СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ № 4 – 2011

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

ЗМІСТ:

Поможем вместе.

10

 

 

Волосовецю Олександру Петровичу — 50.

14

 

 

Юрию Владимировичу Белоусову — 75.

16

 

 

Філіпішина А. А.

Національні стандарти в системі захисту прав дитини: сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

18

Резюме. Висвітлено національні стандарти у системі захисту прав дитини. Описано сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ключові слова: захист прав дитини, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, сімейні форми виховання.

 

 

Крамарєв С. О., Мощич А. П.

Спектр застосування азитроміцину у педіатричній практиці.

23

Резюме. Надано інформацію щодо ефективності застосування макролітів (азитроміцину) при інфекційних захворюваннях різної етіології у дітей.

Ключові слова: інфекція, антибіотикотерапія, макроліди, азитроміцин.

 

 

Юліш Е. І., Чернишева О. Е., Сорока Ю. А., Фоменко Т. А., Левченко С. А., Басюк Е. С., Баєва В. Г.

Нежить у дітей: етіопатогенетичні механізми розвитку, лікування, профілактика.

29

Резюме. Вивчалася ефективність і безпека препаратів «Но-Соль» та «Риназолін» у лікуванні гострого риніту у дітей.

Ключові слова: Но-Соль, Риназолін, гострий риніт, діти.

 

 

Омельченко Л. І., Ошлянська О. А., Ніколаєнко В. Б., Дудка І. В.

Особливості сучасного перебігу та лікування ювенільного дерматоміозиту.

35

Резюме. В статті представлені результати аналізу даних клінічного спостереження 32 пацієнтів з ювенільним дерматоміозитом, що увійшли до клінічного реєстру відділення захворювань сполучної тканини у дітей ДУ «ІПАГ НАМН України», в аспекті особливостей клінічної картини, цінності діагностичних методів і труднощів лікування даного захворювання. Матеріали проілюстровані авторами.

Ключові слова: діти, ювенільний дерматоміозит, діагностика, лікування.

 

 

Свистушкин В. М., Никифорова Г. Н.

Возможности мукоактивной терапии в лечении больных ОРЗ.

39

 

 

Сороколат Ю. В., Голубова М. А., Бичева С. В., Ковалевська С. О.

Проблема раціонального харчування дітей. Організація «Шкіл здорового харчування» у м. Харкові.

42

Резюме. Наведено результати організації системної роботи з батьками з висвітлення питань, пов'язаних з раціональним харчуванням, профілактики інфекційних захворювань та збільшенню кількості дітей, що могли б бути забезпечені якісними та безпечними продуктами дитячого харчування шляхом організації «Шкіл здорового харчування» у м. Харкові.

Ключові слова: раціональне харчування, діти раннього віку, профілактика інфекційних захворювань.

 

 

Юрочко Ф.

Чистоту у кожний ніс!

44

Резюме. Описано процедуру промивання носа у малюків. Доведено, що одними з найкращих готових розчинів морської води є французькі спреї серії Хьюмер. Висвітлено їх переваги.

Ключові слова: промивання носа, Хьюмер, малюки.

 

 

Марушко Ю. В.

Досвід застосування препарату «Феністил» в краплях та гелі у педіатричній практиці.

48

Резюме. В роботі узагальнені дані щодо застосування препарату «Феністил» у педіатричній практиці. Показано фармакологічні властивості та клінічний досвід використання різних форм препарату — у вигляді крапель та гелю. Феністил — високоефективний та безпечний препарат, який може широко застосовуватися у дітей віком понад 1 місяць.

Ключові слова: алергія, харчова алергія, атопічний дерматит, діагностика, лікування, антигістамінні препарати, диметиндену малеат, Феністіл.

 

 

Нагорна Н. В., Бордюгова Е. В., Четверик Н. А., Муравська І. Ю., Паршин С. А., Муравська К. В.

