PIP_01_2016

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 6 Від теорії до практики — сучасні підходи до вирішення проблем у перинатології Давидова Ю.В.
стр. 8 Практичні рекомендації: оновлене проміжне керівництво зі спостереженя за вагітними та жінками репродуктивного віку в період епідемії лихоманки Зика PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.1(65):8-17
стр. 18 Життєзагрозливі стани у вагітних із серцево-судинною патологією: мультидисциплінарний підхід Лазоришинець В. В., Сіромаха С. О., Руденко К. В., Прокопович Л. М., Давидова Ю. В., Ліманська А. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):18-21;DOI 10.15574/PP.2016.65.18
стр. 22 Фетальні тахіаритмії: дані літератури та власні спостереження Лук'янова І. С., Медведенко Г. Ф., Жадан О. Д., Петканич М. М., Кравчук Б. Б. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):22-26;DOI 10.15574/PP.2016.65.22
стр. 27 Безпека використання препаратів інтерферону в лікуванні ГРВІ у вагітних високого ризику Давидова Ю. В., Ліманська А. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):27-32;DOI 10.15574/PP.2016.65.27
стр. 33 Роль порушень судинної регуляції у виникненні перинатальних ускладнень у вагітних високого ризику Камінський В. В., Коломійченко Т. В., Бойчук О. Г., Яроцька Ю. О., Корнієнко С. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):33-36;DOI 10.15574/PP.2016.65.33
стр. 37 Холестатичний гепатоз вагітних: акушерський та терапевтичний підходи Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Мокрик О. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):37-41;DOI 10.15574/PP.2016.65.37
стр. 42 Особливості психоемоційного стану у вагітних при вродженій патології центральної нервової системи плода Авраменко Т. В., Шевченко О. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):42-45;DOI 10.15574/PP.2016.65.42
стр. 46 Сучасні аспекти патогенетично обумовленої профілактики пре еклампсії Коньков Д. Г., Булавенко О. В., Дудник В. М., Буран В. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):46-50;DOI 10.15574/PP.2016.65.46
стр. 51 Визначення рівня якості життя як інтегрального показника ефективності комплексного лікування вагітних із синдромом подразненого кишечнику Тудай В. М., Лиманська А. Ю., Давидова Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):51-54;DOI 10.15574/PP.2016.65.51
стр. 55 Показники якості життя у вікових первісток Коломієць О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):55-58;DOI 10.15574/PP.2016.65.55
стр. 59 Профілактика перинатальних втрат: на шляху до персоналізованої медицини Медведєв М. В., Давидова Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):59-65;DOI 10.15574/PP.2016.65.59
стр. 68 Унікальний випадок пренатальної діагностики синдрому П'єра Робена з клонічними судомами в плода. Клінічні аспекти Гордієнко І. Ю., Авраменко Т. В., Шевченко О. А., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):68-72;DOI 10.15574/PP.2016.65.68
стр. 73 Перинатальна діагностика гастрошизису у плодів та новонароджених дітей Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Весельський В. Л., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О., Сорока В. П., Пономаренко O. П., Величко А. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):73-80;DOI 10.15574/PP.2016.65.73
стр. 81 Значення ехографії та допплерографії після 22 тижнів гестації для діагностики акушерської та перинатальної патології при вагітності низького ризику Сафонова І. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):81-87;DOI 10.15574/PP.2016.65.81
стр. 88 Клінічна ефективність суміші з гідролізованим білком у профілактиці зниженої толерантності до ентерального харчування у недоношених новонароджених з дуже малою масою Добрянський Д. О., Новікова О. В., Борисюк О. П., Дубровна Ю. Ю., Салабай З. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):88-94;DOI 10.15574/PP.2016.65.88
стр. 95 Аналіз захворюваності та поширеності бронхіальної астми в дітей різних вікових груп по регіонах України Антипкін Ю. Г., Чумаченко Н. Г., Уманец Т. Р., Лапшин В. Ф. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):95-99;DOI 10.15574/PP.2016.65.95
стр. 100 Актуальні питання застосування елімінаційних заходів у дітей грудного і раннього віку з харчовою алергією Шадрін О. Г., Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Гайдучик Г. А., Чернега Н. Ф. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):100-103;DOI 10.15574/PP.2016.65.100
стр. 104 Харчова непереносимість у патогенезі функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту в дітей раннього віку: підходи до діагностики та лікування Шадрін О. Г., Марушко Т. Л., Радушинська Т. Ю., Марушко Р. В., Фисун В. М., Ковальчук А. А., Бондаренко Н. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):104-111;DOI 10.15574/PP.2016.65.104
стр. 112 Рецидивные врожденные диафрагмальные грыжи: причины и возможные факторы риска, методы повторной хирургической коррекции (обзор литературы и собственные наблюдения) Слєпов О. К., Пономаренко O. П., Шипот О. Г., Талько М. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):112-117;DOI 10.15574/PP.2016.65.112
стр. 118 Сучасні аспекти етіології та патогенезу вторинної міопатії у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом. Огляд літератури Дудник В. М., Булавенко О. В., Вижга Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):118-121;DOI 10.15574/PP.2016.65.118
стр. 122 Клінічний випадок успішного лікування синдрому Рея у дитини Цимбаліста О. Л., Волосянко А. Б., Семкович М. Я., Семкович Я. В., Мельник Т. М., Стефанишин П. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):122-124;DOI 10.15574/PP.2016.65.122
стр. 125 Спинальний дізрафізм. Клініко-неврологічні і діагностичні особливості. Випадки з практики Шевченко О. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):125-128;DOI 10.15574/PP.2016.65.125
стр. 129 Оптимізація процесів розумової працездатності та пам'яті у школярів Каминская Т. Н., Муквич Е. Н., Пинчук Л. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):129-134;DOI 10.15574/PP.2016.65.129