СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ № 2 – 2010

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

ЗМІСТ:

Информация по семинарам под эгидой Министерства здравоохранения Украины «Актуальні питання імунопрофілактики та імунотерапії населення від інфекційних хвороб».

13

 

 

Перший крок до європейських стандартів життя людей з діабетом.

14

 

 

Фармацевты усиливают контроль .

15

 

 

Слабкий Г. О., Федосюк Р. М., Ковальова О. М.

Дилема раціоналізації ресурсів і запровадження нових технологій в анестезіології: наркозне обладнання та інгаляційна анестезія в Україні.

16

Резюме. В статті проаналізовано рівень оснащення служби анестезіології центральних районних, міських та обласних лікарень України наркозно-дихальною апаратурою і рівень запровадження в цих лікарнях інгаляційної анестезії. Наведено характеристику технічного стану апаратури. Показано низький рівень оснащення операційних наркозними апаратами та запровадження інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками. Обґрунтовано необхідність раціоналізації ресурсного забезпечення служби анестезіології України.

Ключові слова: наркозно-дихальна апаратура, технічний стан, інгаляційна анестезія, галогенізовані анестетики, служба анестезіології, центральна районна лікарня, міська лікарня, обласна лікарня.

 

 

Білогорцева О. І.

Епідеміологічна ситуація з дитячого туберкульозу в Україні та завдання педіатричної та фтизіатричної служб щодо удосконалення протитуберкульозної роботи серед дітей.

22

Резюме. В статті наведено основні епідеміологічні показники щодо туберкульозу у дітей та підлітків в Україні. Висвітлено недоліки та завдання охорони здоров'я щодо удосконалення протитуберкульозної роботи серед дитячого населення.

Ключові слова: епідеміологія, туберкульоз, діти, підлітки.

 

 

Savino Francesco, Pelle Emanuela, Palumeri Elisabetta, Oggero Roberto and Roberto

Лікування кишкових колік у дітей грудного віку: порівняння ефективності Lactobacillus reuteri (american type cuture collection strain 55730) і Симетикону (проспективе рандомізоване дослідження).

27

Резюме. Показано досвід застосування пробіотиків (Lactobacillus reuteri) у лікуванні кишкових колік у немовлят. Результати свідчать про потенційні можливості застосування пробіотиків для лікування даного стану у дітей грудного віку.

Ключові слова: діти грудного віку (немовлята), кишкова коліка, атопія, пробіотик, Lactobacillus reuteri.

 

 

Крамарєв С. О., Моісеєнко Р. О., Шпак І. В., Залеська В. В., Осташко С. І., Євтушенко В. В., Палатна Л. О., Виговська О. В., Головач О. В., Токар Л. О., Луцька О. Є., Дорошенко Н. С., Іванович Г. А.

Особливості клінічної картини та лікування грипу A/H1N1 California 2009 у дітей.

33

Резюме. Наведено особливості перебігу та схеми лікування дітей, хворих на грип А/H1N1 California 2009. Показано ефективність озельтамівіру в усіх випадках лікування даним препаратом.

Ключові слова: грип А/H1N1 California 2009, противірусна терапія, озельтамівір.

 

 

Капліна Л. Є., Аряєв М. Л., Котова Н. В., Старець О. О., Сафонова О. В., Калєєва Т. А.

Лікувальне харчування ВІЛ-інфікованих дітей з ознаками затримки фізичного розвитку.

37

Резюме. Проведено оцінку антропометричних та лабораторних показників у ВІЛ-інфікованих дітей віком від 1,5 до 3-х років на тлі високоактивної антиретровірусної терапії після трьох місяців посиленого харчування із застосуванням у загальному раціоні суміші «Clinutren Junior». Суміш «Clinutren Junior» є повноцінним збалансованим, ізокалорійним джерелом високоякісного білка та незамінних амінокислот і поліненасичених жирних кислот, введення якої до раціону ВІЛ-інфікованих дітей сприяє позитивній динаміці їх фізичного розвитку.

Ключові слова: ВІЛ-інфіковані діти, антиретровірусна терапія, суміш «Clinutren Junior».

 

 

Маменко М. Є.

Профілактика йодного дефіциту (до питання про необхідність прийняття національної програми).