Ефективність препарату «Магне-В6 преміум» у корекції психоемоційного статусу школярів у період інтенсивного навчання.

53

Резюме. У статті наведені результати вивчення клінічної ефективності 30-денного курсу Магне-В6 преміум у корекції психоемоційного статусу 30 школярів віком 14–17 років у період інтенсивного навчання. Отримана позитивна динаміка самопочуття, активності, настрою, показників вегетативної, серцево-судинної системи у 96,6% обстежених, підвищення рівня адаптації у 50,0%, добра переносимість і відсутність побічних ефектів дозволяють рекомендувати Магне-В6 преміум для використання в лікувальній і профілактичній роботі лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, дитячих неврологів, кардіологів.

Ключові слова: Магне-В6 преміум, школярі, психоемоційний статус, корекція.

 

 

Шлімкевич І. В., Синоверська О. Б.

Ефективність метаболічної терапії у дітей з артеріальною гіпертензією.

58

Резюме. Обстежено 40 дітей віком 16–18 років із первинною артеріальною гіпертензією (ПАГ). Проаналізовано особливості клінічного перебігу захворювання та характеристики церебрального кровотоку у таких пацієнтів. Доведено, що клінічна картина ПАГ складається із цереброастенічного, астеноневротичного, кардіального, вегетативного, судинного синдромів та їх поєднання. Встановлено, що у дітей із ПАГ спостерігаються виражені дисциркуляторні зміни в системі артеріального та венозного басейнів. Їм властива судинна дистонія на тлі зміненої ригідності судинної стінки. Апробовано застосування ноотропного препарату вінпоцетин у комплексному лікуванні пацієнтів із ПАГ. Доведено, що застосування вінпоцетину індукує ефективну корекцію клініко-функціональних зрушень, сприяє оптимізації основних параметрів церебрального кровотоку в більшості обстежених із такою патологією.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, клініка, лікування, діти.

 

 

Савельєва-Кулик Н. О., Волгіна Л. М.

Вплив комплексного лікування із залученням рецептивної музикотерапії та селективної корекції мікроелементного статусу на клінічний перебіг вегетативно-судинних дисфункцій у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

63

Резюме. Вивчали ефективність поєднаного застосування рецептивної музикотерапії та препарату на основі сульфату цинку в комплексному лікуванні вегетативно-судинних дисфункцій у дітей, народжених у сім'ях ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. За умов попередньо діагностованого низького рівня цинку в плазмі крові показано доцільність введення сульфату цинку в схему лікування вегетативно-судинних дисфункцій у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Результати дослідження дозволяють рекомендувати застосування музикотерапії як системи немедикаментозної корекції вегетативного дисбалансу.

Ключові слова: вегетативно-судинна дисфункція, рецептивна музикотерапія, цинк, нащадки ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

 

 

Запорожан В. М., Дубковська М. В.

Частота нейросенсорної туговухості у дітей з різним ступенем цитомегаловірусного навантаження залежно від наявності мутації у гені GJB2.

67

Резюме. Наведені результати дослідження, присвяченого вивченню частоти розвитку нейросенсорної туговухості у дітей з різним ступенем навантаження цитомегаловірусом залежно від наявності мутації у гені GJB2, який кодує синтез конексина 26. Показано, що внутрішньоутробне інфікування ЦМВ виступає у ролі додаткового фактора ризику, збільшуючи ймовірність ураження органа слуху у 1,9 разу (ВШ 1,9; 95% ДІ 1,2–3,3). Доведено, що поєднання обтяженого генотипу (мутація 35delG у гетерозиготному стані) та цитомегаловірусної інфекції підвищує ризик розвитку нейросенсорної туговухості (ВШ 42,6%; 95% ДІ 8,072862,2). Встановлено, що у дітей з навантаженням ДНК вірусу цитомегалії більше 5х103копій у 1 мл сечі вірогідно частіше зустрічається мутація 35delG гена GJB2 (ВШ 12,75; 95% ДІ 1,41–114,93) порівняно з групою низького навантаження (р<0,05).

