РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА_PRM_№01-2015

 • Міжнародний науково-практичний журнал
 • ISSN 2415-8542 (Online)
  ISSN 2415-8534 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/RPM
 • Наклад -
 • 4000 прим.
 • Формат видання -
 • 290Х210 мм
 • Періодичність -
 • щоквартально, 6 номерів на рік

Зміст

стр. 20 Інституціональні питання стану та перспектив надання паліативної медичної допомоги в Україні: соціальні, медико-правові та клініко-фармацевтичні аспекти Губський Ю. І. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):20-26; DOI 10.15574/IJRPM.2015.01.20
стр. 27 Питання розвитку паліативної допомоги дітям в Україні Вороненко Ю. В., Моісеєнко Р. О., Князевич В. М., Мартинюк В. Ю. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):27-33; DOI 10.15574/IJRPM.2015.01.27
стр. 34 Значення вертеброгенного компоненту в патогенезі церебральних паралічів Козявкін В. І. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):34-36; DOI 10.15574/IJRPM.2015.01.34
стр. 37 Наукове обґрунтування застосування фізичних факторів на етапі реабілітації дітей, що перенесли онкологічне захворювання Поберська В. А., Шаповалова А. А., Макаренко А. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):37-41; DOI 10.15574/IJRPM.2015.01.37
стр. 42 Гено- і фенотипова характеристика та підходи до комплексної реабілітації мукополісахаридозів у Східній Україні Гречаніна Е. Я., Гречаніна Ю. Б., Бугаєва Е. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):42-47; DOI 10.15574/IJRPM.2015.01.42
стр. 48 Енцефаліт Расмуссена у дитячому віці Свистільник В. О., Коноплянко Т. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):48-50; DOI 10.15574/IJRPM.2015.01.48
стр. 51 Реабілітація – невід’ємна складова процесу лікування онкологічних хворих Осинський Д., Бучинський С. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):51-54; DOI 10.15574/IJRPM.2015.01.51
стр. 55 Паліативна допомога: проблеми сімей інкурабельних хворих Децик О. З., Золотарьова Ж. М. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):55-59; DOI 10.15574/IJRPM.2015.01.55
стр. 60 Матеріали науково-практичної конференції «Паліативна допомога в Україні: складові та шляхи розвитку»
стр. 62 Стан, проблеми і перспективи впровадження «Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року» Князевич В. М., Царенко А. В., Яковенко І. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):62-67
стр. 68 Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти Губський Ю. І., Гойда Н. Г., Царенко А. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1): 68-74
стр. 75 Організаційні аспекти залучення лікарів загальної практики – сімейної медицини до надання паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам вдома Шекера О. Г., Царенко А. В., Губський Ю. І. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):75-79
стр. 80 Інтервенційна радіологія у терапії болю при пухлинах органів черевної порожнини та зачеревного просторру Авдосьєв Ю. В., Дудниченко А. С. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):80-81
стр. 81 Досвід створення першого в Україні стаціонару паліативної допомоги дітям Андріїшин Л. І., Мельник Р. М., Слугоцька І. В., Ціхонь З. О. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1): 81-82
стр. 83 Методика застосування активних методів навчання принципам паліативної допомоги на додипломному етапі Барабаш Н. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):83-84
стр. 84 Оцінка тяжкості больового синдрому як етап надання паліативної допомоги дітям із онкопатологією Дудниченко А. С., Белецький В. Є. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):84-86
стр. 86 Паліативна допомога у діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини Корж О. М. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):86-87
стр. 87 Особливості психоемоційного стану хворих на туберкульоз, що отримують паліативне лікування Лебідь Л. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):87-88
стр. 88 Чи є локальні протоколи паліативної допомоги для дітей в установах? Марабьян Р., А. Панков, О. Рига, Т. Гавриш, Н. Коновалова, О. Кизенко INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):88-89
стр. 89 Медичне та фармацевтичне право: використання лікарських засобів при наданні паліативної допомоги наркохворим жінкам з ВІЛ-інфекцією в Україні Радіонова В. О., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Капєльнікова Є. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):89-91
стр. 91 Проблеми підготовки фахівців з паліативної та хоспісної медицини у вищих медичних навчальних закладах Резуненко Ю. К., Ковальова О. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):91-93
стр. 93 Нові підходи до адекватного знеболювання у онкологічних пацієнтів Риспаєва Д. Е., Дудніченко А. С. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):93-95
стр. 96 Особливості біологічного віку співробітників відділення паліиативної та хоспісної допомоги Донецької МКЛ № 21 Фролков В. В., Головня Т. В., Царенко А. В., Чегодаева Н. И., Чалый Ю. Н., Чалая Н. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):96-99
стр. 100 Оцінка якості аналгезії та побічних реакцій пацієнта при застосуванні фентанілового пластирю в умовах відділення «Хоспіс» Черепов Д. В., Монастирська І. В., Граматюк С. М., Набойченко Я. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):100-101
стр. 102 Эффективность различных вариантов аналгезии и аналгоседации у пациентов отделения «Хоспис» Черепов Д. В., Шевченко Р. С., Міщан С. А., Монастирська І. В., Граматюк С. М., Юрченко В. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):102-103
стр. 104 Організаційно-правові та медико-фармацевтичні особливості надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні на засадах медичного та фармацевтичного права Шаповалов В. В., Рищенко О. О., Шаповалов В. В., Шаповалова В. О. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):104-106
стр. 109 Проблеми та перспективи розвитку паліативної допомоги фтизіатричним хворим Шевченко О. С., Потейко П. І., Тодорико Л. Д. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):109-110
стр. 111 Роль Харківського обласного центру паліативної медицини в розвитку служби паліативної та хоспісної допомоги в Харківській області Екзархов В. А., Гончаренко А. А., Муравьев В. П. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):111-114
стр. 115 Досвід купірування больового синдрому в онкологічних хворих в умовах ХОЦПД «Хоспіс» Екзархов В. А., Шевченко Б. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):115-116
стр. 116 Проблеми спеціальної підготовки медичних сестер у ВМНЗ І–ІІ рівня акредитації Дніпропетровської області Яроцька Т. В., Пойда Л. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):116-117
стр. 118 Концепція соціальної педіатрії (комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності)