СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ № 6 – 2011

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

ЗМІСТ:

Вітаємо з нагородою.

8

 

 

«Головні аспекти імунізації, профілактики та лікування інфекційних хвороб в Україні»: підсумки всеукраїнського річного циклу семінарів.

9

 

 

Лечение ОРВИ и профилактика их осложнений у часто болеющих детей: преимущества фитотерапии.

13

 

 

Наказ про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів.

16

 

 

Білогорцева О. І., Стельмах О. М., Симоненкова Н. В., Отрощенко А. О., Макаренко І. О., Сіваченко О. Є., Доценко Я. І.

Динаміка та особливості епідеміологічних показників щодо туберкульозу у дітей віком 0–14 років в Україні за період 2006— 2009 рр.

28

Резюме. В статті розглядається проблема дитячого туберкульозу в Україні. Наведені основні епідеміологічні показники за період 2006–2009 рр., проаналізовано структуру клінічних форм захворюваності та хворобливості на туберкульоз у дітей віком до 14 років. Результатами дослідження підтверджено, що в структурі дитячого туберкульозу переважають первинні форми захворювання: серед усіх випадків ВДТБ органів дихання 48% становить туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, 19,4% — первинний туберкульозний комплекс. Намітилась негативна тенденція щодо розподілу хворих з ВДТБ дітей за категоріями: щороку поступово збільшується кількість випадків з поширеними, ускладненими та тяжкими формами захворювання. В сучасних умовах туберкулінодіагностика залишається основним скринінговим методом виявлення туберкульозної інфекції у дітей.

Ключові слова: діти, туберкульозна інфекція, туберкулінодіагностика.

 

 

Подольський В. В., Дронова В. Л., Петербурзька В. Ф.

Медико-соціальне значення сучасних медичних технологій для покращення майбутнього репродуктивного здоров'я дівчат як перспектива діагностики та лікування пубертатних маткових кровотеч.

32

Резюме. Проведено анкетування 100 дівчат-підлітків з метою вивчення ефективності сучасних медичних технологій у сфері акушерства та гінекології (діагностика та лікування пубертатних маткових кровотеч). Встановлено, що лікування хворих з пубертатними матковими кровотечами відповідно до протоколу лікування дозволяє не лише досягти гемостазу, але й відновити нормальний менструальний цикл, покращити тим самим стан репродуктивного здоров'я та зберегти репродуктивний потенціал майбутніх поколінь.

Ключові слова: медико-соціальний вплив, сучасні медичні технології, пубертатні маткові кровотечі.

 

 

Слабкий Г. О., Пархоменко Г. Я.

Ставлення медичних працівників дитячих лікарень до рівня матеріальної винагороди та стимулювання ефективної праці.

36

Резюме. Наведені результати соціологічного дослідження медичних працівників дитячих лікарень другого та третього рівнів надання медичної допомоги щодо їх моральної та матеріальної задоволеності від праці, оцінки стимулів до ефективної праці і бажаного розміру матеріальної винагороди. Виявлено стимули та антистимули медичних працівників дитячих лікарень до ефективної праці.

Ключові слова: медичні працівники, соціологічне дослідження, моральна та матеріальна задоволеність від праці, стимулювання ефективної праці, матеріальна винагорода.

 

 

Буряк В. М., Такташов С. І., Махмутов Р. Ф., Пошехонова Ю. В., Шабан Н. І.

Особливості місцевих імунних бар'єрів слизової носоглотки в групі дітей, що часто хворіють, у динаміці лікування гіпертонічними розчинами препарату морської води Аква Маріс стронг та Аква Маріс гіпертонічний для горла.

40

Резюме. В результаті проведеного дослідження встановлено високу ефективність та безпеку використання гіпертонічних розчинів препарату морської води Аква Маріс стронг та Аква Маріс гіпертонічний для горла з метою санації від патогенної бактеріальної мікрофлори, а також відновлення місцевих імунологічних бар'єрів слизової оболонки носа та задньої стінки глотки у групі диспансерного спостереження дітей, що часто хворіють.

Ключові слова: діти, що часто хворіють, Аква Маріс стронг, Аква Маріс гіпертонічний для горла, слизова носоглотки, імунні бар'єри.

 

 

Кашина-Ярмак В. Л.

Особливості розвитку нащадків батьків, що були опромінені в дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, залежно від терміну перебування батьків на контрольованих територіях.

45

Резюме. Обстежено 132 дитини із сімей, де батьки були опромінені в дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Установлено взаємозв'язок між терміном перебування батьків на контрольованих територіях з особливостями розвитку їхніх нащадків на різних етапах дитинства. Визначено, що особливої уваги при проведенні диспансерного спостереження потребують діти, чиї батьки були відселені з цих територій в 1986—1989 pp. Діти, що проживали на контрольованих територіях протягом шести та більше років, в подальшому при плануванні народження дитини повинні отримувати медико-генетичне консультування.

Ключові слова: діти, нащадки опромінених батьків, контрольовані території.

 

 

Крюгер О. О., Богадєльніков І. В., Бобришева А. В., Мазинова Е. Р., Здирко О. В.

Бульозний висип — маркер важкості менінгококової інфекції.

49

Резюме. У статті описується випадок власного клінічного спостереження менінгококової інфекції генералізованої форми (менінгіт + менінгококцемія) з наявністю блискавичної пурпури з елементами бульозного висипу.

Ключові слова: менінгококова інфекція, менінгококцемія, висип, діти.

 

 

Снегоцкая М. Н., Конопелько О. Ю.

Об эффективности использования препарата Биоарон С для профилактики и лечения ОРЗ.

52

 

 

Ковальова О. М., Похилько В. І., Гончарова Ю. О., Мироненко К. Є.

Медико-психологічний супровід матерів під час лікування їхніх дітей у відділенні інтенсивного виходжування та реабілітації новонароджених.

55

Резюме. Стаття присвячена вивченню рівня стресу у матерів, діти яких знаходилися на лікуванні у неонатальному відділенні інтенсивної терапії, та розробці комплексу заходів щодо психологічної підтримки батьків під час лікувально-діагностичного процесу у їхніх дітей. Продемонстровано, що 28,6% матерів знаходились у стані тяжкого, а 68,8% — у стані помірного стресу. Більший рівень стресу виявлено у матерів, які народили своїх дітей передчасно. За даними опитування матерів найбільша роль в одужанні їхніх дітей належить родині і тільки потім — медичному персоналу. Комплекс заходів з медико-психологічного супроводу матерів включав надання психологічної підтримки батькам, підвищення психологічної культури батьків та сприяння розвиткові у батьків необхідних вмінь і навичок.

Ключові слова: медико-психологічний супровід, новонароджений, родина, стрес, якість медичних послуг.

 

 

Марушко Ю. В., Грачова М. Г.

Гельмінтози у дітей: стан проблеми, особливості діагностики і терапії.

58

Резюме. На сучасному етапі паразитарні захворювання визнані загальнодержавною проблемою. Це пов'язано з їх поширеністю і негативним впливом на здоров'ї населення, що призводить до значних економічних втрат. Особливо це стосується дитячого населення, оскільки серед хворих на гельмінтози воно становить понад 80%. Наведені дані про частоту гельмінтозів, клінічні прояви, діагностику, ускладнення, застосування окремих антигельмінтних препаратів.

Ключові слова: гельмінтози, антигельмінтні препарати, Гельмінтокс.

 

 

Моцар В. В., Нiкiтiна Н. В., Трофiмова I. О., Левченко Г. Д., Машковська Д. В.

Досвід застосування препарату «Імунофлазід» при білково-енергетичній недостатності у дітей раннього віку.

63

Резюме. Стаття присвячена проблемі лікування білково-енергетичної недостатності (БЕН) — поширеного стану у педіатричній практиці. На прикладі дослідження за участі 60 дітей, які перебували на лікуванні у відділенні педіатрії раннього віку, показана ефективність застосування препарату "Імунофлазід" — неспецифічного індуктора ендогенного інтерферону.

Ключові слова: білково-енергетична недостатність, індуктори інтерферону, лікування, діти.

 

 

Старець О. О., Годлевська О. В.

Діти з низькою масою тіла при народженні: епідеміологія в Одеському регіоні.

65

Резюме. У статті наведено аналіз динаміки народження дітей з низькою масою тіла протягом п'яти років — з 2006 р. по 2010 р. в Одеському регіоні. Проаналізовані показники смертності новонароджених з низькою масою тіла при народженні. Показано, що максимальні значення показників неонатальної смертності спостерігаються у групах дітей з екстремально та дуже низькою масою тіла при народженні. Висвітлено показники малюкової смертності, а також питому вагу недоношених серед померлих протягом першого року життя в Одеському регіоні та в Україні.

Ключові слова: діти з низькою масою тіла при народженні, недоношені, неонатальна смертність, малюкова смертність.

 

 

Квашніна Л. В., Родіонов В. П., Оніськова О. В.

Застосування вітаміну D та його препаратів у сучасній педіатрії.

68

Резюме. Наведено сучасні дані щодо утворення, механізму дії, застосування вітаміну D та його біоактивних похідних як лікувальних препаратів у педіатрії.

Ключові слова: діти, вітамін D, препарати вітаміну D.

 

 

Воробйова О. В., Мухіна Н. І., Василенко Б. О., Гудова О. О., Левченко Л. А., Подоляка В. Л., Мухін A. С.

Досвід використання L-карнітину у недоношених новонароджених.

72

Резюме. Обстежено 46 недоношених новонароджених, частина з яких отримувала терапію за загальноприйнятою схемою, а частина — із додаванням карнітину. Карнітин сприяє «пом'якшенню» катаболічної стадії енергетичного обміну, нормалізації функціонування ферментативних систем, білкового і жирового обміну організму дитини. Наслідком цих процесів є більш інтенсивне зниження відсотка дефіциту маси тіла за рахунок стабільної позитивної динаміки вагової кривої, нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту, формування смоктального рефлексу порівняно з дітьми, що не отримували препарат, що дає широкі можливості для його застосування в неонатології.

Ключові слова: недоношені, ентеральне харчування, карнітин.

 

 

Спиваковский Ю. М., Эйберман А. С., Чередникова Е. С.

Эффективность использования смеси «Хумана HN mit MCT» в питании детей с атопическим дерматитом и гипотрофией.

75

 

 

Бережний В. В., Марушко Т. В., Гарміш О. О.

Особливості лікування ювенільного ідіопатичного артриту на сучасному етапі.

77

Резюме. Наведені клінічні рекомендації щодо алгоритму лікування ювенільного ідіопатичного артриту згідно з рекомендаціями Американської колегії ревматологів (2011). Для користування алгоритмом паралельно із визначенням категорії лікування необхідно встановити рівень активності захворювання та стратифікувати пацієнта залежно від наявності несприятливих прогностичних факторів.

Ключові слова: ювенільний ідіопатичний артрит, лікування.

 

 

Герман О. Б., Андрєєв С. А.

Фактори розвитку патологічних змін шлунково-кишкового тракту у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит.

84

Резюме. В статті наведена роль різноманітних факторів ризику у розвитку патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) у дітей, що страждають на ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА). Вибір медикаментозної терапії впливає на важкість ураження слизової оболонки ШКТ у дітей з ЮРА.

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, H. pylori, терапія.

 

 

Сенаторова Г. С., Гончарь М. О., Чайченко Т. В., Саніна І. О., Онікієнко О. Л., Бужинська Н. Р., Бойченко О. Д., Мацієвська Н. К., Цимбал В. М., Вергеліс Н. В.

Епідеміологічне дослідження стану серцево-судинної системи у школярів Харківського регіону (етап перший).

87

Резюме. В статті наведені дані щодо стану серцево-судинної системи у школярів Харківського регіону на основі результатів популяційного дослідження. Обстежено 582 школярів у віці від 10 до 17 років. Стан серцево-судинної системи оцінювався на підставі клінічного дослідження, даних електрокардіограми та рівня індексу Руф’є. У 147 (25,26±1,8%) дітей стан серцево-судинної системи був у межах норми.

