СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ № 3 – 2010

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

ЗМІСТ:

Поздравление .

10

 

 

Інформаційний лист про проведення X Ювілейної Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Імунопрофілактика та імунотерапія в педіатрії».

11

 

 

Моісеєнко Р. О., Соколовська Я. І., Кульчицька Т. К., Бухановська Т. М.

Аналіз та тенденції захворюваності дитячого населення України.

13

Резюме. Проаналізовано захворюваність та поширеності хвороб серед дитячого населення України в динаміці п'яти років: 2005–2009 рр.

Ключові слова: захворюваність, поширеність хвороб, дитяче населення.

 

 

Голубов О. П., Лефевр-Шолє Елен

Огляд перспектив покращення догляду за дітьми з малою масою тіла при народженні шляхом впровадження методу «кенгуру».

18

Резюме. В статті наведено огляд методики покращення догляду за дітьми з малою масою тіла при народженні за методом «кенгуру», що ґрунтується на існуючих доказах. Конференція з методу «кенгуру», що пройшла у м. Києві 19 травня 2010 р. за участі відомого міжнародного експерта д-ра Наталі Шарпак, відкрила нові перспективи догляду за дітьми з малою масою тіла за методом «кенгуру» в Україні. Мета-аналіз показав, що виживаність дітей з масою тіла <2000 г, які знаходяться у постійному контакті «шкіра до шкіри» за методом «кенгуру», підвищується на 51% порівняно з традиційним доглядом.

Ключові слова: діти з малою масою тіла при народженні, метод «кенгуру», недоношені діти.

 

 

Децик О. З., Кольцова Н. І., Мамчура М. В.

Аналіз вікових особливостей інвалідизації дітей.

22

Резюме. В роботі представлені результати медико-соціологічного обстеження 500 дітей-інвалідів, які проживають в п'яти районах Івано-Франківської області. Встановлено, що головними причинами первинної інвалідності дітей, які формують їх на 60%, є хвороби нервової системи, розлади психіки та поведінки і природжені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення. Ще 30% дитячої інвалідності виникає внаслідок переважно набутої патології — хвороб вуха та соскоподібного відростка, ока та його придаткового апарату, кістково-м'язової системи та сполучної тканини, ендокринних захворювань, розладів харчування та порушень обміну речовин, хвороб органів дихання. Виявлено, що інвалідами частіше стають хлопчики, ніж дівчатка. Переважання в структурі первинної інвалідності дітей молодшого і дошкільного віку хвороб нервової системи, природжених аномалій та розладів психіки вказує на недоліки медичного обслуговування жінок ще на етапі вагітності та пологів, а також патронажу дітей. Зростання з віком вагомості набутих захворювань як причин первинної інвалідності свідчить про дефекти раннього виявлення та диспансеризації дітей.

Ключові слова: дитяча інвалідність, структура дитячої інвалідності, інвалідизація, динаміка інвалідизації.

 

 

Охотнікова О. М., Бондаренко Л. В., Шестакова О. С., Дем'яненко Д. В.

Цей банальний дитячий нежить… А може, алергічний риніт?

26

Резюме. У статті наведені сучасні рекомендації (перегляду 2007 р.) щодо розпізнавання алергічного риніту у дітей, його ускладнень та супутніх захворювань, а також його медикаментозного лікування — дуже важливих для педіатрів широкого профілю питань. Велика увага приділена особливостям фармакотерапії алергічного риніту у дітей з акцентом на застосуванні ендоназальних кортикостероїдів (флутиказона пропіонату — Назофану). Підкреслено необхідність стриманого ставлення до використання місцевих деконгестантів у дитячому віці.

Ключові слова: алергічний риніт, діагностика, фармакотерапія, місцеві глюкокортикостероїди, діти.

 

 

Пампура А. Н., Смирнова М. О., Ружицкая Е. А., Виноградова Т. В.

Результаты исследования эффективности и безопасности препарата Биоарон С у часто болеющих детей.

34

 

 

Спичак Т. В.

Диагностика и лечение тонзиллитов у детей с позиций доказательной медицины.

38

Резюме. В статье основное внимание уделено проблемам этиологической диагностики острого тонзиллита у детей в нашей стране и за рубежом, а также принципам обоснованной антибактериальной терапии, представленням в современных руководствах, и методам профилактики.

Ключевые слова: дети, острый тонзиллит, диагностика, лечение, профилактика.

 

 

Коренєв М. М., Кашіна В. Л.

Особливості розвитку на ранніх етапах дитинства нащадків батьків, які зазнали радіаційного впливу в дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

42

Резюме. Проаналізовано фактори перинатального анамнезу та розвиток на ранніх етапах дитинства 100 нащадків осіб, які були опромінені в дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Встановлено високий відсоток патологічного перебігу вагітності, у тому числі поєднаної патології вагітності. Відхилення в перебігу пологів були представлені слабкістю пологової діяльності із застосуванням медикаментозної стимуляції, що сприяло виникненню у немовлят перинатального ураження центральної нервової системи. Визначено, що діти із сімей опромінених батьків характеризуються раннім формуванням групи часто хворіючих, обтяженим алергологічним анамнезом.

Ключові слова: нащадки опромінених батьків, перинатальний анамнез, часто хворіючі діти, алергія.

 

 

Юліш Є. І., Ярошенко С. Я.

Часта респіраторна захворюваність дітей раннього віку та персистуючі інфекції.

44

Резюме. Беручи до уваги відомості про вплив внутрішньоклітинних персистуючих збудників на формування групи часто хворіючих дітей, проведено вивчення ефективності терапії, направленої на пригнічення реплікації персистуючих інфекцій, та її впливу на стан здоров'я дітей, що часто хворіють на гострі респіраторні захворювання. Доведено клініко-імунологічну ефективність такого методу лікування та реабілітації.

Ключові слова: діти, часті респіраторні захворювання, лікування.

 

 

Ващенко Л. В., Патенко А. М., Ковальська Я. П., Синьковська Н. А., Гуня Г. С., Синьковська О. А., Гайдук Е. В., Бондарь О. А., Калашнікова С. Ю., Воронова Г. Л.

Старі проблеми у новому тисячолітті: зниження апетиту.

50

Резюме. Показаний досвід застосування рослинного препарату «БОН-АПЕТИТ» у дітей у віці 4–17 років, які мають різні комбінації поєднаних функціональних захворювань (функціональна диспепсія у поєднанні з гіпотонічною формою дисфункції біліарного тракту, вегетативної дисфункцією, дисбіозом, функціональним закрепом). Включення препарату «БОН-АПЕТИТ» у терапію даної патології дозволяє нормалізувати харчову поведінку, значно покращити апетит, нормалізувати частоту випорожнень, зменшити функціональні порушення з боку біліарного тракту та позитивно впливає на біоценоз кишечника. Препарат має добру переносимість, гарні смакові якості, що важливо для досягнення комплаєнсу, не викликає побічних явищ, у тому числі й у дітей із ускладненим алергологічним анамнезом.

Ключові слова: функціональна диспепсія, дисфункція біліарного тракту, дисбіоз, функціональний закріп, апетит, діти, рослинний препарат «БОН-АПЕТИТ».

 

 

Кузнєцов C. B., Жаркова Т. С.

Роль простагландинів у формуванні клінічного варіанту перебігу шигельозу у дітей.

58

Резюме. У дітей раннього віку, хворих на шигельоз, досліджені рівні простагландину Е та простагландину F2 у сироватці крові. Виявлено зв'язок між підвищенням показників у гострий період захворювання та варіантом перебігу шигельозу.

Ключеві слова: діти, шигельоз, простагландини.

 

 

Охотнікова О. М., Шарікадзе О. В., Поночевна О. В., Ткачова Т. М., Шклярська Г. В., Семененко Л. В.

Причини розвитку і можливості терапії астено-вегетативного синдрому у дітей і підлітків: погляд педіатра.

61

Резюме. У статті наведено дані сучасної літератури про сутність астеновегетативного синдрому у дітей старших вікових груп, наведено класифікацію, диференційний діагноз і принципи лікування, обговорюються диференційовані підходи до медикаментозної терапії. Зазначено, що «Тенотен дитячий» має чіткий вегетостабілізуючий і ноотропний ефекти, поліпшує показники вегетативного гомеостазу, що дозволяє рекомендувати його як у комплексному лікуванні при важкому перебігу процесу, так і в якості монотерапії при легких варіантах астено-вегетативних порушень у дітей і підлітків.

Ключові слова: астено-вегетативний синдром, діагностика, медикаментозна терапія, діти, підлітки.

 

 

Омельченко Л. І., Ошлянська О. А.

До питання про терапію артралгій у дітей.

67

Резюме. Показано значущі механізми виникнення болю в суглобах у дітей із синдромом доброякісної сімейної гіпермобільності суглобів. Висвітлено шляхи знеболювання. Наведено дані дослідження ефективності анальгезуючої дії Ассаліксу у дітей з артрагіями при гіпермобільному синдромі. Ці дані дозволяють рекомендувати препарат для широкого застосування в таких випадках.

Ключові слова: діти, гіпермобільний синдром, артралгії, Ассалікс®.

 

 

Студеникин В. М., Шарков С. М.

Рекомендации по воспитанию санитарно-гигиенических навыков у детей раннего возраста.

73

 

 

Мешкова О. М., Пархоменко Л. К.

Особливості стану здоров'я молоді та шляхи його збереження в умовах «Клінік, дружніх до молоді».

77

Резюме. В Україні спостерігається кризова ситуація щодо здоров'я підлітків і молоді — зростання захворюваності на хвороби, які передаються статевим шляхом, у т. ч. ВІЛ/СНІД, кількості небажаних вагітностей, вживання тютюну, алкоголю, наркотиків та інших психоактивних речовин. Для забезпечення доступних, якісних та ефективних, «дружніх до молоді» медичних послуг цій категорії населення необхідно розширювати мережу «Клінік, дружніх до молоді», у т. ч. у сільській місцевості, продовжувати навчання спеціалістів для роботи у таких закладах.

Ключові слова: здоров'я підлітків і молоді, комплексна медико-психологічна допомога, Клініка, дружня до молоді.

 

 

Неділько В. П., Камінська Т. М., Руденко С. А., Скибан Г. В., Пінчук Л. П.

Шляхи підвищення рівня здоров'я дітей шкільного віку.

81

Резюме. Проведено дослідження стану здоров'я школярів на прикладі двох шкіл м. Києва; вивчалися можливості оздоровлення дітей в умовах школи. Під спостереженням знаходилось 1645 дітей. Результати дослідження свідчать про значне погіршення фізичного розвитку, соматичного і психологічного стану, адаптаційних можливостей протягом навчальних років. Розробка і впровадження в школах профілактично-оздоровчих заходів дозволили покращити показники здоров'я дітей та зменшити кількість пропусків уроків з приводу хвороби.

Ключові слова: школярі, здоров'я, функціональний стан, оздоровчі заходи.

 

 

Пипа Л. В., Філик А. В., Пілюйко Н. В., Добровольська Л. О., Астахова Ж. Ф., Ковальчук О. В., Попова О. Г.

Особливості та динаміка загально-адаптивних реакцій організму у дітей з рецидивними бронхітами.

85

Резюме. В роботі представлені результати вивчення механізмів адаптації за допомогою загально-адаптивних реакцій (стрес, тренування, спокійна та підвищена активація, переактивація) у дітей з рецидивними бронхітами в умовах санаторію «Південнобережний».

Ключові слова: рецидивний бронхіт, діти, загально-адаптивні реакції.

 

 

Юліш Є. І., Вакуленко С. І.

Комплекс клінічних та лабораторних симптомів при рекурентних обструктивних бронхітах на тлі персистуючої інфекції у дітей раннього віку. Ефективність диференційованої терапії.

