СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ № 2-2014

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

стр. 15 Досвід застосування препарату на основі гіпертонічного розчину морської води у практиці педіатра, сімейного лікаря: огляд літератури. Крамарьов С. О., Виговська О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):15-19; DOI 10.15574/SP.2014.58.15
стр. 20 Інфекційні захворювання у пацієнтів з первинними імунодефіцитами. Волоха А. П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):20-26; DOI 10.15574/SP.2014.58.20
стр. 27 Сучасні аспекти проблеми недоношеності та перинатальної патології. Голюк Е. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):27-31; DOI 10.15574/SP.2014.58.27
стр. 32 Пробіотикотерапія хронічного кандидозу порожнини рота у дітей. Савичук Н. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):32-34; DOI 10.15574/SP.2014.58.32
стр. 35 Значення вегетативного гомеостазу у формуванні метаболічного синдрому у дітей. Громнацька Н. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):35-39; DOI 10.15574/SP.2014.58.35
стр. 40 Предиктори швидкого прогресування ВІЛ-інфекції у перинатально інфікованих дітей Чернишова Л. І., Степановський Ю. С., Донськой Б. В., Чернишов В. П., Раус І. В., Юрченко О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):40-43; DOI 10.15574/SP.2014.58.40
стр. 44 Якість харчування та особливості ліпопротеїнового профілю у дітей з вегетативними дисфункціями. Ковтюк Н. І., Нечитайло Ю. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):44-46;DOI 10.15574/SP.2014.58.44
стр. 47 Ефективність використання омега-3 довголанцюгових жирних кислот під час вагітності та в постнатальному періоді на розвиток, захворюваність та імунний статус дітей раннього віку: перехресне дослідження. (англ.мова) Марушко Р. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):47-52; DOI 10.15574/SP.2014.58.47
стр. 53 Кашель у дітей: медикаментозна терапія. Марушко Ю. В., Грачова М. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):53-57; DOI 10.15574/SP.2014.58.53
стр. 58 Вплив ранньої соціальної активності на назофарингеальне носійство S. рneumoniae та розподіл серотипів пневмокока у дітей перших п'яти років життя. Чернишова Л. І., Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Якимович С. А., Рабош О. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г., Лимар Т. В., Помаз Г. М., Власенко Н. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):58-63; DOI 10.15574/SP.2014.58.58
стр. 64 До питання профілактики респіраторної захворюваності дітей дошкільного віку, які перебувають під впливом тютюнового диму внаслідок паління батьків. Тяжка О. В., Ванханова Т. О., Яременко Л. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):64-69; DOI 10.15574/SP.2014.58.64
стр. 70 Функціональний стан ендотелію у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит. Бережний В. В., Романкевич І. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):70-75; DOI 10.15574/SP.2014.58.70
стр. 76 Діагностика аномального відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії. Секелик Р. І., Острась О. В., Артеменко Є. О., Павлова А. О., Куркевич А. К. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):76-78; DOI 10.15574/SP.2014.58.76
стр. 79 Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональними розладами жовчного міхура та сфінктера Одді.
стр. 90 Ефективність ерадикації helicobacter pylori при поєднаному застосуванні антибактеріальної та пробіотичної терапії у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт. Абатуров О. Є., Герасименко О. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):90-94; DOI 10.15574/SP.2014.58.90
стр. 95 Морфологічна характеристика внутрішньопанкреатичної додаткової селезінки у новонароджених та дітей першого року життя. Абдуллін Р. Ф., Кондратенко Є. Г., Кошик О. О., Іванов Д. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):95-100; DOI 10.15574/SP.2014.58.95
стр. 101 Клінічні аспекти антибіотикоасоційованої діареї у дітей. Іванько О. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):101-106; DOI 10.15574/SP.2014.58.101
стр. 107 Неалкогольна жирова хвороба печінки — компонент метаболічного синдрому у дитячому та підлітковому віці. Пархоменко Л. К., Страшок Л. А., Бузницька О. В., Ісакова М. Ю., Завеля Є. М., Єщенко А. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):107-110; DOI 10.15574/SP.2014.58.107
стр. 111 Характер загальної імунологічної резистентності у дітей з хронічним необструктивним пієлонефритом. Буряк В. Н., Бабич В. Л. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):111-115; DOI 10.15574/SP.2014.58.111
стр. 116 Бруцельоз — рідкісне, але все ще існуюче захворювання (клінічний випадок). Римаренко Н. В., Дєдюра О. Н., Мазинова Э. Р., Івановський С. В., Джемильова Х. Ш. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):116-118; DOI 10.15574/SP.2014.58.116