Ключові слова: серцево-судинна система, діти, ЕКГ, проба Руф’є.

 

 

Марушко Ю. В., Гищак Т. В.

Перспективи застосування пероральних цефалоспоринів у педіатричній практиці, терапії захворювань органів дихання.

91

Резюме. У статті показано можливості застосування пероральних цефалоспоринів (лексин, цефутил, цефодокс) у педіатричній практиці для лікування захворювань органів дихання у дітей. Наведено дані літератури і особисті дослідження клінічної ефективності і безпеки застосування пероральних цефалоспоринів.

Ключові слова: захворювання органів дихання, антибіотикотерапія, пероральні цефалоспорини.

 

 

Буряк О. Г., Ященко Ю. Б.

Діагностична значимість показників окисної модифікації білків в діагностиці дихальної недостатності паренхіматозного походження у новонароджених при критичних станах.

100

Резюме. У клінічному дослідженні 84 новонароджених з дихальною недостатністю проведено вивчення стану прооксидатної системи за показниками пероксидного окиснення білків в конденсаті видихуваного повітря. Виявлено збільшення рівня карбонільних груп в легеневих експіратах, а також доведено діагностичну значущість даного тесту в діагностиці паренхіматозної дихальної недостатності.

Ключові слова: новонароджені, дихальна недостатність, окисна модифікація білків, легеневі експірати.

 

 

Тарасова Г. Д., Иванова Т. В., Протасов П. Г.

Заболевании верхних дыхательных путей.

103

 

 

Безруков Л. О., Іванова Л. А.

Показники запалення бронхів при різних фенотипах бронхіальної астми у дітей.

108

Резюме. В умовах пульмоалергологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці обстежено 372 дитини, хворі на бронхіальну астму. У роботі показано, що фенотипові кластери бронхіальної астми у дітей характеризуються неоднорідністю запальних змін у бронхах. Вміст метаболітів оксиду азоту та активність каталази в конденсаті видихуваного повітрі є найвищими при тяжкій бронхіальній астмі. АКДНФГ основного характеру в конденсаті експірованого повітря є найвищим у пацієнтів із астмою пізнього початку. АКДНФГ нейтрального характеру та протеолітична активність білків конденсату видихуваного повітря за лізисом азоальбуміну, азоказеїну та азоколу найвищі у хворих з гіперреактивною бронхіальною астмою.

Ключові слова: бронхіальна астма, діти, показники запалення бронхів.

 

 

Кузнєцов С. В., Кірсанова Т. О., Вовк Т. Г., Мєшков О. А., Струков Д. В., Соломко С. С.

Стан імунітету при вірусних крупах у дітей раннього віку.

111

Резюме. У статті наведені результати вивчення особливостей цитокінового статусу та показників місцевого імунітету дітей з гострою респіраторною вірусною інфекцією, яка перебігає із синдромом крупу. Доведено, що набряковий та гіперсекреторний варіанти синдрому крупу перебігають на тлі значної інтенсифікації системної запальної відповіді та зниження факторів місцевого імунітету протягом усього захворювання, що відповідає гіпокомпенсаторному варіанту реагування імунної системи; а спазматичний варіант синдрому крупу розвивається на фоні фізіологічного рівня цітокинів і підвищення факторів місцевого імунітету в гострому періоді та зниження їх у періоді ранньої реконвалесценції, що відповідає нормокомпенсаторному варіанту реагування імунної системи.

Враховуючи наявність гіпокомпенсаторного варіанту реагування імунної системи у дітей з набряковим та гіперсекреторним варіантами синдрому крупу, в терапію хворих доцільно включати лікарські засоби, що мають імуномодулюючу дію, насамперед на показники місцевого імунітету.

Ключові слова: круп, імунітет, діти.

Цимбаліста О. Л., Гаврилюк О. І.

Пневмонія у дітей: рентгено-ендоскопічна характеристика та бактеріологічна діагностика.