88

Резюме. Під спостереженням знаходилося 117 дітей перших чотирьох років життя, що страждають на рекурентний обструктивний бронхіт. Визначена частота інфікування внутрішньоклітинними патогенами дітей з рекурентним обструктивним бронхітом. У роботі дана порівняльна характеристика особливостей клінічного перебігу, рівня IgE, IL-1, IL-2, IL-4, IL-10, вивчена активність інтерфероногенезу залежно від інфікованості.

Ключові слова: обструктивний бронхіт, внутрішньоклітинна інфекція, діти.

 

 

Ермакова И. Н.

Эффективность препарата Флюдитек при лечении острых респираторных инфекций у часто болеющих детей.

92

 

 

Нагорна Н. В., Бордюгова О. В., Баєшко Г. І., Четверик Н. О., Логвиненко Н. Г., Бежок Н. В., Кислиця В. М.

Комплексна корекція функціональних порушень шлунково-кишкового тракту у дітей раннього та дошкільного віку одним фітопрепаратом.

98

Резюме. У роботі наведені дані вивчення ефективності фітопрепарату «Іберогаст» у комплексній терапії дітей раннього та дошкільного віку з різними видами функціональних порушень органів травлення. Доведено позитивний вплив Іберогасту на самопочуття та стан хворих — зникнення больового та диспептичного синдромів, покращання психоемоційного стану, сну, фізіологічних відправлень. Включення Іберогасту підвищує ефективність лікувально-реабілітаційної програми, сприяє більш тривалому і якісному збереженню ремісії. Ефективність, безпечність, доступна вартість Іберогасту роблять його препаратом вибору у дітей, починаючи з грудного віку. Порівняльний аналіз 14- та 21-денного курсу лікування дозволяє вважати оптимальною 21-денну тривалість терапії.

Ключові слова: діти раннього та дошкільного віку, функціональні порушення шлунково-кишкового тракту, Іберогаст.

 

 

Лукушкіна Е. Ф., Лазарєва Т. С., Власова І. Н., Нетребенко О. К., Жванія Ф. Ф., Кутілова Н. В.

Вплив молочної суміші «Nestogen 1» з пребіотиками на мікробний пейзаж кишечнику дітей грудного віку.

104

Резюме. Проведено порівняльний аналіз дитячої молочної суміші «Nestogen 1», збагаченої пробіотиками, і казеїн-предомінантної суміші без пробіотиків. Результати показали, що збагачення суміші «Nestogen 1» пребіотиками сприяє позитивним змінам у складі кишкової мікрофлори та зниженню розвитку функціональних порушень у дитини. Застосування дитячої молочної суміші «Nestogen 1» є одним із шляхів забезпечення комфорту системи травлення у грудних дітей, що знаходяться на штучному вигодовуванні.

Ключові слова: грудні діти, штучне вигодовування, порушення мікро біоценозу кишечнику, адаптована молочна суміш з пребіотиками, «Nestogen 1».

 

 

Корнєва В. В., Козачук В. Г., Боярська Е. А., Капичина М. А.

Застосування Біоспорину-Біофарма у терапії хронічних запорів у дітей.

108

Резюме. Вивчалася клінічна ефективність застосування препарату Біоспорин-Біофарма у дітей віком від 1 до 15 років з хронічними запорами. Показано високу ефективність та добру переносимість препарату. Включення Біоспорину-Біофарма у комплексну терапію хронічного запору дозволяє оптимізувати лікування цього поширеного стану.

Ключові слова: діти, дисбіоз, хронічний запор, пробіотики, Біоспорин-Біофарма.

 

 

Волосянко А. Б., Ходан В. В., Лембрик І. С., Царук Л. Я.

Характеристика функціонального стану печінки у дітей з хронічним холецистохолангітом.

113

Резюме. Вивчення функціонального стану печінки при хронічному холецистохолангіті є необхідною складовою сучасних діагностично-лікувальних схем даного захворювання. Обстежено 84 дитини з хронічним холецистохолангітом віком від 9 до 14 років. У клініці захворювання переважали прояви абдомінального больового та астено-невротичного синдромів. Встановлено ознаки цитолітичного синдрому у 7,1% хворих, мезенхімально-запального — у 6,0% дітей, холестатичного — у 11,9% хворих. За даними УЗД підтверджено діагноз хронічного ураження печінки у 23,8% дітей з хронічним холецистохолангітом, початкові ознаки портальної гіпертензії — у 1,2% хворих.