39

Резюме. Розглянуто проблему дефіциту йоду та асоційованої з ним патології. Дослідження останніх років, проведені у різних регіонах України, свідчать, що йодний дефіцит є загальнонаціональною проблемою, для вирішення якої необхідне прийняття законодавчих рішень, спрямованих на проведення масових профілактичних заходів. Визнанням актуальності проблеми на національному рівні є розробка «Державної цільової соціальної програми запобігання захворюванням, викликаним йодною недостатністю, на 2010–2014 роки», головні завдання якої — стійка ліквідація дефіциту йоду в Україні, запобігання виникненню та зниження поширеності ЙДЗ, підвищення інтелектуального рівня та збереження генофонду населення, приведення національного законодавства у сфері охорони здоров'я у відповідність до узятих на себе Україною міжнародних зобов'язань.

Ключові слова: йодний дефіцит, йоддефіцитні захворювання, профілактика.

 

 

Леженко Г. О., Пашкова О. Є.

Досвід застосування Цефодоксу в лікуванні позалікарняних пневмоній та рецидивуючих бронхітів у дітей.

45

Резюме. Вивчалася ефективність застосування перорального антибіотика Цефодокс (цефподоксиму проксетил) в терапії позалікарняних пневмній та рецидивуючих бронхітів у дітей. Показано, що Цефодокс є ефективним і безпечним препаратом та може використовуватися в якості стартового антибіотика при лікуванні запальних захворювань респіраторного тракту у дітей, як в стаціонарних, так і амбулаторних умовах, а також як другий етап ступінчастої терапії позалікарняної пневмонії після парентерального стартового застосування цефалоспоринів ІІІ генерації.

Ключові слова: діти, позалікарняна пневмонія, рецидивуючий бронхіт, Цефодокс.

 

 

Леженко Г. О., Пашкова О. Є.

Досвід застосування препарату Нейровітан у комплексному лікуванні дітей, хворих на хронічні бронхолегеневі захворювання.

48

Резюме. Вивчалася ефективність застосування полівітамінного препарату Нейровітан у комплексному лікуванні дітей, хворих на хронічні бронхолегеневі захворювання. Встановлено, що застосування Нейровітану сприяє корекції вегетативної регуляції серцевої діяльності, зменшенню клінічних проявів дисбіозу кишечнику та нормалізації складу кишкової мікрофлори; препарат має добру переносимість.

Ключові слова: діти, варіабельність серцевого ритму, дисбіоз, Нейровітан.

 

 

Сенаторова А. С., Логвинова О. Л., Хоружевський Д. А.

Досвід застосування препарату Трайфед експекторант у дітей раннього віку з гострим обструктивним бронхітом.

52

Резюме. Вивчалася терапевтична ефективність та переносимість препарату Трайфед експекторант у дітей раннього віку з гострим обструктивним бронхітом. Показано високу ефективність і добру переносимість препарату, що дозволяє рекомендувати його у комплексну терапію гострого обструктивного бронхіту у дітей.

Ключові слова: діти раннього віку, гострий обструктивний бронхіт, Трайфед експекторант.

 

 

Бережний В. В., Марушко Т. В., Романкевич І. В.

Використання добового моніторингу артеріального тиску у педіатричній практиці (огляд літератури).

57

Резюме. Описано метод добового амбулаторного моніторування артеріального тиску у дітей, наведено основні показання, особливості використання, методи оцінки отриманих результатів та проблемні питання.

Ключові слова: амбулаторний моніторинг артеріального тиску, діти.

 

 

Корнева В. В.

Використання Тенотену дитячого у лікуванні астеновегетативного синдрому у дітей (огляд літератури).

63

Резюме. Наведено огляд літератури, присвяченої використанню Тенотена дитячого у лікуванні астеновегетативного синдрому у дітей.

Ключові слова: діти, астеновегетативний синдром, Тенотен дитячий.

 

 

Чернишова О. Є., Юліш Є. І.

Сучасні уявлення про патогенез бронхіальної астми.

67

Резюме. Вивчалася роль герпесвірусів у патогенезі бронхіальної астми у дітей. Персистуючу герпесвірусну інфекцію можна розглядати як тригерний фактор, що призводить до підвищення гіперреактивності бронхів, погіршення перебігу БА у дітей, що може визначати необхідність, у випадку виявлення активного перебігу інфекцій, введення в комплекс обстеження дітей діагностики герпесвірусної інфекції та призначення етіотропної терапії.

