СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ № 5 – 2010

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

ЗМІСТ:

Звернення президента України.

9

 

 

Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції «Перший національний день вакцинації».

10

 

 

Інформаційне повідомлення про конференцію «Проблемні питання лікування дітей та підлітків».

11

 

 

Пост-релиз компании «Бионорика».

12

 

 

Валентині Дмитрівні Отт — 85.

13

 

 

Бережний В. В., Марушко Т. В., Романкевич І. В.

Стан надання кардіоревматологічної допомоги дітям України (за матеріалами діяльності кардіоревматологічної служби у 2009 році).

14

Резюме. Проаналізовано роботу дитячої кардіоревматологічної служби України у 2009 р. за основними показниками. За результатами роботи служби одними з пріоритетних напрямків визнано ранню діагностику і вдосконалення лікувально-профілактичної допомоги дітям із серцево-судинною патологією та ревматологічними захворюваннями.

Ключові слова: кардіоревматологічна служба, дитяче населення, захворюваність, поширеність, хвороби системи кровообігу, ревматологічні захворювання.

 

 

Іванова Т. П.

Практичне впровадження адміністративної моделі якості надання медичної допомоги.

18

Резюме. Вивчені зміни показників якості надання медичної допомоги в НДСЛ «ОХМАТДИТ» упродовж чотирьох років. Використовувалася адміністративна модель оцінки якості медичної допомоги. На тлі позитивних тенденцій показників роботи багатопрофільного стаціонару виявлені індикатори, які мали негативний тренд. Застосування доказової медицини дозволило встановити приховані тенденції, які об'єктивно характеризують динаміку поліпшення надання медичної допомоги в НДСЛ «ОХМАТДИТ». Аналіз роботи багатопрофільної лікарні дозволив зробити організаційні висновки для поліпшення якості медичної допомоги.

Ключові слова: адміністративна модель, якість медичної допомоги, багатопрофільна лікарня, надання медичної допомоги дітям, статистичні показники.

 

 

Лєжнєв І. О., Котова Н. В., Старець О. О.

Додатковий курс з ВІЛ-інфекції в інтегрованому веденні хвороб дитячого віку — стратегія первинної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям (лекція).

21

Резюме. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку (ІВХДВ) — це керівництво для медичних працівників первинної ланки з оцінки, лікування і наступного спостереження загальнопоширених захворювань у дітей. Додатковий курс по ВІЛ-інфекції в ИВБДВ для країн з низькою поширеністю ВІЛ-інфекції присвячений тим самим проблемам, включаючи виявлення, ведення ВІЛ-інфекції та ВІЛ-асоційованих станів, у тому числі ураження шкіри і порожнини рота. У цьому курсі надані рекомендації щодо вигодовування, імунізації, профілактики котримоксазолом і прийому вітаміну А для малюків та дітей з ризиком ВІЛ-інфекції і підтвердженою ВІЛ-інфекцією. Також наведена інформація про антиретровірусну терапію у дітей, прихильність тривалому лікуванню, побічні дії антиретровірусних препаратів та їх ведення.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, діти, захворювання дітей, первинна допомога.

 

 

Абатуров О. Є., Височина І. Л.

Особливості астенічного синдрому та проявів стану тривожності у дітей шкільного віку та можливості корекції психоемоційних змін.

30

Резюме. Застосування протягом шести тижнів комбінованого рослинного препарату «ТРИПСИДАН» (виробництва American Norton Corporation, США), що чинить комплексну дію, у дітей шкільного віку — реконвалесцентів респіраторних захворювань з проявами астенічного синдрому та високої тривожності сприяє підвищенню рівня їх адаптованості за рахунок нівелювання більшості симптомів астенічного синдрому, покращення показників самопочуття та нормалізації емоційного статусу.

Ключові слова: діти, астенічний синдром, високий рівень тривожності, психофізіологічне обстеження, ТРИПСИДАН.