Ключові слова: хронічний холецистохолангіт, функціональний стан печінки, діти, біохімічні синдроми, ультразвукова діагностика.

 

 

Чернега Н. В., Денисова М. Ф., Беба Ю. В.

Дисфункції біліарного тракту у дітей та їх корекція.

116

Резюме. Показано ефективність застосування препарату «Урсофальк» у вигляді суспензії в якості засобу патогенетичної терапії у дітей різного віку з дискінезіями на тлі супутньої патології ШКТ.

Ключові слова: діти, дискінезії, Урсофальк суспензія.

Боднар Г. Б.

Клініко-генеалогічні особливості перебігу захворювань гастродуоденальної ділянки у дітей.

120

Резюме. Проведено клінічне обстеження 637 дітей з гастродуоденальною патологією. Встановлено відмінності клінічних проявів залежно від тяжкості та тривалості захворювання. Вивчено особливості успадкування захворювань гастродуоденальної ділянки у дітей.

Ключові слова: діти, гастродуоденальна патологія, особливості.

 

 

Бєлоусова О. Ю., Садчиков В. Д.

Морфологічна характеристика хронічного неспецифічного невиразкового коліту у дітей.

126

Резюме. Вивчені особливості морфологічної картини слизової оболонки товстої кишки при хронічному неспецифічному невиразковому коліті у дітей. Показано, що в переважній більшості випадків ХННК перебігає як атрофічний процес с різним ступенем активності. Зіставлені можливості морфологічного та ендоскопічного (ректороманоскопія) досліджень при діагностиці запального процесу товстої кишки. Підкреслено, що морфологічне дослідження повинне проводитися у спеціалізованих закладах за конкретними показаннями.

Ключові слова: хронічний неспецифічний невиразковий коліт, морфологічне дослідження, діти.

 

 

Уніч Н. К., Степанова Н. В., Корольова В. А.

Судокрем як препарат вибору для лікування та профілактики пелюшкового дерматиту у дітей раннього віку.

130

Резюме. Наведено дані про клініку, лікування та профілактику пелюшкового дерматиту у дітей раннього віку. Показано високу ефективність препарату Судокрем.

Ключові слова: діти раннього віку, пелюшковий дерматит, препарат Судокрем.

 

 

Леженко Г. О.

Використання зволожувального крему «Aqualan L» у терапії атопічного дерматиту у дітей.

134

Резюме. В роботі проведено оцінку ефективності зволожувального крему «Aqualan L» (Orion Pharma, Фінляндія) у комплексній терапії атопічного дерматиту у дітей. Доведено, що даний крем добре переноситься хворими та не має побічних дій і ускладнень, його систематичне застосування сприяє позитивній динаміці клінічної картини атопічного дерматиту та покращенню подальшого перебігу захворювання.

Ключові слова: атопічний дерматит, діти, лікування, Aqualan L.

 

 

Волосовець О. П., Кривопустов С. П., Каруліна Ю. В.

Комбінована фармакотерапія функціональної диспепсії у дітей старшого віку.

137

Резюме. Показано досвід застосування препарату «Омез Д» виробництва «Dr.Reddy's Laboratories Ltd» у лікуванні функціональної диспепсії у дітей віком 12–14 років. Результати дослідження дозволяють високо оцінити ефективність та безпечність препарату «Омез Д» та рекомендувати його для широкого застосування у терапії функціональної диспепсії у дітей старшого віку.

Ключові слова: діти старшого віку, функціональна диспепсія, Омез Д.

 

 

Маркевич В. Е., Тарасова I. В., Турова Л. О.

Клініко-епідеміологічні особливості внутрішньоутробної затримки росту та розвитку плода.