Ключові слова: герпесвірусні інфекції, бронхіальна астма, діти.

 

 

Таточенко В. К.

Пневмонія у дітей — діагностика і лікування.

72

Резюме. Наведено класифікацію, сучасні методи діагностики і лікування пневмоній у дітей різного віку.

Ключові слова: діти, пневмонія, діагностика, лікування.

 

 

Дука К. Д., Ільченко С. І., Ширікіна М. В.

Особливості перебігу хронічних бронхітів у дітей та підлітків у сучасних умовах.

77

Резюме. Проведено аналіз епідеміології хронічного бронхіту серед дітей та підлітків міста; виділено анамнестичні фактори, що сприяють розвитку хронічного запалення на тлі повторних інфекційних бронхітів; визначено особливості клінічних проявів та перебігу хронічних бронхітів у сучасних умовах.

Ключові слова: хронічний бронхіт, діти, підлітки.

 

 

Зубаренко О. В., Весілик Н. Л., Портнова О. О., Дьоміна К. І., Радюк Л. П.

Застосування динамічної електронейростимуляції в терапії гострого обструктивного бронхіту у дітей в залежності від психо-вегетативного статусу.

79

Резюме. Наведено результати аналізу психо-вегетативного статусу дітей у віці від 7 до 14 років з гострим обструктивним бронхітом. Встановлено зміни бронхіальної прохідності і функціонального стану вегетативної нервової системи залежно від рівня тривожності. Показано, що диференційоване застосування динамічної електронейростімуляціі в лікуванні гострого обструктивного бронхіту у дітей має позитивну клініко-функціональну дію.

Ключові слова: діти, гострий обструктивний бронхіт, психо-вегетативний статус.

 

 

Марушко Ю. В., Шеф Г. Г.

Ефективність застосування препарату Цетрин у дітей з гострою бронхолегеневою патологією та несприятливим алергічним фоном.

87

Резюме. Вивчалася ефективність препарату «Цетрин» у комплексній терапії бронхітів і пневмоній у дітей з обтяженими преморбідними алергічними станами. Висока ефективність і добра переносимість дозволяють рекомендувати препарат для широкого застосування у педіатричній практиці.

Ключові слова: бронхіт, пневмонія, антигістамінні препарати, Цетрин.

 

 

О.М. Охотнікова, Л.В. Бондаренко, Е.В. Поночевна, О.С. Шестакова, О.Н. Грищенко, О.Д. Дем’яненко

Ефективна та безпечна терапія алергічного риніту у дітей.

91

Резюме. Показано механізми розвитку та основні напрямки лікування алергічного риніту (АР). Наведено досвід застосування дезлоратадину (Еріусу) у дітей віком від 2 до 12 років з АР. Препарат забезпечує ефективне полегшення назальних симптомів, сприяє їх зворотному розвитку та підвищенню якості життя пацієнтів. Високий ступінь безпеки, добра переносимість та комплаєнтність дозволяють успішно застосовувати Еріус для лікування дітей з АР.

Ключові слова: алергічний риніт, діти, антигістамінні преарати, Еріус.

 

 

Білогорцева О. І., Костроміна В. П., Кривошеєва Ж. І., Симоненкова Н. В., Доценко Я. І., Волик М. А., Отрощенко А. О.

Ізофон у лікуванні та профілактиці туберкульозу органів дихання у дітей та підлітків.

97

Резюме. В статті представлені дані дослідження впливу на перебіг туберкульозного процесу нового препарату похідного ГІНК — ізофону. Наведені дані свідчать про біфункціональну дію препарату, що доведено імунологічними дослідженнями та аналізом клініко-рентгенологічних даних. Надано інформацію про позитивні зміни цитограми і стану місцевого мукозального імунітету під впливом прийому препарату за даними вивчення бронхоальвеолярного змиву. Показано ефективність застосування ізофону у схемах профілактичного лікування.

Ключові слова: туберкульоз, профілактика, лікування, ізофон.

 

 

Кирилюк М. Л., Волянська В. С., Єрмакова Г. В., Волянський С. Г.

Застосування світлолікування у комплексному санаторно-курортному лікуванні у дітей з діабетичними ангіо-нейропатіями нижніх кінцівок.