 

 

Косенко І. М.

Вітамінно-мінеральна корекція у дітей: доводи «за» та «проти»?

39

Резюме. Розглядається роль мікронутрієнтів для розвитку та стану здоров'я дітей. Представлені основні причини дефіциту вітамінів і мінералів. Показана необхідність проведення профілактики недостатності мікронутрієнтів зі застосуванням вітамінно-мінеральних комплексів. Підкреслені основні критерії вибору таких препаратів.

Ключові слова: діти, вітаміни, мінерали, гіповітаміноз, вітамінно-мінеральні комплекси.

 

 

Овчаренко Л. С., Вертегел А. А., Шамрай І. В., Андрієнко Т. Г., Редько І. І., Жихарєва Н. В., Самохін І. В.

Ефективна терапія інфекційних та алергічних риносинуситів у дітей.

44

Резюме. Проведено порівняльне дослідження клінічної ефективності препаратів «Аква Маріс Стронг» та розчину нафазоліну 0,025% та 0,05% у дітей з гострим інфекційним та алергічним риносинуситом. Результати показали, що «Аква Маріс Стронг» є ефективним засобом терапії гострих інфекційних риносинуситів у дітей, що дозволяє суттєво прискорити одужання, а у пацієнтів з алергічним ринітом зменшити набряк тканин носоглотки, купірувати симптоми, пов'язані з порушенням прохідності носових шляхів, та запобігти подальшому розвитку алергічного процесу. Застосування «Аква Маріс Стронг» у дітей, починаючи з однорічного віку, продемонструвало хорошу переносимість та високу безпечність, дозволяє зменшити необхідність у судинозвужувальних засобах та знизити частоту виникнення побічних ефектів від їх застосування.

Ключові слова: діти, риносинусити, назальна іригація, Аква Маріс Стронг.

 

 

Фисталь Е. Я., Солошенко В. В.

Наш досвід застосування кремів, які містять сульфаніламід срібла, в лікуванні опіків у дітей.

50

Резюме. Наведено результати застосування крему «Аргосульфан» при лікуванні опіків у дітей. Цей крем має відповідні переваги порівняно з іншими срібловмісними кремами завдяки можливості зберігати вологе середовище в рані, водночас не затримуючи ексудат, а також успішно нівелює ранову інфекцію. Застосування крему «Аргосульфан» найбільш раціональне при опіках I–II ступеню від перших годин після травми і до одужання за умови відсутності вираженної ексудації. Крем «Аргосульфан» добре поєднується разом із біологічними пов'язками, зокрема, з ліофілізованою ксеношкірою.

Ключові слова: опіки, діти, крем «Аргосульфан».

 

 

Карпов О. И.

Короткие курсы антибиотиков в лечении осложненных респираторных инфекций у детей

54

 

 

Бахмані І. В.

Рання діагностика мукополісахаридозу запобігає дитячій смертності та інвалідності.

60

Резюме. Наведено дані літератури та результати власних спостережень 3 хворих з I типом мукополісахаридозу. У всіх пацієнтів діагноз підтверджено молекулярно-генетичними дослідженнями. Показано, що ефективність соціальної адаптації та профорієнтації хворих залежить від типу патології, правильної тактики динамічного диспансерного спостереження та своєчасного медико-генетичниго консультування сімей.

Ключові слова: діти, мукополісахаридоз, клініка, діагностика, молекулярно-генетичний аналіз, соціальна адаптація, профілактика.

 

 

Аряєв М. Л., Старікова А. А., Півак О. Є.

Оцінка клінічної ефективності використання препарату «Біоарон C» в амбулаторному лікуванні і профілактиці рецидивних інфекцій респіраторного тракту у дітей.