Ключові слова: нейросенсорна туговухість, цитомегаловірусна інфекція, діти, вірусне навантаження, мутації гена GJB2.

 

 

Дуднік В. М., Ізюмець О. І., Лайко Л. І., Корольова Н. Д., Кондратюк Л. М., Руденко Г. М., Іванюк Л. М.

Діагностика і патогенетичні аспекти лікування гельмінтозів.

70

Резюме. Проведено порівняльне дослідження ефективності лікування гельмінтозів у дітей з використанням традиційної алопатичної терапії та запропонованого комплексного підходу. Застосування комплексної поетапної терапії відповідно до виду гельмінтозу з включенням не лише етіотропних, але й патогенетичних засобів, має значні переваги порівняно з призначенням монотерапії алопатичними препаратами, оскільки дозволяє швидше ліквідувати порушення функцій усіх систем організму та досягти повного і стійкого ефекту від лікування.

Ключові слова: гельмінтоз, діти, алопатична терапія, комплексна поетапна терапія.

 

 

Ядгарова К. Т.

Досягнення цілей розвитку тисячоліття 4 та 5: огляд ситуації в світі.

73

Резюме. Проведена оцІнка досягнення Цілей 4 (скорочення смертності дітей у віці до п’яти років на дві третини) та 5 (зниження показників материнської смертності на три чверті та забезпечення загального доступу до охорони репродуктивного здоров’я) розвитку тисячоліття в світі за 2008– 2010 рр.

Ключевые слова: Цели развития тысячелетия, детская смертность, материнская смертность, репродуктивное здоровье.

 

 

Лисовець О. В., Марушко Ю. В., Панченко О. О., Пустовіт Д. В.

Досвід використання Аква Маріс системи у комплексній терапії загострень хронічного гаймориту у дітей.

79

Резюме. Показано ефективність застосування системи для зрошення носа Аква Маріс з безсмертником та миртом у комплексній терапії синуїтів у дітей, що дозволяє рекомендувати препарат для ширшого застосування у педіатричній практиці.

Ключові слова: діти, риносинуїт, назальний душ, Аква Маріс.

 

 

Марченко Т. З., Ткачів Н. М., Морозович О. М., Сакалош Л. П.

Оптимізація реабілітаційних заходів після перенесених гострих респіраторних захворювань у дітей в амбулаторних умовах.

84

Резюме. У 30 дітей основної групи і 20 дітей контрольної групи віком 3–10 років до комплексу реабілітаційних заходів з 8-го дня після перенесених гострих захворювань респіраторного тракту включено безрецептурний фітопрепарат Біоарон С. Вивчені у динаміці показники апетиту, рівня гемоглобіну, компенсаторно-захисного потенціалу за параметрами гемограми (коефіцієнт фагоцитарного захисту, специфічний імунний лімфоцитарно-моноцитарний потенціал) свідчать про ефективність Біоарону С у комплексі реабілітації.

Ключові слова: діти, гострі захворювання респіраторного тракту, Біоарон С, параметри апетиту, гемоглобін, коефіцієнт фагоцитарного захисту, специфічний імунний лімфоцитарно-моноцитарний потенціал.

 

 

Марушко Ю. В.

Фітотерапевтичні засоби при кашлі у дітей.

91

Резюме. В роботі наведено дані щодо механізмів розвитку кашлю у дітей, його диференціальної діагностики, підходів до терапії. Важливе місце в терапії кашлю займають сучасні фітотерапевтичні засоби, зокрема «Гербіон сироп подорожника» та «Гербіон сироп первоцвіту».

Ключові слова: кашель, фітотерапія, Гербіон сироп подорожника та первоцвіту.

 

 

Абатуров А. Є., Агафонова Є. А., Герасименко О. М., Костюченко А. С., Квітницька Т. П., Івашина В. І., Єрмолаєва О. А.

