СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ №5-2015

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

стр. 14 Стратегічні напрямки профілактики поліомієліту (лекція) Чернишова Л. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):14-17; DOI 10.15574/SP.2015.69.14
стр. 18 Резолюція науково-практичної конференції «Медико7соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей» (19–20 березня 2015 року, Київ)
стр. 23 Індукція запалення як можливий механізм впливу пробіотиків при синдромі атопічної екземи/дерматиту Viljanen M., Pohjavuori E., Haahtela T., Korpela R., Kuitunen M., Sarnesto A., Vaarala O., Savilahti E. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):23-28
стр. 29 Концепція заміщення рецепторів як предиктор клінічної ефективності препарату: порівняльний аналіз блокаторів Н1-рецепторів другого покоління Sherwin Gillman, Michel Gillard, Margherita Strolin Benedetti SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):29-35
стр. 44 Основні положення настанов по веденню хворих з алергією до коров'ячого молока. Частина ІV. Лікування та прогноз алергії до коров'ячого молока Уманець Т. Р., Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Лупальцова О. С., Яновська К. О., Ащеулов О. М., Няньковська О. С., Яцула М. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):44-48; DOI 10.15574/SP.2015.69.44
стр. 49 Множинна антибактеріальна резистентність Streptococcus pneumoniaе. Можливості емпіричної антибактеріальної терапії пневмококової інфекції у дітей Чернишова Л. І., Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):49-54; DOI 10.15574/SP.2015.69.49
стр. 55 Порівняльна патологія носа та навколоносових пазух у дітей та підлітків із хронічними гнійними середніми отитами Кокоркін Д. Н. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):55-58; DOI 10.15574/SP.2015.69.55
стр. 59 Порівняльна ефективність рослинного фітонірингового препарату з комплексною дією та синтетичного протизапального засобу в лікуванні дітей з негнійними формами гострого риносинуситу Попович В. І., Кошель І. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):59-63
стр. 64 Профілактика, діагностика, лікування абсцесів та інфільтратів черевної порожнини у дітей Демиденко Ю. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):64-68; DOI 10.15574/SP.2015.69.64
стр. 69 Іригаційна терапія носової порожнини при гострих респіраторних вірусних захворюваннях у дітей Марушко Ю. В., Московенко О. Д., Марушко Є. Ю. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):69-72
стр. 73 Загальна імунологічна реактивність та неспецифічний протиінфекційний захист організму дітей із глухотою та приглухуватістюЗагальна імунологічна реактивність та неспецифічний протиінфекційний захист організму дітей із глухотою та приглухуватістю Іфтода О. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):73-77; DOI 10.15574/SP.2015.69.73
стр. 78 Актуальні питання надання медичної допомоги юнацькому контингенту Коренєв М. М., Пересипкіна Т. В., Сидоренко Т. П., Проскуріна Т. Ю., Рак Л. І., Вародова О. В., Савво І. Д. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):78-80; DOI 10.15574/SP.2015.69.78
стр. 81 Сучасна стратегія лікування виразкового коліту у дітей Березенко В. С., Ткалик Е. Н., Дыба М. Б., Михайлюк К. З. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):81-87; DOI 10.15574/SP.2015.69.81
стр. 88 Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією Боброва В. І., Прощенко Ю. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):88-92; DOI 10.15574/SP.2015.69.88
стр. 93 Клінічні прояви гелікобактер-асоційованого хронічного гастродуоденіту у дітей із лямбліозом Сокольник С. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):93-95; DOI 10.15574/SP.2015.69.93
стр. 96 Особливості перебігу неонатального герпесу (клінічний випадок) Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Курочкіна Т. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):96-98; DOI 10.15574/SP.2015.69.96
стр. 99 Стан серцево-судинної системи, внутрішньокардіальної та церебральної гемодинаміки у дітей, хворих на бронхіальну астму Каблукова О. К., Герасимова О. В., Капітан Т. В., Попов В. П., Віннічук Л. Л. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):99-102; DOI 10.15574/SP.2015.69.99
стр. 103 Аналіз патогенетичних чинників щодо формування органічних уражень центральної нервової системи у дітей залежно від факторів ризику Абраменко В. В., Коваленко О. Е. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):103-106; DOI 10.15574/SP.2015.69.106
стр. 107 Клінічні особливості харчової алергії у дітей на тлі синдрому надмірного бактеріального росту тонкої кишки Пахольчук О. П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):107-110; DOI 10.15574/SP.2015.69.107
стр. 111 Профілактичні заходи та професійна орієнтація дітей зі спадковою атопією Тяжкая А. В., Левадная Л. А., Горобець А. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):111-114; DOI 10.15574/SP.2015.68.111
стр. 115 Герпесвірусна інфекція у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит Круглікова І. В., Фоміна С. П., Багдасарова І. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):115-118; DOI 10.15574/SP.2015.68.115
стр. 119 Toll-подібні рецептори: роль вродженого імунітету у патоґенезі передчасних пологів та механізмах ушкодження центральної нервової системи у недоношених дітей Яблонь О. C., Власенко Д. Ю. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):119-123; DOI 10.15574/SP.2015.68.119
стр. 124 Аналіз чинників ризику віддалених наслідків гіпоксії у доношених новонароджених із низькою оцінкою за шкалою Апгар Тарасова І. В., Касян С. М., Радченко М. Л., Швидун К. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):124-127; DOI 10.15574/SP.2015.68.124
стр. 128 Досвід роботи кафедри дитячих хвороб ФПО Запорізького державного медичного університету з удосконалення викладання педіатрії на післядипломному етапі Боярська Л. М., Рижов О. А., Котлова Ю. В., Дмитрякова Г. М., Подліанова О. І., Іванова К. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):128-129
стр. 130 Матеріали науково-практичної конференції «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей» 19–20 березня 2015 року м. Київ