64

Резюме. Проаналізовані результати моноцентрового відкритого клінічного дослідження, метою якого було вивчення безпеки та ефективності застосування препарату «Біоарон C» в амбулаторному лікуванні і профілактиці рецидивних інфекцій органів дихання у дітей. Отримані дані про безпеку використання препарату, який позитивно впливає на перебіг респіраторних захворювань, частоту рецидивів, тривалість ремісії.

Ключові слова: діти, респіраторна патологія, Біоарон C, терапія, профілактика.

 

 

Багдасарова І. В., Лавренчук О. В., Мигаль Л. Я., Кундін Ю. В.

Сучасні аспекти діагностики та прогнозування перебігу інфекції сечової системи у дітей.

68

Резюме. Висвітлено сучасні методи діагностики та прогнозування перебігу інфекцій сечової системи у дітей (ІСС). Представлено власний досвід визначення рівнів активності лізосомальних ферментів N-ацетил-β-D-глюкозамінідази (НАГ), її термостабільного ізофермента НАГ В для топічної діагностики ІСС, ступеня активності запального процесу та ефективності лікування при різних формах пієлонефриту. Доведено, що зростання рівня мікроальбумінурії та вмісту β2-мікроглобуліну в сироватці та сечі хворих на пієлонефрит слід розцінювати як ранній критерій несприятливого перебігу захворювання з ураженням тубулоінтерстиціального апарату та розвитком склерозу нирок.

Ключові слова: діти, пієлонефрит, ензими сечі, мікроальбумінурія, β2-мікроглобулін в сечі та сироватці, критерії хронізації.

 

 

Гнатейко О. З., Личковська О. Л., Кулачковська І. Ю., Семен В. Д.

Гелікобактерна інфекція при функціональній диспепсії у дітей — проблеми та можливості їх вирішення.

72

Резюме. Метою дослідження було вивчення ефективності застосування Lactobacillus reuteri (препарат «БіоГая») у Нр-позитивних дітей з функціональною диспепсією. Отримані результати підтверджують, що включення L. reuteri у схеми лікування функціональної диспепсії у дітей істотно підвищує ефективність терапії, сприяє нормалізації рівня гемоглобіну без додаткового застосування препаратів заліза, що може бути непрямим доказом антигелікобактерної активності лактобактерій. Крім цього, при застосуванні L. reuteri підвищувалася ефективність стандартної ерадикаційної терапії, достовірно рідше виникали ускладнення.

Ключові слова: функціональна диспепсія у дітей, гелікобактерна інфекція, пробіотик, Lactobacillus reuteri, БіоГая.

 

 

Глядєлова Н. П., Уніч Н. К.

Застосування Синупрету в терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей.

77

Резюме. Наведено огляд літератури, присвяченої фармакологічним властивостям препарату «Синупрет». Аналіз клінічних результатів застосування Синупрету доводить доцільність включення його в схему лікування гострої респіраторної інфекції із симптомами риніту та риносинуситу у дітей.

Ключові слова: гостра респіраторна інфекція, риніт, риносинусит, фітопрепарат, Синупрет.

 

 

Бережний В. В., Глядєлова Н. П.

Застосування фітопрепарату «Бронхіпрет» в терапії гострого бронхіту у дітей.

85

Резюме. Аналіз літературних даних, що ґрунтуються на засадах доказової медицини, свідчить про доцільність широкого застосування у педіатрії фітопрепарату «Бронхіпрет», що має секретолітичні, бронхоспазмолітичні та протизапальні властивості, є високоефективним і безпечним у застосуванні.

Ключевые слова: гострий бронхіт, фітотерапія, Бронхіпрет.

 

 

Каладзе М. М., Дмитрієвська М. І.

Фенотипічні ознаки синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей, що страждають на бронхіальну астму.

91

Резюме. Наведені результати обстеження 120 дітей віком від 5 до 16 років, які страждають на бронхіальну астму, у тому числі мають дисплазію сполучної тканини (45 чоловік). Виявлені особливості клініки у дітей з поєднаною патологією. Встановлено, що у дітей з дисплазією сполучної тканини частіше зустрічається супутня соматична патологія.