Стартова антибактеріальна терапія позалікарняних форм пневмонії у дітей.

95

Резюме. Наведено літературні дані щодо антибактеріальної активності цефподоксиму проксетила. Вивчено клінічну ефективність лікування препаратом «Цефодокс» позалікарняних неускладнених пневмоній у дітей. «Цефодокс» можна рекомендувати як препарат вибору в якості стартового емпіричного антибіотика при лікуванні дітей з неускладненою позалікарняною формою пневмонії.

Ключові слова: позалікарняна пневмонія, діти, «Цефодокс».

 

 

Страшок Л. А.

Хронічний бронхіт у підлітковому віці. Сучасні погляди на проблему.

99

Резюме. У статті наведено сучасні дані про актуальність проблеми хронічного бронхіту у підлітковому віці, висвітлено дискутабельні питання щодо трактування діагнозу та вибору терапевтичної тактики.

Ключові слова: підлітки, хронічний бронхіт, рецидивуючий бронхіт, бронхіальна астма.

 

 

Шеф Г. Г., Марушко Ю. В., Шеф С. О., Марушко Т. В., Гищак Т. В.

Використання препарату Цефутил в комплексній терапії гострих бронхітів у дітей із супутньою патологією травного каналу.

102

Резюме. Вивчено ефективність антибактеріального препарату Цефутил у терапії гострих бронхітів бактеріальної етіології. Встановлено, що курсова доза за 6–7 днів практично не впливала на мікробний пейзаж кишечнику у дітей з супутньою патологією травного каналу. Побічних реакції не спостерігалося. Препарат гарно переносився пацієнтами. Може бути рекомендованим у практичну діяльність педіатрів, лікарів загальної практики / сімейної медицини.

Ключові слова: гострі бронхіти бактеріальної етіології, патологія травного каналу, діти, Цефутил.

 

 

Марушко Ю. В., Мельніков О. Ф., Зелена Н. А., Мовчан О. С.

Місцева терапія гострих фарингітів.

107

Резюме. В роботі наведено дані щодо місцевої терапії гострого фарингіту у дітей. Встановлено, що застосування препарату «Лізак» достовірно скорочує тривалість захворювання та відновлює відхилення в складі імуноглобулінів класу А, ранніх інтерферонів та в клітинному складі ротоглоткового секрету.

Ключові слова: діти, гострий фарингіт, Лізак, місцевий імунітет, лізоцим, імуноглобуліни класу А, інтерферон.

 

 

Синчук Н. І.

«Зимова діарея»: нові можливості захисту дітей від рота вірусної інфекції.

111

Резюме. Ротавіруси займають провідне місце в структурі гострих кишкових інфекцій у дітей. Сучасним методом боротьби з рота вірусною інфекцією є вакцинація.

Ключові слова: гострі кишкові інфекції, ротавірус, вакцинація.

 

 

Чернишова Л. І., Костюченко Л. В., Романишин Я. Ю., Порта Ф., Мароді Л.

Діагностика та вибір терапії у хворих із синдромом Віскота—Олдріча.

116

Резюме. Синдром Віскота—Олдріча (Wiskott—Aldrich syndrome, WAS) — це Х-зчеплений первинний імунодефіцит з множинними дефектами гемопоетичних клітин. Ступінь важкості клінічної маніфестації WAS корелює з типами мутацій, вираженістю експресії WAS-протеїну у клітинах крові та визначає показання щодо вибору та обсягу терапії. У статті викладено результати довготривалого спостереження за дітьми із синдромом Віскота—Олдріча. У всіх випадках діагноз підтверджено генетичними методами, причому у 4 сім'ях виявлено нові мутації WAS-гена. У чотирьох хворих описано феномен природного хімеризму експресії WAS-протеїну, зумовлений наявністю реверсивних мутацій WAS-гена. Наведено критерії для визначення прогнозу та вибору тактики лікування пацієнтів із синдромом Віскота—Олдріча.