101

Резюме. На курорті м. Миргорода обстежено та проліковано 57 дітей з діабетичними ангіо-нейропатіями нижніх кінцівок. Проведено дослідження неврологічного стану, капіляроскопії та термографії нижніх кінцівок. Показано ефективність комплексного санаторно-курортного лікування цієї категорії дітей.

Ключові слова: цукровий діабет, діабетичні ангіо-нейропатії, санаторно-курортне лікування, світлолікування.

 

 

Марушко Ю. В., Лісоченко О. О.

Комплексна діагностика залізодефіцитних станів у дітей.

103

Резюме. В роботі представлені узагальнені дані аналізу анамнезу, скарг, клінічних проявів та вмісту хімічних елементів у прикореневій зоні волосся дітей з різним ступенем порушення обміну заліза. Визначено ранні та специфічні ознаки сидеропеній на стадії латентного дефіциту заліза та залізодефіцитної анемії.

Ключові слова: діти, латентний дефіцит заліза, залізодефіцитна анемія.

 

 

Горленко О. М., Переста М. І.

Віддалені результати корекції анемічного синдрому у дітей.

108

Резюме. Проведено порівняльне дослідження застосування різних схем (феротерапія, фітотерапія та їх поєднання) корекції анемічного синдрому у дітей раннього віку. Аналіз віддалених результатів (через 6 і 12 місяців) виявив тенденцію до стабілізації показників ланок гомеостазу в межах референтних величин з незначним варіюванням, з найбільш статистично достовірним ефектом при призначенні комбінованої схеми лікування та меншим ступенем достовірності при призначенні тільки фітотерапії. За результатами монотерапії фітопрепаратом (фіто чай фруктовий дитячий вітамінний) можна рекомендувати його включення у лікувально-профілактичні схеми терапії анемічного синдрому, враховуючи позитивний та тривалий вплив на фізичний розвиток дитини, соматичний статус та окремі ланки гомеостазу.

Ключові слова: діти, анемічний синдром, феротерапія, фітотерапія, ланки гомеостазу, віддалені результати, фіточай фруктовий дитячий вітамінний.

 

 

Майданник В. Г., Мітюряєва І. О., Місюра Л. І., Терлецький Р. В., Мойсієнко М. Б.

Застосування препарату «ТРИПСИДАН» у комплексному лікуванні вегетативних дисфункцій у дітей.

113

Резюме. Проаналізовано ефективність комплексного чотиритижневого курсу лікування із застосуванням препарату «ТРИПСИДАН» у 30 дітей із вегетативними дисфункціями. У результаті обстеження хворих до лікування та через місяць після його закінчення встановлено позитивну динаміку клінічних суб'єктивних та об'єктивних показників захворювання, а також стану вегетативного гомеостазу, показників серцевого ритму, мозкової та вертебральної гемодинаміки, психологічного статусу.

Ключові слова: діти, вегетативні дисфункції, ТРИПСИДАН.

 

 

Поворознюк В. В., Подлианова Е. І.

Остеопенічний синдром у дітей та підлітків, що мешкають в індустріальному мегаполісі.

119

Резюме. У статті наведено результати одного з етапів вивчення остеопенічного синдрому у дітей та підлітків, що мешкають в м. Запоріжжя. Виявлено високу частоту остеопенії у обстежених дітей, проаналізовано деякі факти, що впливають на формування кісткової тканини (фізичний та статевий розвиток). Показано, що проявом остеопенії у підлітків можуть бути повторні переломи. Виділено вікові та статеві групи ризику з формування остеопенії.

Ключові слова: діти і підлітки, остеопенічний синдром.

 

 

Прохоров Є. В.

Обґрунтування та оцінка ефективності різних варіантів протизапальної терапії суглобової форми ювенільного ревматоїдного артриту з погляду доказової медицини.

121

Резюме. Проведено порівняльне дослідження ефективності монотерапії німесулідом та комбінованої терапії з додаванням фітопрепарату «Ассалікс» активної стадії суглобової форми ювенільного ревматоїдного артриту (СФ ЮРА). Застосування «Ассаліксу» потенціює протизапальний ефект німесуліду, що дозволяє суттєво редукувати патогенетичну детермінанту СФ ЮРА, отримати більш виразний клінічний ефект при добрій переносимості та уникнути надалі можливих побічних реакцій, пов'язаних з необхідністю прийому синтетичних НПЗП.