Ключові слова: діти, бронхіальна астма, синдром сполучнотканинної дисплазії.

 

 

Одинець Ю. В., Наконечна М. О., Латишев Л. Є.

В’язкість конденсату видихуваного повітря у дітей, хворих на бронхіальну астму.

94

Резюме. У роботі наведено результати дослідження реологічних властивостей конденсату видихуваного повітря у дітей, хворих на бронхіальну астму. Дослідження проведені на комп’ютерному тензиметрі ADSA. Проаналізовано кореляційні зв’язки реологічних показників та функції зовнішнього дихання.

Ключові слова: бронхіальна астма, конденсат повітря, що видихають, в'язкість, модуль в'язкоеластичності, час релаксації.

 

 

Балясинская Г. Л., Тимаков Е. Ю.

Опыт применения препарата Флюдитек при лечении острых обструктивных бронхитов у детей раннего возраста.

98

 

 

Молочек Ю. А.

Досвід застосування препарату «Хьюмер 050 Гіпертонічний» у дітей з гострим риносинуїтом.

103

Резюме. Показано терапевтичні можливості препарату «Хьюмер 050 Гіпертонічний» у лікуванні гострих риносинуїтів у дітей. Відмічено високу ефективність і добру переносимість препарату.

Ключові слова: риносинуїт, елімінаційна терапія, гіпертонічний соляний розчин, Хьюмер 050 Гіпертонічний.

 

 

Бєлоусов Ю. В., Бабаджанян О. М.

«Жировой гепатоз» у дітей: дефініція та діагноз.

107

Резюме. Більшість діагнозів, що відображують жирове ураження печінки у дітей, по суті, є морфологічними поняттями, оскільки їх немає в МКБ 10-го перегляду. Авторами запропоновано за наявності жирового ураження печінки у дітей формулювати діагноз як «жировий гепатоз».

Ключові слова: жирове ураження печінки у дітей, «жировий гепатоз».

 

 

Плехова О. І., Косовцова Г. В., Вародова О. В.

Характер соматостатевого розвитку у хлопців — мешканців сільської місцевості.

110

Резюме. З метою визначення особливостей соматостатевого розвитку хлопців, що мешкають у сільській місцевості, було оглянуто 1188 хлопців віком 10–18 років. У результаті дослідження було встановлено залежність показників статевого дозрівання від індексу маси тіла підлітків. Для хлопців з недостатньою масою тіла та ожирінням характерний більш пізній початок статевого розвитку та відставання показників статевого розвитку у 13–15-річному віці, коли при фізіологічному перебігу пубертату спостерігаються найвищі темпи дозрівання. У підлітків з надлишковою масою тіла зміни з боку розвитку статевих органів та вторинних статевих ознак менш виражені. Отримані результати розкривають ще один шлях профілактики порушень статевого розвитку — нормалізація росто-вагових співвідношень.

Ключові слова: хлопці, статевий розвиток, маса тіла.

 

 

Сіротченко Т. А., Калініченко Ю. А., Северін В. В.

Мікроелементози як предіктор порушення мінералізації кісткової тканини та формування остеопенічного синдрому у підлітків.

113

Резюме. Наведено аналіз взаємозв'язку дефіциту певних мікроелементів та порушень мінералізації кісткової тканини з формуванням остеопенічного синдрому на фоні неповноцінного харчування у підлітків.

Ключові слова: підлітки, остеопенічний синдром, мікроелементози.

 

 

Антипкін Ю. Г., Задорожна Т. Д., Пустовалова О. І., Надточій Т. Г.

Імуноцитохімічні особливості регенераторних маркерів та апоптозу в епітелії бронхів дітей з хронічними запальними захворюваннями органів дихання в динаміці лікування. Повідомлення 2.

116

Резюме. Були проведені цитологічні та імуноцитохімічні дослідження браш-біопсій дітей з хронічними бронхітами та бронхіальною астмою в динаміці лікування для встановлення характеру запалення слизової оболонки бронхів, виявлення співвідношення запального і алергійного компонентів, оцінки експресії маркерів апоптозу, проліферації та рівня експресії антигенів до макрофагів. Встановлено, що в хронізації запальних захворювань дихальних шляхів у дітей велику роль відіграють макрофаги, однією з функцій яких є елімінація клітинного детриту та апоптотичних клітин. Порушення цих функцій, які були нами виявлені в апоптозному каскаді, призводить до змін регенераторних процесів при даній патології.

Ключові слова: хронічний бронхіт, бронхіальна астма, апоптоз, проліферація, макрофаги.

 

 

Юліш Є. І., Чернишова О. Є., Сорока Ю. А., Клевцова І. О., Фоменко Т. А., Левченко С. А., Красинська Ю. В., Черкун К. С.

Цефалоспорини ІІІ покоління у лікуванні позалікарняних пневмоній у дітей.

120

Резюме. Вивчалася ефективність і переносимість цефалоспорину III покоління «Цефодоксу» в комплексному лікуванні поза лікарняних пневмоній у дітей. Показано високу терапевтичну ефективність і безпеку препарату, що дозволяє рекомендувати його в лікуванні позалікарняних пневмоній у дітей.

Ключові слова: діти, позалікарняна пневмонія, «Цефодокс».

 

 

Сміян О. І., Васильєва О. Г.

Динаміка інтерлейкінів 4 та 8 у дітей раннього віку з негоспітальними пневмоніями.

126

Резюме. Авторами встановлено, що вміст прозапального інтерлейкіну 8 (IL-8) та протизапального інтерлейкіну 4 (IL-4) у сироватці крові дітей раннього віку з негоспітальними пневмоніями залежить від періоду захворювання та важкості перебігу процесу. У дітей дисбаланс в імунній системі в розпалі НП характеризувався достовірним підвищенням в сироватці крові обох інтерлейкінів. В період ранньої реконвалесценції у хворих спостерігались достовірне зниження рівня IL-8 та паралельне підвищення концентрації IL-4, що призводить до зниження активності запального процесу. Достовірно висока продукція інтерлейкінів спостерігалася у пацієнтів з важким перебігом захворювання у порівнянні із середньоважким. Визначення рівня даних інтерлейкінів дозволить розробити патогенетично обґрунтовану терапію, спрямовану на зняття супресивного потенціалу IL-4, зменшення летальності та швидше видужання хворих.

Ключові слова: інтерлейкіни, цитокіни, негоспітальна пневмонія.

 

 

Середа Е. В., Катосова Л. К.

Клинико-бактериологическая эффективность инновационной формы амоксициллина/клавуланата (Флемоклав Солютаб) при болезнях органов дыхания у детей.

129

 

 

Лапоног С. П., Килимник Т. М.

Досвід застосування нового сурфактанту Інфасурф на базі Житомирського обласного центру охорони здоров матері і дитини.

134

Резюме. Висвітлено роль сурфактант-зімісної терапії у неонатології. Наведено характеристики сучасних сурфактантів. Показано досвід застосування сурфактанту Інфасурф у новонароджених з різною патологією.

Ключові слова: новонароджений, сурфактант, сурфактант-зімісна терапія, Інфасурф.

 

 

Абатуров А. Е.

Іммустат і Мефенамінова кислота-Дарниця — ефективний дует у лікуванні грипу і ГРВІ у дітей.

142

Резюме. Наведено результати клінічного дослідження щодо комбінованого застосування препаратів Іммустат і Мефенамінова кислота-Дарниця при лікуванні грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) у дітей. Встановлено, що комбінація вищеназваних лікарських засобів забезпечує ліквідацію загальнотоксичного синдрому і катаральних явищ, попереджує розвиток ускладнень, а також є значно ефективнішою за монотерапію препаратом Іммустат.