115

Резюме. Вивчено рентгенологічну картину ускладненої пневмонії у 338 дітей віком 6–18 років. У 219 з них вивчено характер запального процесу трахеобронхіального дерева, проведено аналіз результатів бактеріологічного дослідження промивних вод та антибіотикограми. Рентгенологічно найчастіше діагностували вогнищеву пневмонію: у дітей з проявами недиференційованої дисплазії сполучної тканини — у 64,6%, за її відсутності — у 78,8% випадків (р<0,01), рідше — дольову (24,5% і 16,4%, р>0,05) і сегментарну (10,9% і 4,8%, р<0,05) відповідно. В обстежених дітей переважав дифузний гнійний (56,2%), у решти — катарально-гнійний ендобронхіт (43,8%). У більшості дітей з ускладненим перебігом пневмонії найчастіше висівали St. рneumonia (27,7%), St. aureus (22,0%), Moraxella cat. (9,9%), St. рyogenes (12,1%), Acinetobacter (7,1%). Рідше висівали Kl. рneumonia (6,4%), Ps. аerugenosae (5,7%). Грибки роду Candida в монокультурі і в комбінації з іншими мікроорганізмами висівали у 29,8% випадків.

Ключові слова: діти, пневмонія, діагностика, гнійний ендобронхіт, антибіотикограма.

 

 

Белоусова О. Ю.

Використання сучасних функціональних продуктів харчування при закрепах та дисбіозі кишечнику.

118

Резюме. Показано роль продуктів функціонального харчування у становленні та нормалізації функцій шлунково-кишкового тракту у дітей грудного віку. Проведено дослідження ефективності адаптованої молочної суміші «Хумана Біфідус з пребіотиком лактулозою» у дітей першого року життя, які були госпіталізовані в стаціонар з діагнозом «ГРВІ» або «Гострий бронхіт» та мали супутні функціональні розлади травлення (функціональний закреп, функціональні коліки, дисшезію дітей раннього віку). Результати клінічної апробації суміші показали, що її застосування є оптимальним в умовах організації профілактичної допомоги здоровим дітям перших місяців життя, які знаходяться на штучному вигодовуванні, а також дітям, що потребують профілактики або лікування мінімальних гастроінтестинальних дисфункцій.

Ключові слова: функціональні розлади травлення, діти грудного віку, дієтичне харчування, адаптована молочна суміш, лактулоза, Хумана Біфідус.

 

 

Гончар В. В., Горелик В. В.

Особливості діагностики хронічного закрепу у дітей зі spina bifida.

123

Резюме. В статті наведено сучасний погляд на проблему діагностики хронічного копростазу у дітей зі spina bifida, проаналізовано основні особливості діагностичного процесу у хворих цієї групи. Проведено аналіз труднощів у встановленні діагнозу. Розроблено та запропоновано до використання єдиний діагностичний алгоритм, який дозволить при обстеженні пацієнтів із закрепами при spina bifida не припускатись помилок та затягування початку ефективного лікування. Розроблено нову класифікацію закрепів у дітей.

Ключові слова: хронічний копростаз, spina bifida, діагностика хронічних закрепів, хронічний закреп.

 

 

Шадрін О. Г., Марушко Т. Л., Ленченко А. В., Тарасюк Б. А., Марушко Р. В.

Досвід застосування препарату Хофітол для лікування пролонгованої кон’югаційної жовтяниці у немовлят.

126

Резюме. В статті наведені результати обстеження 40 дітей віком від 1 до 3 місяців з пролонгованою кон'югаційною жовтяницею. Виявлені при динамічному ультразвуковому дослідженні із жовчогінним сніданком порушення моторики біліарного тракту та субклінічні прояви синдрому холестазу у більшості дітей підтверджують роль дискінезії жовчовивідних шляхів у патогенезі даної патологіїї. Встановлено, що застосування препарату Хофітол призводить до швидкої регресії клініко-біохімічних ознак жовтяниці та холестазу, сприяє нормалізації моторики жовчовивідних шляхів, має достатній рівень безпеки, дозволяє проводити лікування в амбулаторних умовах.

