ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ PIP-№4-2015

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 10 Вплив споживання омега-3 довголанцюгових поліненасичених жирних кислот жінками в період вагітності та лактації на стан здоров'я і захворюваність їх дітей на першому році життя Марушко Р. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):10-14; DOI 10.15574/PP.2015.64.10
стр. 15 Особливості стану мікроциркуляції та ендотеліальної функції мікросудин у вагітних із гестаційним діабетом Гончаренко Н. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):15-18; DOI 10.15574/PP.2015.64.15
стр. 19 Параметри центральної гемодинаміки у вагітних з цукровим діабетом 1-го типу та прееклампсією: взаємозв'язок із поліморфними варіантами генів Грибанов А. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):19-24; DOI 10.15574/PP.2015.64.19
стр. 25 Рідкісний випадок прижиттєвої пренатальної і ранньої постнатальної діагностики двобічної хибної природженої діафрагмальної грижі в плода і новонародженої дитини Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Слєпова Л. Ф., Гладишко О. П., Пономаренко О. П., Курінний С. І., Шипот О. Г., Журавель А. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):25-28; DOI 10.15574/PP.2015.64.25
стр. 29 Випадок пренатальної діагностики та успішного лікування двобічного хілотораксу, ускладненого компресією гіпоплазованих легень і асфіксією, у новонародженої дитини Слєпов О. К., Давидова Ю. В., Лук'янова І. С., Пономаренко O. П., Гладишко О. П., Курінний С. І., Шипот О. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):29-32; DOI 10.15574/PP.2015.64.29
стр. 33 Обґрунтування преконцепційної підготовки при синдромі втрати плода Даниленко О. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):33-39; DOI 10.15574/PP.2015.64.33
стр. 40 Пізно виявлені природжені діафрагмальні грижі Морганьї: діагностика та хірургічна корекція у дітей Слєпов О. К., Курінний С. І., Шипот О. Г., Голопапа Г. В., Гладишко О. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):40-45; DOI 10.15574/PP.2015.64.40
стр. 46 Мікро- та макроелементне забезпечення в дітей з тимомегалією, хворих на гострий обструктивний бронхіт Сміян О. І., Плахута В. А., Мощич О. П., Мощич О. О., Сухарєва В. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):46-49; DOI 10.15574/PP.2015.64.46
стр. 50 Сучасні особливості стану показників клітинної та гуморальної ланок імунної системи у дітей з моно- та мікстваріантами ротавірусної інфекції Майданник В. Г., Сміян-Горбунова К. О., Сміян О. І., Рибалко Л. В., Мельник Л. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):50-53; DOI 10.15574/PP.2015.64.50
стр. 54 Досвід профілактики ренальних дисфункцій у доношених новонароджених із тяжкою перинатальною патологією Бабінцева А. Г., Годованець Ю. Д. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):54-60; DOI 10.15574/PP.2015.64.54
стр. 61 Практичний досвід, який допомагає попередити тяжкість синдрому аспірації меконію Чуйко М. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):61-63; DOI 10.15574/PP.2015.64.61
стр. 64 Сучасні аспекти патогенезу ураження головного мозку в дітей, котрі народилися з екстремально низькою масою тіла Кирилова Л. Г., Мартиненко Я. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):64-68; DOI 10.15574/PP.2015.64.64
стр. 69 Діти перших п'яти років життя: основні показники в контексті досягнення Цілей Тисячоліття в Україні. Частина І Квашніна Л. В., Шунько Є. Є., Матвієнко І. Н. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):69-73; DOI 10.15574/PP.2015.64.69
стр. 74 Забезпеченість вітаміном D дітей з алергічними захворюваннями залежно від тяжкості хвороби Тяжка О. В., Сельська З. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):74-76; DOI 10.15574/PP.2015.64.74
стр. 77 Синдром ранньої реполяризації шлуночків як маркер розвитку серцево-судинної патології в майбутньому Ігнатова Т. Б. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):77-81; DOI 10.15574/PP.2015.64.77
стр. 82 Частота поліморфних варіантів IL4 (C-589T) та TNFa (G-308A) у малюків — пасивних курців в Одеському регіоні, Україна Кузьменко Т. В., Аряєв М. Л., Сеньківська Л. І., Lowe John B PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):82-85; DOI 10.15574/PP.2015.64.82
стр. 86 Особливості фіброзу печінки в дітей з хронічним вірусним гепатитом В В.С. Березенко, О.В. Царьова PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):86-90; DOI 10.15574/PP.2015.64.86
стр. 91 Фіброма та її місце серед пухлин серця у дітей Авраменко І. Ю., Мальська А. А., Ковальський Р. Я. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):91-93; DOI 10.15574/PP.2015.64.91
стр. 94 Ризомієлічна крапчаста остеохондродисплазія: сучасні погляди на патогенез, клініка, діагностика (випадок із клінічної практики) Цимбаліста О. Л., Семкович М. Я., Вальчишин В. П., Курташ О. О., Семкович Я. В., Матвіїв Л. Є., Мельник Т. М., Стефанишин А. Б., Дзюбинський Я. С., Ситник О. Д., Цюцяк О. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):94-97; DOI 10.15574/PP.2015.64.94
стр. 98 Частота і характер екстрагенітальної патології в дівчаток-підлітків із первинною олігоменореєю Удовікова Н. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):98-100; DOI 10.15574/PP.2015.64.98
стр. 101 Критерії та алгоритм оцінки імунобіологічної реактивності новонароджених Сандуляк Т. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):101-107; DOI 10.15574/PP.2015.64.101
стр. 108 Значущість адипокінів та інсулінорезистентності в розвитку артеріальної гіпертензії в дітей з надмірною масою тіла і ожирінням Метрегуне Н. Г., Бікір-Тхоряк Л. І., Кожокарь С. В., Єрохіна О. В., Бабій К. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):108-110; DOI 10.15574/PP.2015.64.108
стр. 111 Особливості патології щитоподібної залози у дітей з ожирінням Шушляпіна О. В., Будрейко О. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.4(64):111-114; DOI 10.15574/PP.2015.64.111