Ключові слова: Іммустат, Мефенамінова кислота-Дарниця, грип, ГРВІ, діти.

 

 

Няньковський С. Л., Івахненко О. С., Добрянський Д. О.

Імуномодулюючий та захисний вплив пребіотичного комплексу олігосахаридів IMMUNOFORTIS у дітей раннього віку, які знаходяться на штучному вигодовуванні.

147

Резюме. Показано вплив пребіотичного комплексу олігосахаридів GOS/FOS IMMUNOFORTIS під час штучного вигодовування дітей першого року життя на становлення мікробіоценозу кишок, імунологічні показники, параметри фізичного розвитку, рівень гострої інфекційної захворюваності та частоту проявів харчової алергії. У результаті дослідження встановлено, що вигодовування немовлят в перші 6 міс. життя сумішшю, збагаченою IMMUNOFORTIS, забезпечує імуномодулюючий ефект, подібний до ефекту грудного молока, а саме: поліпшує показники біоценозу кишок, зменшує частоту кишкових і респіраторних інфекцій, а також може захищати від розвитку алергічних захворювань протягом перших 18 міс. життя. Цей вплив з великою імовірністю можна пов'язувати з модифікацією кишкової мікрофлори.

Ключові слова: штучне вигодовування, пребіотики, олігосахариди, GOS/FOS, діти раннього віку.

 

 

Ковальчук Т. А.

Клініко-лабораторний поліморфізм імунологічних форм ювенільного ревматоїдного артриту у дітей.

152

Резюме. У статті наведені результати обстеження 31 дитини, хворої на ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА). Досліджено та проаналізовано клініко-лабораторний поліморфізм захворювання залежно від наявності ревматоїдного фактора у сироватці крові. Встановлено, що серопозитивна форма характеризується частішим розвитком поліартриту, швидкопрогресуючого перебігу, більш вираженими кістково-деструктивними змінами суглобів та функціональними порушеннями (шкала Steinbrocker, опитувальник CHAQ). У дітей із серопозитивним ЮРА спостерігається достовірно вища активність хвороби за даними індексів DAS, DAS28, SDAI та CDAI.

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, ревматоїдний фактор, функціональні порушення, активність процесу, діти.

 

 

Тараненко Т. В.

Васкулярна патологія при системному червоному вовчаку у дітей.

157

Резюме. Стаття присвячена питанням ультразвукової діагностики стану судин при системному червоному вовчаку у дітей. Докладно описано фактори розвитку аутоімунного процесу, патогенетичні основи, критерії діагностики, основні допоміжні лабораторні та інструментальні методи діагностики, зокрема роль транскраніального дуплексного сканування при даній патології; наведено характеристику уражень при цій патології.

Ключові слова: системний червоний вовчак, діагностика, ультразвукова допплерографія.

 

 

Аряєв Н. Л., Кожевин Р. В.

Малюкова кишкова коліка: сучасні підходи до лікування.

162

Резюме. Наведено результати використання немедикаментозних методів купірування нападів малюкової кишкової коліки, а також застосування препарату Еспумізан. Доведено, що Еспумізан попереджує розтягнення кишкової стінки і розвиток больового синдрому, полегшує відходження газів, зменшує їх накоплення і прояви метеоризму. Препарат інертний, не всмоктується в шлунково-кишковому тракті, не ферментується мікроорганізмами, виводиться в незмінному вигляді та не впливає на процеси травлення і всмоктування, що обумовлює його безпеку застосування у дітей грудного віку.

Ключові слова: діти грудного віку, малюкова кишкова коліка, Еспумізан.

 

 

Березенко В. С.

До питання про особливості перебігу, діагностики та лікування хвороби Крона у дітей.