Ключові слова: діти раннього віку, дискінезія жовчовивідних шляхів, кон’югаційна жовтяниця, Хофітол.

 

 

Єлоєва З. В.

Значення складу жовчі для діагностики холестатичних варіантів вірусного гепатиту А у дітей.

132

Резюме. Проведене фізико-хімічне вивчення жовчі у дітей з циклічним та ациклічним варіантами вірусного гепатиту А з метою розробки діагностичних критеріїв біліарних порушень в наслідку захворювання. У 105 із 150 обстежених дітей вірусний гепатит А перебігав циклічно, а у 45 — ациклічно, з переважанням холестазу. Результати проведених досліджень свідчать про патогенетичну роль холестазу у формуванні холецистохолангітів і холелітіазу в наслідку вірусного гепатиту А у дітей. Виявлення в жовчі факторів холестазу, запалення та літогенезу є показанням для проведення антихолестатичної, протизапальної та літолітичної терапії.

Ключові слова: наслідки вірусного гепатиту А, холестаз, літогенез.

 

 

Квашніна Л. В., Родіонов В. П., Ігнатова Т. Б.

Застосування комбінованого препарату «Омез Д» для лікування функціональної диспепсії у дітей молодшого шкільного віку.

135

Резюме. Наведені літературні та власні дані щодо корекції моторних та секреторних порушень при функціональній диспепсії у дітей молодшого шкільного віку.

Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, функціональна диспепсія, інгібітори протонної помпи, прокінетики, Омез Д.

 

 

Абатуров О. Є.

Урсодеоксіхолева кислота у практиці лікаря-педіатра.

139

Резюме. В аналітичному огляді відображені сучасні уявлення про механізми дії урсодеоксіхолевої кислоти та її терапевтичні можливості при лікуванні дітей з різними захворюваннями гепатобіліарної системи.

Ключові слова: урсодеоксіхолева кислота, захворювання печінки, жовчовивідних шляхів, діти, УРОСФАЛЬК®.

 

 

Горленко О. М., Пушкаренко О. А.

Порушення моторної функції верхніх відділів травної системи та її роль у розвитку хронічних захворювань гастродуоденальної зони у дітей.

146

Резюме. В статті наведені результати вивчення моторики верхніх відділів травної системи у дітей із диспептичними проявами. Оцінка моторно-евакуаторної функції шлунка проводилася неінвазивним і високоінформативним ультразвуковим методом за З.А. Лемешко. Виявлено, що у дітей із функціональною диспепсією при постпрандіальному синдромі переважає сповільнений період напіввиведення із шлунка, при синдромі епігастрального болю — прискорений період напіввиведення із шлунка. Синдром диспепсії характеризується більш виразною дискоординацією моторної діяльності шлунка і дванадцятипалої кишки, що переважно (70,48%) асоціюється із клапанною патологією. Під час дослідження була здійснена спроба акцентувати увагу на доцільності діагностики моторної дисфункції гастродуоденальної зони з наступною диференційною корекцією моторних та клапанних порушень з метою попередження органічної патології ШКТ у дітей.

Ключові слова: диспепсія, моторно-евакуаторна функція, діти.

 

 

Марушко Ю. В., Полковниченко Л. М.

Сучасні погляди на використання прокінетиків у педіатричній практиці.

149

Резюме. Статтю присвячено ролі прокінетиків у лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей. Аналіз літератури свідчить про підвищений інтерес педіатрів та гастроентерологів до проблеми рефлюксу і функціональної диспепсії в дитячому віці та їх лікування. Дослідження в цьому напрямку можуть стати основою для розробки ефективних підходів до лікування даної патології у дітей. Власний досвід використання прокінетика у вигляді суспензії «Домрід» показав високу ефективність та безпеку симптоматичної терапії у дітей станів, що супроводжуються симптомами блювоти.

Ключові слова: прокінетики, домперідон, захворювання шлунково-кишкового тракту, діти.

 

 

Лобода В. Ф., Миколенко А. З., Бутницький Ю. І., Добровольська Л. І., Глушко К. Т.