Ключові слова: синдром Віскота—Олдріча, первинний імунодефіцит, діти, трансплантація стовбурових клітин, генно-інженерна терапія.

 

 

Шляхова Н. В.

Вікові особливості імунологічних показників дітей та підлітків.

122

Резюме. З метою вивчення особливостей імунореактивності дітей та підлітків було проаналізовано показники клітинної, гуморальної і фагоцитарної ланки 552 дітей 6–18 років. Виявлено, що період статевого дозрівання супроводжується змінами параметрів імунної системи, які залежать як від віку, так і від статі дитини. Зміни імунологічних показників торкається всіх ланок імунітету й найбільш виражені в 9–11 років у дівчаток і 12–13 років у хлопчиків.

Ключові слова: діти, імунна система, статеве дозрівання.

 

 

Глядєлова Н. П., Боярська К. А., Капичина М. А.

Комбінована фармакотерапія ерозивно-виразкових захворювань гастродуоденальної зони у дітей.

125

Резюме. Стаття присвячена проблемі застосування препарату «Омез Д» виробництва «Dr.Reddy's Laboratories Ltd» в складі комбінованої терапії деструктивних захворювань гастродуоденальної зони у дітей. Результати дослідження свідчать про ефективність та безпечність препарату «Омез Д» у дітей, старших 12 років, з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки і дозволяють рекомендувати його для широкого застосування у терапії в цій групі пацієнтів.

Ключові слова: діти старшого віку, виразкова хвороба, ерозивний гастродуоденіт, Омез Д.

 

 

Абатуров О. Є., Герасименко О. М.

Медикаментозна регуляція активності механізмів неспеціфічного захисту слизової оболонки травного тракту у дітей, хворих на хронічний Helicobacter pylori-асоційований гастродуоденіт.

130

Резюме. В статті наведені дані щодо клініко-імунологічної ефективності застосування фітоімуномодулятора Імупрет® у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, асоційований з Helicobacter pylori, у схемі «потрійної» ерадикаційної антихелікобактерної терапії. Показано, що поєднання базової терапії з лікуванням препаратом Імупрет® сприяє більш швидкому регресу больового, диспептичного і антено-вегетативного синдромів, ерадикації Helicobacter pylori.

Ключові слова: Helicobacter pylori, хронічний гастродуоденіт, діти, Імупрет®.

 

 

Крамарєв С. А., Євтушенко В. В., Корбут Є. В., Дмитрієва Є. А., Юхименко Г. Г., Євтушенко О. М., Маєвська Є. А., Бабак В. В.

Застосування препарату Смекта і РПР Humana Electrolyt у комплексному лікуванні дітей з гострими кишковими інфекціями.

134

Резюме. Висвітлено результати застосування препарату Смекта і розчину для оральної регідратації Humana Electrolyt у комплексній терапії дітей з гострими кишковими інфекціями. Доведено, що при застосуванні Смекти у хворих зменшується частота випорожнень, швидше зникають прояви дегідратації та зменшується об'єм РПР, призначений для відновлення водно-електролітного балансу. Розчин для оральної регідратації Humana Electrolyt дає змогу попередити виникнення тяжких форм зневоднення. Препарати Смекта і Humana Electrolyt добре переносяться хворими.

Ключові слова: гострі кишкові інфекції, діти, Смекта, Humana Electrolyt.

 

 

Колоскова О. К., Воротняк Т. М.

Сучасні підходи до нутрітивного забезпечення і регідратаційної терапії при секреторних діареях у дітей грудного віку.

139

Резюме. Вивчено ефективність використання низьколактозної суміші Хумана HN і пероральної регідратаційної терапії із сумішшю Хумана Електроліт у лікуванні секреторних діарей у дітей грудного віку. Обстежено 116 пацієнтів грудного віку, які надходили до стаціонару з ознаками токсикоз-ексикозу на тлі гострого секреторного гастроентероколіту. Виявлено, що вживання суміші Хумана HN та Хумана Електроліт дітьми дає змогу у вірогідно коротші терміни досягти позитивної клінічної динаміки, яка проявлялася у полегшенні перебігу діареї, зменшенні явищ катаболізму, швидшому відновленні вихідної маси тіла.