167

Резюме. В статті наведені дані літератури, а також рекомендації Другого Європейського консенсуса з діагностики та лікування хвороби Крона (2009 р.). На підставі проаналізованих даних показані особливості клініки, перебігу, класифікації, сучасної діагностики хвороби Крона у дітей. Детально наведені сучасні погляди на терапію цього захворювання в дитячому віці, запропоновано алгоритм лікування хвороби Крона у дітей.

Ключові слова: діти, кишечник, хвороба Крона, клініка, діагностика, лікування.

 

 

Корнієнко Е. А., Вагеманс Н. В., Нетребенко О. К.

Кишкові коліки у немовлят: сучасні уявлення про механізми розвитку та нові можливості терапії.

176

Резюме. Розглянуто механізми розвитку кишкових колік у немовлят та деякі їх наслідки. Сучасні уявлення про роль кишкової мікрофлори у ґенезі запалення та дисмоторики, що лежать в основі малюкових кишкових колік, відкривають нові перспективи у лікуванні даного синдрому. У дослідженнях останніх років показано ефективність пробіотиків у лікуванні кишкових колік у немовлят, найкращих результатів досягнуто при призначенні Lactobacillus reuteri.

Ключові слова: малюкові кишкові коліки, лікування, пробіотик, Lactobacillus reuteri.

 

 

Коренєв М. М., Камарчук Л. В., Бутенко А. І., Кущ Є. Г.

Особливості режиму харчування та харчових переваг у підлітків із недослідженою диспепсією.

184

Резюме. У статті розглянуто сучасний стан харчування та харчові переваги у підлітків із симптомами недослідженої диспепсії. Встановлено, що для підлітків із диспепсією характерні нерегулярне харчування, нездорові харчові переваги на тлі значної поширеності шкідливих звичок (вживання алкоголю, тютюнокуріння), що свідчить про негативний вплив цих чинників на формування патології шлунково-кишкового тракту в дитячому віці.

Ключові слова: диспепсія, харчування, діти, підлітки.

 

 

Лембрик І. С.

Стан інкреторної функції підшлункової залози у підлітків з хронічним панкреатитом та функціональною патологією підшлункової залози.

187

Резюме. Вивчено стан інкреторної функції підшлункової залози у 30 підлітків з хронічним панкреатитом та функціональними розладами підшлункової залози на підставі дослідження вмісту попередника інсуліну — С-пептиду та глюкози в сироватці крові. Групу порівняння склали 30 практично здорових дітей. До факторів ризику порушень інкреторної функції підшлункової залози віднесено: переважання в раціоні вуглеводів та вживання спиртних напоїв (65%), гіподинамія (55%), спадкова схильність до цукрового діабету (10%), стресові ситуації (5%). Встановлено тенденцію до зниження С-пептиду в усіх групах хворих залежно від тривалості захворювання та типу вегетативної дисфункції. У 70% хворих встановлено помірні зміни зовнішньосекреторної функції підшлункової залози за даними копрограми та ехографічні ознаки патології у 98% дітей з хронічним панкреатитом та у 25% підлітків з функціональними розладами підшлункової залози.

Ключові слова: підлітки, патологія підшлункової залози, С-пептид.

 

 

Місник В. П., Марушко Р. В., Ленченко А. В., Шадрін О. Г., Коваленко Г. Б., Басараба Н. М., Дюкарева С. В.

Клінічне значення зрушень жирнокислотного спектру крові при затяжних діареях у дітей раннього віку.

190

Резюме. Наведені результати вивчення жирнокислотного спектру ліпідів сироватки крові у 55 дітей грудного віку із затяжною діареєю. Встановлено дисбаланс жирних кислот у сироватці крові за рахунок збільшення частки ω-6 поліненасичених жирних кислот. Показана чітка залежність змін від важкості перебігу захворювання. Визначення спектру жирних кислот у сироватці крові дітей із затяжною діареєю є перспективним методом оцінки прогнозу захворювання.

Ключові слова: дитина, затяжна діарея, жирні кислоти.

 

 

Кушніренко С. В.

Досвід застосування «Смарт Омега»® для дітей у комплексному лікуванні дизметаболічної нефропатії.

193

Резюме. Наведено результати застосування препарату «Смарт Омега»® для дітей в комплексному лікуванні дизметаболічної нефропатії. Установлено, що приймання зазначеного препарату сприяє стабілізації клінічного стану пацієнтів, поліпшенню або ліквідації сечового синдрому, нормалізації обмінних процесів. У зв'язку з цим призначення «Смарт Омега»® для дітей («FW Medical LLP», Шотландія, Велика Британія) можна розглядати як один з перспективних методів допоміжного лікування хворих із дизметаболічними нефропатіями.

Ключові слова: дизметаболічна нефропатія, діти, «Смарт Омега»®.

 

 

Сеймівський Д. А., Петербургський В. Ф., Каліщук О. А.

Ефективність препарату «Сибутін» у лікуванні нейрогенного гіперрефлекторного сечового міхура у дітей.

198

Резюме. Вивчена клінічна ефективність застосування препарату «Сибутін» в якості спазмолітика у дітей з гіперрефлекторною (спастичною) дисфункцією сечового міхура у порівнянні з іншими спазмолітиками (ріабал, препарат красавки — беллалгін). Встановлена висока ефективність та хороша переносимість Сибутіну, що дозволяє рекомендувати препарат для застосування у дітей з енурезом та денним неутриманням сечі.

Ключові слова: діти, енурез, нейрогенний гіперрефлекторний сечовий міхур, Сибутін, лікування.

 

 

Турчина С. І.

Вплив тиреоїдної недостатності на характер фізичного розвитку у дітей та підлітків із дфузним нетоксичним зобом.

201

Резюме. Комплексне клініко!гормональне обстеження 118 дівчат та 198 хлопців віком 10–17 років з дифузним нетоксичним зобом I–II ст. дозволило діагностувати збільшення рівня ТТГ понад 2,0 мМО/л у 42,1% хлопців і 28,4% дівчат. У 11,4% хлопців і 12,2% дівчат зареєстровано підвищення індексу ТТГ/fT4 більше 0,29 у.о., що свідчить про виражену напругу у тиреоїдной системі та високий ризик формування гипотиреозу. Доведено, що серед хлопців із ознаками тиреоїдної недостатності збільшується відсоток пацієнтів з низьким ростом та дефіцитом маси тіла (76,0%), та зменшується — з гармонійним фізичним розвитком (12,0%). У дівчат залежність між дефіцитом тиреоїдних гормонів та антропометричними показниками менш чітка, що обумовлено статевими відмінностями у регуляції процесу росту. Серед підлітків із затримкою статевого дозрівання, незалежно від статі, практично всі обстежені мали низький зріст та дефіцит маси тіла на тлі зростання ознак тиреоїдної недостатності.

Ключові слова: діти та підлітки, фізичний розвиток, дифузний нетоксичний зоб, тиреоїдна недостатність.

 

 

Шадрін О. Г., Марушко Т. Л., Марушко Р. В., Фисун В. М.

Щодо оптимізації лікування синдрому зригування у дітей з перинатальною патологією центральної нервової системи.

205

Резюме. В статті обговорюються питання патогенезу і лікування синдрому зригування у дітей раннього віку. Наведено результати відновлювальної терапії у 40 новонароджених із синдромом зригування на тлі перинатального ураження ЦНС. Відмічено високу ефективність включення в комплекс лікування спазмолітиків (препарат Ріабал) — виявлена швидка регресія синдрому зригування, позитивна динаміка проявів вегето-вісцерального синдрому, нормалізація роботи жовчовидільної системи, стійкий терапевтичний ефект препарату, високий рівень безпеки.

Ключові слова: діти раннього віку, синдром зригування, лікування, Ріабал.