стр. 14 Аналіз спалаху циркулюючого вакцино-спорідненого поліо вірусу в Україні станом на 15 вересня 2015 р. Шапонич В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):14-19
стр. 20 Вплив пробіотиків на маркери запалення і IgA у випорожненнях немовлят із харчовою алергією і синдромом атопічної екземи/дерматиту Viljanen M., Kuitunen M., Haahtela T., Juntunen-Backman K., Korpela R., Savilahti E. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):20-25
стр. 26 Клінічний досвід використання препаратів Септолете плюс при лікуванні фарингиту Кошир П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):26-31
стр. 32 Динаміка маси тіла дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку при застосуванні енерготропних препаратів Гулієв Н. Д., Гараєва С. З. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):32-34; DOI 10.15574/SP.2015.71.32
стр. 35 Особливості адаптації передчасно народжених дітей з гестаційним віком 34(0/7)—36(6/7) тижнів (огляд літератури) Шунько Є. Є., Пясецька Н. М., Сіренко О. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):35-38; DOI 10.15574/SP.2015.71.35
стр. 39 Геморагічна хвороба новонароджених (клінічна лекція) Пясецька Н. М., Ященко Ю. Б., Лакша О. Т. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):39-42; DOI 10.15574/SP.2015.71.39
стр. 43 Можливості та перспективи використання вітчизняного пробіотика на основі споротвірних бактерій у педіатричній практиці Бережний В. В., Корнєва В. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):43-50
стр. 51 Променева діагностика придбаної холестеатоми в дітей та підлітків із хронічним гнійним середнім отитом Кокоркін Д. Н. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):51-55; DOI 10.15574/SP.2015.71.51
стр. 56 Досвід застосування діосмектиту гелю на тлі антибактеріальної терапії у дітей Крамарьов С. О., Закордонець Л. В., Толстанова Г. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):56-61; DOI10.15574/SP.2015.71.56
стр. 62 Особливості ураження ЛОР-органів у дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу Гавриленко Ю. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):62-65; DOI 10.15574/SP.2015.71.62
стр. 66 Вплив переривчастої нормобаричної гіпоксії на вегетативний гомеостаз і гемодинамічні показники у дітей віком від 6 до 11 років, що проживають на радіоактивно забруднених територіях Лісуха Л. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):66-70; DOI 10.15574/SP.2015.71.66
стр. 71 Гомеопатичні препарати у профілактиці та лікуванні ГРВІ у дітей: порівняльний аналіз ефективності та безпеки застосування Мокія-Сербіна С. О., Чечель В. В., Заболотня Н. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):71-75; DOI 10.15574/SP.2015.71.71
стр. 76 Особливості підтримання контролю бронхіальної астми у підлітків у періоді клінічного благополуччя Колоскова Е. К., Шахова О. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):76-79; DOI 10.15574/SP.2015.71.76
стр. 80 Значення антибактеріальної терапії у лікуванні дітей з рецидивними інфекціями верхніх дихальних шляхів Руденко А. О., Юхименко О. О., Зелена Н. А., Тарасова І. А., Слюсарев О. А., Самарін Д. В., Ракша-Слюсарева О. А., Пісоцька С. А., Степанищенко О. Ю. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):80-85; DOI 10.15574/SP.2015.71.80
стр. 86 Дисмікроелементоз при пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання Матейко Г. Б., Пилюк І. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):86-88; DOI 10.15574/SP.2015.71.86
стр. 89 Забезпеченість вітаміном D дітей з різними формами алергічних захворювань Тяжка О. В., Сельська З. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):89-91; DOI 10.15574/SP.2015.71.89
стр. 92 Особливості запальної відповіді у пацієнтів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з проявами синдрому вторинної міопатії Дудник В. М., Березницький О. В., Вижга Ю. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):92-95; DOI 10.15574/SP.2015.71.92
стр. 96 Особливості циркадних ритмів функціонування серцево3судинної системи у школярів з надлишковою масою тіла Заболотна І. Е., Ященко Ю. Б. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):96-99; DOI 10.15574/SP.2015.71.96
стр. 100 Застосування препарату «Лактіалє Малюк Формула» для корекції дисбіозу кишечника у дітей раннього віку Марушко Р. В., Марушко Т. Л. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):100-106; DOI 10.15574/SP.2015.71.100
стр. 107 Катамнез захворюваності та нервово-психічного розвитку дітей після перенесеної вродженої пневмонії упродовж першого року Знаменська Т. К., Куріліна Т. В., Зброжик Є. В., Пятчанін Ю. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):107-110; DOI 10.15574/SP.2015.71.107
стр. 111 Функціональна активність серотонінергічної та гіпофізарно-тиреоїдної систем у дітей раннього віку із порушеннями нервово3психічного розвитку і неврологічного статусу Маменко М. Є., Шлєєнкова Г. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):111-114; DOI 10.15574/SP.2015.71.111
стр. 115 Поліморфні варіанти гена TGF-β1 при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку Токарчук Н. І., Одарчук І. В., Заїчко Н. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):115-118; DOI 10.15574/SP.2015.71.115
стр. 119 Особистісна і реактивна тривожність у матерів, що народили дітей з дуже малою та надзвичайно малою масою тіла Шунько Є. Є., Бєлова О. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):119-122; DOI 10.15574/SP.2015.71.119
стр. 123 Особливості стану плода і новонародженого в жінок високого ризику розвитку прееклампсії Жданович О. І., Коломійченко Т. В., Яроцька Ю. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):123-126; DOI 10.15574/SP.2015.71.123
стр. 127 Рівень експресії генів CLU, PCOLCE, COL5A1 ТА TYMP у клітинах крові підлітків з ожирінням за резистентності до інсуліну Мінченко Д. О., Гнатюк О. C., Тяжка О. В., Мінченко О. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):127-130; DOI 10.15574/SP.2015.71.127
стр. 131 Порушення контролю за навичками охайності у дітей Зінченко С. М., Козачук В. Г., Майструк О. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):131-134; DOI 10.15574/SP.2015.71.131