Ключові слова: секреторні діареї, низьколактозна суміш Хумана HN, суміш Хумана Електроліт.

 

 

Шадрін О. Г., Чернега Н. Ф., Шадрін В. О.

Гепатопротектори в комплексній терапії хвороб гепатобіліарної системи у дітей раннього віку.

144

Резюме. Розглянуто механізми дії сучасних гепатопротекторів та можливості їх застосування у педіатричній практиці. Особливого значення як препарат ефективної терапії захворювань печінки набуває Урсофальк суспензія, завдяки природному походженню, добрій переносимості та величезній доказовій базі.

Ключові слова: хвороби гепатобіліарної системи, гепатопротектори, урсодезоксихолева кислота, Урсофальк суспензія.

 

 

Салтикова Г. В.

Позастравохідні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) у дітей.

147

Резюме. У статті наведено огляд літератури з однієї з актуальних проблем дитячої гастроентерології — гастроезофагеальної рефлексної хвороби. Висвітлено питання етіології, патогенезу, особливостей позастравохідних проявів даного захворювання. Охарактеризовано можливі способи діагностики рефлекс-асоційованих синдромів у дитячому віці.

Ключові слова: діти, гастроезофагеальна рефлексна хвороба, етіологія, астма, апное, ерозії зубів, ларингіт, діагностика.

 

 

Муквіч О. М., Шадрін О. Г., Задорожна Т. Д., Арчакова Т. М., Ковальчук А. А.

Сучасні аспекти діагностики целіакії.

152

Резюме. В статті наведені дані щодо вивчення ефективності клініко-імунологічних, інструментально-морфологічних методів діагностики целіакії. Розроблено алгоритм діагностики глютенової ентеропатії у дітей раннього віку.

Ключові слова: целіакія, діти раннього віку, алгоритм діагностики.

 

 

Бойко Я. Є.

Варіанти перебігу системного ювенільного ревматоїдного артриту.

156

Резюме. Системний ювенільний ревматоїдний артрит (сЮРА) є одним з варіантів ювенільного артриту, що характеризується гарячкою та висипкою, збільшенням лімфатичних вузлів, гепатоспленомегалією, серозитами. Системний артрит виявлений у 19 хворих, що становило 15,8% серед всіх варіантів ЮРА. Артрити на початку сЮРА виявлено у 68% хворих. Верифіковано три варіанти перебігу сЮРА: у 11% — моноциклічний, у 34% — поліциклічний та у 63% хворих — персистуючий перебіг.

Ключові слова: системний ювенільний ревматоїдний артрит, перебіг.

 

 

Стоєва Т. В.

Обґрунтування схем профілактики при дисметаболічних нефропатіях у дітей.

161

Резюме. На підставі аналізу клініко-анамнестичних, лабораторних та інструментальних даних пацієнтів з дисметаболічними нефропатіями та сечокам’яною хворобою обґрунтовано особливості підходу до складання диференційованих схем профілактики при дисметаболічних нефропатіях у дітей.

Ключові слова: діти, дисметаболічна нефропатія, сечокам’яна хвороба, профілактика.

 

 

В.Е. Маркевич, В.О. Петрашенко

Вплив гіпоксії на мікроелементний баланс та антиоксидантний захист недоношених новонароджених.

164

Резюме. Стаття присвячена дослідженню мікроелементного забезпечення та антиоксидантної системи недоношених новонароджених дітей з гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС. Для визначення концентрації мікроелементів (заліза, цинку, міді) використовували метод атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Встановлено, що перинатальна гіпоксія є чинником розвитку мікроелементозу у недоношених новонароджених та призводить до значного виснаження церулоплазміну як одного з антиоксидантів, що потребує розробки принципів корекції цього патологічного стану.