140

Резюме. Проаналізовано 3338 історій хвороб немовлят, які лікувалися у відділенні патології новонароджених та відділенні недоношених дітей Сумської обласної дитячої клінічної лікарні (СОДКЛ) в 2006–2008 pp. Діагноз ЗВУРРП спостерігався у 348 доношених та 177 недоношених новонароджених. В результаті дослідження виділено три основні групи чинників виникнення ЗВУРРП. Доведено, що ЗВУРРП формується на фоні негативного преморбідного стану та ускладнень вагітності. Новонародженим з ознаками ЗВУРРП протягом неонатального періоду властива підвищена захворюваність та низькі адаптаційні можливості.

Ключові слова: затримка внутрішньоутробного росту та розвитку плода, новонароджені, вагітність.

 

 

Янковський Д. С., Широбоков В. П., Моїсеєнко Р. О., Волосовець О. П., Кривопустов С. П., Димент Г. С.

Дисбіози та сучасні підходи до їх профілактики.

143

Резюме. Роль мікробної екології макроорганізму у підтриманні його гомеостазу є надзвичайно різноманітною. В організмі людини не існує жодного органу, жодного біохімічного процесу, жодної функції, у яких не беруть прямої чи непрямої участі симбіотичні мікроорганізми, тому розлади мікробної екосистеми, що об'єднуються під терміном «дисбіози» («дисбактеріози»), здатні викликати цілий каскад серйозних патологічних змін в організмі людини. Профілактичне застосування пробіотиків є одним з перспективних методів оздоровлення населення без застосування синодіючих лікарських засобів. Привабливість методу пробіотичної профілактики із застосуванням вітчизняних мультипробіотиков (групи «Симбітер®») на основі фізіологічних бактерій обумовлена їх безпечністю та простотою застосування. Мультипробіотики чинять позитивну дію як на організм у цілому, так і на окремі органи та системи, характеризуються відсутністю побічних явищ та звикання при тривалому застосуванні.

Ключові слова: мікробна екологія, макроорганізм, симбіотичні мікроорганізми, дисбіоз, пробіотична профілактика, мультипробіотик, Симбітер.

 

 

Малолєтня С. В., Зайцева Н. Е., Корчемна Л. В., Єфграфова Н. Б., П'янкова А. В.

Досвід застосування пробіотика-біоентеросептика Ентерожерміна у дітей з порушеннями мікробіоцинозу кишечнику.

152

Резюме. Вивчалася терапевтична ефективність і переносимість біоентеросептика Ентерожерміна. Під спостереженням знаходилося 70 дітей віком від 1 до 6 місяців з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту. Згідно з результатами дослідження, пробіотик Ентерожерміна ефективно купірує симптоми функціональних розладів ШКТ у дітей раннього віку; чинить нормалізуючу дію на моторику ШКТ та може успішно застосовуватися як при запорах, так і при діареях; нормалізує рівень лакто- і біфідобактерій; має виразну антагоністичну активність щодо умовно-патогненної флори і мікробних асоціацій; сприяє покращенню геодинамічних показників та зменшенню алергічних проявів; не чинить побічної дії, добре переноситься дітьми.

Ключові слова: діти раннього віку, функціональні розлади шлунково-кишкового тракту, мікробіоценоз, Bacillus clausii, пробіотик-біоентеросептик, Ентерожерміна.

 

 

Леженко Г. О., Усачова О. В., Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А., Матвєєва Т. Б.

Досвід застосування цефалоспорину ІІІ покоління Цефіксу в лікуванні сальмонельозу у дітей.

158

Резюме. Проведено динамічне клініко-лабораторне спостереження за 57 хворими на сальмонельоз дітьми різних вікових груп. Показано ефективність перорального антибактеріального препарату «Цефікс» у комплексній терапії сальмонельозу у дітей. Цефікс може виступати препаратом вибору в лікування сальмонельозу у дітей як альтернатива парентеральним антибіотикам того ж класу (цефотаксим, цефтріаксон та ін.). Переносимість препарату становить 100%.

Ключові слова: сальмонельоз, діти, лікування, Цефікс, Ріабал.

 

 

Сіліна Є. А., Усачова О. В., Пахольчук Т. М., Пахольчук О. П.