Оптимізація діагностики та лікування хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі окремих фонових станів.

154

Резюме. Робота присвячена вивченню клінічного перебігу та методів лікування хронічної поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної зон у дітей різного віку з урахуванням типу аномалії конституції. В результаті дослідження встановлено відмінність клінічної картини хронічних захворювань травної системи у дітей з лімфатико-гіпопластичною аномалією конституції, тому лікар повинен враховувати конституційні особливості кожної дитини при верифікації діагнозу, виборі тактики лікування і розробці профілактичних заходів.

Ключові слова: діти, лімфатико-гіпопластична аномалія конституції, поєднана гастродуоденальна та гепатобіліарна патологія.

 

 

Шадрін О. Г., Марушко Т. Л., Місник В. П., Фисун В. М., Марушко К. Р.

Проблемні питання перебігу та терапії лактазної недостатності у дітей раннього віку.

157

Резюме. В статті висвітлені сучасні уявлення про механізми розвитку лактазної недостатності. Обговорюються особливості клінічного перебігу та проблеми лікування даної патології у дітей раннього віку. Доведена висока терапевтична ефективність застосування дієтичної добавки «Мамалак» в якості замісної ферментотерапії при лікуванні первинної та вторинної лактазної недостатності у новонароджених та дітей раннього віку, як на грудному, так і на штучному вигодовуванні, що дозволяє зберегти високий рівень споживання лактози та зменшити об'єм медикаментозної терапії.

Ключові слова: діти раннього віку, лактазна недостатність, ферментотерапія, Мамалак.

 

 

Сорокман Т. В., Петрова У. Б.

Окиснювальна модифікація білків при ерозивно-виразковому ураженні гастродуоденальної ділянки у дітей.

163

Резюме. Встановлено збільшення ступеня окиснювальної модифікації білків при ерозивно-виразковому ураженні гастродуоденальної ділянки у дітей порівняно з хворими на поверхневий гастродуоденіт. Визначено зростання коефіцієнту R/B в епітелії пілоричних залоз та покривному епітелії слизової оболонки шлунка, ентероцитах, епітелії брунеровських залоз слизової оболонки цибулини дванадцятипалої кишки дітей, хворих на виразково-ерозивну патологію гастродуоденальної ділянки.

Ключові слова: окиснювальна модифікація білків, коефіцієнт R/B, ерозивно-виразкове ураження гастродуоденальної зони, діти.

 

 

Бєлих Н. А.

Функціонування гіпофізарно-тиреоїдної системи матері та плоду в умовах йодного дефіциту.

166

Резюме. У статті наведені результати регіонального дослідження з анкетуванням, визначенням медіани йодурії, проведенням УЗД щитовидної залози 1052 вагітним, вивченням показників функціонування гіпофізарно-тиреоїдної системи 252 матерів та народжених ними дітей. Продемонстровано, що недостатнє надходження йоду до організму вагітної призводить до напруженого функціонування гіпофізарно-тиреоїдної системи з формуванням гестаційної гіпотироксинемії, ускладненим перебігом перинатального періоду, високою частотою неонатальної гіпертиреотропінемії. Зроблено висновок щодо необхідності застосування заходів преконцепційної та антенатальної індивідуальної йодної профілактики.

Ключові слова: йодний дефіцит, гіпофізарно-тиреоїдна система, гестаційна гіпотироксинемія, неонатальна гіпертиреотропінемія, новонароджений.

 

 

Безрук В. В., Нечитайло Ю. М., Безрук Т. О., Андрійчук Т. П.

Медико-санітарна допомога хворим дітям нефрологічного профілю.

171

Резюме. Наведено аналіз спектру нефрологічної патології у дітей та підлітків, які проживають у Чернівецькій області.

Ключові слова: захворюваність, поширеність, діти, підлітки, хвороби нирок.

 

 

Клименко В. А., Плахотна О. М., Глущенко І. В., Каржинерова О. Г., Дмитрова Г. В.

Морфофункціональні особливості нирок у новонароджених, хворих на пневмонію.