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, патогенез, лікування, Ассалікс, доказова медицина.

 

 

Токарчук Н. І., Тимчук Є. В., Процюк Т. Л.

Особливості ліпідного обміну та рівня лептину у дітей раннього віку з надмірною масою тіла та ожирінням.

127

Резюме. Показані особливості ліпідного обміну та рівня лептину у дітей раннього віку з надмірною масою тіла (НМТ) та ожирінням. Автори оцінили анамнестичні дані, фізичний розвиток дітей, провели визначення їх ліпідного спектру крові, лептину. Отримані результати свідчать про підвищення вмісту холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів фракційно та лептину у дітей раннього віку з надмірною масою тіла та ожирінням.

Ключові слова: лептин, ліпідний обмін, ожиріння, надмірна маса тіла, діти.

 

 

Мокія-Сербіна С. О., Литвинова Т. В., Пономарьова Л. І., Медведєва В. А.

Клініко-імунологічна ефективність рібомунілу при персистенції респіраторних вірусів у дітей, хворих на бронхіальну астму.

131

Резюме. В статті представлені результати дослідження 60 дітей з персистенцією респіраторних вірусів без клінічних проявів ГРІ, хворих на бронхіальну астму. Показано, що терапія Рібомунілом сприяє зниженню частоти епізодів ГРІ, елімінації вірусних патогенів з епітелію дихальних шляхів, зміні морфологічних показників БГЛ, що непрямо вказує на підвищення функціональної (цитологічної) активності NK-клітин.

Ключові слова: діти, бронхіальна астма, NK-клітини, Рібомуніл, персистенція збудників.

 

 

Мойсеєва Г. В., Васильєва В. А., Башкатова Т. І.

Післявакцинальні ускладнення при застосуванні вакцин в Україні та причини їх розвитку.

136

Резюме. Планова вакцинація (не меньше ніж 90%) є єдиним придатним до масового застосування, економічно вигідним та ефективним засобом профілактики інфекційних захворювань. Як і будь-який препарат (фармакологічний чи імунобіологічний), вакцини та анатоксини можуть викликати післявакцинальні реакції та/чи ускладнення внаслідок їх застосування у людей, а особливо у осіб з фоновою соматичною патологією, латентними формами інфекцій, спровокованим анамнезом життя та захворювання. Однак користь від застосування вакцин значно переважає над ризиком.

Ключові слова: інфекційні хвороби, вакцини, післявакцинальні ускладнення.

 

 

Волоха А. П., Чернишова Л. І.

Роль імунізації в захисті від інфекцій осіб з первинними імунодефіцитами.

140

Резюме. Профілактичні щеплення є важливим методом захисту дітей з первинними імунодефіцитами від небезпечних інфекцій. При проведенні вакцинації пацієнта з первинним імунодефіцитом необхідна оцінка безпеки та ефективності вакцин з урахуванням характеру порушень імунної системи. З метою захисту від інфекційних хвороб особам з імунодефіцитом може бути рекомендована додаткова імунізація за станом здоров'я. За відсутності адекватної відповіді на активну імунізацію як альтернативний метод профілактики інфекцій у пацієнтів з первинними імунодефіцитами застосовується пасивна імунізація.

Ключові слова: вакцинація, первинний імунодефіцит, вакцина, імуноглобулін.

 

 

Усачова О. В.

Оцінка клініко-іммунологічної ефективності специфічної імунотерапії цитомегалії у дітей першого року життя.

146

Резюме. На підставі аналізу даних динамічного клініко-лабораторного спостереження за дітьми першого року життя, хворими на вроджену та набуту цитомегаловірусну інфекцію, а також оцінки їх специфічного імунологічного профілю дані рекомендації щодо підходів до диференційованого призначення специфічних імуноглобулінів та показана їх ефективність.

Ключові слова: вроджена та набута цитомегаловірусна інфекція, діти раннього віку, специфічна імунотерапія.

 

 

Пипа Л. В., Пілюйко Н. В., Добровольська Л. О., Філик А. В., Мургіна М. М., Астахова Ж. Ф., Бреус С. В., Заморока В. М.

Стан імунної системи у дітей шкільного віку, хворих на рецидивний бронхіт.