Особливості лікування гострих кишкових інфекцій у дітей раннього віку з харчовою алергією.

161

Резюме. Показано сучасні особливості лікування гострих кишкових інфекцій у дітей раннього віку з харчовою алергією. Надано рекомендації щодо корекції терапії у пацієнтів цієї групи.

Ключові слова: гостра кишкова інфекція, харчова алергія, діти раннього віку, діагностика, клініка, лікування.

 

 

Васильєва В. А.

Несприятливі прояви після імунізації та їх критерії.

164

Резюме. Несприятливі прояви, які спостерігаються у поствакцинальний період, не завжди є наслідком проведеної вакцинації. Для того, щоб точно встановити їх причину, кожний випадок повинен розслідуватися із застосуванням клінічних, лабораторних та епідеміологічних методів дослідження.

Ключові слова: несприятливі прояви, щеплення, вакцина, післявакцинальні реакції/ускладнення.

 

 

Гончарь М. О., Сенаторова Г. С.

Систолічна і діастолічна функція серця у дітей з септальними дефектами до і після оперативної корекції.

166

Резюме. У статті наведені сучасні дані літератури про перебіг природжених вад серця зі збагаченням малого кола кровообігу у дітей. Наведені особисті спостереження 197 пацієнтів із септальними дефектами, яким досліджено функціональний стан міокарда і проведено клініко-інструментальні зіставлення до і після оперативної корекції з метою ранньої діагностики міокардіальної дисфункції та оптимізації заходів індивідуальної реабілітації.

Ключові слова: природжені вади серця, септальні дефекти, міокардіальна дисфункція, діагностика.

 

 

Леженко Г. О., Пашкова О. Є.

Ефективність застосування Нейровітану у комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії у дітей.

170

Резюме. Проведено оцінку ефективності застосування полівітамінного препарату «Нейровітан» у комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії у дітей. Доведено, що Нейровітан є ефективним, патогенетично обґрунтованим та сприяє позитивній клінічній динаміці неврологічних розладів у дітей, хворих на цукровий діабет.

Ключові слова: цукровий діабет, діти, діабетична полінейропатія, Нейровітан.

 

 

Євтушенко С. К.

Інсульти у дітей (науковий огляд і клінічні спостереження).

175

Резюме. На підставі світового досвіду і власних спостережень показано різноманіття етіологічних факторів гетерогенного ішемічного інсульту у дітей. Наводиться оригінальна авторська класифікація видів інсульту у дітей та їх взаємозв'язок з причиною виникнення. Аналізуються провідні причини інсульту у дітей — дісекція пре- і інтрацеребральних судин, патологія серця та метаболічні порушення. Описано алгоритм терапії та можливі шляхи профілактики цереброваскулярної патології у дітей.

Ключові слова: інсульти у дітей, діагностика, лікування.

 

 

Печерська К. В.

Особливості ентерального харчування дітей, що народилися з дуже низькою масою тіла (огляд літератури).

183

Резюме. В огляді літератури наведені сучасні дані про особливості фізичного розвитку та вигодовування новонароджених, що народилися з дуже низькою масою тіла. Обговорюються питання раннього початку ентерального харчування; надані практичні рекомендації білково-енергетичного забезпечення недоношених новонароджених як ключових показників, що характеризують ріст та розвиток немовлят.

Ключові слова: недоношений новонароджений, ентеральне харчування, оцінка швидкості росту.

 

 

Прохоров Є. В., Акімочкіна Н. О.

Імунологічні аспекти остеопоротичних порушень при ювенільному ревматоїдному артриті (огляд літератури).

187

Резюме. У роботі представлено аналітичний огляд літератури, що стосується імунологічних аспектів розвитку і прогресування остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті (ЮРА). Розглянуто найбільш значущі, насамперед імунологічні, чинники, що визначають формування остеопоротичних порушень. У генезі остеопорозу особливо підкреслено значення превалювання прозапальних цитокінів над протизапальними, а також роль нової групи цитокінів та їхніх рецепторів, що беруть участь у ремоделюванні кісткової тканини.

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, остеопороз, імунологічний статус.