Ключові слова: мікроелемент, церулоплазмін, гіпоксія, недоношений новонароджений.

 

 

Шкурупій Д. А.

Клініко-морфологічні паралелі органних уражень у новонароджених, що померли на етапі інтенсивної терапії від наслідків перинатального інфікування.

169

Резюме. Проаналізована клініко-морфологічна картина синдрому поліорганних уражень новонароджених, що померли на етапі інтенсивної терапії внаслідок перинатального інфікування. Визначена типовість і тяжкість морфологічних змін, наведена частота залучення різних органів до формування цього синдрому, акцентується увага на системності імунних змін.

Ключові слова: новонароджені, перинатальне інфікування, поліорганна недостатність, інтенсивна терапія, морфологічна характеристика.

 

 

Бережний В. В., Янковський Д. С., Андрікевич І. І.

Антибіотикоасоційовані порушення мікробіоценозу товстої кишки у дітей грудного віку з гострою бронхолегеневою патологією та їх корекція.

172

Резюме. Наведено результати вивчення стану мікробіоценозу товстої кишки у дітей грудного віку при гострих захворюваннях бронхолегеневої системи. Показано ефективність застосування пробіотику «Симбітер ацидофільний» для корекції порушень мікробіоценозу товстої кишки.

Ключові слова: мікробіоценоз травного тракту, дисбіоз, антибіотикотерапія, діти.

 

 

Малолєтня С. В., Зайцева Н. Е., Корчемна Л. В., Єфграфова Н. Б., П'янкова А. В.

Досвід застосування пробіотика-біоентеросептика Ентерожерміна у дітей з порушеннями мікробіоцинозу кишечнику.

177

Резюме. Вивчалася терапевтична ефективність і переносимість біоентеросептика Ентерожерміна. Під спостереженням знаходилося 70 дітей віком від 1 до 6 місяців з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту. Згідно з результатами дослідження, пробіотик Ентерожерміна ефективно купірує симптоми функціональних розладів ШКТ у дітей раннього віку; чинить нормалізуючу дію на моторику ШКТ та може успішно застосовуватися як при запорах, так і при діареях; нормалізує рівень лакто- і біфідобактерій; має виразну антагоністичну активність щодо умовно-патогненної флори і мікробних асоціацій; сприяє покращенню геодинамічних показників та зменшенню алергічних проявів; не чинить побічної дії, добре переноситься дітьми.

Ключові слова: діти раннього віку, функціональні розлади шлунково-кишкового тракту, мікробіоценоз, Bacillus clausii, пробіотик-біоентеросептик, Ентерожерміна.

 

 

Шипелік Т. В., Чупріков А. П.

Деякі аспекти становлення особистісної зрілості у старших школярів м. Києва.

183

Резюме. Метою проведеного психологічного дослідження було вивчення підліткового етапу розвитку як поворотного періоду у становленні особистісної зрілості. За допомогою комплексу із семи методик встановлено, що висока гармонійність психологічної організації особистості сприяє знаходженню особистісної зрілості вже у підлітковому періоді.

Ключові слова: особистісна зрілість, гармонійність особистості, особистісний потенціал, самоактуалізація, сенс життя, система цінностей, якість життя, життєве призначення, життєва перспектива, духовний розвиток.

 

 

Сіротченко Т. А., Бєлих Н. А.

Підлітковий вік у дзеркалі медико-соціальних проблем.

188

Резюме. Проведено порівняльний аналіз захворюваності підлітків Луганської області із загальноукраїнськими показниками за останні 5 років. Визначено предиктори порушення здоров'я (алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, ранній статевий дебют, ЗППШ) підлітків, запропоновано шляхи покращення їхнього здоров'я.

Ключові слова: підлітки, захворюваність, предиктори, здоров'я.

 

 

Некролог.

191