149

Резюме. Наведені результати вивчення стану імунної системи дітей, хворих на рецидивний бронхіт в періоді ремісії, за допомогою гематологічних алгоритмів.

Ключові слова: рецидивний бронхіт, діти шкільного віку, імунна система.

 

 

Абатуров О. Є., Височина І. Л.

Вплив бактеріоносійства St. аureus та Str. haemolyticus на слизових игдаликів та носа на стан імунної системи у дітей шкільного віку.

151

Резюме. Проведене дослідження стану біоценозу слизової оболонки мигдаликів і порожнини носа та імунологічне обстеження у 48 дітей шкільного віку з організованих колективів. Показано, що колонізація St. aureus і Str. haemolyticus на слизовій оболонці мигдаликів і порожнини носа у дітей шкільного віку супроводжується достовірним збільшенням концентрації IL-12р70, зниженням концентрації TGF-β1 у сироватці крові та зниженням представництва СD25+ у периферичній крові, що обумовлює наявність пролонгованої низькорівневої запальної Th1-асоційованої відповіді.

Ключові слова: діти, імунітет, батеріоносійство, цитокіни.

 

 

Незгода І. І., Южаніна В. М., Онофрійчук О. С., Нікульченко О. В., Боднарюк О. В.

Досвід застосування препарату «Цефікс» у комплексному лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей.

154

Резюме. Вивчалася клініко-лабораторна та бактеріологічна ефективність препарату «Цефікс» у комплексному лікуванні дітей з гострими кишковими інфекціями. Виявлена висока терапевтична ефективність та безпечність препарату у лікуванні дітей з ГКІ різного ступеня важкості. Цефікс може призначатись у гострий період кишкової інфекції як альтернативний варіант парентеральних антибіотиків (цефотаксиму, цефтріаксону).

Ключові слова: гострі кишкові інфекції, антибактеріальна терапія, цефалоспорини, Цефікс.

 

 

Боднар Г. Б.

Морфофункціональні особливості перебігу захворювань гастродуоденальної ділянки у дітей.

159

Резюме. Проведено клінічне обстеження 637 дітей з гастродуоденальною патологією. Встановлені відмінності клінічних проявів залежно від тяжкості та тривалості захворювання. Вивчені морфофункціональні особливості захворювань гастродуоденальної ділянки у дітей.

Ключові слова: діти, гастродуоденальна патологія, особливості.

 

 

Боярська Л. М., Іванова К. О.

До питання про частоту та особливості проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей.

162

Резюме. Вивчалися частота та особливості клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) у дітей з гастроентерологічними захворюваннями. Частота ГЕРХ серед дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту склала 18%. У клінічній картині ГЕРХ переважають езофагеальні симптоми — печія, відрижка, нудота, болі в животі, — вираженість яких має вікові особливості. Екстраезофагеальні симптоми переважно представлені судинними розладами і змінами з боку електричної активності серця на тлі малих серцевих аномалій.

Ключові слова: діти, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, клінічні прояви, печія.

 

 

Добрянський Д. О., Новікова О. В., Салабай З. В., Децик О. Я., Дубровна Ю. Ю., Борисюк О. П., Пастернак О. В., Процик С. В., Іванова І. О., Бонецька Л. В., Леженко Г. О., Щербина Н. С.

Багатоцентрове дослідження порівняльної клінічної ефективності препаратів екзогенного сурфактанту «Неосурф» і «Куросурф» у лікуванні респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених.