174

Резюме. Методом ультразвукового дослідження з допплерографією ренального кровотоку встановлено вірогідні морфофункціональні зміни нирок у новонароджених при пневмонії (представлені у напрямку зниження діагностичної вартості): зниження пульсаційного індексу, індексу резистентності, максимальної систолічної швидкості кровотоку в ниркових артеріях, збільшення лінійних розмірів нирок та їхньої порожнистої системи.

Ключові слова: новонароджені, нирки, пневмонія, ультразвукове дослідження.

 

 

Охотнікова О. М., Меліна К. В., Ткачева Т. Н., Волгіна І. Є.

Місце ферментних препаратів у схемах лікування алергічних захворювань шкіри у дітей.

177

Резюме. Показано механізм розвитку алергічних і псевдоалергічних реакцій у дітей. Акцентується увага на важливості їх диференційної діагностики. Показано основні принципи патогенетичної терапії алергічних захворювань. Проведено вивчення ефективності ферментного препарату Мезим-форте 10000 для корекції порушень з боку органів травлення, виявленого у 94% дітей з алергічними захворюваннями шкіри. За результатами дослідження зроблено всновок, що застосування препарату Мезим-форте 10000 у комплексній терапії алергічних уражень шкіри сприяє швидкому зникненню больового абдомінального та диспептичного синдромів, позитивно впливає на купірування алергічної симптоматики.

Ключові слова: алергічні і псевдоалергічні реакції, патологія органів травлення, алергічні захворювання шкіри, ферментні препарати, Мезим-форте 10000.

 

 

Величко В. І.

Сприйняття власної фігури дітьми з надлишковою масою тіла та ожирінням.

183

Резюме. Вивчали психологію сприйняття образу власної фігури дітьми віком 6–11 років з надлишковою масою тіла та ожирінням та оцінку їхніми батьками цієї проблеми. Встановлено, що підходи до виховання дітей практично в усіх сім`ях здійснюються без урахування реальних характерологічних, вікових та фізіологічних особливостей дитини. Відсутність розуміння особистих особливостей дітей з боку батьків провокує закріплення у них психологічного регресійного механізму у вигляді підвищеного апетиту як пошуку замісних задоволень при незадоволених емоційних потребах організму. Образ свого тіла у дітей з надлишковою вагою та ожирінням неадекватний реальному; більшість батьків також не згодні з тим, що їхні діти повні. Таке ставлення батьків і дітей до проблеми не дозволяє змінити звички дитини, наслідком чого є відсутність навичок здорового способу життя у дорослому віці.

Ключові слова: надлишкова вага тіла, ожиріння, діти, психологічні особливості.

 

 

Філіпішина А. А.

Опіка, піклування як форма виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

187

Резюме. Показано умови встановлення/позбавлення опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, згідно з чинним законодавством України.

Ключові слова: опіка, піклування, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.

 

 

Корнєва В. В.

Можливості застосування препарату Тенотен дитячий у лікуванні та профілактиці синдрому подразненого кишечнику у дітей та підлітків (огляд літератури).

189

Резюме. Наведено огляд вітчизняної та зарубіжної літератури, присвяченої питанню можливості використання препарату Тенотен дитячий у комплексній терапії та профілактиці синдрому подразненого кишечнику у дітей та підлітків.

Ключеві слова: синдрому подразненого кишечнику у дітей та підлітків, вегетативна дисфункція, Тенотен дитячий.

 

 

Боярська Л. М., Котлова Ю. В., Герасімчук Т. С.

Сучасні уявлення про рекурентні респіраторні інфекції у дітей раннього віку (огляд літератури).

194

Резюме. Стаття присвячена медико-соціальним проблемам дітей з рекурентними респіраторними інфекціями. Проведено аналіз предикторів їх розвитку. Визначена роль імуномодуляторів бактеріального походження в первинній профілактиці рекурентних респіраторних інфекцій у дітей раннього віку.

Ключові слова: діти; імунітет; імунопрофілактика; гострі респіраторні інфекції; бактеріолізати; діти, що часто хворіють.

 

 

Мартинюку Володимиру Юрійовичу — 60 .

198