164

Резюме. У відкритому мультицентровому дослідженні порівнювали клінічну ефективність натуральних препаратів сурфактанту «Неосурф» і «Куросурф» у лікуванні респіраторного дистрес-синдрому (РДС) у недоношених новонароджених з терміном гестації 26–33 тижнів. 90 немовлят, яких лікували Неосурфом, утворили основну групу і перебували під спостереженням. До складу контрольної групи ретроспективно увійшли 52 дітей, які отримували Куросурф у 2005–2007 рр. Поширеність більшості перинатальних чинників ризику була приблизно однаковою в обох групах. Немовлята з контрольної групи частіше народжувались за допомогою кесаревого розтину, потребували первинної реанімації і вищих концентрацій кисню (FiO2). Достовірно менше дітей з основної групи отримали лише 1 дозу сурфактанту (49% проти 65%; р<0,05). Лікування за допомогою Куросурфу забезпечувало статистично суттєвіше зниження показників FiO2 і середнього тиску у дихальних шляхах (СТДШ), однак площі під кривими FiO2 і СТДШ в перші 6 год. після введення обох препаратів істотно не відрізнялись. 90% дітей в основній і 85% новонароджених в контрольній групі вижили до 7 дня життя (р>0,05), а до моменту виписки зі стаціонару відповідні показники становили 83% і 79% (р>0,05). Групи не відрізнялись за рівнем захворюваності на бронхолегеневу дисплазію (12% в основній проти 8% в контрольній групі; р>0,05). Частота важких внутрішньошлуночкових крововиливів була вищою у немовлят, яких лікували Куросурфом (31% проти 16%; р<0,05). Тривалість штучної вентиляції легень, кількість повторних інтубацій і тривалість лікування у відділенні інтенсивної терапії були вірогідно меншими у дітей, які отримували Неосурф. Таким чином, за кінцевою ефективністю лікування немовлят з РДС, які народились з масою тіла 750–1750 г, емульсія «Неосурф» не поступається суспензії Куросурф.

Ключові слова: респіраторний дистрес-синдром, лікування, сурфактант, клінічна ефективність, недоношені новонароджені.

 

 

Костюк О. О., Шунько Є. Є., Краснова Ю. Ю., Тишкевич В. М.

Перинатальна інфекція, викликана стрептококом групи В.

170

Резюме. Розглядається актуальність проблеми інфекції, викликаної стрептококами групи В (СГВ) у вагітних та новонароджених. Незважаючи на оптимальне лікування новонароджених, захворюваність і летальність від стрептококової інфекції групи В є досить високою. Оскільки у новонароджених СГВ-інфекція реалізується швидко, в межах 12 годин після народження, антибіотикотерапія має бути призначена негайно. Вказано на необхідності введення обов'язкового обстеження вагітних та їх лікування з метою попередження реалізації сепсису у новонароджених. Обговорюється важливість призначення раціональної антибіотикотерапії СГВ-інфекції у новонароджених.

Ключові слова: стрептококи групи В, новонароджені, вагітні жінки, перинатальний сепсис, ранній сепсис, пізній сепсис, С-реактивний білок, бактеріальний посів крові, антибіотикопрофілактика.

 

 

Шадрин О. Г., Марушко Р. В., Муквіч О. М., Марушко Т. Л., Ковальчук А. А., Бондаренко Н. Ю.

Вплив перинатального забезпечення омега-3 довголанцюгових поліненасичених жирних кислот на стан здоров'я дітей грудного віку.

175

Резюме. Наведені дані дослідження впливу на стан здоров'я 250 дітей першого року життя споживанням їхніми матерями продуктів функціонального харчування. Виявлено, що регулярне і достатнє споживання продуктів-носіїв омега-3 довголаицюгових поліненасичених жирних кислот (морепродукти) сприяє збільшенню тривалості та повноцінності грудного вигодовування, покращенню стану здоров'я дітей (зменшення респіраторної захворюваності, розповсюдження алергічних реакцій та функціональних порушень шлунково-кишкового тракту).

Ключові слова: функціональне харчування, довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти, захворюваність, вигодовування, діти раннього віку.

 

 

Сеймівський Д. А.

Місце фітопрепарату «Канефрон® н» у лікуванні урологічних захворювань у дітей.

178

Резюме. Доведено спазмолітичну ефективність фітопрепарату «Канефрон® Н» у дітей раннього віку з постнатальною гіперрефлексією сечового міхура, поєднаною з міхурово-сечовідним рефлюксом і пієлонефритом. Показано, що під впливом Канефрону Н суттєво скорочується період післяопераційної реабілітації уродинаміки у дітей з мегауретером і міхурово-сечовідним рефлюксом.

Ключові слова: гіперрефлексія сечового міхура, уродинаміка, фітопрепарат, Канефрон® Н.

 

 

Собко Р. Ю., Щуровська І. П., Андрейчук І. П., Бодак П. С.

Досвід застосування рекомбінантного людського гормону росту у дітей з хронічним захворюванням нирок.

182

Резюме. Показано терапевтичні можливості рекомбінантного людського гормону росту при хронічному захворюванні нирок у дітей.

Ключові слова: діти, хронічне захворювання нирок, рекомбінантний людський гормон росту.

 

 

Кушніренко С. В.

Можливості ензимотерапії при дисметаболічних нефропатіях у дітей.

185

Резюме. Вивчалася ефективність та переносимість препарату «Мезим® форте 10000» у комплексному лікуванні дітей з дисметаболічними нефропатіями. На тлі лікування у 93,3% пацієнтів спостерігалося клінічне покращення, що виявлялося у значному зменшенні, а здебільшого — у зникненні диспептичних симптомів. Отримані результати ще раз вказують на необхідність призначення ферментної замісної терапії дітям з дисметаболічною нефропатією та ознаками зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози з метою запобігання морфологічним змінам у тканині підшлункової залози, що призводять до необхідності застосування постійної замісної терапії високими дозами ферментних препаратів.

Ключові слова: дисметаболічна нефропатія, зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози, диспептичний симптом, ферментна замісна терапія, Мезим® форте 10000.

 

 

Коренев М. М., Костенко Т. О., Бориско Г. О.

Стан серцево-судинної системи у дітей та підлітків, народжених від евакуйованих із зон радіоактивного забруднення батьків.

188

Резюме. Проведено ультразвукове дослідження стану серцево-судинної системи 52 дітей і підлітків, народжених від батьків, опромінених у дитячому і підлітковому віці, та порівняння отриманих показників з показниками однолітків харківської популяції без радіаційного анамнезу. Дослідження показало підвищення частоти малих природжених структурних аномалій серця з переважанням множинних аберантних хорд й органічних змін стулок мітрального клапана при його пролабуванні у дітей з радіаційним анамнезом, що вимагає оптимізації диспансерного нагляду й організації фізичного виховання даного контингенту.

Ключові слова: діти та підлітки, радіоактивне забруднення, ультразвукове дослідження, серцево-судинна система, малі природжені структурні аномалії серця.

 

 

Гончарь М. О., Сенаторова Г. С.

Дослідження тропоніну і у дітей з природженими вадами серця зі збагаченням малого кола кровообігу.

190

Резюме. Наведені спостереження за 98 дітьми з природженими вадами серця зі збагаченням малого кола кровообігу, котрим поряд з традиційним клініко-інструментальним обстеженням визначена плазмова концентрація тропоніну І з метою діагностики пошкодження міокарда.

Ключові слова: природжені вади серця, тропонін I, міокардіальна дисфункція, діагностика.

 

 

Рак Л. І.

Фактори прогресування хронічної серцевої недостатності у дітей з патологією міокарда.

194

Резюме. Проведено динамічне дослідження морфофункціональних характеристик серця, показників нейрогуморальної регуляції, імунозапальної активації та перекисного окислення білків у дітей з патологією міокарда запального та незапального ґенезу. Встановлено, що погіршення систолічної функції міокарда супроводжується дезадаптивним ремоделюванням серця на тлі активації ренін-ангіотензинової системи, підвищенням рівнів прозапальних цитокінів й активацією перекисного окислення білків. Встановлена прогностична значущість збільшення лівого шлуночка й лівого передсердя, зниження хвилинного об`єму крові, потоншання стінки лівого шлуночка, підвищення активності реніну, рівня інтерлейкіну-6, фактору некрозу пухлин-α і карбонілованих білків щодо прогресування хронічної серцевої недостатності у дітей.

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, патологія міокарда, діти, фактори прогресування.

 

 

Зінченко С. М., Мартинюк В. Ю.

Cучасні коцепції психології і патології розвитку та їх використання в реабілітаційному процесі.

198

Резюме. Поєднане використання концепцій та методів із психології та патології розвитку у програмі реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров'я дають змогу визначити своєрідну індивідуальну динаміку розвитку окремих постраждалих функціональних систем, їх взаємодію в процесі реабілітації, що сприятиме саморозвитку та самореалізації дитини і є перспективним напрямком її соціалізації та поліпшення якості життя.

Ключові слова: психологія розвитку, патерни розвитку, принципи психології розвитку, функціональні системи, патологія розвитку, параметр часу, контексти розвитку, ознаки патологічного розвитку, вектори патологічного розвитку, реабілітаційний процес.